KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Stosunki międzynarodowe


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000103046163 BU.304616 15 lat Polski w NATO : aspekty polityczne, prawne, militarne / Turczyński, Paweł
2   2000102891825 BU.289182 Afganistan i Irak : ekonomiczny bilans wojny z terroryzmem / Łukaszewicz, Adrianna.
3   2000102924004 BU.292400 Arabska wiosna : rewolucja w świecie islamskim / Armbruster, Jorg
4   2000103055226 BU.305522 Arabska wiosna w Afryce Północnej : przyczyny, przebieg, skutki : praca zbiorowa /
5   2000103011642 BU.301164 Armenia, Azerbejdżan, Gruzja : przeszłość i teraźniejszość /
6   2000102982400 BU.298240 Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych : bezpieczenstwo, gospodarka, cywilizacja /
7   2000102612338 BU.261233 Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. studia i szkice / [T. 1], Przemiany polityczne i społeczne :
8   2000102612321 BU.261232 Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. studia i szkice / [T. 2], Stosunki międzynarodowe i gospodarcze :
9   2000103137625 BU.313762 Badanie polityki zagranicznej państwa. [T. 2], Stany Zjednoczone, Azja Wschodnia, Bliski Wschód & Ameryka Łacińska /
10   2000103011611 BU.301161 Bałkany : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość /
11   2000102877256 BU.287725 Białoruś w stosunkach międzynarodowych /
12   2000102911011 BU.291101 Bliski Wschód coraz bliżej /
13   2000102843060 BU.284306 Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych : władza, polityka i ideologia / Halliday, Fred
14   2000103068745 BU.306874 Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku /
15   2000103038861 BU.303886 Bośnia i Hercegowina 1995 - 2012 : studium politologiczne / Sochacki, Szymon.
16   2000102862177 BU.286217 Chiny na drodze socjalistycznej modernizacji / Wiktor, Zbigniew
17   2000102940431 BU.294043 Chiny w XXI wieku : perspektywy rozwoju / Gawlikowski, Krzysztof
18   2000102805419 BU.280541 Chińska polityka zagraniczna i jej uwarunkowania /
19   2000103077983 BU.307798 Chińska Republika Ludowa jako współczesny podmiot środowiska międzynarodowego. T. 1, Uwarunkowania / Mencel, Marian Tadeusz
20   2000103131586 BU.313158 Chińska Republika Ludowa jako współczesny podmiot środowiska międzynarodowego. T. 2, Wektory / Mencel, Marian Tadeusz
21   2000103131593 BU.313159 Chińska Republika Ludowa jako współczesny podmiot środowiska międzynarodowego. T. 3, Rozważania o rzeczywistości / Mencel, Marian Tadeusz
22   2000103044138 BU.304413 Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw / Lakomy, Miron.
23   2000102791699 BU.279169 Dokąd zmierza świat ? /
24   2000102841004 BU.284100 Dyplomacja czy siła ? : Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych /
25   2000102694181 BU.269418 Dyplomacja polska w XX wieku / Grzeloński, Bogdan
26   2000102848317 BU.284831 Dyplomacja Polski 1918 - 2005 : struktury organizacyjne / Szczepanik, Krzysztof
27   2000102790906 BU.279090 Dyplomacja publiczna /
28   2000103131982 BU.313198 Dyplomacja publiczna wobec wyzwań współczesnego świata /
29   2000103001612 BU.300161 Dyplomacja z historią w tle : problemy historii najnowszej w polskiej polityce wobec Niemiec i Rosji po 1989 r. / Bogucki, Jakub
30   2000103048709 BU.304870 Dziesięć lat członkowstwa Polski w Unii Europejskiej : próba bilansu i nowe otwarcie /
31   2000103137168 BU.313716 Ekonomiczne i polityczne uwarunkowania upadłości państwa / Totleben, Bartosz.
32   2000103150815 BU.315081 Etykieta zawodowa i protokół dyplomatyczny / Szteliga, Andrzej
33   2000103074708 BU.307470 Europa Środkowa a Bałkany : determinanty i ograniczenia przemian /
34   2000102791712 BU.279171 Europa XXI wieku : perspektywy i uwarunkowania integracji europejskiej : praca zbiorowa /
35   2000102911875 BU.291187 Europeistyka : leksykon /
36   2000102934256 BU.293425 Europeistyka : podręcznik akademicki. T. 1 /
37   2000102934263 BU.293426 Europeistyka : podręcznik akademicki. T. 2 /
38   2000103082345 BU.308234 Europeizacja polskiej polityki zagranicznej w perspektywie realizmu strukturalnego / Dyduch, Joanna.
39   2000102980581 BU.298058 Europejska polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej : geneza, doświadczenia, perspektywy /
40   2000102940479 BU.294047 Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej wobec państw Europy Wschodniej / Lubasenko, Igor.
41   2000103109158 BU.310915 Federacja Rosyjska i Republika Białoruś na przełomie XX i XXI wieku : studium historyczno-polityczno-gospodarcze / Kłaczyński, Robert.
