KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Zarządzanie kryzysowe


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000103094935 BU.309493 Dylematy zarządzania kryzysowego w Rzeczypospolitej Polskiej / Falecki, Janusz.
2   2000103061869 BU.306186 Elementy zarządzania kryzysowego w administracji terytorialnej / Graczyk, Krzysztof.
3   2000102882397 BU.288239 Logistyka w bezpieczeństwie / Szymonik, Andrzej.
4   2000103107789 BU.310778 Ochrona ludności : zarządzanie kryzysowe / Zieliński, Krzysztof R.
5   2000103102098 BU.310209 Organizacje bezpieczeństwa publicznego wobec wyzwań zarządzania kryzysowego w Polsce /
6   2000103071738 BU.307173 Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski / Wywiał, Przemysław.
7   2000103105655 BU.310565 Ostrzeganie, alarmowanie, powiadamianie ratunkowe / Rysz, Stanisław.
8   2000103031275 BU.303127 Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem : zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce /
9   2000102982998 BU.298299 Planowanie cywilne w zarządzaniu kryzysowym / Kitler, Waldemar.
10   2000103115456 BU.311545 Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych / Wiśniewski, Bernard.
11   2000102863952 BU.286395 Podstawy zarządzania kryzysowego / Rogozińska-Mitrut, Joanna.
12   2000103034627 BU.303462 Podstawy zarządzania kryzysowego i scenariusze ćwiczeń / Więcek, Wojciech.
13   2000103043551 BU.304355 Propedeutyka zarządzania kryzysowego / Gołębiewski, Jan.
14   2000103059996 BU.305999 Skuteczne zarządzanie kryzysowe / Sienkiewicz-Małyjurek, Katarzyna.
15   2000103138226 BU.313822 Skuteczność podmiotów wykonawczych systemu zarządzania kryzysowego podczas powodzi 2010 roku / Pietrek, Grzegorz.
16   2000102791897 BU.279189 System reagowania kryzysowego /
17   2000103129545 BU.312954 System zarządzania kryzysowego : diagnoza i kierunki doskonalenia / Pietrek, Grzegorz.
18   2000103144265 BU.314426 Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych : w krajowym systemie ratowniczo - gaśniczym : aspekty prawno - organizacyjne i geograficzno - przestrzenne Cz. 1 / Ziobro, Jan.
19   2000103040192 BU.304019 Teoria zarządzania kryzysowego : zarys /
20   2000103061760 BU.306176 Ustawa o zarządzaniu kryzysowym : komentarz / Pawełczyk, Mirosław.
21   2000103145286 BU.314528 Uwarunkowania procesu decyzyjnego w niemilitarnych zdarzeniach nadzwyczajnych / Ściborek, Zbigniew
22   2000103060015 BU.306001 Vademecum planowania w zarządzaniu kryzysowym / Krynojewski, Franciszek R.
23   2000102970438 BU.297043 Wybrane zagadnienia zarządzania kryzysowego / Majchrzak, Dariusz
24   2000102978502 BU.297850 Zagrożenia kryzysowe /
25   2000102945924 BU.294592 Zarządzanie kryzysowe : dobre praktyki / Grocki, Romuald.
26   2000103073961 BU.307396 Zarządzanie kryzysowe : podręcznik / Lidwa, Witold.
27   2000103100407 BU.310040 Zarządzanie kryzysowe : praktyczny przewodnik / Skomra, Witold
28   2000102978519 BU.297851 Zarządzanie kryzysowe /
29   2000102956654 BU.295665 Zarządzanie kryzysowe elementem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej / Żebrowski, Andrzej.
30   2000103046231 BU.304623 Zarządzanie kryzysowe na szczeblu samorządowym : teoria i praktyka / Gołębiewski, Jan.
31   2000102946426 BU.294642 Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej : zarządzanie bezpieczeństwem / Sienkiewicz-Małyjurek, Katarzyna.
32   2000102921300 BU.292130 Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego /
33   2000103030612 BU.303061 Zarządzanie kryzysowe w wymiarze lokalnym : organizacja, procedury, organy i instytucje /
34   2000103082871 BU.308287 Zarządzanie kryzysowe zintegrowane / Rysz, Stanisław.
35   2000102619184 BU.261918 Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna kraju, ochrona informacji niejawnych / Franciszek R. Krynojewski [et al.] ; [praca pod red. Sławomira Mazura]. Krynojewski, Franciszek R.
36   2000102974054 BU.297405 Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych / Nowak, Eugeniusz
37   2000103053703 BU.305370 Zarządzanie siłami i środkami niemilitarnymi podczas likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof technicznych na przykładzie województwa pomorskiego / Koziński, Mieczysław.
38   2000102981090 BU.298109 Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych : skrypt dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych / Pietrek, Grzegorz.
39   2000103086299 BU.308629 Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych / Lidwa, Witold.
40   2000103098162 BU.309816 Zasady bezpieczeństwa : standardy europejskie / Gołębiewski, Jan.
41   2000103079567 BU.307956 Zintegrowany system ratowniczy Rzeczypospolitej Polskiej / Tobolski, Marek.