KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Prawo międzynarodowe


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000103093907 BU.309390 Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce / Kumela-Romańska, Magdalena.
2   2000103098711 BU.309871 Azjatyckie systemy ochrony praw człowieka : inspiracja uniwersalna - uwarunkowania kulturowe - bariery realizacyjne /
3   2000103132712 BU.313271 Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego / Grzebyk, Patrycja.
4   2000102741724 BU.274172 Charakter prawny Unii Europejskiej w świetle prawa międzynarodowego / Cała-Wacinkiewicz, Ewelina.
5   2000103160807 BU.316080 Dostęp do zasobów genetycznych w prawie międzynarodowym / Krajewski, Piotr.
6   2000102920105 BU.292010 Europejski Trybunał Praw Człowieka : w poszukiwaniu efektywnej ochrony praw jednostki / Gronowska, Bożena.
7   2000102620708 BU.262070 Europejskie prawo pokoju i bezpieczeństwa : materiały i komentarze / Łukaszuk, Leonard.
8   2000102968565 BU.296856 Granice państwa jako granice jurysdykcji w Unii Europejskiej /
9   2000103159320 BU.315932 Handel narządami ludzkimi w świetle prawa międzynarodowego / Brodowski, Lidia.
10   2000102933143 BU.293314 Immunitet państwa / Sutor, Julian.
11   2000102944859 BU.294485 Instytucjonalne gwarancje ochrony ofiar wojny / Borkowski, Mirosław.
12   2000102990672 BU.299067 Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet : ustrój, kompetencje, funkcjonowanie / Sękowska-Kozłowska, Katarzyna.
13   2000102748921 BU.274892 Kwestia wycofania się państwa-członka z organizacji międzynarodowej z uwzględnieniem przypadku Unii Europejskiej / Wiśniewska, Marta.
14   2000102966387 BU.296638 Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć /
15   2000102900114 BU.290011 Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących : geneza, instytucje, oddziaływanie / Termiński, Bogumił.
16   2000102800872 BU.280087 Międzynarodowa ochrona praw człowieka : wybór dokumentów /
17   2000102618453 BU.261845 Międzynarodowa ochrona praw człowieka : zarys / Sokołowski, Tadeusz.
18   2000102607242 BU.260724 Międzynarodowa współpraca w walce z przestępczością : (międzynarodowe trybunały karne, Interpol) / Gawłowicz, Izabela.
19   2000103013462 BU.301346 Międzynarodowe prawo humanitarne / Szpak, Agnieszka.
20   2000102972999 BU.297299 Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych : materiał szkoleniowy dla szeregowych / Falkowski, Zbigniew.
21   2000102804610 BU.280461 Międzynarodowe standardy przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci / Jarosz, Ewa.
22   2000102833122 BU.283312 Międzynarodowe systemy ochrony praw i wolności człowieka / Astramowicz-Leyk, Teresa.
23   2000103101886 BU.310188 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych ; komentarz / Gliszczyńska-Grabias, Aleksandra.
24   2000102798155 BU.279815 Ochrona praw człowieka w Europie : szkic zagadnień podstawowych / Leszczyński, Leszek
25   2000102921065 BU.292106 Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 roku na tle standardów międzynarodowych : wybrane zagadnienia /
26   2000102754922 BU.275492 Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej / Michałowska, Grażyna.
27   2000102782482 BU.278248 Ochrona praw człowieka w Rzeczypospolitej Polskiej na tle standardów europejskich / Machowicz, Kinga.
28   2000102844487 BU.284448 Ochrona praw i wolności w Polsce / Malinowska, Izabela.
29   2000102966431 BU.296643 Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej / Barcz, Jan
30   2000103159313 BU.315931 Ochrona środowiska przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich : studium prawnomiędzynarodowe / Kuźniar-Kwiatek, Dagmara.
31   2000102985289 BU.298528 Odpowiedzialność państwa - strony Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności : studium prawnomiędzynarodowe / Balcerzak, Michał.
32   2000103098766 BU.309876 Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym : prawno-instytucjoanlne aspekty funkcjonowania / Sadłowski, Michał Patryk.
33   2000103038175 BU.303817 Organizacje międzynarodowe / Kuźniak, Brygida.
34   2000102558544 BU.255854 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech
35   2000102937554 BU.293755 Podręcznik prawa wojennego dla sił zbrojnych / Mulinen, Frederic de.
36   2000102951901 BU.295190 Pojęcie państwa i procesy państwowotwórcze we współczesnym prawie międzynarodowym / Czubocha, Krzysztof.