42   2000102713332 BU.271333 Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych /
43   2000103059934 BU.305993 Funkcjonowanie Eurojustu w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej / Potkańska, Monika.
44   2000103029890 BU.302989 Geopolityczne uwarunkowania i konsekwencje konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim / Legucka, Agnieszka.
45   2000103104337 BU.310433 Geopolityczne uwarunkowania przemian politycznych w Unii Europejskiej na początku XXI wieku / Kłusak, Miron
46   2000102845446 BU.284544 Geopolityka : słownik terminologiczny / Sykulski, Leszek.
47   2000102571468 BU.257146 Geopolityka / Jean, Carlo.
48   2000102570935 BU.257093 Globalizacja a stosunki międzynarodowe /
49   2000102795499 BU.279549 Globalizacja polityki światowej : wprowadzenie do stosunków międzynarodowych /
50   2000102860081 BU.286008 Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie / Zięba, Ryszard
51   2000102964574 BU.296457 Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu / Adamczewski, Przemysław
52   2000103065799 BU.306579 Gruzja niepodległa - od monarchii do republiki / Furier, Andrzej
53   2000103137182 BU.313718 Hezbollah i jego wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe / Domeracki, Krzysztof.
54   2000102895717 BU.289571 Hezbollah w stosunkach międzynarodowych na Bliskim Wschodzie / Ożarowski, Rafał.
55   2000102895588 BU.289558 Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych / Rojek, Wojciech
56   2000102602322 BU.260232 Historia polityczna Europy Zachodniej 1945 - 2002 / Krasuski, Jerzy
57   2000102981656 BU.298165 Historia stosunków miedzynarodowych : nierówny i połączony rozwój. T. 2, Rzeczy i praktyki / Gałganek, Andrzej.
58   2000102981649 BU.298164 Historia stosunków międzynarodowych : nierówny i połączony rozwój. T. 1, Idee / Gałganek, Andrzej.
59   2000102845460 BU.284546 Historia teorii stosunków międzynarodowych / Gałganek, Andrzej.
60   2000102829323 BU.282932 Historia współczesna stosunków międzynarodowych : 1945 - 2000 : z kalendarium 2001 - 2006 / Kukułka, Józef
61   2000103029906 BU.302990 Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych : konflikty, strategie, bezpieczeństwo / Kuszewska, Agnieszka.
62   2000102782130 BU.278213 Indie w stosunkach międzynarodowych / Zajączkowski, Jakub.
63   2000102924844 BU.292484 Indyjsko-pakistański konflikt o Kaszmir / Kuszewska, Agnieszka.
64   2000103021320 BU.302132 Instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych w regionie Morza Bałtyckiego / Śmigerska-Belczak, Iwona
65   2000102621774 BU.262177 Integracja Polski z Unią Europejską : wybrane aspekty polityki integracyjnej w latach 1991 - 2004 / Duda, Renata.
66   2000102763849 BU.276384 Integracja Polski z Unią Europejską / Domagała, Arkadiusz.
67   2000102924134 BU.292413 Irak 2003 - 2005 : stabilizacja sytuacji społeczno-politycznej i tranzycja władzy / Brylew, Marek.
68   2000102991082 BU.299108 Irak 2006 - 2012 : stabilizacja czy konflikt ? / Brylew, Marek.
69   2000102745692 BU.274569 Irak na początku XXI wieku / Płaczek, Arkadiusz.
70   2000103008253 BU.300825 Iran 1925 - 2014 : od Pahlawich do Rouhaniego / Czulda, Robert.
71   2000103150143 BU.315014 Islamska Republika Iranu na arenie międzynarodowej : motywacje i kierunki polityki /
72   2000102938353 BU.293835 Kolory rewolucji / Kozłowski, Krzysztof
73   2000102911943 BU.291194 Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych : praca zbiorowa /
74   2000103130886 BU.313088 Konflikt hybrydowy na Ukrainie : aspekty teoretyczne i praktyczne /
75   2000102800056 BU.280005 Konflikt jako zjawisko integrujące i dezintegrujące oblicze współczesnego świata / Stankiewicz, Wojciech
76   2000103100131 BU.310013 Konflikt serbsko-albański w Kosowie w latach 1999 - 2014 : charakterystyka, uwarunkowania i formy konfliktu społecznego / Pawłowski, Konrad.
77   2000103096328 BU.309632 Konflikt ukraiński w rozgrywkach geopolitycznych / Surdyk, Krzysztof.
78   2000102973637 BU.297363 Konflikty - kolonializm - fundamentalizm w przestrzeni bliskowschodniej / Kosta, Raul Andrzej
79   2000102964703 BU.296470 Konflikty i napięcia w świecie arabskim / Niedziela, Szymon
80   2000102733842 BU.273384 Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869 - 2006 : praca zbiorowa /
81   2000102819973 BU.281997 Konflikty międzynarodowe : wprowadzenie do teorii i historii / Nye, Joseph S.
82   2000102921027 BU.292102 Konflikty międzynarodowe i wewnętrzne w krajach europejskich po II wojnie swiatowej (1945 - 2007) : zarys historyczny i polityczny / Jędrzejko, Marian
83   2000102911967 BU.291196 Konflikty międzynarodowe po 1945 roku / Odziemkowski, Janusz
84   2000102817993 BU.281799 Konflikty współczesnego świata / Bartnicki, Adam.
