KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Prawo cywilne, prawo gospodarcze


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000103148881 BU.314888 Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna : między teorią a praktyką : księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza /
2   2000103152970 BU.315297 Autorskie prawa osobiste w obrocie prawnym / Wyrwiński, Michał.
3   2000102937653 BU.293765 Czy tylko sąd rozstrzygnie w sporze ? mediacja i sądownictwo polubowne : informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów. Zostałem pokrzywdzony przestępstwem i co dalej ? : informator dla pokrzywdzonego / Czwartosz, Zbigniew.
4   2000102973613 BU.297361 Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / Fill, Wojciech.
5   2000102778645 BU.277864 Elementarny kurs postępowania cywilnego / Goettel, Mieczysław.
6   2000102995868 BU.299586 Etyka prawnicza : stanowiska i perspektywy 2 /
7   2000102675746 BU.267574 Etyka zawodów prawniczych : etyka prawnicza /
8   2000103114732 BU.311473 Finanse i prawo finansowe / Majchrzycka-Guzowska, Alina
9   2000103007133 BU.300713 Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary
10   2000102789764 BU.278976 Funkcje współczesnej administracji gospodarczej /
11   2000103114961 BU.311496 Historia ustroju i prawa sądowego Polski / Maciejewski, Tadeusz
12   2000103011567 BU.301156 Instytucja rodzin zastępczych w prawie administracyjnym : stan prawny na 1 stycznia 2014 roku (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2015 roku) / Łakoma, Sylwia.
13   2000102902347 BU.290234 Internet : ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa / Adamski, Andrzej
14   2000103047900 BU.304790 Internet : prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług / Chromicka, Dorota.
15   2000103153007 BU.315300 Istota prokury i zasady odpowiedzialności prokurenta / Kamieński, Grzegorz.
16   2000102948864 BU.294886 Kodeks cywilny : komentarz / Burian, Beata.
17   2000102948871 BU.294887 Kodeks postępowania cywilnego : komentarz / Zieliński, Andrzej
18   2000102841288 BU.284128 Leksykon prawa gospodarczego publicznego / Pawłowski, Andrzej
19   2000102726851 BU.272685 Mediacja w sprawach cywilnych / Pieckowski, Sylwester.
20   2000102819089 BU.281908 Nieważność czynności prawnej / Gutowski, Maciej.
21   2000103047887 BU.304788 Nowe ujęcie dokumentu w polskim prawie prywatnym ze szczególnym uwzględnieniem dokumentu w postaci elektronicznej / Szostek, Dariusz.
22   2000103048105 BU.304810 Ochrona praw autorskich : zarys wykładu dla nieprawniczych kierunków studiów /
23   2000103150273 BU.315027 Ochrona prywatności w cyberprzestrzeni z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z nowych technik przetwarzania informacji / Rojszczak, Marcin.
24   2000102999873 BU.299987 Ochrona własności intelektualnej / Adamczak, Alicja.
25   2000102864225 BU.286422 Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa według Konstytucji RP / Haczkowska, Monika.
26   2000102632923 BU.263292 Organizacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce / Piasecki, Kazimierz
27   2000102966455 BU.296645 Organy i korporacje ochrony prawa /
28   2000102806614 BU.280661 Organy pomocy prawnej / Szustakiewicz, Przemysław.
29   2000102701278 BU.270127 Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy rodzinnego kuratora sądowego : (ze szczególnym uwzględnieniem metody kontraktu) / Paszkiewicz, Aneta.
30   2000103030094 BU.303009 Podpisy elektroniczne, biometria, identyfikacja elektroniczna : elektroniczny obrót prawny w społeczeństwie cyfrowym / Marucha-Jaworska, Magdalena.
31   2000103016708 BU.301670 Podstawy finansów i prawa finansowego / Drwiłło, Andrzej
32   2000102940233 BU.294023 Podstawy ochrony prawnej konsumenta : przepisy i przykłady / Pigłowski, Marcin.
33   2000102948970 BU.294897 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej
34   2000103114763 BU.311476 Postępowanie cywilne / Studzińska, Joanna
35   2000103115135 BU.311513 Postępowanie cywilne / Cioch, Paweł
36   2000103114770 BU.311477 Postępowanie cywilne w zarysie / Broniewicz, Witold
37   2000103059613 BU.305961 Prawne i pozaprawne aspekty adopcji : materiały z konferencji zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu oraz Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk /
38   2000102909858 BU.290985 Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie. T. 1 /
39   2000102909865 BU.290986 Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie. T. 2 /
40   2000103046415 BU.304641 Prawo autorskie : wzory umów z komentarzem / Ślęzak, Piotr.
41   2000103058135 BU.305813 Prawo autorskie / Barta, Janusz
42   2000103110253 BU.311025 Prawo bankowe / Ofiarski, Zbigniew
43   2000102819096 BU.281909 Prawo cywilne - część ogólna. T. 1 / Banaszczyk, Zbigniew.
44   2000103149314 BU.314931 Prawo cywilne : część ogólna / Brzozowski, Adam
45   2000103030650 BU.303065 Prawo cywilne : część ogólna / Brzeziński, Krystian.
46   2000102949021 BU.294902 Prawo cywilne : orzecznictwo. T. 1 /
47   2000102949038 BU.294903 Prawo cywilne : orzecznictwo. T. 2 /
48   2000102896752 BU.289675 Prawo cywilne : orzecznictwo. T. 3 /
49   2000102848522 BU.284852 Prawo cywilne : zarys wykładu / Bieranowski, Adam.
