KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Prawo konstytucyjne, prawo administracyjne


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000103134617 BU.313461 Administracja : prawo administracyjne : część ogólna / Blicharz, Jolanta
2   2000103152949 BU.315294 Administrator i inspektor ochrony danych osobowych : pozycja prawna /
3   2000103157012 BU.315701 Aksjologia prawa administracyjnego. T. 1 /
4   2000103157029 BU.315702 Aksjologia prawa administracyjnego. T. 2 /
5   2000103150730 BU.315073 Akty prawa wewnętrznie obowiązującego a uchwały organów prawniczych samorządów zawodów zaufania publicznego / Wiktorzak, Agnieszka.
6   2000102966134 BU.296613 Amerykański prezydencjalizm / Małajny, Ryszard M.
7   2000102982370 BU.298237 Autorytet prezydenta a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / Dudek, Dariusz
8   2000102935000 BU.293500 Cudzoziemiec niepożądany w polskim prawie o cudzoziemcach / Dąbrowski, Paweł
9   2000102968503 BU.296850 Dekodyfikacja postępowania administracyjnego a ochrona praw jednostki /
10   2000103034535 BU.303453 Dobra chronione w prawie administracyjnym /
11   2000103054663 BU.305466 Dostęp do informacji publicznej jako kategoria ochrony interesu prawnego jednostki w regulacjach prawa administracyjnego / Tomaszewska, Katarzyna.
12   2000103043513 BU.304351 Dynamika systemu wyborczego III Rzeczpospolitej na tle historycznym / Sieklucki, Dominik
13   2000102994755 BU.299475 Dziedzictwo pogranicza : realizacja praw mniejszości polskiej na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Czechach oraz mniejszości białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej i czeskiej w Polsce /
14   2000103046262 BU.304626 Europeizacja prawa administracyjnego / Baran, Mariusz.
15   2000102848485 BU.284848 Europejskie prawo administracyjne / Krawiec, Grzegorz.
16   2000103111496 BU.311149 Ewolucja sposobu wyboru członków Parlamentu Europejskiego w prawie Unii Europejskiej / Rulka, Marcin.
17   2000103155742 BU.315574 Fenomen prawa administracyjnego : księga jubileuszowa profesora Jana Zimmermanna /
18   2000103072148 BU.307214 Funkcje Sejmu i Senatu a współczesny polski model dwuizbowości / Litwin, Tomasz
19   2000103130442 BU.313044 Funkcjonowanie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w Polsce : podstawy prawne, praktyka, perspektywy rozwoju / Rachwał, Marcin
20   2000103101947 BU.310194 Generalny akt administracyjny : między indywidualnym aktem administracyjnym a aktem normatywnym / Szewczyk, Ewa.
21   2000103064778 BU.306477 Geneza i historia państwa i prawa / Cieślak, Stanisław
22   2000102630226 BU.263022 Historia prawa Polski Ludowej / Lityński, Adam
23   2000102785025 BU.278502 Historia prawa w Polsce / Makiłła, Dariusz
24   2000102362806 BU.236280 Historia ustroju i prawa Polski Ludowej / Kallas, Marian
25   2000102896462 BU.289646 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz
26   2000102816118 BU.281611 Historia ustroju Polski / Kallas, Marian
27   2000103131753 BU.313175 Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2016 oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka /
28   2000102900718 BU.290071 Inicjatywa ustawodawcza obywateli : ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. z komentarzem /
29   2000103099152 BU.309915 Inicjatywa ustawodawcza obywateli w Polsce na tle rozwiązań ustrojowych państw obcych / Uziębło, Piotr
30   2000102538447 BU.253844 Instytucja prezydenta w państwach Europy Środkowo-Wschodniej / Dziemidok, Bożena.
31   2000103046248 BU.304624 Instytucje prawa administracyjnego / Duniewska, Zofia.
32   2000103142902 BU.314290 Jawność i jej ograniczenia. T. 4, Znaczenie orzecznictwa /
33   2000103058487 BU.305848 Kampania wyborcza w regulacji prawnej i w praktyce /
34   2000103089825 BU.308982 Kancelaria Sejmu : zadania, struktura, funkcjonowanie / Woś, Krzysztof.
35   2000103043674 BU.304367 Kierownictwo w samorządzie terytorialnym : analiza administracyjnoprawna / Szyrski, Mariusz.
36   2000102952397 BU.295239 Kodeks wyborczy : wstępna ocena /
37   2000102419869 BU.241986 Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. / Winczorek, Piotr
38   2000103056476 BU.305647 Komentarz do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora / Grajewski, Krzysztof
39   2000103077280 BU.307728 Kompetencje głowy państwa w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i bezpieczeństwa państwa w polskim prawie konstytucyjnym / Nowak, Krystian.
