KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000102936380 BU.293638 Afrykańskie instytucje bezpieczeństwa / Lizak, Wiesław
2   2000103159986 BU.315998 Aktualne wyzwania dla bezpieczeństwa w percepcji młodego pokolenia /
3   2000103031701 BU.303170 Anatomia bezpieczeństwa / Gołębiewski, Jan.
4   2000103048303 BU.304830 Aspekty bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej / Kowalewski, Marian
5   2000102972265 BU.297226 Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP : część ogólna / Kitler, Waldemar.
6   2000102972258 BU.297225 Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP : część szczegółowa / Jeżyńska, Beata.
7   2000102970179 BU.297017 Azja - konflikty i zagrożenia bezpieczeństwa / Brążkiewicz, Dariusz.
8   2000103096298 BU.309629 Bezpieczeństwo : uzupełniający komponent architektury, ochrony bezpieczeństwa narodu i państwa / Lutostański, Marian.
9   2000103123956 BU.312395 Bezpieczeństwo : zarys teoretyczny / Trubas, Michał.
10   2000103108465 BU.310846 Bezpieczeństwo ekonomiczne : casus państw regionu Morza Bałtyckiego w latach 2005 - 2015 / Zawadzki, Józef
11   2000102921317 BU.292131 Bezpieczeństwo ekonomiczne : wyzwania dla zarządzania państwem /
12   2000102938032 BU.293803 Bezpieczeństwo ekonomiczne / Księżopolski, Krzysztof M.
13   2000103109950 BU.310995 Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa : uwarunkowania, procesy, skutki /
14   2000103121921 BU.312192 Bezpieczeństwo ekonomiczne w aspekcie zagrożeń współczesnego świata / Firszt, Dariusz
15   2000103121914 BU.312191 Bezpieczeństwo ekonomiczne w niestabilnej gospodarce światowej / Bojańczyk, Mirosław.
16   2000102971862 BU.297186 Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej : wybrane problemy /
17   2000103046460 BU.304646 Bezpieczeństwo energetyczne : między teorią a praktyką / Soroka, Paweł
18   2000103124403 BU.312440 Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii : energetyka - bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych. T. 1, Energetyka : Polska i świat - energetyka jądrowa - bezpieczeństwo - logistyka /
19   2000103124410 BU.312441 Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii : energetyka - bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych. T. 2, Prawo - gospodarka - społeczeństwo - biotechnologie - ochrona środowiska - bezpieczeństwo zdrowotne /
20   2000103108472 BU.310847 Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona klimatu w drugiej dekadzie XXI wieku / Młynarski, Tomasz
21   2000102955114 BU.295511 Bezpieczeństwo energetyczne kraju / Gawłowski, Stanisław
22   2000103046453 BU.304645 Bezpieczeństwo energetyczne Polski : wymiar teoretyczny i praktyczny / Ruszel, Mariusz.
23   2000103036348 BU.303634 Bezpieczeństwo energetyczne Polski / Koziński, Mieczysław.
24   2000103032951 BU.303295 Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unią Europejską /
25   2000103141400 BU.314140 Bezpieczeństwo energetyczne Rosji / Ćwiek-Karpowicz, Jarosław
26   2000102946303 BU.294630 Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej / Kaczmarski, Marcin.
27   2000102946990 BU.294699 Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI wieku : mozaika interesów i geostrategii / Młynarski, Tomasz
28   2000102951574 BU.295157 Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE - Rosja : geopolityka i ekonomia surowców energetycznych / Pronińska, Kamila Maria.
29   2000103117030 BU.311703 Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnych stosunkach międzynarodowych : wyzwania, zagrożenia, perspektywy /
30   2000102972272 BU.297227 Bezpieczeństwo energetyczne wyzwaniem XXI wieku : praca zbiorowa / Błoński, Marcin.