50   2000103156923 BU.315692 Prawo cywilne : kazusy z rozwiązaniami / Bańczyk, Wojciech.
51   2000103098094 BU.309809 Prawo cywilne dla studentów administracji / Szczurek, Zbigniew
52   2000103022372 BU.302237 Prawo cywilne i handlowe w zarysie / Kappes, Aleksander.
53   2000102969180 BU.296918 Prawo finansowe / Antonów, Dobrosława
54   2000103110260 BU.311026 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / Banasiński, Cezary.
55   2000102804375 BU.280437 Prawo gospodarcze publiczne / Strzyczkowski, Kazimierz.
56   2000103115005 BU.311500 Prawo gospodarcze publiczne / Balmas, Agnieszka.
57   2000103115012 BU.311501 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej
58   2000102851010 BU.285101 Prawo handlowe / Okolski, Józef
59   2000103086015 BU.308601 Prawo nowych technologii : wybrane zagadnienia / Chałubińska-Jentkiewicz, Katarzyna.
60   2000103129514 BU.312951 Prawo prasowe : komentarz / Łoszewska-Ołowska, Maria.
61   2000103145231 BU.314523 Prawo prasowe / Sieńczyło-Chlabicz, Joanna.
62   2000102974160 BU.297416 Prawo rodzinne / Strzebińczyk, Jerzy.
63   2000102714179 BU.271417 Prawo rodzinne i opiekuńcze / Andrzejewski, Marek
64   2000103029968 BU.302996 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward
65   2000102895892 BU.289589 Prawo spadkowe / Kaltenbek-Skarbek, Liliana.
66   2000103115067 BU.311506 Prawo spółek / Pyzioł, Wojciech.
67   2000102973989 BU.297398 Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim / Sokołowska, Dorota
68   2000103132774 BU.313277 Prawo własnosci intelektualnej : stan prawny na 31 marca 2018 r. / Sieńczyło-Chlabicz, Joanna.
69   2000102932023 BU.293202 Problematyka przemocy w rodzinie : podstawowe środki prawne ochrony osób pokrzywdzonych /
70   2000103113032 BU.311303 Procedury zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych / Piwowarczyk, Agnieszka.
71   2000103153250 BU.315325 Prokuratura w Polsce w XXI wieku : wyzwania ustrojowe i procesowe /
72   2000103143374 BU.314337 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie : komentarz / Spurek, Sylwia.
73   2000103152475 BU.315247 Przeciwdziałanie uzależnieniom : regulacje prawne / Koszowski, Michał.
74   2000102921980 BU.292198 Przedsiębiorca w polskim prawie cywilnym (materialnym i procesowym) "de lege lata" i "de lege ferenda" / Naworski, Jerzy Paweł.
75   2000103046446 BU.304644 Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu / Blicharz, Rafał.
76   2000103046439 BU.304643 Publiczne prawo gospodarcze / Miśko, Tomasz
77   2000103046323 BU.304632 Publiczne prawo gospodarcze / Grabowski, Jan
78   2000103046255 BU.304625 Publiczne prawo gospodarcze / Grabowski, Jan
79   2000102846320 BU.284632 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary
80   2000103055493 BU.305549 Rodzina w prawie administracyjnym /
81   2000102869459 BU.286945 Rola organizacji pozarządowych w działalności na rzecz praw i wolności człowieka /
82   2000102744886 BU.274488 Rola sędziów i kuratorów w resocjalizacji nieletnich / Opora, Robert.
83   2000102999729 BU.299972 Sądowe postępowanie egzekucyjne / Marciniak, Andrzej
84   2000102666850 BU.266685 Sądy i trybunały w konstytucji i w praktyce /
85   2000103149383 BU.314938 Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym / Babiarz, Stefan
86   2000102989232 BU.298923 Sponsoring : kwalifikacja prawna / Grabowski, Mariusz.
87   2000103033460 BU.303346 Spółka komunalna : aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne / Byjoch, Krzysztof.
88   2000103003432 BU.300343 Status prawny dziennikarza /
89   2000102988990 BU.298899 Stowarzyszenia i fundacje / Suski, Paweł.
90   2000102765881 BU.276588 Studium mediacji : od teorii ku praktyce / Zienkiewicz, Adam.
91   2000102840922 BU.284092 System organów ochrony prawnej w Polsce : podstawowe instytucje /
92   2000103045616 BU.304561 Ustawa o fundacjach : komentarz praktyczny / Staszczyk, Piotr.
93   2000103007515 BU.300751 Ustrój prokuratury w Polsce : tradycja i współczesność / Mistygacz, Michał.
94   2000103133078 BU.313307 Wokół praktycznych i teoretycznych aspektów mediacji /
95   2000103102975 BU.310297 Współczesne wyzwania prawa własności intelektualnej : między teorią a praktyką /
96   2000102894260 BU.289426 Wybrane zagadnienia prawa do firmy / Ślęzak, Piotr.
97   2000102834334 BU.283433 Zarys metodyki pracy kuratora sądowego / Górska, Natalia.
98   2000103114480 BU.311448 Zarys prawa cywilnego / Drela, Monika.
99   2000102851041 BU.285104 Zarys ustroju sądów i trybunałów Rzeczypospolitej Polskiej / Szałowski, Ryszard.
100   2000102910823 BU.291082 Zasady dobrego rządzenia w prawie Unii Europejskiej : sektory infrastrukturalne / Kawka, Inga
101   2000103114503 BU.311450 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew
102   2000103022129 BU.302212 Zobowiązania : część szczegółowa / Brzozowski, Adam.