KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ruchy narodowościowe


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000102968893 BU.296889 Aktywność społeczno-polityczna mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim po 1989 roku / Szczepański, Andrzej
2   2000102977741 BU.297774 Antysemityzm : niezamknięta historia / Umińska, Bożena
3   2000103029852 BU.302985 Baskowie : powstawanie współczesnego narodu / Orzechowska-Wacławska, Joanna.
4   2000102995301 BU.299530 Białorusini /
5   2000102923403 BU.292340 Ciemna strona państw narodowych : czystki etniczne w nowoczesnej Europie / Ther, Philipp
6   2000102983797 BU.298379 Czesi /
7   2000103021887 BU.302188 Etniczna mobilizacja Romów a Unia Europejska : Polska, Słowacja, Węgry / Kołaczek, Małgorzta.
8   2000102995257 BU.299525 Etniczność, pamięć, asymilacja : wokół problemów zachowania tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce /
9   2000102836239 BU.283623 Etnopolityka w Azji Centralnej : między wspólnotą etniczną a obywatelską / Wierzbicki, Andrzej
10   2000102801138 BU.280113 Integracja z zachowaniem własnej tożsamości : holenderska polityka wobec imigrantów / Matusz-Protasiewicz, Patrycja.
11   2000102988273 BU.298827 Karaimi /
12   2000103029937 BU.302993 Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej. T. 1, Zagadnienia teoretyczne / Zenderowski, Radosław
13   2000103051778 BU.305177 Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej. T. 2, Od końca XVIII wieku do Jesieni Narodów / Zenderowski, Radosław
14   2000102986675 BU.298667 Litwini /
15   2000102983834 BU.298383 Łemkowie / Machul-Telus, Beata.
16   2000102973910 BU.297391 Mniejszości narodowe i etniczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po przystąpieniu do Unii Europejskiej / Maksimiec, Stanisław.
17   2000103144777 BU.314477 Mniejszości narodowe i etniczne w polityce bezpieczeństwa państw subregionu Europy Środkowej i Wschodniej : państwa bałtyckie / Kubaczyk, Tadeusz.
18   2000103153748 BU.315374 Mniejszości narodowe i etniczne w politykach bezpieczeństwa państw subregionu Europy Środkowej i Wschodniej : państwa obszaru WNP / Kubaczyk, Tadeusz.
19   2000103010300 BU.301030 Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i Europie : aspekty polityczne i społeczne /
20   2000102902279 BU.290227 Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej : wybrane elementy polityki państwa /
21   2000103064013 BU.306401 Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2011 roku /
22   2000103048075 BU.304807 Mniejszości narodowe krajów Grupy Wyszehradzkiej w procesach integracyjnych Europy - tożsamość młodzieży mniejszości autochtonicznych / Urban, Janina.
23   2000102951918 BU.295191 Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej : stan prawny i faktyczny /
24   2000102696536 BU.269653 Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku /
25   2000102943524 BU.294352 Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie / Krasowska, Helena
26   2000102663583 BU.266358 Muzułmanie w Europie /
27   2000102750870 BU.275087 Nacjonalizm : historia i teoria / Lawrence, Paul.
28   2000102811892 BU.281189 Nacjonalizm : teoria, ideologia, historia / Smith, Anthony David
29   2000102357987 BU.235798 Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej : dzieje konfliktów i idei / Waldenberg, Marek.
30   2000103119706 BU.311970 Niemcy /
31   2000102924141 BU.292414 Ormianie w Polsce : przeszłość i teraźniejszość / Nieczuja-Ostrowski, Paweł.
32   2000103012076 BU.301207 Polacy na Białorusi w latach 1987 - 2008 : funkcjonowanie organizacji mniejszości polskiej w systemie politycznym / Mikołajczak, Stanisław
33   2000103039097 BU.303909 Polityka etniczna : teorie, koncepcje, wyzwania /
34   2000103039028 BU.303902 Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej /
35   2000102955435 BU.295543 Polityka narodowościowa Republiki Kazachstanu (1991 - 2007) / Mazur, Mariya.
36   2000102661060 BU.266106 Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych /
37   2000103095055 BU.309505 Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie. T. 2, Afryka i Azja /
38   2000102657339 BU.265733 Równość i różnica : mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 1989 roku / Łodziński, Sławomir
39   2000102936298 BU.293629 Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej /
40   2000103045562 BU.304556 Rywalizacja polityczna mniejszości narodowych w wyborach samorządowych w Polsce po roku 1989 / Ganowicz, Ewa.
41   2000102982257 BU.298225 Separatyzm etniczny w dobie praw człowieka - nowe wyzwanie dla państwa narodowego i społeczności międzynarodowej / Czubocha, Krzysztof.
42   2000103124052 BU.312405 Serbowie jako mniejszość w warunkach transformacji politycznej w państwach byłej Jugosławii 1995 - 2016 / Korzeniewska-Wiszniewska, Mirella.
43   2000102968930 BU.296893 Społeczno-polityczna sytuacja Łemków w III RP / Filipiak, Leszek.
44   2000102990429 BU.299042 Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej /
45   2000103043391 BU.304339 Tożsamość żydowska a polityka imigracyjna Izraela / Dudzińska, Anna.
46   2000103001551 BU.300155 Unia Europejska i Romowie : system wobec kultury etnicznej / Szewczyk, Marcin K.
47   2000103143565 BU.314356 Uwarunkowania polityki etnicznej państwa polskiego po 1989 roku / Browarek, Tomasz.
48   2000103151492 BU.315149 Współczesna idea narodowa Łemków / Mazur, Przemysław
49   2000102914319 BU.291431 Źródła nienawiści : konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych /