KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Samorząd terytorialny


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000102939114 BU.293911 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce : sukcesy, porażki, perspektywy /
2   2000102613861 BU.261386 ABC samorządu terytorialnego /
3   2000102930784 BU.293078 Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym /
4   2000103099138 BU.309913 Doskonalenie modelu organu wykonawczego gminy w prawie polskim / Budzisz, Rafał.
5   2000103083083 BU.308308 Droga do samorządności terytorialnej : Polska 1989 - 1990 / Bartkowski, Jerzy.
6   2000102911844 BU.291184 Encyklopedia samorządu terytorialnego : dla każdego. Cz. 1, Ustrój /
7   2000102911851 BU.291185 Encyklopedia samorządu terytorialnego : dla każdego. Cz. 2, Zadania i kompetencje /
8   2000103059781 BU.305978 Europa samorządna : samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii Europejskiej / Machalski, Paweł
9   2000102993611 BU.299361 Europejskie modele samorządu terytorialnego : stan obecny i perspektywy /
10   2000102982653 BU.298265 Ewolucja samorządu terytorialnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Helnarska, Karolina Julia.
11   2000102927043 BU.292704 Ewolucja systemu samorządu terytorialnego w Polsce po II wojnie światowej / Honka, Norbert.
12   2000102751075 BU.275107 Gospodarka samorządu terytorialnego / Miszczuk, Andrzej.
13   2000102974122 BU.297412 Gospodarowanie odpadami komunalnymi : poradnik dla gmin / Dylong, Agnieszka.
14   2000102915361 BU.291536 Jednostki pomocnicze gminy / Augustyniak, Monika.
15   2000103160036 BU.316003 Lokalny samorząd terytorialny w aspekcie międzynarodowym /
16   2000102930753 BU.293075 Lokalny wymiar elektronicznej demokracji / Porębski, Leszek.
17   2000102742516 BU.274251 Menadżer i polityk : wójt, burmistrz, prezydent miasta / Piasecki, Andrzej K.
18   2000102744770 BU.274477 Miejsce i rola powiatu w tradycji podziału terytorialnego Polski / Sobczyński, Marek.
19   2000103007324 BU.300732 Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego / Karpiuk, Mirosław.
20   2000103129477 BU.312947 Model organu wykonawczego powiatu na tle porównawczym / Moll, Tomasz.
21   2000103022846 BU.302284 Monokratyczne organy jednostek samorządu terytorialnego / Gurdek, Magdalena.
22   2000103100438 BU.310043 Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad jednostkami samorządu terytorialnego / Kowalczyk, Andrzej.
23   2000102939756 BU.293975 Organizacja i funkcjonowanie rady gminy / Augustyniak, Monika.
24   2000102863785 BU.286378 Państwo - samorząd regionalny i lokalny / Solarz, Piotr
25   2000103084493 BU.308449 Partycypacja społeczna we współczesnym samorządzie terytorialnym /
26   2000102766727 BU.276672 Podmiotowość publicznoprawna gminy : stan prawny na dzień 30 czerwca 2007 r. / Kruszewska-Gagoś, Małgorzata.
27   2000102813308 BU.281330 Polityka lokalna : właściwości, determinanty, podmioty /
28   2000102899944 BU.289994 Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń aktywności samorządu terytorialnego : praca zbiorowa /
29   2000102899968 BU.289996 Polska samorządna : ilustrowane dzieje administracji i samorządu terytorialnego na tle historii Polski /
30   2000102653621 BU.265362 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa
31   2000102966622 BU.296662 Powiat : przestrzeń władzy publicznej / Koc, Konrad.
32   2000102997831 BU.299783 Praktyczny wymiar demokracji lokalnej : podmioty, instrumenty i wdrażanie polityk publicznych /
33   2000103022020 BU.302202 Prawa i obowiązki radnego jednostki samorządu terytorialnego : praktyczna wykładnia przepisów prawnych, wzory uchwał i schematy działań / Augustyniak, Monika.
