KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Zarządzanie


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000103123369 BU.312336 Analiza finansowa przedsiębiorstwa : wskaźniki i decyzje w zarządzaniu / Pomykalska, Bożyna.
2   2000103059514 BU.305951 Analiza rozwiązań i wzorce controlingu w organizacji / Bieńkowska, Agnieszka.
3   2000102895823 BU.289582 Analiza Transakcyjna dla trenerów / Hay, Julie.
4   2000103066819 BU.306681 Bezpieczeństwo systemu logistycznego w nowoczesnym zarządzaniu / Szymonik, Andrzej.
5   2000102997633 BU.299763 Biznesplan : pytania i odpowiedzi / Hermaniuk, Tomasz.
6   2000102759217 BU.275921 Biznesplan : skuteczne narzędzie pracy przedsiębiorcy / Pasieczny, Jacek.
7   2000102977963 BU.297796 Coaching : podstawy umiejętności / Rogers, Jenny.
8   2000103040222 BU.304022 Coaching : teoria, praktyka, studia przypadków /
9   2000103106164 BU.310616 Coaching odczarowany : narzędzia i rozwiązania biznesowe / Grzybek, Robert.
10   2000102976270 BU.297627 Dobór pracowników do organizacji wobec wyzwań rynku pracy /
11   2000102957859 BU.295785 Doradztwo organizacyjne : ujęcie systemowe /
12   2000102908530 BU.290853 Ekonomia menedżerska / Froeb, Luke M.
13   2000103080914 BU.308091 Employer branding : budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku / | Marek Kozłowski \2\.
14   2000103109578 BU.310957 Ewolucja przywództwa - kierunki, trendy, wyzwania / Karaszewski, Robert.
15   2000103130329 BU.313032 Funkcjonowanie organizacji w wirtualnym świecie / Wojciechowska-Filipek, Sylwia.
16   2000102871216 BU.287121 Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw / Borowski, Jerzy
17   2000103025458 BU.302545 Gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji... w kierunku poprawy efektywności pracy / Grzebyk, Mariola.
18   2000102847181 BU.284718 Informatyka w zarządzaniu : (wybrane zagadnienia) / Biniek, Zenon.
19   2000103033552 BU.303355 Instrumentarium zarządzania publicznego /
20   2000102978045 BU.297804 Jak odnieść sukces w negocjacjach / Steele, Paul
21   2000102399895 BU.239989 Jak skutecznie negocjować /
22   2000102782918 BU.278291 Klucz do zarządzania strategicznego : najważniejsze teorie, pojęcia, postaci / Sutherland, Jonathan
23   2000102782925 BU.278292 Klucz do zarządzania zasobami ludzkimi : najważniejsze teorie, pojęcia, postaci / Sutherland, Jonathan
24   2000103093976 BU.309397 Kompendium metod i technik zarządzania : teoria i ćwiczenia /
25   2000103042585 BU.304258 Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce /
26   2000102991631 BU.299163 Kształtowanie kapitału ludzkiego w organizacji /
27   2000102552108 BU.255210 Kultura organizacyjna : [efektywnie wykorzystaj możliwości swoich pracowników] / Sikorski, Czesław
28   2000102491131 BU.249113 Leksykon HRM : podstawowe pojęcia z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi : (ze słownikiem angielsko-polskim i polsko-angielskim) / Padzik, Kinga.
29   2000102689460 BU.268946 Leksykon zarządzania / Cylwik, Andrzej.
30   2000102682140 BU.268214 Leksykon zarządzania /
31   2000102871902 BU.287190 Leksykon zarządzania zasobami ludzkimi : słownik polsko-angielski i angielsko-polski / Smid, Wacław.
32   2000103132736 BU.313273 Mediacje : teoria i praktyka /
33   2000103004514 BU.300451 Menedżer w procesie zarządzania zasobami ludzkimi / Kubik, Krystyna.
34   2000103125585 BU.312558 Mentoring : teoria, praktyka, studia przypadków /
35   2000102662616 BU.266261 Metody organizacji i zarządzania : kształtowanie relacji organizacyjnych / Błaszczyk, Wanda.
