KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Państwo


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000102702800 BU.270280 Demokracja : zasady, procedury, instytucje / Bankowicz, Marek
2   2000102893560 BU.289356 Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce / Rachwał, Marcin
3   2000102407231 BU.240723 Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej / Marczewska-Rytko, Maria
4   2000102574452 BU.257445 Demokracja polska : 1989 - 2003 / Kilias, Jarosław
5   2000102754847 BU.275484 Demokracja przedstawicielska i bezpośrednia w Trzeciej Rzeczypospolitej / Kuciński, Jerzy.
6   2000103000219 BU.300021 Demokratyczna transformacja w Serbii i Chorwacji w latach 1990 - 2010 / Mikucka-Wójtowicz, Dominika
7   2000102371952 BU.237195 Doktryny polityczne XIX i XX wieku : liberalizm, konserwatyzm, socjalizm, doktryna socjaldemokracji, Nauczanie Społeczne Kościoła, totalitaryzm /
8   2000103021979 BU.302197 Etnopolityka jako funkcjonalny element kształtujący system polityczny Republiki Zimbabwe / Chołaszczyńki, Krystian.
9   2000103064730 BU.306473 Europejskie systemy polityczne / Knopek, Jacek
10   2000102990474 BU.299047 Ewolucja lokalnej demokracji bezpośredniej w Polsce po 1989 roku / Węglarz, Barbara.
11   2000102850310 BU.285031 Historia myśli ustrojowej i społecznej / Barwicka-Tylek, Iwona
12   2000102584352 BU.258435 Idee i doktryny polityczne XX wieku : wybór /
13   2000102801121 BU.280112 Idee i ideologie we współczesnym świecie / Dziubka, Kazimierz
14   2000103083472 BU.308347 Instytucje i systemy polityczne /
15   2000102916405 BU.291640 Kształtowanie się systemu politycznego Szkocji / Czapiewski, Tomasz.
16   2000102970087 BU.297008 Leksykon pojęć politycznych /
17   2000102470495 BU.247049 Leksykon politologii wraz z Aneksem o : reformie samorządowej, wyborach do sejmu, prezydenckich oraz gabinetach rządowych : praca zbiorowa /
18   2000103105860 BU.310586 Leksykon wiedzy o społeczeństwie dla uczniów, maturzystów i studentów : praca zbiorowa /
19   2000103156343 BU.315634 Leksykon wiedzy politologicznej /
20   2000102911578 BU.291157 Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata /
21   2000102666232 BU.266623 Nauka o państwie / Winczorek, Piotr
22   2000102311200 BU.231120 Nauka o państwie i polityce / Zieliński, Eugeniusz
23   2000102842919 BU.284291 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy.
24   2000102869565 BU.286956 Nauka o państwie współczesnym / Sagan, Stanisław
25   2000102922321 BU.292232 O Roma felix : geneza, specyfika i przeobrażenia instytucji politycznych Państwa Miasta Watykańskiego / Jakubowski, Wojciech Jerzy
26   2000103037819 BU.303781 Państwa Grupy Wyszehradzkiej : pomiędzy przeszłością a teraźniejszością : wybrane aspekty polityki wewnętrznej i zagranicznej / Czyż, Anna
27   2000102748631 BU.274863 Podstawy nauki o polityce, państwie i prawie / Muszyński, Jerzy
28   2000103069636 BU.306963 Pojęcia, teorie i metody /
29   2000102798858 BU.279885 Politologia : przewodnik encyklopedyczny /
30   2000103137724 BU.313772 Polityczność "apolityczności" : Policja, CBA i prokuratura w "IV RP" / Gmurek, Monika.
31   2000102934454 BU.293445 Polska scena polityczna : ciągłość i zmiana / Zuba, Krzysztof
32   2000103066840 BU.306684 Powszechna historia ustroju / Klementowski, Marian
33   2000103006211 BU.300621 Republika Korei : zarys ewolucji systemu politycznego / Dziak, Waldemar Janusz
34   2000102936779 BU.293677 Serbia w nowej przestrzeni ustrojowej : dzieje, ustrój, konstytucja / Bujwid, Ewa.
35   2000101934332 BU.193433 Słownik historii doktryn politycznych. T. 1, A - C / Bernacki, Włodzimierz.
36   2000102308644 BU.230864 Słownik historii doktryn politycznych. T. 2, D - H / Bernacki, Włodzimierz.