85   2000102874712 BU.287471 Konflikty współczesnego świata /
86   2000103151669 BU.315166 Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie i w Afryce w drugiej dekadzie XXI wieku : przebieg - uwarunkowania - implikacje / Czornik, Katarzyna.
87   2000102769285 BU.276928 Kosowo : konflikt i interwencja / Pawłowski, Konrad.
88   2000103065171 BU.306517 Krym jako przedmiot sporu ukraińsko-rosyjskiego / Gołda-Sobczak, Maria.
89   2000103150754 BU.315075 Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku : uwarunkowania - przebieg - implikacje /
90   2000102930524 BU.293052 Laos : konflikt wewnętrzny i międzynarodowy 1945 - 1975 / Ostaszewski, Piotr
91   2000102642786 BU.264278 Leksykon dyplomatyczny / Sutor, Julian.
92   2000102867202 BU.286720 Leksykon integracji europejskiej w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa i Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony / Przybylska, Beata.
93   2000102399444 BU.239944 Leksykon problemów międzynarodowych i konfliktów zbrojnych / Mojsiewicz, Czesław
94   2000102911646 BU.291164 Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych / Bryła, Jolanta.
95   2000103083489 BU.308348 Liban : religia - wojna - polityka / Brylew, Marek.
96   2000102937875 BU.293787 Libia 2011 : wybrane uwarunkowania prawnomiędzynarodowe /
97   2000102602759 BU.260275 Liga Narodów, ONZ, NATO, UE, KBWE/OBWE, organizacje pozarządowe / Jung, Rafał
98   2000103088521 BU.308852 Mały leksykon geopolityki /
99   2000102927128 BU.292712 Między sąsiedztwem a integracją : założenia, funkcjonowanie i perspektywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej /
100   2000102630455 BU.263045 Międzynarodowe i wewnętrzne aspekty członkostwa Polski w NATO /
101   2000102812356 BU.281235 Międzynarodowe stosunki polityczne : zarys wykładów / Ostaszewski, Piotr
102   2000102784226 BU.278422 Międzynarodowe stosunki polityczne /
103   2000102938063 BU.293806 Międzynarodowe stosunki polityczne / Deszczyński, Przemysław
104   2000102735204 BU.273520 Międzynarodowe stosunki polityczne /
105   2000102975402 BU.297540 Miękka siła i dyplomacja publiczna Polski / Ociepka, Beata
106   2000103097684 BU.309768 Misje dyplomatyczne w konfliktach zbrojnych w erze przemian cywilizacyjnych. Tradycje i perspektywy /
107   2000102847068 BU.284706 Mocarstwa współczesnego świata : problem przywództwa światowego / Wiśniewski, Janusz.
108   2000103059569 BU.305956 Mocarstwowość na przełomie XX i XXI wieku : teorie - analizy - prognozy : praca zbiorowa /
109   2000102724505 BU.272450 NATO - Polska 2000 / Kaczmarek, Julian
110   2000102554140 BU.255414 NATO / Kaczmarek, Julian
111   2000102789474 BU.278947 NATO w dobie transformacji : globalny system bezpieczeństwa a próby utrzymania Pax Americana /
112   2000102789467 BU.278946 NATO w dobie transformacji : siły zbrojne w transatlantyckim systemie bezpieczeństwa początku XXI wieku /
113   2000102308217 BU.230821 NATO w systemie bezpieczeństwa świata / Kaczmarek, Julian
114   2000102970100 BU.297010 Niemiecka polityka wobec Polski 1990 - 2010 / Koszel, Bogdan
115   2000102317752 BU.231775 Nowa tożsamość Niemiec i Rosji w stosunkach międzynarodowych : praca zbiorowa /
116   2000102967681 BU.296768 Nowe oblicza dyplomacji /
117   2000103013394 BU.301339 Obwód Kaliningradzki FR w ładzie międzynarodowym / Sawicki, Krzysztof Piotr
118   2000103037291 BU.303729 Od Meciara do Dzurindy : główne kierunki polityki zagranicznej Republiki Słowackiej w latach 1993 - 2002 / Żarna, Krzysztof
119   2000102397457 BU.239745 Ogniska konfliktów : Bałkany, Kaukaz /
120   2000103082178 BU.308217 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego / Kupiecki, Robert
121   2000103100469 BU.310046 Organizacja Współpracy Islamskiej : geneza, charakterystyka i działalność w regionie Bliskiego Wschodu / Gieryńska, Agnieszka.
122   2000102844494 BU.284449 Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie / Latoszek, Ewa
123   2000103038182 BU.303818 Organizacje w stosunkach międzynarodowych : istota - mechanizmy działania - zasięg /
124   2000102931019 BU.293101 Palestyńczycy na drodze do niepodległości : rozwój, przemiany i kryzys ruchu narodowego / Jarząbek, Jarosław.
