KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Obronność


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000102310685 BU.231068 Aman : wywiad wojskowy Izraela / Katz, Samuel M.
2   2000103156312 BU.315631 Bezpieczeństwo Afganistanu w aspekcie interwencji NATO i zaangażowania sił zbrojnych RP / Banasik, Mirosław.
3   2000103085278 BU.308527 Bezpieczeństwo powietrzne imprez masowych / Dobija, Konrad Krzysztof.
4   2000103040109 BU.304010 Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza / Dziak, Waldemar Janusz
5   2000102913664 BU.291366 Czas próby : polski wywiad wojskowy wobec groźby wybuchu wojny w 1939 roku / Kołakowski, Piotr
6   2000103079208 BU.307920 Determinanty funkcjonowania logistyki w obszarze obronności państwa / Korczak, Jerzy
7   2000102908127 BU.290812 Długie ramię Moskwy : wywiad wojskowy Polski 1943 - 1991 : (wprowadzenie do syntezy) / Cenckiewicz, Sławomir
8   2000102845705 BU.284570 Doktryny militarne XX wieku / Solarz, Jacek
9   2000103127626 BU.312762 Dyplomacja obronna w procesie kształtowania bezpieczeństwa RP / Drab, Lech.
10   2000102996230 BU.299623 Działania przeciwrebelianckie w operacjach : materiały z seminarium naukowego /
11   2000102972111 BU.297211 Działania sił zbrojnych w cyberprzestrzeni / Pacek, Bogusław
12   2000103066055 BU.306605 Ekonomika obronności : istota, miejsce, zarys teorii / Kurek, Sylwester Tomasz
13   2000103059927 BU.305992 Fenomen walki partyzanckiej : aspekt historyczno-wojskowy / Kościelniak, Karol
14   2000103142070 BU.314207 Humanitarny wymiar użycia sił zbrojnych : teoria i praktyka operacji humanitarnych / Marszałek, Maciej.
15   2000103059798 BU.305979 Implikacje doktryny militarnej Federacji Rosyjskiej na obszarze postradzieckim / Romańczuk, Michał
16   2000102504770 BU.250477 Kontrwywiad II Rzeczypospolitej / Pepłoński, Andrzej
17   2000102982202 BU.298220 Kontyngenty Wojska Polskiego w międzynarodowych operacjach pokojowych w latach 1973 - 1999 : konflikty, interwencje, bezpieczeństwo / Kozerawski, Dariusz Stanisław.
18   2000103008284 BU.300828 Leksykon obronności : Polska i Europa /
19   2000102970223 BU.297022 Lotnictwo w doktrynach i konfliktach zbrojnych XX i XXI wieku /
20   2000103085353 BU.308535 Lotnictwo w działaniach ekspedycyjnych Sojuszu Północnoatlatyckiego / Zieliński, Tadeusz
21   2000102620678 BU.262067 Międzynarodowe operacje pokojowe : planowanie, zadania, warunki i sposoby realizacji /
22   2000103071035 BU.307103 Międzynarodowe operacje pokojowe i stabilizacyjne w polskiej polityce bezpieczeństwa w XX i XXI wieku /
23   2000103038809 BU.303880 Militarne dziedzictwo a współczesne aplikacje strategii / Jarmoszko, Stanisław.
24   2000102504930 BU.250493 Największe błędy wywiadów świata / Hughes-Wilson, John
25   2000103124434 BU.312443 Nowe aspekty sztuki wojennej XXI wieku : interoperacyjność - istota i znaczenie / Maj, Julian
26   2000103133214 BU.313321 Oblicza współczesnych wojen /
27   2000102981564 BU.298156 Obrona cywilna Rzeczypospolitej Polskiej / Krynojewski, Franciszek R.
28   2000103138172 BU.313817 Obrona cywilna w Polsce / Kalinowski, Romuald.
29   2000102788583 BU.278858 Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku : podręcznik do przysposobienia obronnego dla studentek i studentów / Kitler, Waldemar.
30   2000102969364 BU.296936 Obronność : teoria i praktyka / Wołejszo, Jarosław.
31   2000103062149 BU.306214 Obronność i siły zbrojne / Rodzoś, Paweł.