37   2000102735259 BU.273525 Polityka Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości / Wawrzyk, Jerzy.
38   2000102791835 BU.279183 Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego : aktywność i wpływ na krajową scenę polityczną / Ćwiek-Karpowicz, Jarosław
39   2000102935062 BU.293506 Praktyka ochrony praw człowieka. T. 1 /
40   2000102989171 BU.298917 Praktyka ochrony praw człowieka. T. 2 /
41   2000103038984 BU.303898 Praktyka ochrony praw człowieka. T. 3, wolność wypowiedzi /
42   2000102801152 BU.280115 Prawa człowieka : prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe / Kuźniar, Roman
43   2000102593606 BU.259360 Prawa człowieka : zarys wykładu / Hołda, Joanna.
44   2000102969708 BU.296970 Prawa człowieka a terror i terroryzm / Kowalska, Samanta.
45   2000102679836 BU.267983 Prawa człowieka i ich ochrona : podręcznik dla studentów prawa i administracji / Gronowska, Bożena.
46   2000102635474 BU.263547 Prawa człowieka i ich ochrona międzynarodowa / Malinowska, Izabela.
47   2000102621392 BU.262139 Prawa człowieka podstawą prawa narodów do samostanowienia / Andrzejczuk, Robert.
48   2000102954902 BU.295490 Prawa człowieka w Unii Europejskiej : (po Traktacie Lizbońskim) / Sozański, Jarosław.
49   2000102663668 BU.266366 Prawa człowieka w Unii Europejskiej / Malinowska, Izabela.
50   2000102651276 BU.265127 Prawa i wolności człowieka w systemie Rady Europy /
51   2000102849239 BU.284923 Prawa podstawowe w prawie i praktyce Unii Europejskiej /
52   2000102856558 BU.285655 Prawo dyplomatyczne i konsularne / Sutor, Julian.
53   2000103115036 BU.311503 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig, Maria Magdalena.
54   2000103159306 BU.315930 Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie - nowe wyzwania /
55   2000102800919 BU.280091 Prawo międzynarodowe : materiały do studiów /
56   2000102395859 BU.239585 Prawo międzynarodowe / Shaw, Malcolm N.
57   2000103050283 BU.305028 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław
58   2000102600373 BU.260037 Prawo międzynarodowe publiczne : zarys wykładu / Białocerkiewicz, Jan.
59   2000103046187 BU.304618 Prawo międzynarodowe publiczne / Łazowski, Adam.
60   2000103114787 BU.311478 Prawo międzynarodowe publiczne / Barcik, Jacek.
61   2000103065959 BU.306595 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz
62   2000102837519 BU.283751 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech
63   2000103158644 BU.315864 Prawo narodów do samostanowienia w teorii i praktyce międzynarodowej /
64   2000103066857 BU.306685 Prawo prywatne międzynarodowe / Pazdan, Maksymilian.
65   2000103017798 BU.301779 Prawo Unii Europejskiej : analiza krytyczna systemu i doktryny / Sozański, Jarosław.
66   2000103115081 BU.311508 Prawo Unii Europejskiej / Barcik, Jacek.
67   2000102895908 BU.289590 Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony / Barcik, Jacek.
68   2000102635504 BU.263550 Prawo Wspólnot Europejskich : orzecznictwo /
69   2000102909599 BU.290959 Prezydencja Unii Europejskiej : zinstytucjonalizowana procedura przywództwa politycznego / Jesień, Leszek.
70   2000102909612 BU.290961 Prezydencja w Unii Europejskiej : praktyka i teoria /
71   2000102784202 BU.278420 Problemy ochrony praw człowieka w Afryce / Michałowska, Grażyna.
72   2000103082376 BU.308237 Protokół dyplomatyczny : między tradycją a nowoczesnością / Orłowski, Tomasz.
73   2000103058159 BU.305815 Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre'u / Modrzyńska, Joanna.
74   2000102834280 BU.283428 Przewodnik po Traktacie z Lizbony, Traktaty stanowiące Unię Europejską : stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony : stan prawny na 13 grudnia 2007 r. / Barcz, Jan
75   2000102985760 BU.298576 Republika Słowacka i Rzeczpospolita Polska na drodze do Unii Europejskiej / Delong, Marek
76   2000103111489 BU.311148 Rola parlamentu narodowego w sprawach UE po wejściu w życie Traktatu z Lizbony / Pudło, Anna.