31   2000103018689 BU.301868 Bezpieczeństwo europejskie : systemy, instytucje, funkcjonowanie / Turczyński, Paweł
32   2000102917563 BU.291756 Bezpieczeństwo i obronność Rzeczypospolitej Polskiej / Bieniek, Mieczysław
33   2000103030278 BU.303027 Bezpieczeństwo i zarządzanie : analiza strategiczna / Daniluk, Piotr.
34   2000102912193 BU.291219 Bezpieczeństwo międzynarodowe : przegląd aktualnego stanu /
35   2000102688661 BU.268866 Bezpieczeństwo międzynarodowe : teoria i praktyka /
36   2000102934324 BU.293432 Bezpieczeństwo międzynarodowe : współczesne koncepcje / Czaputowicz, Jacek
37   2000102981533 BU.298153 Bezpieczeństwo międzynarodowe : wymiar militarny / Żurawski, Przemysław Piotr
38   2000102836215 BU.283621 Bezpieczeństwo międzynarodowe : wyzwania i zagrożenia XXI wieku /
39   2000103160340 BU.316034 Bezpieczeństwo międzynarodowe : aspekty instytucjonalne i organizacyjne / Chojnowski, Lech.
40   2000102937189 BU.293718 Bezpieczeństwo międzynarodowe / Kuźniar, Roman
41   2000102619740 BU.261974 Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian : zagrożenia-koncepcje-instytucje /
42   2000102775453 BU.277545 Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie /
43   2000102997626 BU.299762 Bezpieczeństwo międzynarodowe w teorii i praktyce : wybrane aspekty prawno-organizacyjne / Cichy, Adam.
44   2000103066871 BU.306687 Bezpieczeństwo militarne Polski / Majchrzak, Dariusz
45   2000103131005 BU.313100 Bezpieczeństwo narodowe : związki przyczynowo-skutkowe : ujecie leksykalne / Jagiełło, Zdzisław
46   2000101913917 BU.191391 Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku /
47   2000103069896 BU.306989 Bezpieczeństwo narodowe Polski : zagrożenia i determinanty zmian /
48   2000103154769 BU.315476 Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego : wymiar polityczno-militarny / Bornio, Jakub.
49   2000102745128 BU.274512 Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku : wyzwania i strategie / Kaczmarek, Julian
50   2000102916733 BU.291673 Bezpieczeństwo narodowe RP : podstawowe kategorie, uwarunkowania, system / Kitler, Waldemar.
51   2000102973842 BU.297384 Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej w świetle prawa wewnętrznego i międzynarodowego /
52   2000102630479 BU.263047 Bezpieczeństwo państw i narodów w procesie integracji europejskiej /
53   2000102969623 BU.296962 Bezpieczeństwo państwa : władza, polityka, strategia / Gryz, Jarosław.
54   2000102826681 BU.282668 Bezpieczeństwo państwa : wybrane problemy /
55   2000103164119 BU.316411 Bezpieczeństwo państwa : służby specjalne : działania niekonwencjonalne /
56   2000103141059 BU.314105 Bezpieczeństwo państwa polskiego : rozważania w kontekście historycznych doświadczeń / Kośmider, Tomasz
57   2000102918850 BU.291885 Bezpieczeństwo polityczne Drugiej Rzeczypospolitej : wybrane problemy / Zalewski, Jerzy.
58   2000102620456 BU.262045 Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe /
59   2000102880720 BU.288072 Bezpieczeństwo polityczne państwa : studium funkcjonalności instytucji / Zalewski, Sławomir.