37   2000102853151 BU.285315 Słownik historii doktryn politycznych. T. 3, I - Ł / Barwicka-Tylek, Iwona
38   2000102853168 BU.285316 Słownik historii doktryn politycznych. T. 4, M - Q / Barwicka-Tylek, Iwona
39   2000102951895 BU.295189 Słownik historii doktryn politycznych. T. 5, R - Ś / Barwicka-Tylek, Iwona
40   2000103062071 BU.306207 Słownik historii doktryn politycznych. T. 6 z suplementem, T - Ż / Barwicka-Tylek, Iwona
41   2000102818136 BU.281813 Słownik polityki / Robertson, David.
42   2000102836857 BU.283685 Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych / Adamowski, Janusz Włodzimierz
43   2000103083465 BU.308346 Stosunki międzynarodowe /
44   2000103021825 BU.302182 System polityczny Konfederacji Szwajcarskiej / Myślak, Ewa.
45   2000102971831 BU.297183 System polityczny Księstwa Liechtensteinu / Koźbiał, Krzysztof
46   2000102763542 BU.276354 System polityczny Republiki Chorwacji / Krysieniel, Krzysztof.
47   2000102916900 BU.291690 System polityczny RP / Antoszewski, Andrzej.
48   2000102854486 BU.285448 System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej /
49   2000102766871 BU.276687 System polityczny Singapuru : ewolucja historyczna i teraźniejszość / Bankowicz, Marek
50   2000103031558 BU.303155 System polityczny współczesnej Rumunii / Burakowski, Adam
51   2000102982608 BU.298260 Systemy polityczne krajów nadbałtyckich / Jagusiak, Bogusław.
52   2000102947508 BU.294750 Systemy polityczne państw bałkańskich /
53   2000102960880 BU.296088 Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej : ustrój, organy władzy, partie polityczne /
54   2000102665945 BU.266594 Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej /
55   2000102900213 BU.290021 Systemy polityczne państw sąsiedzkich Polski / Jagusiak, Bogusław.
56   2000103004668 BU.300466 Systemy polityczne państw Unii Europejskiej. T. 1 /
57   2000103004675 BU.300467 Systemy polityczne państw Unii Europejskiej. T. 2 /
58   2000102433094 BU.243309 Systemy polityczne współczesnego świata / Antoszewski, Andrzej.
59   2000102695423 BU.269542 Systemy polityczne współczesnej Europy / Antoszewski, Andrzej.
60   2000102938148 BU.293814 Systemy polityczne wybranych państw basenu Morza Śródziemnego /
61   2000102956319 BU.295631 Systemy polityczne wybranych państw Bliskiego Wschodu / Czajkowska, Katarzyna
62   2000102993161 BU.299316 Systemy ustrojowe państw współczesnych /
63   2000102895991 BU.289599 Transformacja systemów politycznych państw obszaru byłego Związku Radzieckiego /
64   2000102356225 BU.235622 Transformacja ustroju politycznego Polski w latach 1989-98 / Muszyński, Jerzy
65   2000102832743 BU.283274 Ustroje federalne Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii / Wieciech, Tomasz.
66   2000102600540 BU.260054 Ustroje państw współczesnych. [T.] 1 / Gdulewicz, Ewa.
67   2000102483044 BU.248304 Ustroje państw współczesnych. [T.] 2 /
68   2000102769209 BU.276920 Ustroje polityczne krajów Wspólnoty Niepodległych Państw /
69   2000102596904 BU.259690 Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce /
70   2000102390533 BU.239053 Współczesne doktryny polityczne / Tokarczyk, Roman Andrzej
71   2000102800681 BU.280068 Współczesne państwo w teorii i praktyce : wybrane elementy / Kamiński, Robert.
72   2000102964529 BU.296452 Współczesne systemy polityczne : zarys problematyki / Żarnowski, Janusz
73   2000102697120 BU.269712 Współczesne systemy polityczne : zarys teorii i praktyka w wybranych państwach świata : (podręcznik akademicki) / Żebrowski, Waldemar
74   2000102757282 BU.275728 Współczesne systemy polityczne /
75   2000102533145 BU.253314 Wstęp do nauki o państwie i prawie / Krukowski, Józef
76   2000103087593 BU.308759 Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich. T. 1 /
77   2000103102968 BU.310296 Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich. T. 2 /
78   2000102848638 BU.284863 Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej / Dudek, Dariusz
79   2000102941995 BU.294199 Zasady ustroju politycznego państwa / Bożek, Martin.