KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Administracja publiczna


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000103128876 BU.312887 Administracja a strategie i polityki publiczne /
2   2000102891801 BU.289180 Administracja elektroniczna : kształtowanie się informatycznego prawa administracyjnego i elektronicznego postępowania administracyjnego w Polsce / Janowski, Jacek.
3   2000102629909 BU.262990 Administracja publiczna : zagadnienia ogólne / Izdebski, Hubert
4   2000102527434 BU.252743 Administracja publiczna / Błaś, Adam
5   2000103066802 BU.306680 Administracja publiczna /
6   2000102800391 BU.280039 Administracja publiczna na progu XXI wieku : wyzwania i oczekiwania /
7   2000102834440 BU.283444 Administracja publiczna wobec przemian społeczno-ekonomicznych epoki informacyjnej / Przybyszewski, Roman
8   2000102969791 BU.296979 Administracja rządowa i samorządowa w Polsce / Zieliński, Eugeniusz
9   2000102917365 BU.291736 Administracja rządowa w Polsce / Bidziński, Mariusz.
10   2000102986255 BU.298625 Administracyjnoprawne stosunki łączące Policję z samorządem terytorialnym / Dobkowski, Jarosław.
11   2000103061609 BU.306160 Administracyjnoprawne zagadnienia imion i nazwisk / Ura, Michał.
12   2000102988921 BU.298892 Dzieje administracji w Polsce w XX wieku / Żukowski, Marek.
13   2000102978786 BU.297878 E-usługi administracji publicznej w warunkach zarządzania projektami / Kaczorowska, Anna
14   2000103137175 BU.313717 Elektroniczna administracja jako narzędzie wdrażania zmian organizacyjnych / Jastrzębska, Karolina.
15   2000103060121 BU.306012 Elektroniczny rząd : aspekty konstytucyjnoprawne / Rzucidło, Jakub.
16   2000103132729 BU.313272 Encyklopedia administracji publicznej /
17   2000103115654 BU.311565 Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej / Izdebski, Hubert
18   2000103083236 BU.308323 Fundacje i stowarzyszenia / Barański, Robert.
19   2000102453740 BU.245374 Historia administracji / Górski, Grzegorz
20   2000101981541 BU.198154 Historia administracji / Izdebski, Hubert
21   2000102988945 BU.298894 Historia administracji i myśli administracyjnej : czasy nowożytne i współczesne (XVI - XX w.) / Maciejewski, Tadeusz
22   2000102357475 BU.235747 Historia administracji i myśli administracyjnej / Malec, Jerzy
23   2000102751006 BU.275100 Historia administracji w Polsce : 1764 - 1989 / Witkowski, Wojciech
24   2000102826919 BU.282691 Informatyzacja administracji publicznej : nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców / Ganczar, Małgorzata.
25   2000103056452 BU.305645 Kierunki rozwoju instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce / Gajda, Agnieszka.
26   2000102789283 BU.278928 Kompendium wiedzy administratywisty /
27   2000103129446 BU.312944 Koncepcja organu administracji niezespolonej jako terenowego organu administracji rządowej / Maćkowiak, Jarosław.
28   2000103137366 BU.313736 Kontrola administracji publicznej / Jagielski, Jacek
29   2000103099169 BU.309916 Kontrola prawotwórstwa administracji o charakterze powszechnie obowiązującym / Lewicka, Renata.
30   2000103149284 BU.314928 Kontrola publiczna : ciągłość i zmiana / Dobrowolski, Zbysław.
31   2000102966370 BU.296637 Kontrola rządowa w administracji publicznej : poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych / Antoniak, Marcin.
32   2000102913909 BU.291390 Kultura i jakość administracji publicznej a jakość życia : podstawowe problemy i uwarunkowania w Polsce współczesnej / Piekara, Andrzej
33   2000103034474 BU.303447 Modernizacja administracji : studium polityk administracyjnych w Polsce / Rydlewski, Grzegorz
34   2000103046958 BU.304695 Nadawanie oraz zmiana imion i nazwisk : komentarz / Hrynicki, Wojciech Mateusz.
35   2000103103682 BU.310368 Najwyższa Izba Kontroli : komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli / Jarzęcka-Siwik, Elżbieta.
36   2000102802678 BU.280267 Najwyższa Izba Kontroli : studium prawnoustrojowe / Sylwestrzak, Andrzej
37   2000102790098 BU.279009 Nauka administracji : skrypt / Nitecki, Stanisław.
38   2000103046378 BU.304637 Nauka administracji /
39   2000102930876 BU.293087 Nauka administracji / Cieślak, Zbigniew
40   2000102750054 BU.275005 Nauka administracji / Leoński, Zbigniew
41   2000103157081 BU.315708 Nauka administracji / Cieślak, Zbigniew
42   2000102966448 BU.296644 Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej : zarys wykładu / Władek, Zbigniew.
43   2000103050474 BU.305047 Patologie w administraci publicznej /
44   2000103086503 BU.308650 Podstawy organizacji i funkcjonowania administracji publicznej / Czyżak, Mariusz.
45   2000103048242 BU.304824 Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne / Kulesza, Michał
46   2000102726936 BU.272693 Polityka i administracja w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej : (studium politologiczne) / Rydlewski, Grzegorz
47   2000102975983 BU.297598 Pozycja ustrojowo-prawna Rzecznika Praw Obywatelskich / Domańska, Aldona.
48   2000102629992 BU.262999 Praktyka organizowania administracji publicznej / Cieślak, Stanisław
49   2000102804498 BU.280449 Prawne formy działalności administracji publicznej : wybór i opracowanie źródeł / Dajnowska, Anna.
50   2000102924547 BU.292454 Prawno-administracyjne zagadnienia ustrojowej polityki administracyjnej / Szreniawski, Piotr
51   2000103151904 BU.315190 Procesy kierowania w administracji publicznej / Kłosowska-Lasek, Katarzyna.
52   2000103102258 BU.310225 Publicznoprawna regulacja administracji elektronicznej : stan prawny : czerwiec 2015 / Matusiak, Justyna.
53   2000102991204 BU.299120 Rzecznik Praw Obywatelskich jako wnioskodawca w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym / Deryng, Anna.
54   2000103132781 BU.313278 Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej / Gawłowski, Robert.
55   2000103046330 BU.304633 Sądowa kontrola administracji / Celińska-Grzegorczyk, Katarzyna.
56   2000103039240 BU.303924 Transformacja administracji publicznej w Polsce : od upadku realnego socjalizmu do członkostwa w Unii Europejskiej / Lipska-Sondecka, Agnieszka.
57   2000102927265 BU.292726 Udzielanie informacji przez administrację publiczną : (teoria i praktyka) / Rydlewski, Grzegorz
58   2000103004644 BU.300464 Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym : studium administracyjnoprawne / Kania, Michał.
59   2000102977727 BU.297772 Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej /
60   2000102885626 BU.288562 Współczesna administracja publiczna w Polsce : wybrane zagadnienia prawne, polityczne i ekonomiczne /
61   2000103132842 BU.313284 Zarys ustroju administracji spraw wewnętrznych w Polsce : przemiany prawno-organizacyjne od połowy XVIII wieku do współczesnosci / Misiuk, Andrzej
62   2000103038113 BU.303811 Zmiana imienia i nazwiska : geneza, komentarz, orzecznictwo, wzory decyzji : stan prawny na 1 lipca 2012 roku / Czajkowska, Alicja.