60   2000102916290 BU.291629 Bezpieczeństwo Polski : historia i współczesność /
61   2000102618668 BU.261866 Bezpieczeństwo Polski w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej /
62   2000103155827 BU.315582 Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku /
63   2000103102289 BU.310228 Bezpieczeństwo Polski w XXI wieku : wymiar wewnętrzny i międzynarodowy /
64   2000102870363 BU.287036 Bezpieczeństwo publiczne : stany nadzwyczajne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1918 - 2009 / Mażewski, Lech
65   2000102990818 BU.299081 Bezpieczeństwo RP : historia - ekonomia - polityka : studia z zakresu bezpieczeństwa państwa /
66   2000103004071 BU.300407 Bezpieczeństwo RP wczoraj i dziś : studia z zakresu bezpieczeństwa państwa /
67   2000103010317 BU.301031 Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej wobec współczesnego zagrożenia terroryzmem / Masiul, Krzysztof.
68   2000102967353 BU.296735 Bezpieczeństwo społeczne : studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego / Gierszewski, Janusz.
69   2000103130848 BU.313084 Bezpieczeństwo społeczne w systemie bezpieczeństwa narodowego /
70   2000102730674 BU.273067 Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych : materiały do studiowania /
71   2000102807581 BU.280758 Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich /
72   2000102915378 BU.291537 Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych /
73   2000103133139 BU.313313 Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej / Aleksandrowicz, Tomasz Romuald.
74   2000102892983 BU.289298 Bezpieczeństwo w XXI wieku : asymetryczny świat /
75   2000103040703 BU.304070 Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa /
76   2000103029869 BU.302986 Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 1989 - 2013 : wybrane aspekty / Piekarski, Michał.
77   2000102843572 BU.284357 Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej / Wawrzyk, Piotr.
78   2000103094461 BU.309446 Bezpieczeństwo wewnętrzne w rozwoju dziejowym / Majer, Piotr.
79   2000103148065 BU.314806 Bezpieczeństwo wschodniej granicy / Elak, Leszek.
80   2000102665921 BU.266592 Bezpieczeństwo współczesnego świata / Olszewski, Ryszard
81   2000103032562 BU.303256 Bezpieczeństwo współczesnej Azji /
82   2000102999934 BU.299993 Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa w programach i działaniach polskich polityków (1939 - 1955) / Skuza, Cezariusz
83   2000102620562 BU.262056 Bezpieczeństwo zewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej : praca zbiorowa /
84   2000103033743 BU.303374 Bezpieczeństwo, strategia, system : teoria i praktyka w zarysie / Wawrzusiszyn, Andrzej.
85   2000102744695 BU.274469 Bezpiecznie czy niebezpiecznie? : wybrane aspekty globalnej i polskiej polityki bezpieczeństwa na przełomie XX i XXI wieku /
86   2000102972913 BU.297291 Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej /
87   2000103149123 BU.314912 Broń nieśmiercionośna jako środek umacniania bezpieczeństwa państwa / Świętochowski, Norbert.
88   2000103005689 BU.300568 Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI wieku /
89   2000103126575 BU.312657 Cyberbezpieczeństwo militarne w amerykańskiej praktyce / Szpyra, Ryszard.
90   2000102964918 BU.296491 Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku : perspektywa politologiczna i prawna /
91   2000103102043 BU.310204 Człowiek, społeczeństwo, państwo w sytuacjach kryzysu. 3 /
92   2000103084431 BU.308443 Czynnik wojskowy w środowisku międzynarodowym na przełomie XX i XXI wieku /
93   2000103132590 BU.313259 Determinanty bezpieczeństwa militarnego państwa - międzynarodowy transfer broni i technologii militarnych / Milik, Piotr
94   2000103129019 BU.312901 Determinanty kształtowania bezpieczenstwa wewnętrznego /
95   2000103079215 BU.307921 Doświadczenia organizacji bezpieczeństwa narodowego Polski od X do XX wieku : wnioski dla Polski w XXI wieku / Marczak, Józef
96   2000102982936 BU.298293 Działania stabilizacyjne - aspekty strategiczne : konflikty, interwencje, bezpieczeństwo /
97   2000102907076 BU.290707 Euroatlantycka polityka bezpieczeństwa Rosji w latach 2000 - 2008 / Tarnawski, Marcin
98   2000102817986 BU.281798 Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony : aspekty prawne i polityczne / Barcik, Jacek.
