KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Socjologia


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000102800414 BU.280041 Bogactwo sieci : jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność / Benkler, Yochai.
2   2000102735716 BU.273571 Czarna księga kobiet /
3   2000102380268 BU.238026 Człowiek w teatrze życia codziennego / Goffman, Erving
4   2000102585694 BU.258569 Ego : socjologia jednostki / Kaufmann, Jean-Claude
5   2000102751013 BU.275101 Encyklopedia socjologii : indeksy /
6   2000102635139 BU.263513 Encyklopedia socjologii. Suplement /
7   2000101967323 BU.196732 Encyklopedia socjologii. [T.] 1, A - J /
8   2000102322985 BU.232298 Encyklopedia socjologii. [T.] 2, K - N /
9   2000102393244 BU.239324 Encyklopedia socjologii. [T.] 3, O - R /
10   2000102513017 BU.251301 Encyklopedia socjologii. [T.] 4, S - Ż /
11   2000102861033 BU.286103 Etniczne źródła narodów / Smith, Anthony David
12   2000102744138 BU.274413 Etniczność / Fenton, Steve
13   2000102973361 BU.297336 Etniczność i nacjonalizm : ujęcie antropologiczne / Eriksen, Thomas Hylland
14   2000102826698 BU.282669 Globalizacja - naród - jednostka : zagadnienia tożsamości kulturowej /
15   2000102856459 BU.285645 Globalizacja - nieznośne podobieństwo ? : świat i jego instytucje w procesie uniformizacji /
16   2000102766413 BU.276641 Granice tożsamości, narodu, państwa / Donnan, Hastings
17   2000102923274 BU.292327 Grupy etniczne w wielokulturowym świecie / Nikitorowicz, Jerzy
18   2000103094966 BU.309496 Jaki patriotyzm ? / Wiłkomirska, Anna.
19   2000102737291 BU.273729 Kim jesteśmy ? : wyzwania dla amerykańskiej tożsamości narodowej / Huntington, Samuel P.
20   2000102797677 BU.279767 Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym / Dahrendorf, Ralf
21   2000102699780 BU.269978 Kompendium wiedzy o socjologii / Bremond, Alice.
22   2000103032654 BU.303265 Największe zagrożenia dla współczesnych adolescentów jako czynniki z zakresu etiologii kryminologiczno-prawnej : przegląd teorii oraz empiryki problemu / Cichy, Andrzej.
23   2000102613076 BU.261307 No space, no choice, no jobs, no logo / Klein, Naomi
24   2000102723669 BU.272366 O złośliwej dyskredytacji : manipulowanie wizerunkiem przeciwnika / Karwat, Mirosław
25   2000102771912 BU.277191 Oblicza globalizacji / Wosińska, Wilhelmina.
26   2000102923311 BU.292331 Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce : mniejszości narodowe, imigranci, uchodźcy /
27   2000102915149 BU.291514 Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej / Raciborski, Jacek
28   2000102761883 BU.276188 Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / Cierniak-Szóstak, Ewa.
29   2000102941964 BU.294196 Organizacje pozarządowe - fundament społeczeństwa obywatelskiego / Moroń, Dorota.
30   2000103069728 BU.306972 Państwowa Straż Pożarna w systemie bezpieczeństwa państwa : studium socjologiczne / Stochmal, Małgorzata.
31   2000102986606 BU.298660 Patriotyzm i nacjonalizm : ku jakiej tożsamości kulturowej ? /
32   2000102373864 BU.237386 Podstawy socjologii / Januszek, Henryk.
33   2000102769605 BU.276960 Polityka równych szans : instytucjonalne mechanizmy zwiększania partycypacji kobiet w strukturach politycznych na przykładzie państw Unii Europejskiej / Wawrowski, Łukasz.
34   2000102911752 BU.291175 Polska po 20 latach wolności /
35   2000102795321 BU.279532 Polski sektor społeczny / Szustek, Anna.
36   2000102811908 BU.281190 Prawa mniejszości / Jackson Preece, Jennifer.