125   2000102985104 BU.298510 Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe /
126   2000102930555 BU.293055 Państwa postjugosłowiańskie wobec członkostwa w Unii Europejskiej i NATO : (analiza porównawcza) / Lubik-Reczek, Natasza.
127   2000102862276 BU.286227 Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych /
128   2000102938070 BU.293807 Partnerstwo Wschodnie : wielka szansa Europy /
129   2000102958016 BU.295801 Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej : Uwarunkowania - Procesy decyzyjne - Osiągnięcia i niepowodzenia / Węc, Janusz Józef
130   2000102732739 BU.273273 Podstawy stosunków międzynarodowych / Mingst, Karen A.
131   2000101821472 BU.182147 Pokój i wojna między narodami : (teoria) / Aron, Raymond
132   2000103060060 BU.306006 Polityczne dzieje Kosowa (1974 - 2008) / Malinowski, Andrzej
133   2000102817320 BU.281732 Polityka bez strategii : bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej i Polski w perspektywie ładu globalnego / Ananicz, Andrzej
134   2000102930579 BU.293057 Polityka bezpieczeństwa narodowego państw obszaru WNP : wybrane problemy /
135   2000102977802 BU.297780 Polityka Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej po 1989 roku /
136   2000102741489 BU.274148 Polityka Federacji Rosyjskiej na obszarze WNP / Włodkowska-Bagan, Agata.
137   2000103046606 BU.304660 Polityka Federacji Rosyjskiej w regionie Europy, Azji i Pacyfiku / Panek, Bogdan.
138   2000102966127 BU.296612 Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw Europy Wschodniej / Topolski, Ireneusz.
139   2000102913947 BU.291394 Polityka międzynarodowa po 1945 roku / Calvocoressi, Peter
140   2000103095758 BU.309575 Polityka Rosji wobec Polski za prezydentury Władimira Putina (2000 - 2008) / Lisiakiewicz, Rafał.
141   2000102824717 BU.282471 Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej / Borkowski, Paweł Janusz
142   2000103038458 BU.303845 Polityka Unii Europejskiej wobec krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku / Modrzyńska, Joanna.
143   2000103153946 BU.315394 Polityka Unii Europejskiej wobec Regionu Morza Bałtyckiego : podejście makroregionalne i wielopoziomowe / Szulc, Marta
144   2000103095994 BU.309599 Polityka wschodnia Rzeczpospolitej Polskiej przed i po 2015 roku : praca zbiorowa /
145   2000103031411 BU.303141 Polityka wschodnia Unii Europejskiej : porażka czy sukces ? / Barburska, Olga.
146   2000102979097 BU.297909 Polityka wschodnia Unii Europejskiej / Legucka, Agnieszka.
147   2000102912049 BU.291204 Polityka zagraniczna : aktorzy, potencjały, strategie /
148   2000102853977 BU.285397 Polityka zagraniczna : decyzje, procedury, instytucje /
149   2000102914913 BU.291491 Polityka zagraniczna Białorusi : 1990 - 2010 / Mironowicz, Eugeniusz
150   2000102958276 BU.295827 Polityka zagraniczna Chin : miedzy integracją a dążeniem do mocarstwowości / Cabestan, Jean-Pierre
151   2000102936274 BU.293627 Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej : wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą i Białorusią /
152   2000103003340 BU.300334 Polityka zagraniczna Holandii w latach 1945-2012 / Kołek, Paweł.
153   2000102805488 BU.280548 Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa krajów Wspólnoty Niepodległych Państw /
154   2000103004569 BU.300456 Polityka zagraniczna i strategie bezpieczeństwa państw w międzynarodowych stosunkach politycznych / Piątek, Jarosław J.
155   2000102912162 BU.291216 Polityka zagraniczna III RP : 20 lat po przełomie. T. 1, Koncepcje, bezpieczeństwo, kwestie prawne i polonijne /
156   2000102912179 BU.291217 Polityka zagraniczna III RP : 20 lat po przełomie. T. 2, Stosunki polityczne i gospodarcze /
157   2000102946372 BU.294637 Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej / Kuźniar, Roman
158   2000102993680 BU.299368 Polityka zagraniczna Litwy 1990 - 2012 : główne kierunki i uwarunkowania / Buchowski, Krzysztof
159   2000102663514 BU.266351 Polityka zagraniczna Niemiec : kontynuacja i zmiana po zjednoczeniu ze szczególnym uwzględnieniem polityki europejskiej i transatlantyckiej / Cziomer, Erhard
160   2000102848430 BU.284843 Polityka zagraniczna państw Ameryki Łacińskiej /
161   2000102789436 BU.278943 Polityka zagraniczna Polski : Unia Europejska, Stany Zjednoczone, sąsiedzi /
162   2000102898466 BU.289846 Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej : problemy tożsamości i adaptacji /
163   2000102980710 BU.298071 Polityka zagraniczna Polski w strefie euroatlantyckiej / Zięba, Ryszard
164   2000102848348 BU.284834 Polityka zagraniczna Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej /
165   2000103149307 BU.314930 Polityka zagraniczna Polski wobec Izraela po 1989 roku / Sierańska, Jolanta.