99   2000102877232 BU.287723 Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony : uwarunkowania - struktury - funkcjonowanie / Słomczyńska, Irma.
100   2000102687589 BU.268758 Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony / Zięba, Ryszard
101   2000103000486 BU.300048 Ewolucja polityki zagranicznej i obronnej Rzeczypospolitej Polskiej w ramach euroatlantyckiego systemu bezpieczeństwa w latach 1999 - 2013 / Stola, Dariusz
102   2000102985227 BU.298522 Ewolucja systemu zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie /
103   2000103098872 BU.309887 Geopolityka energetyczna współczesnych państw / Kochanek, Ewelina.
104   2000103121679 BU.312167 Gospodarka nieoficjalna a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa / Ćwikowski, Dariusz.
105   2000102972364 BU.297236 Gotowość systemu bezpieczeństwa narodowego / Wojnarowski, Jan
106   2000103031015 BU.303101 Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce : zarys dziejów instytucji i służb w latach 1764 - 1990 / Misiuk, Andrzej
107   2000103040536 BU.304053 Informacje niejawne i dane osobowe w systemie bezpieczeństwa państwa /
108   2000103131852 BU.313185 Informacje niejawne we współczesnym państwie / Zalewski, Sławomir.
109   2000103130992 BU.313099 Instytucje bezpieczeństwa narodowego / Stelmach, Jarosław.
110   2000102918904 BU.291890 Instytucje bezpieczeństwa narodowego /
111   2000102599141 BU.259914 Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego : koncepcje - struktury - funkcjonowanie / Zięba, Ryszard
112   2000102901418 BU.290141 Instytucjonalizacja ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w okresie transformacji ustrojowej / Warmiński, Andrzej
113   2000102606559 BU.260655 Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie /
114   2000103100780 BU.310078 Instytucjonalne podstawy bezpieczeństwa państwa w III Rzeczypospolitej / Żmigrodzki, Marek.
115   2000102817214 BU.281721 Integracja Europy Zachodniej w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony / Demkowicz, Andrzej.
116   2000103001414 BU.300141 Iran a reżim nieproliferacji broni jądrowej : dylematy i wyzwania / Fiedler, Radosław.
117   2000103150150 BU.315015 Istota bezpieczeństwa cybernetycznego w polityce państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 2013-2017 / Górka, Marek
118   2000102975389 BU.297538 Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku /
119   2000103065348 BU.306534 Kompleks bezpieczeństwa w regionie Azji Środkowej po 1991 r. / Musioł, Marek.
120   2000102737895 BU.273789 Koncepcje bezpieczeństwa państw Europy Środkowej po 1989 roku / Pawlikowska, Iwona.
121   2000103108724 BU.310872 Konflikty etniczne i wyznaniowe a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym : wybrane aspekty /
122   2000103067953 BU.306795 Konflikty etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego : wybrane aspekty /
123   2000102999125 BU.299912 Konflikty etniczne i wyznaniowe a problem bezpieczeństwa we współczesnym świecie : wybrane aspekty /
124   2000102921720 BU.292172 Kształtowanie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej przez dyplomację wojskową / Turek, Andrzej
125   2000103122782 BU.312278 Megasystem bezpieczeństwa narodowego w Polsce : ujęcie procesowe i funkcjonalno-decyzyjne : analiza, modele i schematy, ramy programowe i prawne, przeglądowe zestawienie bibliograficzne / Rydlewski, Grzegorz
126   2000103053949 BU.305394 Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego /
127   2000102725267 BU.272526 Między piekłem a rajem : szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku / Koziej, Stanisław
128   2000103030674 BU.303067 Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa /
129   2000103055684 BU.305568 Militarne metody zapobiegania proliferacji broni masowego rażenia / Kopeć, Rafał.