77   2000103004606 BU.300460 Rotacyjna prezydencja Rady Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony : analiza ról prezydencji w okresie przejściowym / Riedel, Rafał.
78   2000102891726 BU.289172 Skarga do Eropejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Bajorek-Ziaja, Hanna.
79   2000102841639 BU.284163 Sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej / Wawrzyk, Piotr.
80   2000102848843 BU.284884 System instytucji Unii Europejskiej z uwzględnieniem postanowień Traktatu Lizbońskiego : pytania, testy, kazusy, tablice / Cała-Wacinkiewicz, Ewelina.
81   2000102780327 BU.278032 System instytucjonalny Unii Europejskiej / Wierzchowska, Anna.
82   2000102951673 BU.295167 System instytucjonalny Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony : aspekty polityczne i prawne / Rewizorski, Marek.
83   2000102679683 BU.267968 System ochrony praw człowieka / Banaszak, Bogusław
84   2000103040727 BU.304072 System ochrony praw człowieka w RP /
85   2000102551026 BU.255102 Traktat Amsterdamski : komentarz. T. 2 / Kuźniak, Brygida.
86   2000102874590 BU.287459 Traktat Lizboński /
87   2000102551033 BU.255103 Traktat Nicejski : komentarz / Kuźniak, Brygida.
88   2000102551101 BU.255110 Traktat o Unii Europejskiej : komentarz / Capik, Agata.
89   2000102956838 BU.295683 Trybunał Sprawiedliwości / Sozański, Jarosław.
90   2000102952892 BU.295289 Trybunały umiędzynarodowione w systemie międzynarodowego sądownictwa karnego / Stasiak, Kinga.
91   2000102930630 BU.293063 Uchodźcy w Polsce i Europie : stan prawny i rzeczywistość /
92   2000102742196 BU.274219 Umowy międzynarodowe : teoria i praktyka / Wyrozumska, Anna.
93   2000102441204 BU.244120 Unia Europejska : przygotowania Polski do członkostwa / Ambroziak, Adam A.
94   2000102757435 BU.275743 Unia Europejska : wybrane aspekty ustrojowe / Tkaczyński, Jan Wiktor
95   2000102796083 BU.279608 Unia Europejska / Pinder, John
96   2000102933303 BU.293330 Unia Europejska po Traktacie z Lizbony : pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania /
97   2000102981731 BU.298173 Unia Europejska w dobie reform : podstawy prawne : wybór dokumentów : stan prawny na dzień 15 sierpnia 2013 r. /
98   2000102457212 BU.245721 Unia Europejska wobec przestępczości : współpraca w ramach III filara / Gruszczak, Artur
99   2000102921430 BU.292143 Walczyć po ludzku czyli Ochrona praw człowieka w działaniach zbrojnych : wybrane zagadnienia /
100   2000100931301 BU.93130 Wojna a prawo międzynarodowe / Bierzanek, Remigiusz
101   2000102721801 BU.272180 Współczesne prawo traktatów : zarys wykładu / Sozański, Jarosław.
102   2000102876815 BU.287681 Współczesny protokół dyplomatyczny savoir-vivre i ceremoniał w praktyce / Bortnowski, Andrzej Wacław.
103   2000103129330 BU.312933 Współczesny savoir-vivre kluczem do sukcesu : praktyczne rady dyplomaty / Bortnowski, Andrzej Wacław.
104   2000102800704 BU.280070 Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich /
105   2000102670123 BU.267012 Wybrane aktualne problemy międzynarodowego prawa humanitarnego /
106   2000103145309 BU.314530 Zakaz dyskryminacji ze względu na więcej niż jedno zabronione kryterium / Domańska, Monika.
107   2000103132835 BU.313283 Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka : międzynarodowe instytucje i instrumenty / Bieńczyk-Missala, Agnieszka.
108   2000102835812 BU.283581 Zarys prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej / Gilowski, Paweł.
109   2000103032920 BU.303292 Zasada podziału władzy w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej / Poboży, Monika.
110   2000102780280 BU.278028 Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej / Witkowska, Marta.
111   2000102923236 BU.292323 Zbrodnia i kara : ludobójstwo - zbrodnie wojenne - zbrodnie przeciwko ludzkości /
112   2000103101985 BU.310198 Zbrodnia ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości w prawie międzynarodowym / Iwanek, Tomasz.
113   2000102957002 BU.295700 Zwalczanie terroryzmu lotniczego : wybrane zagadnienia i źródła prawa międzynarodowego / Aleksandrowicz, Tomasz Romuald.