166   2000102982394 BU.298239 Polityka zagraniczna Polski wobec obszaru pojugosłowiańskiego / Podgórzańska, Renata
167   2000102818013 BU.281801 Polityka zagraniczna Rosji /
168   2000102529773 BU.252977 Polityka zagraniczna RP : 1989 - 2002 /
169   2000103155131 BU.315513 Polityka zagraniczna średniej potęgi : Turcja jako studium przypadku / Wódka, Jakub
170   2000103004996 BU.300499 Polityka zagraniczna Turcji : uwarunkowania wewnętrzne oraz podmioty decyzyjne / Wódka, Jakub
171   2000103004316 BU.300431 Polityka zagraniczna Ukrainy 1990 - 2010 / Mironowicz, Eugeniusz
172   2000102947157 BU.294715 Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec / Kiwerska, Jadwiga
173   2000102768714 BU.276871 Polska - Niemcy 1945 - 2007 : od konfrontacji do współpracy i partnerstwa w Europie : studia i dokumenty /
174   2000102853182 BU.285318 Polska - Niemcy 1945 - 2009 : prawo i polityka / Góralski, Witold Maciej
175   2000102848942 BU.284894 Polska droga do NATO : implikacje polityczne i wojskowe / Mickiewicz, Piotr
176   2000102997244 BU.299724 Polska na globalnej szachownicy / Balcer, Adam
177   2000103077792 BU.307779 Polska polityka wschodnia 1989 - 2015 : wymiar narodowy i unijny / Żurawski, Przemysław Piotr
178   2000102635436 BU.263543 Polska polityka zagraniczna : Europa Środkowo-Wschodnia : 1989 - 2003 / Madera, Andrzej Józef
179   2000103059811 BU.305981 Polska polityka zagraniczna 1989 - 2014 /
180   2000102824724 BU.282472 Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku : główne kierunki - fakty - ludzie - wydarzenia / Grodzki, Radosław
181   2000102939305 BU.293930 Polska prezydencja wobec wyzwań współczesnej Unii Europejskiej /
182   2000102824922 BU.282492 Polska racja stanu po wstąpieniu do Unii Europejskiej / Łastawski, Kazimierz.
183   2000102737536 BU.273753 Polska w niepewnym świecie / Rotfeld, Adam Daniel
184   2000102645442 BU.264544 Polska w stosunkach międzynarodowych : 1945 - 1989 / Zając, Justyna.
185   2000102993116 BU.299311 Polska w Unii Europejskiej : wyzwania, możliwości, ograniczenia / Kowalewska, Dorota.
186   2000102848393 BU.284839 Polska wobec sąsiadów : współczesne stosunki polityczne /
187   2000102985623 BU.298562 Postradzieckie państwa Azji Centralnej : historia, polityka, gospodarka, społeczenstwo / Kłaczyński, Robert.
188   2000102911127 BU.291112 Pozimnowojenne dwudziestolecie : 1989 - 2010 : stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku / Kuźniar, Roman
189   2000102925353 BU.292535 Priorytety prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej : analiza politologiczna /
190   2000102934607 BU.293460 Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych /
191   2000103059828 BU.305982 Problemy instytucjonalne Unii Europejskiej - wymiar teoretyczno-metodologiczny /
192   2000102600380 BU.260038 Problemy polityczne współczesnego świata / Cesarz, Zbigniew
193   2000102956661 BU.295666 Promowanie demokracji w polityce zagranicznej USA po 11 września 2001 roku / Nycz, Grzegorz
194   2000102357970 BU.235797 Protokół dyplomatyczny / Pietkiewicz, Edward
195   2000102496037 BU.249603 Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje / Ikanowicz, Cezary.
196   2000102957811 BU.295781 Przemiany polityczne w Azerbejdżanie : od republiki radzieckiej do współczesnego państwa / Kwiatkiewicz, Piotr
197   2000102956227 BU.295622 Przemiany w Niemczech Wschodnich 1989 - 2010 : polityczne aspekty transformacji / Bojenko-Izdebska, Ewa.
198   2000103065201 BU.306520 Przeobrażenia polityczno-ustrojowe w Czeczenii w latach 1990 - 2000 / Szukalski, Jerzy
199   2000103033422 BU.303342 Przywództwo Stanów Zjednoczonych Ameryki w globalnym systemie międzynarodowym na początku XXI wieku : ciągłość i zmiana / Żodź-Kuźnia, Katarzyna.
200   2000103100254 BU.310025 Putinada : Rosja - kraj kierowanej demokracji / Skrzypek, Andrzej
201   2000102784738 BU.278473 Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych /
202   2000103068783 BU.306878 Region Azji i Pacyfiku w latach 1985 - 2015 : ciągłość i zmiana w regionalnym systemie międzynarodowym /
203   2000102800612 BU.280061 Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych /
204   2000102826766 BU.282676 Regiony w stosunkach międzynarodowych /
205   2000102763986 BU.276398 Republika Francuska w Unii Europejskiej / Tomaszewski, Krzysztof.
