KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Pielęgniarstwo


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000103139278 BU.313927 Badanie fizykalne w pielęgniarstwie / red. nauk. Danuta Dyk ; aut. Edyta K. Cudak [et al.]. Cudak, Edyta K.
2   2000103121662 BU.312166 E-zdrowie : wprowadzenie do informatyki w pielęgniarstwie / Andruszkiewicz, Anna.
3   2000103152185 BU.315218 Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej : ICNP® w praktyce pielęgniarskiej / Andruszkiewicz, Anna.
4   2000103143817 BU.314381 Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym : podręcznik dla studiów medycznych / Bodys-Cupak, Iwona.
5   2000103143800 BU.314380 Modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą ostrą i zagrażającą życiu / Cepuch, Grażyna.
6   2000103152918 BU.315291 Onkologia : podręcznik dla pielęgniarek / Fijuth, Jacek.
7   2000103131494 BU.313149 Opieka długoterminowa : uwarunkowania medyczne i prawne /
8   2000102956203 BU.295620 Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi : podręcznik dla opiekunów medycznych / Ciechaniewicz, Wiesława.
9   2000103022662 BU.302266 Opiekun medyczny w praktyce / Szwałkiewicz, Elżbieta.
10   2000103152208 BU.315220 Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne /
11   2000103126681 BU.312668 Pielęgniarstwo : podręcznik dla studiów medycznych / Ciechaniewicz, Wiesława.
12   2000103074579 BU.307457 Pielęgniarstwo a rynek pracy : wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej /
13   2000103126674 BU.312667 Pielęgniarstwo anestezjologiczne /
14   2000103140984 BU.314098 Pielęgniarstwo diabetologiczne /
15   2000103136208 BU.313620 Pielęgniarstwo geriatryczne /
16   2000103152215 BU.315221 Pielęgniarstwo hematologiczne / Blukacz, Mateusz.
17   2000103136215 BU.313621 Pielęgniarstwo kardiologiczne /
18   2000103142124 BU.314212 Pielęgniarstwo nefrologiczne /
19   2000103140991 BU.314099 Pielęgniarstwo neurologiczne /
20   2000103127916 BU.312791 Pielęgniarstwo onkologiczne / Burchacka, Aleksandra.
21   2000103139605 BU.313960 Pielęgniarstwo operacyjne / Bauer, Kirstin.
22   2000103097967 BU.309796 Pielęgniarstwo opieki paliatywnej / red. nauk. Krystyna de Walden-Gałuszko, Anna Kaptacz ; [aut. Anna Białoń-Janusz et al.]. Białoń-Janusz, Anna.
23   2000103125394 BU.312539 Pielęgniarstwo psychiatryczne /
24   2000103083656 BU.308365 Pielęgniarstwo ratunkowe / Brongel, Leszek.
25   2000103150280 BU.315028 Pielęgniarstwo rodzinne i opieka środowiskowa /
26   2000103134822 BU.313482 Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej / Biercewicz, Monika.
27   2000103136222 BU.313622 Pielęgnowanie pacjentów w starszym wieku /
28   2000103136239 BU.313623 Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii /
29   2000103136796 BU.313679 Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne /
30   2000102577132 BU.257713 Podstawy opieki paliatywnej / Adamczyk, Anna.
31   2000103122720 BU.312272 Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej : podręcznik dla studentów studiów licencjackich wydziałów pielęgniarstwa oraz wydziałów nauk o zdrowiu /
32   2000103154998 BU.315499 Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego / Fleischer, Małgorzata.
33   2000103117788 BU.311778 Podstawy pielęgniarstwa. T. 1, Założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej / Aftyka, Anna
34   2000103121693 BU.312169 Podstawy pielęgniarstwa. T. 2, Wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej / Augustyniuk, Katarzyna.
35   2000103083199 BU.308319 Ratownictwo medyczne : procedury od A do Z / Semmel, Thomas.
36   2000103152239 BU.315223 Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej /
37   2000103149093 BU.314909 Standardy i procedury pielęgniarskiej praktyki klinicznej na stanowisku edukatora do spraw diabetologii /
38   2000103137991 BU.313799 Standardy opieki pielęgniarskiej w kardiologii inwazyjnej /
39   2000103136284 BU.313628 Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej / Ciechaniewicz, Wiesława.
40   2000103155537 BU.315553 Wybrane aspekty oddziaływań terapeutycznych w pielęgniarstwie psychiatrycznym /
41   2000103144685 BU.314468 Zarządzanie w pielęgniarstwie : podręcznik dla studentów studiów magisterskich Wydziałów Pielegniarstwa oraz Wydziałów Nauk o Zdrowiu /