36   2000103061203 BU.306120 Metody organizacji i zarządzania : praca zbiorowa /
37   2000102826957 BU.282695 Metodyka sporządzania biznesplanów / Ingram, Marian.
38   2000102927135 BU.292713 Modelowanie kompetencji pracowniczych w organizacji / Czapla, Tomasz.
39   2000103037277 BU.303727 Motywowanie jako element procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji / Gajdek, Grażyna.
40   2000102977796 BU.297779 Nauka o organizacji : ujęcie dynamiczne /
41   2000102841431 BU.284143 Nauka o zarządzaniu / Sikorski, Czesław
42   2000102869329 BU.286932 Nauka o zarządzaniu przedsiębiorstwem : przedmiot i metoda, zastosowania / Wróblewski, Ryszard.
43   2000102330928 BU.233092 Negocjacje : jak osiągnąć nową przewagę negocjacyjną / Kennedy, Gavin.
44   2000102679140 BU.267914 Negocjacje : jednostka, organizacja, kultura / Winch, Anna.
45   2000102571116 BU.257111 Negocjacje / Cenker, Ewa Małgorzata.
46   2000103065942 BU.306594 Negocjacje i mediacje / Bargiel-Matusiewicz, Kamila
47   2000103137199 BU.313719 Negocjacje i mediacje w sferze publicznej / Tabernacka, Magdalena.
48   2000102649464 BU.264946 Negocjowanie : techniki rozwiązywania konfliktów / Kamiński, Jacek
49   2000102518463 BU.251846 Negocjowanie i mediacja w życiu : 32 techniki heurystyczne dla kreatywnego dialogu / Folta, Maria.
50   2000102801978 BU.280197 Nowe kierunki w zarządzaniu : podręcznik akademicki /
51   2000103053239 BU.305323 Nowe koncepcje zarządzania ludźmi / Moczydłowska, Joanna.
52   2000103050795 BU.305079 Nowy coaching biznesowy : przewodnik po najlepszych praktykach / Wilson, Carol.
53   2000102560417 BU.256041 Organizacja i zarządzanie / Wajda, Augustyn.
54   2000103077938 BU.307793 Outsourcing : metodyka przygotowywania procesów i ocena efektywności / Szukalski, Stanisław M.
55   2000102606160 BU.260616 Podręcznik coachingu : kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów / Thorpe, Sara.
56   2000102978076 BU.297807 Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu /
57   2000102762255 BU.276225 Podstawy nauki o organizacji : przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza /
58   2000102844517 BU.284451 Podstawy zarządzania /
59   2000102470501 BU.247050 Podstawy zarządzania / Robbins, Stephen P.
60   2000101874751 BU.187475 Podstawy zarządzania organizacjami / Griffin, Ricky W.
61   2000102738793 BU.273879 Profesjonalne zarządzanie : kluczowe kompetencje kierownicze / Quinn, Robert E.
62   2000103001735 BU.300173 Profesjonalny coaching : zasady i dylematy etyczne w pracy coacha / Sidor-Rządkowska, Małgorzata.
63   2000102958924 BU.295892 Przedsiębiorczość : jako proces współoddziaływania sposobności i intencji przedsiębiorczych / Kurczewska, Agnieszka
64   2000102977819 BU.297781 Przedsiębiorczość : podstawy teoretyczne / Piecuch, Teresa.
65   2000103100339 BU.310033 Przedsiębiorczość bez tajemnic / Klimek, Jan
66   2000102887576 BU.288757 Przewodnik dla piszących prace magisterskie w zakresie zarządzania / Brycz, Bogumiła.
67   2000102921904 BU.292190 Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw : w poszukiwaniu doskonałości biznesowej / Haffer, Rafał.
68   2000102631452 BU.263145 Słownik zarządzania kadrami / Antczak, Zbigniew.
69   2000103143732 BU.314373 Sprawność negocjacyjna pokolenia Z / Nowakowska, Paulina Kinga.
70   2000102692774 BU.269277 Style kierowania i zarządzania : wybrane koncepcje / Mroziewski, Marian.
71   2000102933518 BU.293351 Szef polski : studia przypadku o roli kierownika w organizacjach /
72   2000102713509 BU.271350 Sztuka zarządzania organizacjami : zasoby, sposoby, perspektywy / Galata, Stanisław
73   2000102978090 BU.297809 Ukryta dynamika / Stapley, Lionel F.