206   2000103110086 BU.311008 Republika Serbii : aspekty polityki wewnętrznej i międzynarodowej /
207   2000101886273 BU.188627 Rocznik strategiczny 1995/96 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. [T. 1] / Gajewski, Jacek.
208   2000101945154 BU.194515 Rocznik strategiczny 1996/97 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. [T. 2] / Czaputowicz, Jacek
209   2000102272181 BU.227218 Rocznik strategiczny 1997/98 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. [T. 3] /
210   2000102285983 BU.228598 Rocznik strategiczny 1998/99 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. [T. 4] /
211   2000102358601 BU.235860 Rocznik strategiczny 1999/2000 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. [T. 5] / Gajewski, Jacek.
212   2000102472697 BU.247269 Rocznik strategiczny 2000/2001 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. [T. 6] / Bieńczyk, Agnieszka.
213   2000102472703 BU.247270 Rocznik strategiczny 2001/2002 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. [T. 7] / Bieńczyk, Agnieszka.
214   2000102538812 BU.253881 Rocznik strategiczny 2002/2003 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. [T. 8] / Bieńczyk-Missala, Agnieszka.
215   2000102590698 BU.259069 Rocznik strategiczny 2003/2004 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. [T. 9] / Balcerowicz, Bolesław
216   2000102647439 BU.264743 Rocznik strategiczny 2004/05 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. [T. 10] / Domisiewicz, Rafał.
217   2000102700950 BU.270095 Rocznik strategiczny 2005/06 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. [T. 11] / Dębski, Sławomir
218   2000102795055 BU.279505 Rocznik strategiczny 2006/2007 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. [T. 12] / Adamski, Łukasz.
219   2000102794591 BU.279459 Rocznik strategiczny 2007/2008 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. [T. 13] / Bieńczyk-Missala, Agnieszka.
220   2000102832385 BU.283238 Rocznik strategiczny 2008/09 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. [T. 14] / Balcerowicz, Bolesław
221   2000102900176 BU.290017 Rocznik strategiczny 2009/10 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. [T. 15] / Bieńczyk-Missala, Agnieszka.
222   2000102900183 BU.290018 Rocznik strategiczny 2010/11 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. [T. 16] / Bieńczyk-Missala, Agnieszka.
223   2000102923014 BU.292301 Rocznik strategiczny 2011/12 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. [T. 17] / Balcerowicz, Bolesław
224   2000102960873 BU.296087 Rocznik strategiczny 2012/13 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. [T. 18] / Balcerowicz, Bolesław
225   2000103001193 BU.300119 Rocznik strategiczny 2013/14 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. T. 19 / Balcerowicz, Bolesław
226   2000103045999 BU.304599 Rocznik strategiczny 2014/15 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. T. 20 / Balcerowicz, Bolesław
227   2000103069964 BU.306996 Rocznik strategiczny 2015/16 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. T. 21 / Ahrens, Katharina.
228   2000103106447 BU.310644 Rocznik Strategiczny 2016 / 2017 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. T. 22 / Balcerowicz, Bolesław
229   2000103131616 BU.313161 Rocznik Strategiczny 2017/18 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. T. 23 / Balcerowicz, Bolesław
230   2000103104283 BU.310428 Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych w kształtowaniu ładu międzynarodowego /
231   2000103011635 BU.301163 Rosja /
232   2000103103088 BU.310308 Rosja w polityce zagranicznej Polski w latach 1992 - 2015 / Stolarczyk, Mieczysław.
233   2000102967452 BU.296745 Rosja w procesach globalizacji /
234   2000102830077 BU.283007 Rosja w XXI wieku : gracz światowy czy koniec gry ? / Bryc, Agnieszka.
235   2000102938292 BU.293829 Rozszerzanie Unii Europejskiej : współczesne uwarunkowania i perspektywy kontynuacji procesu / Szymański, Adam
236   2000102939800 BU.293980 Rwanda : wojna i ludobójstwo / Reginia-Zacharski, Jacek
237   2000103083335 BU.308333 Sekurytyzacja technologii nuklearnych na przykładzie irańskiego programu atomowego / Siudak, Robert.
238   2000102968923 BU.296892 Siła i solidarność : strategia NATO 1949 - 1989 / Kupiecki, Robert
239   2000103067861 BU.306786 Siła państw w Unii Europejskiej : pozaformalne wyznaczniki siły państw w Radzie UE i Radzie Europejskiej / Kleinowski, Marcin.
240   2000103022402 BU.302240 Siła zmiany : polska polityka zagraniczna po 2004 roku / Kamińska, Joanna
241   2000102689736 BU.268973 Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych / Balcerowicz, Bolesław
242   2000102550302 BU.255030 Słownik Organizacji Narodów Zjednoczonych / Rydzkowski, Janusz.
243   2000103117443 BU.311744 Soft power we współczesnych stosunkach międzynarodowych / Łoś, Robert.
244   2000103008338 BU.300833 Sojusze międzynarodowe / Dybczyński, Andrzej.
245   2000102910779 BU.291077 Społeczeństwa państw nowych członków Unii Europejskiej z 2004 roku wobec integracji z jej strukturami : obawy - nadzieje - oczekiwania / Stach, Łukasz.