32   2000102985272 BU.298527 Ochrona ludności cywilnej podczas działań polskich sił zadaniowych w Afganistanie /
33   2000102996964 BU.299696 Operacje pokojowe ONZ w XX wieku / Ciechanowski, Grzegorz
34   2000103106768 BU.310676 Operacje pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych : geneza, struktura, planowanie / Marszałek, Maciej.
35   2000103031947 BU.303194 Operacje reagowania kryzysowego NATO : istota, uwarunkowania, planowanie / Marszałek, Maciej.
36   2000103016746 BU.301674 Operacje utrzymania i wymuszania pokoju w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego : geneza, stan obecny, perspektywy / Marszałek, Maciej.
37   2000103000561 BU.300056 Podstawy dowodzenia w aspekcie działań sieciocentrycznych : praca zbiorowa /
38   2000103074586 BU.307458 Podstawy obrony powietrznej / Radomyski, Adam.
39   2000103084509 BU.308450 Polska misja w Afganistanie : Wojsko Polskie w operacji reagowania kryzysowego NATO / Jureńczyk, Łukasz
40   2000103013103 BU.301310 Polska misja w Iraku : implikacje dla Iraku i Polski / Jureńczyk, Łukasz
41   2000103084530 BU.308453 Polska w Sojuszu Północnoatlantyckim : Wojsko Polskie w operacjach reagowania kryzysowego NATO / Jureńczyk, Łukasz
42   2000103031305 BU.303130 Polski Kontyngent Wojskowy (POLBATT) w Syrii w siłach pokojowych ONZ w latach 1993 - 2009 / Lotarski, Piotr.
43   2000101727668 BU.172766 Powstanie i działalność organów informacji Wojska Polskiego w latach 1943 - 1948 : kontrwywiad wojskowy / Tkaczew, Władysław.
44   2000103085193 BU.308519 Prawo wojskowe /
45   2000103129521 BU.312952 Prawo wojskowe / Badźmirowska-Masłowska, Katarzyna.
46   2000102730933 BU.273093 Procedury i przedsięwzięcia systemu reagowania kryzysowego / Piątek, Zbigniew.
47   2000103137755 BU.313775 Przemysł zbrojeniowy w systemie obronnym państwa /
48   2000102938711 BU.293871 Przydatność siły militarnej : sztuka wojenna we współczesnym świecie / Smith, Rupert
49   2000103155247 BU.315524 Przywództwo wojskowe w warunkach bojowych / Zygo, Anna.
50   2000103000608 BU.300060 Raport strategiczny : Siły Zbrojne RP w drugiej dekadzie XXI wieku : koncepcja strategiczna Obrony Terytorialnej RP / Marczak, Józef
51   2000102978472 BU.297847 Reagowanie kryzysowe w środowisku miejskim : aspekt militarny / Sobolewski, Grzegorz.
52   2000103103446 BU.310344 Rola organizacji proobronnych w systemie bezpieczeństwa państwa /
53   2000103036539 BU.303653 Rosyjska cyberstrategia / Harrel, Yannick.
54   2000103036546 BU.303654 Rosyjskie siły zbrojne : od Milutina do Putina / Depczyński, Marek.
55   2000103086275 BU.308627 Sekretna wojna : z dziejów kontrwywiadu II RP /
56   2000103086282 BU.308628 Sekretna wojna. 2, Z dziejów kontrwywiadu II RP (1914) 1918 - 1945 (1948) /
57   2000103153755 BU.315375 Siły destabilizacyjne w operacjach reagowania kryzysowego / Więcek, Wojciech.
58   2000103154844 BU.315484 Siły Specjalne wybranych państw : Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Niemcy, Federacja Rosyjska / Gut, Jerzy
59   2000102620654 BU.262065 Siły wielonarodowe do misji pokojowych / Kącki, Czesław
60   2000103137250 BU.313725 Siły zbrojne : teoria i praktyka funkcjonowania / Załęski, Krzysztof
61   2000103038694 BU.303869 Siły zbrojne i polityka w Argentynie, Brazylii i Chile : historia i współczesność / Trefler, Paweł
62   2000103060114 BU.306011 Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie Wojskowych Służb Informacyjnych / Szostek, Izabela Karolina.
