KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Historia Polski


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000103164317 BU.316431 "Rząd obrony narodowej" Wincentego Witosa (24 VII 1920-13 IX 1921) : pozycja prawno-ustrojowa i dokonania w polityce wewnętrznej / Goclon, Jacek Arkadiusz
2   2000103050313 BU.305031 966. : chrzest Polski / Ożóg, Krzysztof
3   2000102341313 BU.234131 Armia Krajowa : szkice z dziejów Sił Zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego /
4   2000101462941 BU.146294 Armia Krajowa w dokumentach : 1939 - 1945. T. 1, Wrzesień 1939 - czerwiec 1941 /
5   2000101462958 BU.146295 Armia Krajowa w dokumentach : 1939 - 1945. T. 2, Czerwiec 1941 - kwiecień 1943 /
6   2000101564447 BU.156444 Armia Krajowa w dokumentach : 1939 - 1945. T. 3, Kwiecień 1943 - lipiec 1944 /
7   2000101564454 BU.156445 Armia Krajowa w dokumentach : 1939 - 1945. T. 4, Lipiec - październik 1944 /
8   2000101704522 BU.170452 Armia Krajowa w dokumentach : 1939 - 1945. T. 5, Październik 1944 - lipiec 1945 / Pełczyński, Tadeusz
9   2000101704546 BU.170454 Armia Krajowa w dokumentach : 1939 - 1945. T. 6, Uzupełnienia /
10   2000103157302 BU.315730 Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. 2, cz. 1, Czerwiec 1941 - kwiecień 1943 /
11   2000103157319 BU.315731 Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. 2 cz. 2, Czerwiec 1941 - kwiecień 1943 /
12   2000102764501 BU.276450 Atlas polskiego podziemia niepodległościowego : 1944 - 1956 /
13   2000100430798 BU.43079 By czas nie zaćmił i niepamięć : wybór kronik średniowiecznych : Gall, Mistrz Wincenty zw. Kadłubkiem, Kronika Wielkopolska, Kronika Oliwska, Kronika Krakowska, Janko z Czarnkowa, Kronika Książąt Polskich, Długosz, Kallimach /
14   2000101646976 BU.164697 Cronika Petri Comitis Poloniae wraz z tzw. Carmen Mauri /
15   2000101560388 BU.156038 Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480) / Dąbrowski, Jan Konstanty
16   2000102658688 BU.265868 Droga do niepodległości : Solidarność 1980 - 2005 /
17   2000102914869 BU.291486 Druga Rzeczpospolita (1918 - 1939) / Bonusiak, Włodzimierz
18   2000102763023 BU.276302 Dydaktyka historii : wybrane zagadnienia / Bieniek, Maria
19   2000102992966 BU.299296 Dyplomacja polska w okresie II wojny światowej / Pernal, Marek
20   2000101746065 BU.174606 Dzieje najnowsze Polski. [T.] 1, Do roku 1945 / Czubiński, Antoni
21   2000102767984 BU.276798 Dzieje Polski 1939 - 1945 : kalendarium wydarzeń / Łuczak, Czesław
22   2000102456130 BU.245613 Dzieje Polski i Litwy : (1506 - 1648) / Grzybowski, Stanisław
23   2000101842187 BU.184218 Dzieje Polski nowożytnej / Konopczyński, Władysław
24   2000102456116 BU.245611 Dzieje Polski piastowskiej : (VIII wiek - 1370) / Wyrozumski, Jerzy
25   2000101839613 BU.183961 Dzieje Polski porozbiorowej : (1795 - 1921) / Kukiel, Marian