246   2000102377404 BU.237740 Spory i konflikty międzynarodowe : aspekty prawne i polityczne : praca zbiorowa / Bryła, Jolanta.
247   2000102748624 BU.274862 Stany Zjednoczone i Europa : stosunki polityczne i gospodarcze : 1776 - 2004 / Matera, Paulina
248   2000102817405 BU.281740 Stosunki dyplomatyczne Polski : informator. T. 1, Europa 1918 - 2006 /
249   2000102817399 BU.281739 Stosunki dyplomatyczne Polski : informator. T. 2, Ameryka Północna i Południowa 1918 - 2007 /
250   2000102703388 BU.270338 Stosunki między Unią Europejską a Federacją Rosyjską : (stan i perspektywy rozwoju) / Bodio, Marcin
251   2000102713486 BU.271348 Stosunki międzynarodowe : geneza, struktura, dynamika /
252   2000102627837 BU.262783 Stosunki międzynarodowe : praca zbiorowa /
253   2000102964611 BU.296461 Stosunki międzynarodowe / Sur, Serge
254   2000102943609 BU.294360 Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie w XX wieku / Zdanowski, Jerzy
255   2000103134464 BU.313446 Stosunki międzynarodowe na początku XXI wieku : wybrane aspekty /
256   2000102471478 BU.247147 Stosunki międzynarodowe w Afryce /
257   2000102693696 BU.269369 Stosunki międzynarodowe w Europie : 1945 - 2004 / Parzymies, Stanisław
258   2000102266746 BU.226674 Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku / Haliżak, Edward
259   2000103081317 BU.308131 Stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu : uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne /
260   2000103060510 BU.306051 Stosunki Polski z Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją na przełomie XX i XXI wieku / Gomółka, Krystyna
261   2000102905713 BU.290571 Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku /
262   2000103159290 BU.315929 Stosunki polsko-jugosłowiańskie w latach 1945-1971 / Wawryszuk, Paweł.
263   2000102849413 BU.284941 Stosunki Rosji z Unią Europejską /
264   2000103031541 BU.303154 Stosunki Unii Europejskiej z Organizacją Narodów Zjednoczonych : podstawy prawne i instytucjonalne oraz wybrane dziedziny współpracy / Starzyk-Sulejewska, Joanna
265   2000103036638 BU.303663 Strategia polityczna Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i Białorusi od 1990 do kwietnia 2014 / Kłaczyński, Robert.
266   2000102983049 BU.298304 Strategie polityczne Federacji Rosyjskiej wobec państw obszaru Europy Wschodniej w latach 1990-2005 /
267   2000102964475 BU.296447 Struktura i funkcjonowanie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych / Smagłowska, Jagoda
268   2000102988853 BU.298885 System euroatlantycki przed i po zakończeniu zimnej wojny : istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego / Fiszer, Józef
269   2000102936342 BU.293634 System polityczny Unii Europejskiej / Hix, Simon.
270   2000102911134 BU.291113 Systemy międzynarodowe w historii świata / Buzan, Barry.
271   2000102634026 BU.263402 Świat odwraca wzrok : Czeczenia w świetle prawa i w oczach świata / Ferenc, Jakub
272   2000102748365 BU.274836 Teorie stosunków międzynarodowych : krytyka i systematyzacja / Czaputowicz, Jacek
273   2000103022099 BU.302209 Tożsamość narodowa i polityka zagraniczna Indonezji / Grzywacz, Anna.
274   2000102917495 BU.291749 Udział Polski w organizacjach międzynarodowych /
275   2000103011628 BU.301162 Ukraina i Białoruś : przeszłość i współczesność ziem między Rzeczpospolitą a Rosją /
276   2000102996940 BU.299694 Ukraina wobec Unii Europejskiej 1991 - 2010 / Kost, Paweł
277   2000102972753 BU.297275 Unia Europejska - w poszukiwaniu skutecznego mechanizmu zarządzania : analiza krytyczna modelu teoretycznego multi-level governance / Tomaszewski, Krzysztof.
278   2000102912148 BU.291214 Unia Europejska : historia, architektura, prawo /
279   2000102964505 BU.296450 Unia Europejska : instytucje, polityki, prawo / Muszyński, Mariusz
280   2000102862375 BU.286237 Unia Europejska : organizacja - funkcjonowanie - korzyści : praca zbiorowa /
281   2000102801275 BU.280127 Unia Europejska : organizacja i funkcjonowanie /
282   2000103033491 BU.303349 Unia Europejska 2014 + /
283   2000102864232 BU.286423 Unia Europejska a państwa Europy Wschodniej / Stępień-Kuczyńska, Alicja.
284   2000102562602 BU.256260 Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych / Zięba, Ryszard
285   2000103004385 BU.300438 Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa /
286   2000102964642 BU.296464 Unia Europejska od Maastricht do Lizbony : polityczne aspekty aktywności / Parzymies, Stanisław
287   2000102974023 BU.297402 Unia Europejska w dobie przemian ustrojowych : zagadnienia systemowe i instytucjonalne / Galster, Jan
288   2000102988907 BU.298890 USA i UE wobec nowych wyzwań globalnych / Paszewski, Tomasz.
