KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Prawo pracy, prawo ochrony środowiska


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000102988020 BU.298802 Aksjologiczne i normatywne podstawy prawa stosunku pracy / Piątkowski, Jan
2   2003400003037 P.303 BHP w zakładach pracy : zagadnienia prawne i praktyczne / Tomaszewska, Ewa
3   2000102988044 BU.298804 Działalność prawodawcza samorządów zawodowych w Polsce / Rączka, Piotr.
4   2000103102265 BU.310226 Kadry i płace 2017 : obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS : stan prawny 1 stycznia 2017 r. / Jacewicz, Agnieszka.
5   2000102830220 BU.283022 Karta Nauczyciela : komentarz problemowy : stan prawny 31 marca 2009 r. / Ciborski, Piotr.
6   2000103046729 BU.304672 Kodeks pracy : komentarz : stan prawny na 9 października 2014 r. / Gersdorf, Małgorzata.
7   2000103149277 BU.314927 Kodeks pracy : komentarz : ustawy towarzyszące z orzecznictwem / Jaśkowski, Kazimierz.
8   2000103047016 BU.304701 Kodeks pracy : komentarz / Iwulski, Józef
9   2000102979905 BU.297990 Kodeks pracy : komentarz do zmian, orzecznictwo /
10   2000103159368 BU.315936 Krytyka w stosunkach pracy / Bosak, Maria.
11   2000103101916 BU.310191 Miejsce pracy jako istotny element umowy o pracę / Książek, Daniel.
12   2000102887569 BU.288756 Mobbing : aspekty prawno-organizacyjne / Chakowski, Maciej.
13   2000102949045 BU.294904 Najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego : prawo pracy / Zawacka, Izabela.
14   2000102795864 BU.279586 Ochrona środowiska : stan prawny na dzień 20 listopada 2007 r. / Boć, Jan
15   2000102776726 BU.277672 Ochrona środowiska : zarys wykładu z uwzględnieniem obowiązującego porządku prawnego od dnia uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej / Paczuski, Ryszard
16   2000103061180 BU.306118 Ochrona środowiska jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy / Szymańska, Urszula.
17   2000102877249 BU.287724 Ochrona środowiska w Polsce : studium prawno - politologiczne : stan prawny na dzień 1 czerwca 2006 / Stochlak, Janusz.
18   2000102969227 BU.296922 Odpowiedzialność pracownicza / Staszewska, Ewa.
19   2000103030667 BU.303066 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
20   2000102709953 BU.270995 Polskie prawo ochrony przyrody /
21   2000103046804 BU.304680 Polskie prawo pracy / Świątkowski, Andrzej Marian
22   2000102709984 BU.270998 Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia / Makowski, Dariusz.
23   2000103102029 BU.310202 Prawna ochrona przyrody w Polsce a Natura 2000, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo / Radecki, Wojciech
24   2000103136802 BU.313680 Prawne aspekty wykonywania zawodu nauczyciela / Paszkowska, Małgorzata
25   2000103101961 BU.310196 Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy / Kuba, Magdalena.
26   2000103149321 BU.314932 Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem / Ciechanowicz-McLean, Janina
27   2000102651849 BU.265184 Prawo ochrony środowiska : podręcznik / Jendrośka, Jerzy
28   2000103149338 BU.314933 Prawo ochrony środowiska : zagadnienia podstawowe / Wierzbowski, Błażej Franciszek
29   2000103137236 BU.313723 Prawo ochrony środowiska /
30   2000103100452 BU.310045 Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym / Federczyk, Wojciech.
31   2000103044275 BU.304427 Prawo pracownika do wypoczynku a regulacja prawna czasu pracy / Wiącek, Aleksandra
32   2000102821099 BU.282109 Prawo pracy : podręcznik dla studentów prawa / Jackowiak, Urszula
33   2000103022037 BU.302203 Prawo pracy : repetytorium / Rycak, Magdalena Barbara.
