KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000103053451 BU.305345 95 lat służb policyjnych w Polsce /
2   2000103095109 BU.309510 Adaptacja społeczno-zawodowa w formacji mundurowej : studium teoretyczno-empiryczne / Grzebyk-Dulak, Iwona.
3   2000102921638 BU.292163 Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego / Pieprzny, Stanisław.
4   2000102981618 BU.298161 Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce / Warmiński, Andrzej
5   2000102784165 BU.278416 Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego : zagadnienia prawno - ustrojowe / Misiuk, Andrzej
6   2000103100513 BU.310051 Administracja publiczna : bezpieczeństwo państwa w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego /
7   2000103094652 BU.309465 Bezpieczeństwo : zarys teorii / Chojnowski, Lech.
8   2000103032555 BU.303255 Bezpieczeństwo funkcjonalne państw regionu Europy Północnej / Marczuk, Karina Paulina.
9   2000102974078 BU.297407 Bezpieczeństwo imprez masowych : komentarz / Kąkol, Cezary.
10   2000102969616 BU.296961 Bezpieczeństwo niemilitarne Polski w latach 1918 - 2012. Cz. 1 / Skwarek, Zbigniew.
11   2000102969630 BU.296963 Bezpieczeństwo personalne i strukturalne / Drabik, Krzysztof.
12   2000103130213 BU.313021 Bezpieczeństwo personalne wobec współczesnych zagrożeń i wyzwań /
13   2000103005665 BU.300566 Bezpieczeństwo Polski : współczesne wyzwania /
14   2000102908462 BU.290846 Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku / Leszczyński, Marek
15   2000103138189 BU.313818 Bezpieczeństwo społeczne w sytuacjach krytycznych / Jarmoszko, Stanisław.
16   2000102819126 BU.281912 Bezpieczeństwo społeczności lokalnych / Urban, Andrzej.
17   2000103129798 BU.312979 Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych. T. 1 /
18   2000103129781 BU.312978 Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych. T. 2 /
19   2000103149246 BU.314924 Bezpieczeństwo w wymiarze krajowym : wybrane obszary / Leszczyński, Marek.
20   2000102982141 BU.298214 Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym : wybrane obszary /
21   2000103038878 BU.303887 Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki / Ścibiorek, Zbigniew
22   2000102981540 BU.298154 Bezpieczeństwo wewnętrzne : zarys systemu / Gierszewski, Janusz.
23   2000103064754 BU.306475 Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania administracji publicznej / Lis, Wojciech.
24   2000103000424 BU.300042 Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej : od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzi / Marczuk, Karina Paulina.
25   2000102849093 BU.284909 Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa : wybrane zagadnienia /
26   2000102920983 BU.292098 Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski : aspekty teoretyczne i praktyczne / Fehler, Włodzimierz.
27   2000103053222 BU.305322 Bezpieczeństwo zgromadzeń : komentarz praktyczny / Jurgilewicz, Marcin.
28   2000102976607 BU.297660 Bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych : aspekty administracyjnoprawne / Pieprzny, Stanisław.
29   2000103084417 BU.308441 Centralny pododdział kontrterrorystyczny polskiej Policji BOA KGP / Jałoszyński, Kuba.
30   2000103100216 BU.310021 Działania operacyjne Europolu / Safjański, Tomasz.
31   2000103054670 BU.305467 Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych / Itrich-Drabarek, Jolanta.
32   2000103085667 BU.308566 Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej / Berliński, Marek.
33   2000103117184 BU.311718 Formułowanie kategorii pojeciowej bezpieczeństwa / Stańczyk, Jerzy
34   2000103036676 BU.303667 Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. T. 1, Teoretyczne aspekty przygotowania i funkcjonowania grup dyspozycyjnych państwa /
35   2000103036683 BU.303668 Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. T. 2, Prawne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa /
36   2000103036690 BU.303669 Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. T. 3, Praktyczne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa /
37   2000102981557 BU.298155 Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego / Misiuk, Andrzej
38   2000103097929 BU.309792 Inżynieria bezpieczeństwa systemów logistycznych / Szymonik, Andrzej.
39   2000103126766 BU.312676 Inżynieria systemów bezpieczeństwa /
40   2000103021689 BU.302168 Jednostki specjalne Policji i Straży Granicznej w ochronie wschodniej granicy Polski / Truchan, Jarosław
41   2000103142247 BU.314224 Metody, techniki, narzędzia nauk o bezpieczeństwie / Dawidczyk, Andrzej.