289   2000103058357 BU.305835 Uwarunkowania polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej / Zenderowski, Radosław
290   2000102985463 BU.298546 Uwarunkowania procesów integracyjnych i dezintegracyjnych na obszarze poradzieckim / Domańska, Maria.
291   2000103030025 BU.303002 Watykańska polityka wschodnia wczoraj i dziś : Stolica Apostolska i dyplomacja watykańska wobec komunizmu i transformacji ustrojowej w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1958-2010 / Mróz, Maciej
292   2000102282593 BU.228259 Wielka szachownica / Brzeziński, Zbigniew
293   2000103104139 BU.310413 Wielostronna współpraca w regionie Morza Bałtyckiego na przełomie XX i XXI wieku / Rossa-Kilian, Donata.
294   2000102914128 BU.291412 Wizerunki międzynarodowe Rosji /
295   2000103129897 BU.312989 Wojna hybrydowa na Ukrainie / Pacek, Bogusław
296   2000103152024 BU.315202 Wojna i "Pokój dla Galilei" : militarne i polityczne konfrontacje Organizacji Wyzwolenia Palestyny i Państwa Izrael na terytorium Libanu w latach 1970-1985 / Mroczkowski, Krzysztof.
297   2000102997305 BU.299730 Wojna iracko-irańska 1980 - 1988 / Dobrzelewski, Jarosław
298   2000102944453 BU.294445 Wojna o Falklandy 1982 / Korzeniowski, Paweł
299   2000102892907 BU.289290 Wojna z Irakiem w 2003 roku : główne przyczyny / Świętek, Hubert.
300   2000103003128 BU.300312 Wojna z Talibami i Al-Kaidą : Afganistan w latach 1994 - 2012 / Jureńczyk, Łukasz
301   2000103060107 BU.306010 Wojny i konflikty zbrojne XXI wieku /
302   2000102641765 BU.264176 Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie : informator 2005 / Kubiak, Krzysztof
303   2000102806669 BU.280666 Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej RP. T. 1 / Stemplowski, Ryszard
304   2000102806676 BU.280667 Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej RP. T. 2, Aneksy / Stemplowski, Ryszard
305   2000103089153 BU.308915 Wprowadzenie do konfliktu arabsko-izraelskiego / Jamsheer, Hassan Ali
306   2000103132828 BU.313282 Wprowadzenie do polityki zagranicznej muzułmańskich państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej /
307   2000102735419 BU.273541 Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych : teorie i kierunki badawcze / Jackson, Robert H.
308   2000102844623 BU.284462 Współczesne konflikty międzynarodowe i etniczne /
309   2000102883547 BU.288354 Współczesne konflikty zbrojne / Łoś, Robert.
310   2000102920952 BU.292095 Współczesne Niemcy i przestrzeń europejska : wybrane zagadnienia / Kosman, Michał M.
311   2000102846108 BU.284610 Współczesne stosunki międzynarodowe : podręcznik akademicki / Bolechów, Bartosz
312   2000102762866 BU.276286 Współczesne stosunki międzynarodowe : praca zbiorowa / Ciosek, Stanisław
313   2000102744343 BU.274434 Współczesny Iran : źródła i konsekwencje rewolucji / Keddie, Nikki R.
314   2000102979134 BU.297913 Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w procesie integracji europejskiej w latach 1989 - 2009 / Gawron-Tabor, Karolina.
315   2000103150747 BU.315074 Współpraca regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej : doświadczenia i perspektywy / Czyż, Anna
316   2000102745005 BU.274500 Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych / Kukułka, Józef
317   2000102586561 BU.258656 Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa /
318   2000102660902 BU.266090 Wstęp do teorii stosunków międzynarodowych / Łoś-Nowak, Teresa
319   2000102808014 BU.280801 Wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej / Piskorska, Beata.
320   2000103035051 BU.303505 Zarys stosunków międzynarodowych po II wojnie światowej / Janusz Kaliński. Kaliński, Janusz
321   2000102679973 BU.267997 Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Cziomer, Erhard
322   2000102522392 BU.252239 Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego / Huntington, Samuel P.
323   2000103004408 BU.300440 Ze studiów nad polityką zagraniczną Federacji Rosyjskiej /
324   2000103038229 BU.303822 Zrozumieć Pakistan : radykalizacja, terroryzm i inne wyzwania / Kuszewska, Agnieszka.
325   2000103103934 BU.310393 Zróżnicowanie procesów integracji europejskiej : wybrane problemy / Lesiewicz, Elżbieta.
326   2000102923779 BU.292377 Źródła kryzysów i konfliktów. [T. 1], Czynniki endogenne i egzogenne warunkujące kryzysy oraz konflikty w relacjach społecznych i politycznych współczesnego świata / Barnaszewski, Bogusław.
327   2000102923786 BU.292378 Źródła kryzysów i konfliktów. [T. 2], Uwarunkowania stymulujące społecznie kryzysy i konflikty wewnętrzne oraz transgraniczne / Barnaszewski, Bogusław.