130   2000102916672 BU.291667 NATO w pozimnowojennym środowisku (nie)bezpieczeństwa /
131   2000102730605 BU.273060 NATO w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego : materiały do studiowania /
132   2000102924479 BU.292447 Nauka o bezpieczeństwie : istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju : studia i materiały. T. 1 /
133   2000102924486 BU.292448 Nauka o bezpieczeństwie : istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju : | studia i materiały. T. 2 /
134   2000103067816 BU.306781 Obrona przeciwrakietowa w polskiej perspektywie /
135   2000102993055 BU.299305 Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej ; geneza, ewolucja, współczesne wyzwania / Badźmirowska-Masłowska, Katarzyna.
136   2000102620432 BU.262043 OBWE w procesie umacniania bezpieczeństwa europejskiego / Błaszczyk, Krzysztof.
137   2000103142254 BU.314225 Obwód kaliningradzki w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej / Żyła, Marek.
138   2000102840892 BU.284089 Od Europejskiej Wspólnoty Obronnej do Europejskiej Agencji Obrony / Helnarska, Karolina Julia.
139   2000103149291 BU.314929 Organizacja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : aspekty ustrojowe, prawno-administracyjne i systemowe / Kitler, Waldemar
140   2000102911349 BU.291134 Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa / Szymonik, Andrzej.
141   2000102952342 BU.295234 Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego / Gierszewski, Janusz.
142   2000103079314 BU.307931 Organy doradcze głowy państwa właściwe w sprawach bezpieczeństwa narodowego : geneza, doświadczenia i wnioski dla tworzenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej /
143   2000103083328 BU.308332 Planowanie strategiczne bezpieczeństwa narodowego : wybrane problemy / Banasik, Mirosław.
144   2000102620470 BU.262047 Podstawowe elementy polityki bezpieczeństwa i obrony Rzeczypospolitej Polskiej / Ciupiński, Andrzej.
145   2000103125554 BU.312555 Podstawy bezpieczeństwa narodowego (państwa) : podręcznik akademicki /
146   2000102979080 BU.297908 Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji / Jakubczak, Ryszard
147   2000103033330 BU.303333 Podstawy bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : studium problemów teoretycznych / Lutostański, Marian.
148   2000103083144 BU.308314 Podstawy bezpieczeństwa współczesnego państwa (podmiotu) : implikacje /
149   2000102973972 BU.297397 Podstawy poznawcze bezpieczeństwa powietrznego państwa / Glen, Andrzej.
150   2000103130053 BU.313005 Podsystem niemilitarny w przygotowaniach obronnych Rzeczypospolitej Polskiej /
151   2000102999941 BU.299994 Pojałtańskie bezpieczeństwo militarne państw Europy Wschodniej : (stacjonowanie i wycofanie wojsk radzieckich/rosyjskich) / Skuza, Cezariusz
152   2000102619214 BU.261921 Pokój i "nie-pokój" : na progu XXI wieku / Balcerowicz, Bolesław
153   2000102804658 BU.280465 Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego / Gizicki, Wojciech
154   2000102997817 BU.299781 Polityczno-wojskowe implikacje członkostwa Polski w NATO : z perspektywy 15-lecia obecności w strukturach Sojuszu /
155   2000103098704 BU.309870 Polityka bezpieczeństwa energetycznego państw Europy środkowo-wschodniej : rola i znaczenie Grupy Wyszehradzkiej / Janowski, Maciej
156   2000103098698 BU.309869 Polityka bezpieczeństwa energetycznego Polski : wpływ europeizacji i globalizacji / Nowakowski, Zdzisław
157   2000103100230 BU.310023 Polityka bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii po zimnej wojnie / Gogowski, Grzegorz.
