KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ogólne zagadnienia prawa


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000102806928 BU.280692 Człowiek w obliczu prawa /
2   2000103114701 BU.311470 Doktryny polityczno-prawne : fundamenty współczesnych państw / Izdebski, Hubert
3   2000103106515 BU.310651 Dynamika zmian w prawie /
4   2000102788835 BU.278883 Filozofia i teoria prawa / Oniszczuk, Jerzy.
5   2000102970568 BU.297056 Gubernaculum et Administratio. [Z.] 1 (5)/2012 /
6   2000103008376 BU.300837 Gubernaculum et Administratio. [Z.] 1 (7)/2013 /
7   2000103025649 BU.302564 Gubernaculum et Administratio. [Z.] 1 (9)/2014 /
8   2000103052522 BU.305252 Gubernaculum et Administratio. [Z.] 1 (11)/2015 /
9   2000103091590 BU.309159 Gubernaculum et Administratio. [Z.] 1 (13)/2016 /
10   2000103145347 BU.314534 Gubernaculum et Administratio. [Z.] 1 (15)/2017 /
11   2000103147068 BU.314706 Gubernaculum et Administratio. [Z.] 1 (17)/2018 /
12   2000102975457 BU.297545 Gubernaculum et Administratio. [Z.] 2 (6)/2012 /
13   2000103023140 BU.302314 Gubernaculum et Administratio. wybrane zagadnienia prawnoadministracyjne / [Z.] 2 (8)/2013, Przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie :
14   2000103025748 BU.302574 Gubernaculum et Administratio. [Z.] 2 (10)/2014 /
15   2000103079598 BU.307959 Gubernaculum et Administratio. [Z.] 2 (12)/2015 /
16   2000103120306 BU.312030 Gubernaculum et Administratio. [Z.] 2 (14)/2016 /
17   2000103145446 BU.314544 Gubernaculum et Administratio. [Z.] 2 (16)/2017 /
18   2000102600199 BU.260019 Historia doktryn polityczno-prawnych / Justyński, Janusz
19   2000102801534 BU.280153 Historia doktryn politycznych i prawnych / Sylwestrzak, Andrzej
20   2000102335848 BU.233584 Historia doktryn politycznych i prawnych / Olszewski, Henryk
21   2000102827886 BU.282788 Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku / Dubel, Lech.
22   2000103114930 BU.311493 Historia państwa i prawa Polski : testy, tablice / Golat, Rafał.
23   2000103114947 BU.311494 Historia powszechna ustroju i prawa / Maciejewski, Tadeusz
24   2000102908219 BU.290821 Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie : praca zbiorowa / Gabriel, Piotr.
25   2000102801671 BU.280167 Leksykon obywatela /
26   2000102966394 BU.296639 Leksykon terminów prawniczych / Skoblenko, Aleksander.
27   2000103088712 BU.308871 Organy ochrony prawnej RP / Serafin, Sławomir.
28   2000102892426 BU.289242 Podstawy prawa / Muras, Zdzisław.
29   2000103083939 BU.308393 Podstawy prawoznawstwa / Kaleta, Krzysztof J.
30   2000102844500 BU.284450 Podstawy prawoznawstwa w schematach i tabelach / Kalisz-Prokopik, Anna.
31   2000103054038 BU.305403 Postępowanie ustawodawcze w Polsce : prawo, zwyczaje i polityka / Borski, Maciej.
32   2000102713219 BU.271321 Powszechna historia państwa i prawa / Sczaniecki, Michał
33   2000103114985 BU.311498 Powszechna historia prawa / Dziadzio, Andrzej
34   2000103115043 BU.311504 Prawo rzymskie : u podstaw prawa prywatnego / Dajczak, Wojciech.
35   2000102631919 BU.263191 Prawoznawstwo : podręcznik / Seidel, Ryszard.
36   2000102302789 BU.230278 Studia z teorii i filozofii prawa / Opałek, Kazimierz
37   2000102804108 BU.280410 Teoria i filozofia prawa / Szyszkowska, Maria
38   2000102253319 BU.225331 Teoria prawa / Sarkowicz, Ryszard.
39   2000103072681 BU.307268 Ustrój organów ochrony prawnej : część szczegółowa / Bodio, Joanna.
40   2000102846252 BU.284625 Wprowadzenie do filozofii prawa / Zirk-Sadowski, Marek
41   2000103016678 BU.301667 Współczesne doktryny polityczne i prawne : twórcy, idee, interpretacje : podręcznik akademicki /
42   2000103095635 BU.309563 Wstęp do prawoznawstwa : leksykon podstawowych pojęć / Boczek, Maria.
43   2000103114473 BU.311447 Wstęp do prawoznawstwa / Korybski, Andrzej.
44   2000102800698 BU.280069 Wstęp do prawoznawstwa / Breczko, Anetta.
45   2000102916207 BU.291620 Wstęp do prawoznawstwa / Maroń, Grzegorz.
46   2000103067748 BU.306774 Wstęp do prawoznawstwa / Srokosz, Jacek.
47   2000103062118 BU.306211 Wstęp do prawoznawstwa / Nowacki, Józef
48   2000103114466 BU.311446 Wstęp do prawoznawstwa / Chauvin, Tatiana.
49   2000102914067 BU.291406 Wstęp do prawoznawstwa / Salamonowicz, Zbigniew.
50   2000102471584 BU.247158 Wykładnia prawa : zasady, reguły, wskazówki /
51   2000102988136 BU.298813 Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w praktyce konstytucyjnej organów państwa / Działocha, Kazimierz
52   2000102806263 BU.280626 Zarys prawa / Korycki, Stefan.
53   2000102475650 BU.247565 Zarys teorii prawa / Wronkowska, Sławomira.