42   2000102703111 BU.270311 O bezpieczeństwie obywateli i zarządzaniu kryzysowym / Kwiatkowski, Stanisław
43   2000103071721 BU.307172 Ochrona bezpieczeństwa publicznego w gminie / Filaber, Joanna.
44   2000103138202 BU.313820 Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie administracji publicznej / Szmitkowski, Paweł.
45   2000103070410 BU.307041 Ochrona ludności w wymiarze wieloaspektowym /
46   2000103097530 BU.309753 Ochrona osobista : podręcznik / Kryłowicz, Marian.
47   2000102967438 BU.296743 Organizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeństwa wewnętrznego państwa / Grosicka, Katarzyna.
48   2000103013073 BU.301307 Organizacja i zadania terenowych organów administracji rządowej / Grosicka, Katarzyna.
49   2000103065997 BU.306599 Podstawy logistyki bezpieczeństwa / Stęplewski, Bogumił.
50   2000103100223 BU.310022 Podstawy nauk o bezpieczeństwie / Korzeniowski, Leszek
51   2000102976478 BU.297647 Policja : socjologiczne studium funkcjonowania instytucji / Moczuk, Eugeniusz.
52   2000103138165 BU.313816 Policja w systemie administracji publicznej : prawne formy, metody i środki działania / Dana, Andrzej.
53   2000102981083 BU.298108 Policja w systemie bezpieczeństwa państwa / Bukowski, Stanisław Zbigniew.
54   2000103128029 BU.312802 Policja w systemie podmiotów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego : wybrane zagadnienia prawno-organizacyjne / Rajchel, Jan
55   2000103154196 BU.315419 Policyjne siły kontrterrorystyczne w Polsce : organizacja, zadania, uzbrojenie i wyposażenie / Jaroszyński, Kuba.
56   2000103065195 BU.306519 Policyjne siły specjalne w Polsce /
57   2000103110246 BU.311024 Powiatowe programy prewencyjne : pomiar skuteczności i efektywności / Serafin, Tomasz
58   2000103137526 BU.313752 Praca operacyjna policji / Sprengel, Bolesław
59   2000103084547 BU.308454 Rola Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski (1990 - 2004) / Magierek, Dariusz.
60   2000103142360 BU.314236 Rosyjskie służby specjalne czyli Jak Rozbić państwo / Paczuszka, Alan.
61   2000103085186 BU.308518 Służba w formacjach bezpieczeństwa i porządku publicznego /
62   2000103107642 BU.310764 Sprzedajność funkcjonariusza Policji : aspekty normatywne i kryminologiczne / Porwisz, Monika.
63   2000103039868 BU.303986 System bezpieczeństwa i porządku publicznego : organy i inne podmioty administracji /
64   2000103107659 BU.310765 Sztaby w Policji : organizacja i funkcjonowanie / Struniawski, Jarosław.
65   2000103103729 BU.310372 Teoria organizacji bezpieczeństwa na przykładzie masowej ewakuacji ludności / Gromek, Paweł.
66   2000103060077 BU.306007 Trzecia Opcja : gwardie narodowe w wybranych państwach Basenu Morza Śródziemnego / Marczuk, Karina Paulina.
67   2000102856534 BU.285653 Ustawa o policji / Kotowski, Wojciech.
68   2000103115265 BU.311526 Walka o informację w cyberprzestrzeni w XXI wieku / Krztoń, Waldemar.
69   2000102916795 BU.291679 Współczesny wymiar funkcjonowania Policji /
70   2000102956982 BU.295698 Współdziałanie terenowych organów w systemie zarządzania kryzysowego w państwie : terenowa administracja wojskowa we współpracy z administracją rządową i samorządową / Pietrek, Grzegorz.
71   2000102982875 BU.298287 Współpraca policji i straży gminnych/miejskich / Guźniczak, Cezary.
72   2000103084554 BU.308455 Wybrane obszary współdziałania Policji i Straży Granicznej w ochronie granicy Polski - zewnętrznej granicy Unii Europejskiej / Truchan, Jarosław
73   2000103132699 BU.313269 Wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego : wybrane aspekty bezpieczeństwa lokalnego /
74   2000103100964 BU.310096 Zadania administracji rządowej i organów szmorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego /
75   2000102972517 BU.297251 Zadania i kompetencje zespolonej administracji rządowej w sferze bezpiczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : aspekty materialne i formalne / Karpiuk, Mirosław.