37   2000102623426 BU.262342 Przemiany więzi społecznych : zarys teorii zmiany społecznej / Giza-Poleszczuk, Anna
38   2000102601912 BU.260191 Słownik socjologii i nauk społecznych /
39   2000102629114 BU.262911 Słownik społeczny : praca zbiorowa / Balicki, Janusz
40   2000102488995 BU.248899 Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr
41   2000102270491 BU.227049 Socjologia : koncepcje i ich zastosowanie / Turner, Jonathan H.
42   2000102659678 BU.265967 Socjologia : lektury /
43   2000101934714 BU.193471 Socjologia : małe struktury społeczne / Turowski, Jan
44   2000102798964 BU.279896 Socjologia : mikrostruktury : podręcznik akademicki / Podgórski, Ryszard Adam
45   2000102806195 BU.280619 Socjologia : przewodnik encyklopedyczny /
46   2000102750887 BU.275088 Socjologia : wczoraj, dziś, jutro : kompendium wiedzy socjologicznej / Podgórski, Ryszard Adam
47   2000101934721 BU.193472 Socjologia : wielkie struktury społeczne / Turowski, Jan
48   2000102939886 BU.293988 Socjologia / Giddens, Anthony
49   2000102521081 BU.252108 Socjologia / Białyszewski, Henryk.
50   2000102794904 BU.279490 Socjologia administracji : zarys wykładu / Pilipiec, Sławomir.
51   2000102776894 BU.277689 Socjologia codzienności /
52   2000102727230 BU.272723 Socjologia gospodarki / Gardawski, Juliusz
53   2000102904785 BU.290478 Socjologia narodu i konfliktów etnicznych / Budyta-Budzyńska, Małgorzata.
54   2000102436422 BU.243642 Socjologia ogólna : wybrane problemy : praca zbiorowa /
55   2000102948093 BU.294809 Socjologia organizacji / Janik, Robert
56   2000102775668 BU.277566 Socjologia polityki / Potulski, Jakub
57   2000102309252 BU.230925 Socjologia polityki / Wiatr, Jerzy Józef
58   2000102991266 BU.299126 Socjologia prawa : główne problemy i postacie /
59   2000103050740 BU.305074 Socjologia rodziny : ewolucja, historia, zróżnicowanie / Szlendak, Tomasz
60   2000102853502 BU.285350 Socjologia tożsamości / Paleczny, Tadeusz
61   2000102659395 BU.265939 Socjologia zmian społecznych / Sztompka, Piotr
62   2000102680900 BU.268090 Socjologia życia publicznego / Wnuk-Lipiński, Edmund
63   2000102301782 BU.230178 Społeczeństwo pokapitalistyczne / Drucker, Peter Ferdinand
64   2000102922499 BU.292249 Społeczne podstawy ładu politycznego / Zamęcki, Łukasz.
65   2000103158569 BU.315856 Świat (po)cyfrowej rewolucji : w kręgu analiz socjologicznych /
66   2000102966813 BU.296681 Tożsamość narodowa : zarys problematyki / Ścigaj, Paweł
67   2000102393527 BU.239352 Wielkie struktury społeczne : teorie i realia / Markowski, Daniel
68   2000102563890 BU.256389 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara
69   2000102925377 BU.292537 Współczesna teoria społeczna : wprowadzenie / Elliott, Anthony.
70   2000102744985 BU.274498 Współczesne problemy socjologii organizacji i zarządzania : wybrane zagadnienia /
71   2000102946297 BU.294629 Współczesne społeczeństwo polskie /
72   2000102434275 BU.243427 Wstęp do metod i technik badań społecznych / Sztumski, Janusz
73   2000102668359 BU.266835 Wygrani i przegrani polskiej transformacji /
74   2000102804702 BU.280470 Wymiary globalizacji : aspekty polityczno-kulturowe /
75   2000102517114 BU.251711 Wymiary życia społecznego : Polska na przełomie XX i XXI wieku /
76   2000102720866 BU.272086 Zasady metody socjologicznej / Durkheim, Emile
77   2000102497263 BU.249726 Zrozumieć rozwój : od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych : podręcznik socjologii rozwoju społecznego dla studentów socjologii, nauk politycznych i ekonomii / Krzysztofek, Kazimierz.