34   2000102800575 BU.280057 Prawne formy realizacji zadań gospodarczych i społecznych samorządu terytorialnego / Szypliński, Mieczysław
35   2000102979103 BU.297910 Przeszłość i teraźniejszość samorządu terytorialnego w Europie Środkowej /
36   2000102893478 BU.289347 Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej /
37   2000103148362 BU.314836 Rada gminy jako uczestnik lokalnego współrządzenia : przykład Anglii, Finlandii, Polski i Słowenii / Radzik-Maruszak, Katarzyna.
38   2000102859238 BU.285923 Rada powiatu : pozycja ustrojowa, stanowienie prawa i kontrola / Bułajewski, Stanisław.
39   2000103149505 BU.314950 Raport o stanie gminy, powiatu, województwa / Bokiej-Karciarz, Marta.
40   2000103156954 BU.315695 Reformy samorządu terytorialnego na Węgrzech i w Polsce / Rajca, Lucyna.
41   2000102933266 BU.293326 Rola inwestycji ekologicznych w zrównoważonym rozwoju gmin w Polsce / Burzyńska, Dorota.
42   2000102740437 BU.274043 Rola samorządów lokalnych w budowie społeczeństwa informacyjnego / Zaremba, Wanda.
43   2000103029982 BU.302998 Rola sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich : płeć jako czynnik różnicujący kapitał społeczny / Matysiak, Ilona.
44   2000102651917 BU.265191 Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce /
45   2000102938841 BU.293884 Rozwój regionalny w Polsce : szanse i zagrożenia / Skrzyp, Julian.
46   2000102795390 BU.279539 Rynkowy kontekst zarządzania gminą / Gajdzik, Bożena.
47   2000102884285 BU.288428 Samodzielność gminy w aspekcie oddziaływań nadzorczych / Sikora, Kamil Robert.
48   2000103126841 BU.312684 Samorząd : samorząd gospodarczy, inne rodzaje samorządu : siatka pojęciowa, ujęcie teoretyczne i zagadnienia metodologiczne / Szustek, Anna.
49   2000102365005 BU.236500 Samorząd III Rzeczypospolitej : koncepcje i realizacja / Regulski, Jerzy
50   2000102893010 BU.289301 Samorząd lokalny - dobro publiczne /
51   2000102893027 BU.289302 Samorząd lokalny : od teorii do badań empirycznych /
52   2000102594986 BU.259498 Samorząd lokalny w Polsce i w Europie / Wojnicki, Jacek
53   2000103050955 BU.305095 Samorząd powiatowy w Polsce : struktura, zadania, wybory ; [red. Roman Kotapski].
54   2000102936304 BU.293630 Samorząd powiatowy w Polsce : założenia i realizacja / Sienkiewicz, Mariusz Wiktor.
55   2000103085490 BU.308549 Samorząd terytorialny : (podręcznik dla studentów studiów administracyjnych pierwszego stopnia) / Jackiewicz, Andrzej
56   2000102891788 BU.289178 Samorząd terytorialny : podstawy ustroju i działalności : stan prawny na 15 września 2009 roku / Izdebski, Hubert
57   2000102769179 BU.276917 Samorząd terytorialny : studium politologiczne /
58   2000102920921 BU.292092 Samorząd terytorialny : wczoraj i dziś / Paziewska, Elżbieta
59   2000103065904 BU.306590 Samorząd terytorialny : wybory, partycypacja społeczna, gospodarka lokalna /
60   2000103059866 BU.305986 Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). T. 1, Ustrój samorządu terytorialnego / Bandarzewski, Kazimierz.
61   2000103083243 BU.308324 Samorząd terytorialny / Dolnicki, Bogdan
62   2000102784455 BU.278445 Samorząd terytorialny a państwo : prawne instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym / Karpiuk, Mirosław.