40   2000103046361 BU.304636 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / Skrzydło, Wiesław
41   2000102601998 BU.260199 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego na początku XXI w. / Oniszczuk, Zbigniew
42   2000101972358 BU.197235 Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku /
43   2000103148898 BU.314889 Konstytucje współczesne = De Constitutiones ætatis nostrae / Sagan, Stanisław
44   2000103151928 BU.315192 Konstytucyjna ochrona prywatności w świetle standardów międzynarodowych / Uliasz, Joanna
45   2000102966356 BU.296635 Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej / Biernat, Stanisław
46   2000102986699 BU.298669 Konstytucyjny system organów państwowych /
47   2000102666867 BU.266686 Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce /
48   2000103142919 BU.314291 Kontrola trybu uchwalenia ustawy przed Trybunałem Konstytucyjnym / Syryt, Aleksandra.
49   2000103142858 BU.314285 Kształtowanie się modelu ustrojowego służby cywilnej w Polsce / Łukaszczuk, Agnieszka.
50   2000102968596 BU.296859 Legislacja administracyjna : studium z zakresu nauki administracji i prawa administracyjnego / Celarek, Krystyna.
51   2000102852970 BU.285297 Leksykon historii prawa i ustroju : 100 podstawowych pojęć / Machnikowska, Anna.
52   2000102857968 BU.285796 Leksykon prawa konstytucyjnego : 100 podstawowych pojęć / Grajewski, Krzysztof
53   2000102969104 BU.296910 Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych / Sokala, Andrzej.
54   2000102400492 BU.240049 Leksykon wiedzy o państwie i konstytucji / Skrzydło, Wiesław
55   2000102981670 BU.298167 Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej /
56   2000102823185 BU.282318 Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy / Białek, Tadeusz.
57   2000102930760 BU.293076 Modele odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta we współczesnych państwach europejskich / Grabowska, Sabina.
58   2000102945986 BU.294598 Modele stanu nadzwyczajnego / Prokop, Krzysztof
59   2000103090180 BU.309018 Następstwa wyroków Trybunału Konstytucyjnego w procesie sądowego stosowania prawa / Jackowski, Michał.
60   2000102966417 BU.296641 Niezależne organy administracji : aspekty prawne, organizacyjne i polityczne / Swora, Mariusz.
61   2000103037079 BU.303707 Obywatelstwo polskie w świetle prawa administracyjnego / Ura, Paulina.
62   2000103123017 BU.312301 Ochrona danych osobowych : [komentarz] / Barta, Janusz
63   2000103086251 BU.308625 Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych / Hoc, Stanisław.
64   2000103088545 BU.308854 Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego /
65   2000102903498 BU.290349 Ochrona informacji niejawnych : poradnik praktyczny dla osób i instytucji przetwarzających informacje niejawne / Frąckiewicz, Jolanta.
66   2000103087395 BU.308739 Ochrona informacji niejawnych w XXI wieku /
67   2000102936250 BU.293625 Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie / Janusz, Grzegorz.
68   2000103046279 BU.304627 Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji / Bagińska, Ewa.
69   2000103002596 BU.300259 Organizacja prawna administracji publicznej / Dolnicki, Bogdan
70   2000102611775 BU.261177 Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej / Zubik, Marek.
71   2000103077273 BU.307727 Organy państwowe w ustroju konstytucyjnym RP / Zięba-Załucka, Halina
72   2000102748969 BU.274896 Parlament a rząd w ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej / Mojak, Ryszard
73   2000103149048 BU.314904 Partnerstwo publiczno-społeczne jako zasada w prawie administracyjnym / Barczewska-Dziobek, Agata.
74   2000103048235 BU.304823 Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym /
75   2000103142780 BU.314278 Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Krzywoń, Adam.
76   2000103046286 BU.304628 Podmioty administrujące / Cherka, Maksymilian.
77   2000103116699 BU.311669 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek
78   2000103139360 BU.313936 Polskie prawo konstytucyjne / Górecki, Dariusz
79   2000102793792 BU.279379 Polskie prawo wyznaniowe / Krukowski, Józef
80   2000102607761 BU.260776 Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych / Banaszak, Bogusław
81   2000102991709 BU.299170 Praktyczny komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych / Zgoliński, Igor.
82   2000102916993 BU.291699 Prawa człowieka w zarysie / Kuczma, Paweł.
