KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Gospodarka


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000102994724 BU.299472 Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego : ekonomia, prawo, zarządzanie /
2   2000102862184 BU.286218 Chiny w okresie transformacji : reformy systemowe, polityka rozwojowa i państwowe przedsiębiorstwa / Bolesta, Andrzej
3   2000102891818 BU.289181 Demokracja ekonomiczna : alternatywne rozwiązania w sferze zarządzania społecznego / Dowbor, Władysław
4   2000102909964 BU.290996 Dialog europejski Zachód-Wschód : dwie dekady transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej 1989 - 2009 /
5   2000102731626 BU.273162 Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. T. 1 / Krugman, Paul Robin
6   2000102731633 BU.273163 Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. T. 2 / Krugman, Paul Robin
7   2000102564149 BU.256414 Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej /
8   2000102856640 BU.285664 Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym /
9   2000102845880 BU.284588 Europejska idea integracji międzynarodowej w perspektywie historycznej / Marszałek, Antoni
10   2000102802470 BU.280247 Ewolucja celów polityki gospodarczej : rola zmian otoczenia / Horodecka, Anna.
11   2000103072650 BU.307265 Finansowe aspekty globalizacji /
12   2000103094942 BU.309494 Fundusze i programy Unii Europejskiej wspierające przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2014 - 2020 / Kleinowski, Marcin.
13   2000102830572 BU.283057 Globalizacja - pomiędzy polityką a ekonomią : wybrane aspekty /
14   2000102709229 BU.270922 Globalizacja : jeden świat - różne drogi rozwoju / Guillochon, Bernard.
15   2000102428113 BU.242811 Globalizacja : wyzwania i zagrożenia / Szymański, Władysław
16   2000102663132 BU.266313 Globalizacja a rozwój : wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata / Czerny, Mirosława
17   2000102647378 BU.264737 Globalizacja i integracja europejska : szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki : praca zbiorowa /
18   2000102982387 BU.298238 Globalizacja w teorii i praktyce / Rzepka, Agnieszka.
19   2000102840823 BU.284082 Gospodarka i geopolityka : dokąd zmierza świat ? / Białek, Jacek.
20   2000102913800 BU.291380 Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań XXI wieku /
21   2000102973460 BU.297346 Gospodarka Polski 1990 - 2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja /
22   2000102973477 BU.297347 Gospodarka Polski 1990 - 2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej /
23   2000102944804 BU.294480 Gospodarka Polski w latach 1989 - 2009 / Kozaczka, Marian
24   2000102843312 BU.284331 Gospodarka w warunkach kryzysu /
25   2000102938995 BU.293899 Historia gospodarcza / Skodlarski, Janusz.
26   2000102389940 BU.238994 Historia gospodarcza Polski do 1989 roku : zarys problematyki / Krajewski, Mirosław
27   2000102496235 BU.249623 Historia gospodarcza powszechna / Szpak, Jan.
28   2000102608904 BU.260890 Historia gospodarcza świata : od paleolitu do czasów najnowszych / Cameron, Rondo E.
29   2000102772216 BU.277221 Historia gospodarcza XIX i XX w. / Kaliński, Janusz
30   2000102813094 BU.281309 Ile państwa w gospodarce ? : Milton Friedman o ekonomicznej roli państwa / Ptak, Piotr.
31   2000102532575 BU.253257 Integracja ekonomiczna / Bożyk, Paweł
32   2000102798797 BU.279879 Integracja europejska : mechanizmy i wyzwania / Latoszek, Ewa
33   2000102603978 BU.260397 Integracja europejska : podręcznik akademicki / Bijak-Kaszuba, Maria.
34   2000102504190 BU.250419 Integracja europejska : wprowadzenie /
35   2000102735136 BU.273513 Integracja europejska : wstęp /
36   2000102520862 BU.252086 Integracja europejska : zarys problematyki / Dynia, Elżbieta.
37   2000102320677 BU.232067 Integracja europejska / Doliwa-Klepacki, Zbigniew M.