63   2000103083359 BU.308335 Służby wywiadu i kontrwywiadu II Rzeczypospolitej / Misiuk, Andrzej
64   2000102970315 BU.297031 Strategia : rozwiązywanie konfliktów, aspekty działań militarnych / Sabak, Zbigniew.
65   2000103014582 BU.301458 Strategia : słownik terminów / Sabak, Zbigniew.
66   2000102970339 BU.297033 System obrony powietrznej Polski /
67   2000103163075 BU.316307 Sztuka budowania pokoju : przywództwo strategiczne na przykładzie fazy IV operacji Iracka Wolność / Milczanowski, Maciej
68   2000102990979 BU.299097 Sztuka wojenna / Polak, Andrzej
69   2000102846856 BU.284685 Teorie wojenne i ich twórcy na przestrzeni dziejów : myśl wojskowa od powstania do końca lat osiemdziesiątych XX wieku / Wyszczelski, Lech
70   2000102964895 BU.296489 Udział sił zbrojnych RP w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa / Pacek, Bogusław
71   2000102854028 BU.285402 Wojna - współczesne oblicze / Fryc, Mariusz.
72   2000103129552 BU.312955 Wojna hybrydowa i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego / Banasik, Mirosław.
73   2000103032005 BU.303200 Wojna jako usługa : jak prywatne firmy wojskowe niszczą demokrację /
74   2000103006617 BU.300661 Wojna w świecie współczesnym : uczestnicy, cele, modele, teorie / Reginia-Zacharski, Jacek
75   2000102970421 BU.297042 Wojna, konflikt, kryzys / Polak, Andrzej
76   2000103065980 BU.306598 Wojny nieregularne : przeszłość i przyszłość : doświadczenia i wnioski / Marszałek, Maciej.
77   2000103153977 BU.315397 Wojska Specjalne Sił Zbrojnych RP / Pacek, Bogusław
78   2000103060022 BU.306002 Wojsko Polskie w Iraku 2003 - 2011 / Ciechanowski, Grzegorz
79   2000102934188 BU.293418 Wojsko Polskie w międzynarodowych misjach i operacjach pokojowych /
80   2000102978496 BU.297849 Wojsko Polskie w międzynarodowych operacjach pokojowych i stabilizacyjnych : konflikty, spory, bezpieczeństwo /
81   2000102975624 BU.297562 Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa państwa 1945 - 2010 / Kajetanowicz, Jerzy.
82   2000103068059 BU.306805 Wojskowa myśl operacyjna w konfliktach zbrojnych przełomu XX i XXI wieku / Paździorek, Przemysław.
83   2000103060428 BU.306042 Współczesne wojska obrony terytorialnej / Jakubczak, Ryszard
84   2000102620883 BU.262088 Współdziałanie jednostek obrony terytorialnej i policji w walce z terroryzmem / Szafrański, Jerzy.
85   2000102620593 BU.262059 Wybrane problemy współczesnych operacji pokojowych / Jóźwiak, Andrzej.
86   2000102771943 BU.277194 Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej /
87   2000103081256 BU.308125 Wywiad i kontrwywiad w polityce międzynarodowej na przełomie XX i XXI wieku /
88   2000102916719 BU.291671 Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP : studia i materiały z działalności Oddziału II SG WP. T. 1 /
89   2000102982462 BU.298246 Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP : z działalności Oddziału II SG WP. T. 2 /
90   2000102982479 BU.298247 Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP : z działalności Oddziału II SG WP. T. 3 /
91   2000103008352 BU.300835 Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP : z działalności Oddziału II SG WP. T. 4 /
92   2000103046705 BU.304670 Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP : z działalności Oddziału II SG WP. T. 5 /
93   2000103052041 BU.305204 Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP : z działalności Oddziału II SG WP. T. 6 /
94   2000103096373 BU.309637 Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP : z działalności Oddziału II SG WP. T. 7 /
95   2000103142278 BU.314227 Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP : z działalności Oddziału II SG WP. T. 8 /
96   2000103142285 BU.314228 Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP : z działalności Oddziału II SG WP. T. 9 /
97   2000102891795 BU.289179 Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terrorystycznymi : aspekty organizacyjne i prawne /
98   2000103093891 BU.309389 Żandarmeria wojskowa / Pacek, Bogusław