83   2000103099121 BU.309912 Prawa polityczne urzędników : analiza porównawcza praktyki i orzecznictwa Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych / Śledzińska-Simon, Anna.
84   2000103046293 BU.304629 Prawne działania administracji / Błaś, Adam
85   2000103100445 BU.310044 Prawne i praktyczne aspekty kontroli i nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego / Celarek, Krystyna.
86   2000102761937 BU.276193 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz
87   2000103073565 BU.307356 Prawo administracyjne : część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego / Augustyniak, Monika.
88   2000103114336 BU.311433 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie / Duniewska, Zofia.
89   2000103101930 BU.310193 Prawo administracyjne : praktyczne aspekty formułowania pism procesowych / Bigda-Pogońska, Monika.
90   2000103046408 BU.304640 Prawo administracyjne : zagadnienia ustrojowe / Sługocki, Janusz.
91   2000102846313 BU.284631 Prawo administracyjne / Ura, Edward
92   2000102761944 BU.276194 Prawo administracyjne / Blicharz, Jolanta
93   2000103114343 BU.311434 Prawo administracyjne / Zimmermann, Jan
94   2000103101794 BU.310179 Prawo administracyjne / Wierzbowski, Marek.
95   2000103074593 BU.307459 Prawo administracyjne / Wrzosek, Stanisław.
96   2000102996919 BU.299691 Prawo administracyjne materialne : pojęcia, instytucje, zasady /
97   2000102804023 BU.280402 Prawo administracyjne materialne /
98   2000103046309 BU.304630 Prawo administracyjne materialne / Duniewska, Zofia.
99   2000103144982 BU.314498 Prawo do informacji publicznej : informacje niejawne, ochrona danych osobowych / Taczkowska-Olszewska, Joanna.
100   2000103030445 BU.303044 Prawo do informacji publicznej w Polsce i na świecie / Bernaczyk, Michał
101   2000102720194 BU.272019 Prawo do ochrony życia w polskim prawie konstytucyjnym / Grabowski, Radosław
102   2000102840915 BU.284091 Prawo dostępu do informacji publicznej : zagadnienia praktyczne / Zaremba, Michał.
103   2000103046422 BU.304642 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław
104   2000102983001 BU.298300 Prawo konstytucyjne / Galster, Jan
105   2000103033378 BU.303337 Prawo konstytucyjne / Jackiewicz, Andrzej
106   2000103082697 BU.308269 Prawo konstytucyjne RP : (instytucje wybrane) /
107   2000102863853 BU.286385 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / Czarny, Piotr
108   2000103038205 BU.303820 Prawo miejscowe / Dąbek, Dorota
109   2000102997848 BU.299784 Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej / Bała, Paweł
110   2000102968909 BU.296890 Prawo samorządu terytorialnego /
111   2000103038823 BU.303882 Prawo wyznaniowe / Mezglewski, Artur
112   2000103039004 BU.303900 Prawo wyznaniowe / Pietrzak, Michał
113   2000102421312 BU.242131 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz do przepisów / Sarnecki, Paweł
114   2000103106553 BU.310655 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ czuwający nad przestrzeganiem konstytucji / Szczurowski, Bartosz.
115   2000102853144 BU.285314 Prezydent w Polsce po 1989 r. : studium politologiczne /
116   2000103048624 BU.304862 Procedury podejmowania uchwał przez radę gminy i powiatu : poradnik dla praktyków / Czerw, Jarosław
117   2000103160265 BU.316026 Proces przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku w aspekcie doświadczeń ustrojowych oraz prac nad nową konstytucją / Tomaszewski, Waldemar
118   2000103152482 BU.315248 Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta / Karczewska-Kamińska, Natalia.
119   2000103099145 BU.309914 Pytanie prawne sądu do Trybunału Konstytucyjnego / Wiącek, Marcin.
120   2000103142933 BU.314293 Realizacja prawa inicjatywy ustawodawczej w polskim prawie konstytucyjnym / Tkaczyk, Edyta.
121   2000102994809 BU.299480 Referendum i wybory oraz zarządzenia i uchwały jednostek samorządu terytorialnego : władcze, administracyjnoprawne formy wyrażania woli przez jednostki samorządu terytorialnego / Wierzbica, Anna.
122   2000103000615 BU.300061 Referendum jako narzędzie polityki : francuskie doświadczenia ustrojowe / Jakubiak, Łukasz
123   2000102936588 BU.293658 Rząd w procesie ustawodawczym w Polsce / Mistygacz, Michał.
124   2000103158378 BU.315837 Rzecznik Praw Dziecka : zagadnienia ustrojowo-prawne / Sołtysiak, Patrycja.