34   2000103059972 BU.305997 Prawo pracy : zarys wykładu /
35   2000103100483 BU.310048 Prawo pracy / Florek, Ludwik.
36   2000103100490 BU.310049 Prawo pracy / Rycak, Artur.
37   2000103046828 BU.304682 Prawo pracy / Liszcz, Teresa
38   2000103073619 BU.307361 Prawo pracy a prawo ubezpieczeń społecznych / Dzienisiuk, Dorota.
39   2000102969197 BU.296919 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Antonów, Kamil.
40   2000103129507 BU.312950 Prawo pracy w praktyce / Terlecki, Radosław.
41   2000102874705 BU.287470 Prawo socjalne / Muszalski, Wojciech.
42   2000102848300 BU.284830 Prawo urzędnicze / Liszcz, Teresa
43   2000103102012 BU.310201 Prawo zatrudnienia / Gersdorf, Małgorzata.
44   2000103156947 BU.315694 Rada pedagogiczna : obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność / Dutka-Mucha, Małgorzata.
45   2000103101954 BU.310195 Staż pracy / Walorska, Paulina.
46   2000103046347 BU.304634 Stosunek służbowy / Kuczyński, Tadeusz
47   2000102805778 BU.280577 Stosunki pracy pracowników samorządowych / Chmielnicki, Paweł.
48   2000103101893 BU.310189 Stosunki pracy u małych pracodawców /
49   2000103022075 BU.302207 Stosunki pracy w razie likwidacji i upadłości pracodawcy / Tomanek, Artur.
50   2000102959082 BU.295908 Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych : jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych / Żołyński, Janusz.
51   2000103095901 BU.309590 System prawa pracy, T. 7, Zatrudnienie niepracownicze / Antonów, Kamil.
52   2000103098506 BU.309850 System prawa pracy. T. 1, Część ogólna / Baran, Krzysztof Wojciech.
53   2000103104443 BU.310444 System prawa pracy. część ogólna / T. 2, Indywidualne prawo pracy : Baran, Krzysztof Wojciech.
54   2000103098681 BU.309868 System prawa pracy. T. 4, Indywidualne prawo pracy, pozaumowne stosunki pracy / Baran, Krzysztof Wojciech.
55   2000103095888 BU.309588 System prawa pracy. T. 5, Zbiorowe prawo pracy / Baran, Krzysztof Wojciech.
56   2000103095895 BU.309589 System prawa pracy. T. 6, Procesowe prawo pracy / Baran, Krzysztof Wojciech.
57   2000103143428 BU.314342 System prawa pracy. T. 8, Prawo rynku pracy / Babińska-Górecka, Renata.
58   2000103144968 BU.314496 System prawa pracy. T. 9, Międzynarodowe publiczne prawo pracy : stadardy globalne /
59   2000103157142 BU.315714 System prawa pracy. T. 10, Międzynarodowe publiczne prawo pracy : standardy europejskie /
60   2000103050757 BU.305075 Telepraca jako nietypowa forma zatrudnienia w Polsce : aspekty prawne i społeczne / Spytek-Bandurska, Grażyna.
61   2000102841363 BU.284136 Telepraca w prawie polskim / Sobczyk, Arkadiusz.
62   2000103054564 BU.305456 Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy / Jachimowicz, Marcin.
63   2000102849765 BU.284976 Ustawa Karta Nauczyciela /
64   2000103137274 BU.313727 Ustawa o ochronie przyrody : komantarz / Radecki, Wojciech
65   2000103137298 BU.313729 Wynagrodzenia pracowników samorządowych / Lewandowska, Kamila.
66   2000103101909 BU.310190 Zatrudnianie w administracji publicznej /
67   2000103003135 BU.300313 Zatrudnienie w samorządzie - umowy, wynagrodzenie, czas pracy / Wojnicz, Przemysław.
68   2000103157180 BU.315718 Zawód psycholog : regulacje prawne i etyka zawodowa / Bednarek, Dorota Balbina.