26   2000102456123 BU.245612 Dzieje Polski późnośredniowiecznej : (1370 - 1506) / Baczkowski, Krzysztof
27   2000103004958 BU.300495 Dzieje Polski. T. 1, Skąd nasz ród (do roku 1202) / Nowak, Andrzej
28   2000103055042 BU.305504 Dzieje Polski. od rozbicia do nowej Polski / T. 2, 1203-1340 : Nowak, Andrzej
29   2000103100278 BU.310027 Dzieje Polski. Królestwo zwycięskiego orła / T. 3, 1340-1468 : Nowak, Andrzej
30   2000103155735 BU.315573 Dzieje Polski. T. 4. 1468-1572 : Trudny złoty wiek Nowak, Andrzej
31   2000102884988 BU.288498 Dzieje polskiej dyplomacji : od X wieku do 1918 roku : (od początków państwa polskiego do odzyskania niepodległości) / Barański, Marek
32   2000101976271 BU.197627 Dzieje Sejmu Polskiego /
33   2000102664429 BU.266442 Historia 1815 - 2004 : Polska i świat / Garlicki, Andrzej
34   2000101756668 BU.175666 Historia Anglii / Zins, Henryk Stanisław
35   2000102557004 BU.255700 Historia dyplomacji polskiej X - XX w. / Biskup, Marian
36   2000100880036 BU.88003 Historia dyplomacji polskiej. T. 1, Połowa X w. - 1572 /
37   2000101160212 BU.116021 Historia dyplomacji polskiej. T. 2, 1572-1795 /
38   2000100945339 BU.94533 Historia dyplomacji polskiej. T. 3, 1795-1918 /
39   2000101761037 BU.176103 Historia dyplomacji polskiej. T. 4, 1918-1939 /
40   2000102306336 BU.230633 Historia dyplomacji polskiej. T. 5, 1939 - 1945 /
41   2000102955244 BU.295524 Historia gospodarcza Polski / Jezierski, Andrzej
42   2000101501817 BU.150181 Historia Kościoła Katolickiego. T. 1, Starożytność / Banaszak, Marian
43   2000101501824 BU.150182 Historia kościoła katolickiego. T. 2, Średniowiecze / Banaszak, Marian
44   2000101501831 BU.150183 Historia kościoła katolickiego. T. 3, Czasy nowożytne 1517-1758 / Banaszak, Marian
45   2000102382545 BU.238254 Historia Kościoła w Polsce. T. 1, Do roku 1764. Cz. 1, Do roku 1506 / Kumor, Bolesław
46   2000102382552 BU.238255 Historia Kościoła w Polsce. T. 1, Do roku 1764. Cz. 2, Od roku 1506 / Kumor, Bolesław
47   2000102382569 BU.238256 Historia Kościoła w Polsce. T. 2, 1764 - 1945. Cz. 1, 764 - 1918 / Kumor, Bolesław
48   2000102382576 BU.238257 Historia Kościoła w Polsce. T. 2, 1764 - 1945. Cz. 2, 1918 - 1945 / Kumor, Bolesław
49   2000101821151 BU.182115 Historia polityczna Polski : 1914 - 1939 / Konopczyński, Władysław
50   2000102647149 BU.264714 Historia polityczna Polski : 1935 - 1945 / Wieczorkiewicz, Paweł Piotr
51   2000102911738 BU.291173 Historia polityczna Polski : 1944 - 1991 / Sowa, Andrzej Leon
52   2000102561698 BU.256169 Historia polityczna Polski : 1952 - 2002 / Michalak, Ryszard.
53   2000103083625 BU.308362 Historia polityczna Polski : 1989 - 2015 / Dudek, Antoni
54   2000102585076 BU.258507 Historia Polski : 1492 - 1795 / Markiewicz, Mariusz Paweł
55   2000102813551 BU.281355 Historia Polski : 1572 - 1795 / Augustyniak, Urszula.
56   2000101006763 BU.100676 Historia Polski : 1648 - 1764.