125   2000102770618 BU.277061 Rzecznik Praw Obywatelskich w systemie ochrony praw i wolności w Polsce / Malinowska, Izabela.
126   2000103101992 BU.310199 Samorząd terytorialny w Polsce i Portugalii : analiza prawnoporównawcza /
127   2000102891757 BU.289175 Samorządowe prawo wyborcze / Czaplicki, Kazimierz Wojciech
128   2000102684199 BU.268419 Sejm i Senat w konstytucji RP z 1997 r. : powstawanie przepisów / Chruściak, Ryszard.
129   2000102845934 BU.284593 Sejm w systemie organów państwowych RP / Bożyk, Stanisław
130   2000102900763 BU.290076 Sejmowa komisja śledcza : ustawa z 1999 r. z komentarzem : stan prawny na dzień 30 maja 2006 / Lewandowski, Maciej.
131   2000103004859 BU.300485 Sejmowe komisje śledcze : polskie tradycje i doświadczenia współczesne / Madera, Andrzej Józef
132   2000102841561 BU.284156 Senat Rzeczypospolitej Polskiej / Mycielska, Dorota.
133   2000103106492 BU.310649 Senat Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989 - 2011 / Leszczyńska, Krytyna.
134   2000102934478 BU.293447 Stan nadzwyczajny jako instytucja polskiego prawa konstytucyjnego / Eckhardt, Krzysztof.
135   2000102787982 BU.278798 Status człowieka niepełnosprawnego w prawie publicznym / Sienkiewicz, Tomasz
136   2000103046637 BU.304663 Status prawny klubów i kół parlamentarnych w Sejmie RP / Kamiński, Mariusz Antoni.
137   2000102988617 BU.298861 Status prawny posła i senatora / Gajewski, Krzysztof.
138   2000103048273 BU.304827 Status prawny rady gminy /
139   2000102727018 BU.272701 System rządów Rzeczypospolitej Polskiej : założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa /
140   2000102914289 BU.291428 System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej / Chmaj, Marek
141   2000102849000 BU.284900 Sytuacja administracyjnoprawna mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce / Kurzępa, Elżbieta.
142   2000102997893 BU.299789 Tryb ustawodawczy w Sejmie RP i w parlamentach państw Unii Europejskiej / Bożyk, Stanisław
143   2000102978335 BU.297833 Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa : komentarz /
144   2000102891764 BU.289176 Ustawa o pracownikach samorządowych : komentarz / Drobny, Wojciech.
145   2000103102388 BU.310238 Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / Rakoczy, Bartosz
146   2000103065430 BU.306543 Ustroje konstytucyjne państw współczesnych / Sarnecki, Paweł
147   2000102833603 BU.283360 Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r. / Skrzydło, Wiesław
148   2000103030001 BU.303000 Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego / Hać, Adam.
149   2000103030018 BU.303001 Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego /
150   2000103125318 BU.312531 Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych : aspekty proceduralne / Bielak-Jomaa, Edyta.
151   2000102972494 BU.297249 Województwo jako region europejski / Jankowski, Piotr
152   2000102836536 BU.283653 Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego / Możdżeń-Marcinkowski, Michał.
153   2000102922116 BU.292211 Wybory i pozycja ustrojowa prezydenta w wybranych państwach świata /
154   2000102878789 BU.287878 Wybory i referenda lokalne : aspekty prawne i politologiczne /
155   2000103108823 BU.310882 Wybory, prawo wyborcze, systemy wyborcze w państwach Grupy Wyszehradzkiej / Marek Barański, Anna Czyż, Sebastian Kubas, Robert Rajczyk. Barański, Marek Janusz
156   2000103046354 BU.304635 Wykładnia w prawie administracyjnym / Leszczyński, Leszek
157   2000102562916 BU.256291 Założenia ustrojowe, struktura i funkcjonowanie parlamentu /
158   2000102702855 BU.270285 Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP /
159   2000103151638 BU.315163 Zasada ochrony samorządności terytorialnej : studium konstytucyjne / Chorążewska, Anna.
160   2000102996483 BU.299648 Zasada podziału władzy w Konstytucji RP z 1997 roku / Kuca, Grzegorz
161   2000103102449 BU.310244 Zasada wyłączności ustawy wyrażona w art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. / Krawczyk-Sawicka, Anna.
162   2000103002411 BU.300241 Zróżnicowanie trybu zmiany jako kryterium klasyfikacji konstytucji współczesnych państw europejskich / Grabowski, Radosław
163   2000102965946 BU.296594 Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku / Bień-Kacała, Agnieszka.