158   2000102647255 BU.264725 Polityka i siła : studia strategiczne - zarys problematyki / Kuźniar, Roman
159   2000102765621 BU.276562 Polityka i strategia Chin w kształtowaniu międzynarodowego bezpieczeństwa / Haliżak, Edward
160   2000103129484 BU.312948 Polityka, strategia, siła : polityka i strategia bezpieczeństwa ekonomicznego Polski w latach 2004 - 2014 / Piekarz, Dawid
161   2000102885602 BU.288560 Polska na arenie międzynarodowej - współczesne wyzwania /
162   2000102444083 BU.244408 Polska polityka bezpieczeństwa 1989 - 2000 /
163   2000103065874 BU.306587 Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego /
164   2000102969692 BU.296969 Polska, Unia Europejska, NATO wobec wyzwań i zagrożeń / Wrzosek, Marek.
165   2000103083496 BU.308349 Polski wpływ na kształtowanie polityki energetycznej UE 2004 - 2015 / Ruszel, Mariusz.
166   2000103132767 BU.313276 Potęga militarna państwa i jej ekonomiczne aspekty / Stęplewski, Bogumił.
167   2000102854202 BU.285420 Potęga NATO w wymiarze ekonomiczno-obronnym / Kurek, Sylwester Tomasz
168   2000103105747 BU.310574 Potęga państw 2017 : międzynarodowy układ sił w procesie zmian : raport potęgometryczny / Sułek, Mirosław
169   2000103074746 BU.307474 Praca dyplomowa z bezpieczeństwa : wprowadzenie do badań / Wawrzusiszyn, Andrzej.
170   2000103033361 BU.303336 Prawne i gospodarcze podstawy bezpieczeństwa : praca zbiorowa /
171   2000103111441 BU.311144 Problemy bezpieczeństwa w wybranych państwach - instytucje, badania, studia /
172   2000102972920 BU.297292 Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego /
173   2000102968671 BU.296867 Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach /
174   2000102939817 BU.293981 Problemy europejskiej polityki bezpieczeństwa / Panek, Bogdan.
175   2000103098100 BU.309810 Procedury bezpieczeństwa w Unii Europejskiej / Zubrzycki, Waldemar.
176   2000103007447 BU.300744 Proces instytucjonalizacji Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej / Tereszkiewicz, Filip.
177   2000102995196 BU.299519 Projekt "Polska" : silne i bezpieczne państwo ? : praca naukowo-badawcza /
178   2000103053956 BU.305395 Przegląd bezpieczeństwa narodowego w planowaniu strategicznym Polski / Kamiński, Sławomir
179   2000102901562 BU.290156 Przemiany niemieckiej polityki bezpieczeństwa : 1990 - 2005 / Malinowski, Krzysztof
180   2000103124946 BU.312494 Przestępczość w sektorze paliwowym i jej zwalczanie : polityka bezpieczeństwa ekonomicznego Polski po 1989 roku / Piątkowska, Bożenna.
181   2000102914005 BU.291400 Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej : słownik /
182   2000103073893 BU.307389 Przygotowanie i rozwinięcie zasobów potencjału obronnego Polski : wybrane problemy / Wojnarowski, Jan
183   2000103029975 BU.302997 Publicznoprawne podstawy bezpieczenstwa wewnętrznego / Danieluk, Barbara.
184   2000103102067 BU.310206 Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji. [T.] 1 /
185   2000103102050 BU.310205 Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji. [T.] 2 /
186   2000103033828 BU.303382 Regionalny wymiar bezpieczeństwa w Azji Południowo-Wschodniej : normy, instytucje, ład regionalny / Fijałkowski, Łukasz.
187   2000103160043 BU.316004 Rola Służby Więziennej w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku w jednostkach penitencjarnych w Polsce / Malec, Norbert.
188   2000103004613 BU.300461 Rola unijnych państw neutralnych w kształtowaniu bezpieczeństwa w Europie / Kuźmiak, Marta.
189   2000102997879 BU.299787 Rozważania o zagrożeniach / Borkowski, Jan.
190   2000102845927 BU.284592 Sąsiedzkie państwa wschodnie w polskiej polityce bezpieczeństwa / Tymanowski, Józef.
