KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Finanse


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000102900237 BU.290023 Absolutorium jako realizacja funkcji kontrolnej Sejmu / Juchniewicz, Joanna.
2   2000102996193 BU.299619 Administracja danin publicznych w Polsce / Kulicki, Jacek.
3   2000103034184 BU.303418 Analiza finansowa budżetów jednostek samorządu terytorialnego / Filipiak-Dylewska, Beata
4   2000102906765 BU.290676 Budżet a finanse publiczne / Lubińska, Teresa
5   2000102977956 BU.297795 Budżet i polityka podatkowa : wybrane zagadnienia / Żyżyński, Jerzy.
6   2000102456246 BU.245624 Budżet jednostki samorządu terytorialnego : stan prawny na dzień 2 stycznia 2002 r. / Glumińska-Pawlic, Jadwiga.
7   2000102846146 BU.284614 Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego / Hanusz, Antoni
8   2000102623440 BU.262344 Ekonomia sektora publicznego / Stiglitz, Joseph E.
9   2000102828159 BU.282815 Elementy nauki o finansach : kategorie i instrumenty finansowe / Jajuga, Krzysztof
10   2000103149253 BU.314925 Ewolucja form organizacyjno-prawnych gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego w Polsce / Ratajczak, Małgorzata.
11   2000102934195 BU.293419 Ewolucja polityki walutowej w Polsce po roku 1989 w perspektywie przystąpienia do strefy euro / Michalczyk, Wawrzyniec.
12   2000103038151 BU.303815 Finanse : kategorie, zjawiska i procesy, podmioty /
13   2000103038144 BU.303814 Finanse / Owsiak, Stanisław
14   2000102758944 BU.275894 Finanse lokalne po akcesji / Ruśkowski, Eugeniusz.
15   2000102906772 BU.290677 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej.
16   2000103123390 BU.312339 Finanse publiczne : współczesne ujęcie / Owsiak, Stanisław
17   2000102906857 BU.290685 Finanse publiczne /
18   2000102957958 BU.295795 Finanse publiczne i prawo finansowe / Frysztak, Małgorzata.
19   2000102937066 BU.293706 Finanse samorządowe : 580 pytań i odpowiedzi : wzory uchwał, deklaracji, decyzji, umów / Czołpińska, Ewa.
20   2000102816071 BU.281607 Finanse samorządowe : narzędzia, decyzje, procesy / Dylewski, Marek
21   2000102911899 BU.291189 Finanse samorządowe : nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne / Filipiak-Dylewska, Beata
22   2000103083229 BU.308322 Finanse samorządowe / Sołtyk, Piotr.
23   2000103102005 BU.310200 Finanse samorządowe po 25 latach samorządności : diagnoza i perspektywy /
24   2000102917389 BU.291738 Finansowanie samorządu gminnego : studia przypadków /
25   2000102693962 BU.269396 Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego : 2006 /
26   2000102938049 BU.293804 Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego : zagadnienia wybrane /
27   2000102733743 BU.273374 Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce : wybrane zagadnienia / Jędrzejewski, Lech.
28   2000103101978 BU.310197 Instrumenty finansowe w gospodarce gminy / Zawadzka, Patrycja.
29   2000103029913 BU.302991 Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich / Kornberger-Sokołowska, Elżbieta.
30   2000103031787 BU.303178 Leksykon budżetowy /
31   2000103098919 BU.309891 Międzynarodowe rynki finansowe i centra światowych finansów / Oleksiuk, Adam.
32   2000102895007 BU.289500 Nowa ustawa o finansach publicznych : komentarz : stan prawny na 12 marca 2010 roku / Kosikowski, Cezary
33   2000103129705 BU.312970 Ordynacja podatkowa : wzory pism z komentarzem / Ciecierski, Michał.
34   2000102763924 BU.276392 Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym : uwarunkowania, procedury, modele / Dylewski, Marek
35   2000102895885 BU.289588 Podatek od towarów i usług / Kaźmierczyk-Jachowicz, Aneta.
36   2000103118686 BU.311868 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej
37   2000103097172 BU.309717 Podstawy analizy ekonomiczno-finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego / Kowalczyk, Magdalena.
38   2000102748990 BU.274899 Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego / Jastrzębska, Maria
39   2000102906796 BU.290679 Polityka pieniężna / Bańbuła, Piotr.
40   2000102758937 BU.275893 Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej : od transformacji przez inflację do integracji / Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.
41   2000102750993 BU.275099 Polski system podatkowy / Szczodrowski, Grzegorz.
42   2000103049645 BU.304964 Polskie prawo podatkowe : podręcznik akademicki /
43   2000103038199 BU.303819 Prawo finansów publicznych sektora samorządowego / Miemiec, Wiesława.
44   2000102912087 BU.291208 Prawo podatkowe : część ogólna / Żurawska, Dominika.
45   2000102999552 BU.299955 Rola banku centralnego w zapewnieniu stabilności finansowej / Smaga, Paweł.
46   2000103022051 BU.302205 Rynek finansowy i jego mechanizmy : podstawy teorii i praktyki / Dębski, Wiesław
47   2000103029999 BU.302999 Samorząd terytorialny : system prawnofinansowy / Borodo, Andrzej
48   2000103038212 BU.303821 Samorząd terytorialny beneficjentem środków unijnych /
49   2000103132798 BU.313279 Samorządowe prawo dotacyjne : dotacje jako wydatki jednostek samorządu terytorialnego / Ostrowska, Anna
50   2000103132804 BU.313280 Sieć bezpieczeństwa finansowego / Capiga, Mirosława.
51   2000102856787 BU.285678 Słownik finansów : 1000 haseł (określeń używanych w finansach) / Bień, Andrzej
52   2000102782949 BU.278294 Słownik finansów i bankowości /
53   2000103032852 BU.303285 Słownik finansów samorządu terytorialnego /
54   2000103034689 BU.303468 Stabilność Unii Walutowej / Zwierzchlewski, Sławomir.
55   2000102765867 BU.276586 Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego / Filipiak-Dylewska, Beata
56   2000102893102 BU.289310 Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej /
57   2000102582501 BU.258250 System finansowy w Polsce /
58   2000103053116 BU.305311 System podatkowy w Polsce / Wolański, Robert.
59   2000103140502 BU.314050 Świadczenie usług drogą elektroniczną : komentarz / Taczkowska-Olszewska, Joanna.
60   2000102735990 BU.273599 Unia monetarna : teoria i polityka / Bukowski, Sławomir.
61   2000103101824 BU.310182 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych : komentarz : stan prawny na 2 listopada 2012 roku / Michta, Dariusz.
62   2000103101831 BU.310183 Ustawa o podatku od spadków i darowizn : komentarz : | stan prawny na 1 marca 2014 roku / Styczyński, Rafał.
63   2000103013226 BU.301322 Zarządzanie finansami publicznymi : planowanie wieloletnie, efektywność zadań publicznych, benchmarking /
64   2000102938186 BU.293818 Zarządzanie finansami w samorządzie terytorialnum : wybrane zagadnienia / Kozłowski, Andrzej Józef.
65   2000103114824 BU.311482 Źródła finansowania samorządu terytorialnego / Hanusz, Antoni