38   2000102759972 BU.275997 Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej / Bielecki, Szymon.
39   2000102856657 BU.285665 Kryzys globalny : pierwsze przybliżenie / Szymański, Władysław
40   2000103040130 BU.304013 Kryzys i perspektywy strefy euro /
41   2000102938612 BU.293861 Kryzysy końca XX wieku : wybrane przypadki /
42   2000102938629 BU.293862 Kryzysy światowe i recesje : teoria, historia, przykłady. [T. 2] /
43   2000102893126 BU.289312 Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej / Zombirt, Jolanta.
44   2000103038168 BU.303816 MERCOSUR : organizacja regionalnej współpracy gospodarczej w Ameryce Południowej / Chwiej, Edyta.
45   2000102912018 BU.291201 Międzynarodowa pozycja konkurencyjna Polski : teoria i praktyka / Ślusarczyk, Bogusław L.
46   2000102679126 BU.267912 Międzynarodowe organizacje finansowe / Chrabonszczewska, Elżbieta.
47   2000102893089 BU.289308 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne : gospodarcze wyzwania XXI wieku / Oleksiuk, Adam.
48   2000102765508 BU.276550 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne : teoria i polityka / Bożyk, Paweł
49   2000102654284 BU.265428 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne : wybrane problemy / Dudziński, Jerzy.
50   2000102688609 BU.268860 Międzynarodowe stosunki finansowe : wybrane problemy / Bilewicz, Ewa.
51   2000102765522 BU.276552 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego / Rynarzewski, Tomasz.
52   2000102532582 BU.253258 Międzynarodowe stosunki gospodarcze / Budnikowski, Adam
53   2000102765515 BU.276551 Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku / Miklaszewski, Stanisław
54   2000103043780 BU.304378 Międzyrządowe organizacje międzynarodowe : finansowanie działalności - przykład ONZ i MFW / Proczek, Magdalena
55   2000103039424 BU.303942 Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy /
56   2000103061913 BU.306191 Nowe wyzwania integracji europejskiej /
57   2000102607297 BU.260729 Od idei do integracji europejskiej : od najdawniejszych idei do Unii 25 państw / Łastawski, Kazimierz.
58   2000102871346 BU.287134 Od wielkiego kryzysu gospodarczego do wielkiego kryzysu finansowego : perturbacje w gospodarce światowej w latach 1929 - 2009 /
59   2000102938650 BU.293865 Ostatni światowy kryzys finansowy : przyczyny, przebieg, polityka, przedsiębiorstwa. [T. 3] /
60   2000102786701 BU.278670 Polityczne implikacje wprowadzenia unii walutowej w Europie / Kubin, Tomasz.
61   2000102744206 BU.274420 Polityka gospodarcza : podręcznik dla studentów kierunków nieekonomicznych / Włudyka, Tadeusz.
62   2000103042097 BU.304209 Polityka gospodarcza : wstęp do teorii / Kaja, Jan
63   2000102765539 BU.276553 Polityka gospodarcza / Borowiec, Jan.
64   2000102830602 BU.283060 Polityka gospodarcza Polski po akcesji do Unii Europejskiej / Mazurkiewicz, Eugeniusz
65   2000103022006 BU.302200 Polityka regionalna Unii Europejskiej : cele, narzędzia, efekty / Pastuszka, Sławomir.
66   2000103099077 BU.309907 Polityka stabilizacyjna w wieloszczeblowym systemie sprawowania władzy : przykład Unii Gospodarczo-Walutowej w dobie kryzysu gospodarczo-finansowego / Misiak, Małgorzata
67   2000102833160 BU.283316 Polityki gospodarcze Unii Europejskiej /
68   2000102669950 BU.266995 Polski przełom ustrojowy 1989 - 2004 : ekonomia epoki transformacji / Wilczyński, Wacław
69   2000102585878 BU.258587 Powszechna historia gospodarcza / Wojnarski, Dariusz.