191   2000102991877 BU.299187 Sieciocentryczne bezpieczeństwo : wojna, pokój i terroryzm w epoce informacji /
192   2000103148119 BU.314811 Siły zbrojne w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej / Kaszuba, Malina.
193   2000102570461 BU.257046 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego /
194   2000103106744 BU.310674 Społeczne aspekty bezpieczeństwa. [T.] 2 /
195   2000103086534 BU.308653 Stany Zjednoczone Ameryki Północnej w procesie budowy europejskiej autonomii strategicznej (1945 - 2001) / Krzymowski, Adam.
196   2000102899937 BU.289993 Stosunki UE-NATO w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego i obrony na przełomie XX i XXI wieku / Soja, Małgorzata
197   2000102972791 BU.297279 Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski /
198   2000103053062 BU.305306 Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : pierwsze 25 lat /
199   2000102860999 BU.286099 Strategia we współczesnym świecie : wprowadzenie do studiów strategicznych /
200   2000102938131 BU.293813 Strategie i programy bezpieczeństwa : wybór dokumentów /
201   2000103037642 BU.303764 Strategie nuklearne w okresie pozimnowojennym / Kopeć, Rafał.
202   2000102971923 BU.297192 Studia bezpieczeństwa / Williams, Paul
203   2000102996414 BU.299641 System - podsystem obronny państwa i świadczenia na jego rzecz / Wojnarowska-Szpucha, Sylwia
204   2000103129538 BU.312953 System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach systemowych wybranych państw / Mickiewicz, Piotr
205   2000102988846 BU.298884 System bezpieczeństwa państwa : konteksty teoretyczne i praktyczne / Wiśniewski, Bernard.
206   2000103006174 BU.300617 System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym swiecie : miejsce i rola Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa /
207   2000102988860 BU.298886 System euroatlantycki w świetle agendy bezpieczeństwa Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych / Olszewski, Paweł.
208   2000102980789 BU.298078 System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym /
209   2000103074630 BU.307463 System ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej : stan obecny i prognozy na przyszłość /
210   2000102917624 BU.291762 System zarządzania kryzysowego Rzeczypospolitej Polskiej / Bieniek, Mieczysław
211   2000103068653 BU.306865 Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terroryzmem / Wiśniewska, Małgorzata
212   2000103154097 BU.315409 Środowisko bezpieczeństwa europejskiego w świetle zagrożeń militarnych ze strony Rosji / Grenda, Bogdan.
213   2000102860203 BU.286020 Świat w latach 1989 - 2009 : wydarzenia - konflikty - procesy / Kiwerska, Jadwiga
214   2000103137267 BU.313726 Świat wobec wyzwań i zagrożeń w drugiej dekadzie XXI wieku /
215   2000103122805 BU.312280 Tarcza i miecz : socjologiczne zagadnienia bezpieczeństwa narodowego / Wiatr, Jerzy Józef
216   2000103079079 BU.307907 Teoretyczne i metodologiczne podstawy problemów z zakresu bezpieczeństwa : podręcznik akademicki /
217   2000103034191 BU.303419 Teoria i praktyka mechanizmu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa : ujęcie instytucjonalne / Stachowiak, Zenon.
218   2000102898473 BU.289847 Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego /
219   2000102696000 BU.269600 Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych : wymiar polityczny / Zajączkowski, Jakub.
220   2000103140403 BU.314040 Użycie siły zbrojnej między państwami w świetle międzynarodowego prawa zwyczajowego / Kleczkowska, Agata.
221   2000103070700 BU.307070 Walka informacyjna w asymetrycznym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego : wybrane problemy / Żebrowski, Andrzej.
222   2000102921768 BU.292176 Wojna o pokój : współczesna rywalizacja, spory, konflikty i wojny /
223   2000102939374 BU.293937 Wojna strategiczna w cyberprzestrzeni / Rattray, Gregory J.