63   2000102841172 BU.284117 Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne / Piasecki, Andrzej K.
64   2000102469079 BU.246907 Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej : dziesięć lat doświadczeń /
65   2000102858309 BU.285830 Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej / Nowacka, Ewa
66   2000102889617 BU.288961 Samorząd terytorialny na przełomie XX/XXI wieku /
67   2000103032838 BU.303283 Samorząd terytorialny w III Rzeczypospolitej Polskiej : odbudowa i jej efekty / Kamiński, Radosław.
68   2000102796151 BU.279615 Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku : myśl samorządowa - historia i współczesność / Wójcik, Stanisław
69   2000102792931 BU.279293 Samorząd terytorialny w procesie integracji europejskiej : polskie doświadczenia i wnioski na przyszłość / Jóskowiak, Kazimierz.
70   2000103089801 BU.308980 Samorząd terytorialny w procesie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich : 25 lat doświadczeń, nowe wyzwania /
71   2000103033453 BU.303345 Samorząd terytorialny w realizacji potrzeb obronnych / Wróbel, Józef.
72   2000103149369 BU.314936 Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej / Gawłowski, Robert.
73   2000103125424 BU.312542 Samorząd terytorialny w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej /
74   2000102558599 BU.255859 Samorząd terytorialny w ustroju państwowym / Nowacka, Ewa
75   2000102840571 BU.284057 Samorząd terytorialny w XX wieku w Polsce / Wytrążek, Wojciech
76   2000103149376 BU.314937 Samorządowe konsultacje społeczne / Marchaj, Roman.
77   2000102752096 BU.275209 Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / Kudłacz, Tadeusz.
78   2000102561681 BU.256168 Słownik samorządu terytorialnego : stan prawny na dzień 20 października 2003 r. / Brunka, Mariusz.
79   2000103064679 BU.306467 Sołectwa w lokalnym systemie władzy / Ptak, Arkadiusz
80   2000102651245 BU.265124 Statuty jednostek samorządu terytorialnego : regulacje europejskie i amerykańskie / Bandarzewski, Kazimierz.
81   2000102784462 BU.278446 System : administracja publiczna : systemowe determinanty nauki administracji / Wrzosek, Stanisław.
82   2000103132811 BU.313281 Ustawa o samorzadzie gminnym : komentarz / Grobicka-Madej, Kamilla.
83   2000103060008 BU.306000 Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz /
84   2000102651832 BU.265183 Ustawa o samorządzie powiatowym : komentarz / Dolnicki, Bogdan
85   2000103149413 BU.314941 Ustawa o samorządzie powiatowym : komentarz /
86   2000103101848 BU.310184 Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie : komentarz : Stan prawny na 1 maja 2013 roku / Pacak, Mateusz.
87   2000103104115 BU.310411 Ustroje metropolitarne w Europie Zachodniej na przykłądzie metropolii londyńskiej / Gawłowski, Robert.
88   2000103100919 BU.310091 Ustrój i funkcjonowanie rad i zarządów powiatów : stan aktualny i postulaty zmian (w wybranych obszarach) / Czerw, Jarosław
89   2000102558605 BU.255860 Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce / Kisiel, Wiesław.
90   2000102991754 BU.299175 Ustrój terytorialny państwa a decentralizacja systemu władzy publicznej /
91   2000103101855 BU.310185 Władza samorządu lokalnego / Nowacka, Ewa
92   2000102727261 BU.272726 Wójt, burmistrz, prezydent miasta / Szewc, Andrzej
93   2000102697137 BU.269713 Współczesny system samorządu terytorialnego w Polsce / Słobodzian, Beata.
94   2000102912186 BU.291218 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy /
95   2000103034139 BU.303413 Zarządzanie publiczne w polskich samorządach terytorialnych / Gawroński, Henryk.
96   2000103050856 BU.305085 Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego : wybrane zagadnienia i obszary oddziaływania /