74   2000103058920 BU.305892 Wdrażanie strategii w polskich przedsiębiorstwach : model, uwarunkowania, implikacje : praca zbiorowa /
75   2000103048280 BU.304828 Wpływ polityki zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej na funkcjonowanie państwa / Mroczka, Kamil.
76   2000102896318 BU.289631 Wybrane modele negocjacji / Roszkowska, Ewa.
77   2000102715145 BU.271514 Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa /
78   2000102793556 BU.279355 Zarządzanie : kluczowe koncepcje / Schermerhorn, John R.
79   2000102431120 BU.243112 Zarządzanie : teoria i praktyka /
80   2000102978038 BU.297803 Zarządzanie / Mintzberg, Henry
81   2000102679867 BU.267986 Zarządzanie / Supernat, Jerzy
82   2000102923212 BU.292321 Zarządzanie innowacjami a konkurencyjność : praca zbiorowa /
83   2000102966714 BU.296671 Zarządzanie jakością / Karaszewski, Robert.
84   2000102938810 BU.293881 Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie : wybrane problemy /
85   2000102479375 BU.247937 Zarządzanie kadrami / Antczak, Zbigniew.
86   2000102977734 BU.297773 Zarządzanie kapitałem ludzkim : procesy - narzędzia - aplikacje / Juchnowicz, Marta.
87   2000103062736 BU.306273 Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w warunkach zrównoważonego rozwoju /
88   2000102862498 BU.286249 Zarządzanie marketingowo-logistyczne w tworzeniu wartości produktu / Makarski, Sylwester
89   2000102802975 BU.280297 Zarządzanie od podstaw : podręcznik akademicki / Koźmiński, Andrzej Krzysztof
90   2000102744497 BU.274449 Zarządzanie personelem w małej firmie / Sidor-Rządkowska, Małgorzata.
91   2000102969906 BU.296990 Zarządzanie przedsiębiorstwem : podręcznik akademicki / Michalski, Eugeniusz.
92   2000102947546 BU.294754 Zarządzanie przedsiębiorstwem : szanse i zagrożenia otwierania działalności gospodarczej : raport z badań 2011 / Czemiel-Grzybowska, Wioletta
93   2000102978106 BU.297810 Zarządzanie w mediach / Kowalski, Tadeusz
94   2000103050863 BU.305086 Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city /
95   2000103101787 BU.310178 Zarządzanie w przedsiębiorstwie : środowisko, procesy, systemy, zasoby /
96   2000103120054 BU.312005 Zarządzanie w systemie gospodarczym : szanse i zagrożenia /
97   2000102939091 BU.293909 Zarządzanie w XXI wieku : jakość, twórczość, kultura / Kostera, Monika
98   2000103054328 BU.305432 Zarządzanie zasobami ludzkimi : praca zbiorowa / Golnau, Wiesław
99   2000103054304 BU.305430 Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji : materiały do ćwiczeń / Bieryło, Marta.
100   2000102751273 BU.275127 Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / Borkowska, Stanisława
101   2000102900480 BU.290048 Zarządzanie zasobami ludzkimi / Zając, Czesław.
102   2000102479276 BU.247927 Zarządzanie zasobami ludzkimi / Armstrong, Michael
103   2000103078263 BU.307826 Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie / Staniewski, Marcin W.
104   2000103053260 BU.305326 Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych /
105   2000103002923 BU.300292 Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej / Czajka, Zdzisław.
106   2000103053253 BU.305325 Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji / Oleksyn, Tadeusz
107   2000103054311 BU.305431 Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym : kulturowe uwarunkowania / Białas, Sylwia.
108   2000102670826 BU.267082 Zasady negocjacji : kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów / Lewicki, Roy J.
109   2000103016692 BU.301669 Zasady zarządzania / Koźmiński, Andrzej Krzysztof
110   2000102940318 BU.294031 Zasoby ludzkie w organizacji / Lesniewski, Michał Adam.
111   2000102985494 BU.298549 Znaczenie sprawiedliwości w zarządzaniu ludźmi : dlaczego warto być sprawiedliwym / Bugdol, Marek.