224   2000103100506 BU.310050 Wojny Zachodu : interwencje zbrojne państw zachodnich po zimnej wojnie /
225   2000103130794 BU.313079 Wojskowe systemy łączności w systemie bezpieczeństwa państwa - wielorakie aspekty cyberprzestrzeni SZ RP /
226   2000103081171 BU.308117 Wpływ Rady Europy na realizację koncepcji bezpieczeństwa demokratycznego w państwach członkowskich / Robel, Jakub.
227   2000102951925 BU.295192 Wskazówki metodologiczne dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego / Łuka, Piotr.
228   2000102961917 BU.296191 Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej : geneza, rozwój, funkcjonowanie / Ciupiński, Andrzej.
229   2000102993192 BU.299319 Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej : aspekty prawne i polityczne / Badźmirowska-Masłowska, Katarzyna.
230   2000102666904 BU.266690 Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej / Zięba, Ryszard
231   2000102630424 BU.263042 Współczesne bezpieczeństwo /
232   2000103100414 BU.310041 Współczesne bezpieczeństwo ekonomiczne : wymiar międzynarodowy /
233   2000103131579 BU.313157 Współczesne bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczno-kulturowe : wymiar międzynarodowy /
234   2000102938766 BU.293876 Współczesne bezpieczeństwo militarne /
235   2000102946525 BU.294652 Współczesne bezpieczeństwo polityczne /
236   2000103154851 BU.315485 Współczesne bezpieczeństwo Polski : międzynarodowy wymiar instytucjonalny /
237   2000103100957 BU.310095 Współczesne środowisko bezpieczeństwa /
238   2000103034207 BU.303420 Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa Azji / Brążkiewicz, Dariusz.
239   2000103030582 BU.303058 Współczesne wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa /
240   2000102933617 BU.293361 Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w zapewnieniu cyberbezpieczeństwa : analiza i rekomendacje / Rezek, Tomas.
241   2000103094669 BU.309466 Wstęp do strategii bezpieczeństwa narodowego / Zarobny, Stanisław.
242   2000103000721 BU.300072 Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej / Rewizorski, Marek.
243   2000103022112 BU.302211 Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski / Wawrzusiszyn, Andrzej.
244   2000103040055 BU.304005 Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki obronności /
245   2000103123987 BU.312398 Wysoki Przedstawiciel Unii do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa / Dubowski, Tomasz.
246   2000102730698 BU.273069 Zagrożenia asymetryczne / Gawliczek, Piotr.
247   2000102770748 BU.277074 Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego / Madej, Marek
248   2000103064136 BU.306413 Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo państwa polskiego / Bączek, Piotr.
249   2000102619252 BU.261925 Zapobieganie konfliktom /
250   2000103137144 BU.313714 Zarys metodologii nauk o bezpieczeństwie / Kuc, Bolesław Rafał.
251   2000102974047 BU.297404 Zarys podstaw teorii bezpieczeństwa / Gryz, Jarosław.
252   2000103157005 BU.315700 Zarys polityki cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej : casus Polski i RFN / Oleksiewicz, Izabela.
253   2000103065966 BU.306596 Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego / Nowak, Eugeniusz
254   2000103071028 BU.307102 Zarys teorii bezpieczeństwa państwa /
255   2000103058395 BU.305839 Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych : szkice socjotechniczne o mądrości przed szkodą / Kwiatkowski, Stanisław
256   2000103039288 BU.303928 Zdolności NATO do działań ekspedycyjnych w przyszłym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego / Banasik, Mirosław.
257   2000102900534 BU.290053 Zmienne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa / Huzarski, Michał
258   2000102912155 BU.291215 Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa : zarządzanie bezpieczeństwem / Liedel, Krzysztof.
259   2000103054762 BU.305476 Źródła energii i ich znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego w XXI wieku / Młynarski, Tomasz