57   2000102375622 BU.237562 Historia Polski : 1795 - 1918 / Chwalba, Andrzej
58   2000101878056 BU.187805 Historia Polski : 1795 - 1918 / Kieniewicz, Stefan
59   2000102454099 BU.245409 Historia Polski : 1864 - 2001 / Czubiński, Antoni
60   2000101137948 BU.113794 Historia Polski : 1914 - 1939 / Zieliński, Henryk
61   2000102884995 BU.288499 Historia Polski : 1914 - 1989 / Kaczmarek, Ryszard
62   2000103123413 BU.312341 Historia Polski : 1914 - 2015 / Roszkowski, Wojciech
63   2000102744268 BU.274426 Historia Polski : 1918 - 1945 / Brzoza, Czesław
64   2000102485147 BU.248514 Historia Polski : średniowiecze / Szczur, Stanisław
65   2000101400448 BU.140044 Historia Polski / Czubiński, Antoni
66   2000102846597 BU.284659 Historia Polski do 1864 roku / Bogucka, Maria
67   2000102064250 BU.206425 Historia Polski do roku 1795 / Samsonowicz, Henryk
68   2000102945658 BU.294565 Historia Polski średniowiecznej / Barański, Marek
69   2000102411177 BU.241117 Historia Polski XX wieku : wybór materiałów źródłowych. T. 1, (1918 - 1944) /
70   2000102467129 BU.246712 Historia Polski XX wieku : wybór materiałów źródłowych. T. 2, (1944 - 1989) /
71   2000102361779 BU.236177 Historia Polski XX wieku / Czubiński, Antoni
72   2000101104438 BU.110443 Historia sejmu polskiego. T. 1, Do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej /
73   2000101507703 BU.150770 Historia sejmu polskiego. T. 2 cz. 1, W dobie rozbiorów / Ajnenkiel, Andrzej
74   2000101470014 BU.147001 Historia sejmu polskiego. T. 2 Cz. 2, II Rzeczpospolita / Ajnenkiel, Andrzej
75   2000101470021 BU.147002 Historia sejmu polskiego. T. 3, Polska Ludowa /
76   2000102721849 BU.272184 Historia ustroju i prawa w Polsce : 1772/1795 - 1918 : wybór źródeł /
77   2000102732678 BU.273267 Historia ustroju i prawa w Polsce : 1918 - 1989 : wybór źródeł / Rogowski, Stanisław
78   2000102721856 BU.272185 Historia ustroju i prawa w Polsce : do 1772/1795 : wybór źródeł /
79   2000101874560 BU.187456 Historia ustroju Polski X - XX w. / Kallas, Marian
80   2000103130343 BU.313034 Historia w przestrzeni publicznej /
81   2000101732181 BU.173218 Historia w tekstach źródłowych : wypisy. T. 1 / Maresz, Teresa.
82   2000101732198 BU.173219 Historia w tekstach źródłowych : wypisy. T. 2 / Maresz, Teresa.
83   2000101732204 BU.173220 Historia w tekstach źródłowych : wypisy. T. 3 / Maresz, Teresa.
84   2000101732211 BU.173221 Historia w tekstach źródłowych : wypisy. T. 4 / Maresz, Teresa.
85   2000102990580 BU.299058 Historie Polski w XIX wieku. modernizacja i kultura / T. 1, Kominy, ludzie i obłoki : Epsztein, Tadeusz.
86   2000102990597 BU.299059 Historie Polski w XIX wieku. T. 2, | Cz. 1 / Historie polityczne. Karpińska, Małgorzata
87   2000102990603 BU.299060 Historie Polski w XIX wieku. T. 3, | Cz. 2 / Historie polityczne. Wiech, Stanisław
88   2000100975800 BU.97580 Historiografia polska XX wieku. Cz. 1 / Maternicki, Jerzy
89   2000102768875 BU.276887 Inwentarz osobowy do tomów I - IX Volumina Legum /
90   2000100846414 BU.84641 Inwentarz voluminow legum : przedruk wydania XX. Pijarow. Cz. 1, Do tomów I - VI.
91   2000100846421 BU.84642 Inwentarz voluminow legum : przedruk wydania XX. Pijarow. Cz. 2, Do tomów VII - VIII.
92   2000101889540 BU.188954 Jak się pisze i rozumie historię : tajemnice narracji historycznej / Topolski, Jerzy
93   2000100272282 BU.27228 Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Ks. 5 - 6 / Długosz, Jan
94   2000103153014 BU.315301 Kierunek targowica : Polska 2005-2015 / Roszkowski, Wojciech
95   2000101471349 BU.147134 Konstytucje Polski : studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu : praca zbiorowa. T. 1 /
96   2000101471356 BU.147135 Konstytucje Polski : studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu : praca zbiorowa. T. 2 /
97   2000102457267 BU.245726 Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym 1791 - 1997 / Ajnenkiel, Andrzej
98   2000101870067 BU.187006 Kronika / Janko z Czarnkowa.