70   2000103004125 BU.300412 Przemiany w gospodarce światowej : wybrane aspekty /
71   2000102669493 BU.266949 Przemiany we współczesnej gospodarce światowej : praca zbiorowa / Kisiel-Łowczyc, Anna B.
72   2000102948147 BU.294814 Ramy prawne europejskiej polityki spójności na lata 2014 - 2020 w opiniach ekspertów / Olbrycht, Jan.
73   2000102774838 BU.277483 Rola Polski w polityce Unii Europejskiej wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej : praca zbiorowa /
74   2000102966653 BU.296665 Samorząd gospodarczy - Polska, Europa, świat / Dębski, Sławomir
75   2000102646982 BU.264698 Samorząd gospodarczy w Polsce : rozważania na temat modelu ustrojowego / Kmieciak, Robert.
76   2000102629985 BU.262998 Stosunki gospodarcze Polska - Rosja w warunkach integracji z Unią Europejską : praca zbiorowa /
77   2000103022082 BU.302208 Strategia finansowa dla Polski 2014-2020 : fundusze unijne dla przedsiębiorczych / Pawlicki, Rafał.
78   2000102813216 BU.281321 Strefa euro : wprowadzenie, funkcjonowanie, międzynarodowa rola euro / Mucha-Leszko, Bogumiła.
79   2000103054281 BU.305428 Świat i Polska wobec wyzwań / Szymański, Władysław
80   2000102738847 BU.273884 Teoria europejskiej integracji gospodarczej / Czarczyńska, Anna.
81   2000102690909 BU.269090 Transformacja gospodarcza w Polsce / Bałtowski, Maciej
82   2000102891733 BU.289173 Transformacja po latach : wybór tekstów / Adamowicz, Elżbieta.
83   2000102664283 BU.266428 Transformacja polskiej gospodarki : zagadnienia wybrane /
84   2000102470877 BU.247087 Unia ekonomiczna i monetarna : historia, podstawy teoretyczne, polityka / Borowiec, Jan.
85   2000102807895 BU.280789 Unia Europejska - mechanizmy integracji gospodarczej / Grabowski, Tadeusz
86   2000102536955 BU.253695 Unia Europejska - Polska : od członkostwa stowarzyszonego do członkostwa zwyczajnego : (listopad 1989 r. - marzec 2003 r.) / Doliwa-Klepacki, Zbigniew M.
87   2000102759354 BU.275935 Unia Europejska : podręcznik akademicki dla studentów nauk humanistycznych. T. 1, Geneza - system - prawo /
88   2000102759361 BU.275936 Unia Europejska : podręcznik akademicki dla studentów nauk humanistycznych. T. 2, Gospodarka - polityka - współpraca /
89   2000102951932 BU.295193 Unia Europejska : władza i polityka / Nugent, Neil.
90   2000102605668 BU.260566 Unia gospodarczo-walutowa / Kołodziejczyk-Konarska, Katarzyna.
91   2000103121952 BU.312195 Uzależnienie finansowe jako zagrożenie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa / Siemiątkowski, Piotr.
92   2000103004231 BU.300423 W kierunku nowego ładu gospodarczego : rola Azji w XXI wieku /
93   2000103003357 BU.300335 W poszukiwaniu geoekonomii w Europie / Grosse, Tomasz Grzegorz.
94   2000103001759 BU.300175 Współczesna gospodarka światowa : przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne / Zielińska-Głębocka, Anna
95   2000103105662 BU.310566 Współczesna wojna handlowo-gospodarcza / Grzywna, Zbigniew.
96   2000102886470 BU.288647 Współczesne zjawiska w gospodarce : praca zbiorowa /
97   2000102436439 BU.243643 Z teorii integracji gospodarczej : teoretyczne aspekty korzyści z międzynarodowej regionalnej integracji gospodarczej / Ładyka, Stanisław.
98   2000102911066 BU.291106 Zarys ekonomii międzynarodowej / Świerkocki, Janusz.
99   2000102891832 BU.289183 Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych / Świerkocki, Janusz.