99   2000100355275 BU.35527 Kronika polska / Gallus Anonymus.
100   2000101570479 BU.157047 Kronika Polska / Wincenty zw. Kadłubkiem.
101   2000101184386 BU.118438 Kronika Wielkopolska /
102   2000102637126 BU.263712 Królestwo Polskie : 1295 - 1370 / Balzer, Oswald
103   2000101660422 BU.166042 Księga bracka i nekrolog opactwa Panny Marii w Lubiniu /
104   2000102972852 BU.297285 Kultura parlamentarna epoki staropolskiej : studia /
105   2000101175308 BU.117530 Kultura Polski średniowiecznej : X - XIII w. / Dowiat, Jerzy
106   2000101945352 BU.194535 Kultura Polski średniowiecznej : XIV - XV w. / Banaszkiewicz, Jacek
107   2000100259887 BU.25988 Metodologia historii / Topolski, Jerzy
108   2000101657194 BU.165719 Między wyzwoleniem a zniewoleniem : Polska 1944 - 1956 / Kersten, Krystyna
109   2000102727995 BU.272799 Na widecie : II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918 - 1943 / Materski, Wojciech
110   2000102456109 BU.245610 Najdawniejsze dzieje ziem polskich : (do VII w.) / Kaczanowski, Piotr
111   2000101489740 BU.148974 Najnowsza historia polityczna Polski. T. 1, 1864 - 1914 / Pobóg-Malinowski, Władysław
112   2000101489764 BU.148976 Najnowsza historia polityczna Polski. T. 2, 1914 - 1939 / Pobóg-Malinowski, Władysław
113   2000101489795 BU.148979 Najnowsza historia polityczna Polski. T. 3, Okres 1939 - 1945 / Pobóg-Malinowski, Władysław
114   2000101728061 BU.172806 Narodowe Siły Zbrojne : dokumenty, struktury, personalia. [T. 1] /
115   2000101850298 BU.185029 Narodowe Siły Zbrojne : dokumenty, struktury, personalia. T. 2, NSZ - AK /
116   2000101901556 BU.190155 Narodowe Siły Zbrojne : dokumenty, struktury, personalia. T. 3, NSZ - ONR /
117   2000101660415 BU.166041 Nekrolog opactwa św. Wincentego we Wrocławiu /
118   2000102818679 BU.281867 O społecznej historii Polski 1945 - 1989 / Słabek, Henryk
119   2000102261697 BU.226169 Od Achillesa do Beatrice de Planissolles : zarys historii historiografii / Topolski, Jerzy
120   2000102456192 BU.245619 Od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej : (1945 - 2001) / Sowa, Andrzej Leon
121   2000102456178 BU.245617 Od niewoli do niepodległości : (1864 - 1918) / Buszko, Józef
122   2000102463565 BU.246356 Odrodzone Królestwo : monarchia Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego w świetle nowszych badań / Kurtyka, Janusz
123   2000102869480 BU.286948 Opozycja sejmowa w dobie rządów Rady Nieustającej : studium z dziejów kultury politycznej / Stroynowski, Andrzej.
124   2000102471201 BU.247120 Pierwsze lata III Rzeczypospolitej : 1989 - 2001 / Dudek, Antoni
125   2000103137953 BU.313795 Polityka historyczna / Chwedoruk, Rafał
126   2000101781868 BU.178186 Polityka zagraniczna Polski 1918 - 1994 / Kupiecki, Robert
127   2000101995630 BU.199563 Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej : 1918 - 1939 / Kamiński, Marek Kazimierz
128   2000101929598 BU.192959 Polska : dzieje polityczne ostatnich dwustu lat / Eisler, Jerzy
129   2000102519644 BU.251964 Polska : losy państwa i narodu 1939 - 1989 / Friszke, Andrzej
130   2000102261178 BU.226117 Polska i Polacy po II wojnie światowej (1945-1989) / Czubiński, Antoni
131   2000101672203 BU.167220 Polska i Polacy w drugiej wojnie światowej / Łuczak, Czesław
132   2000102299751 BU.229975 Polska podczas II wojny światowej /
133   2000102456185 BU.245618 Polska w czasach niepodległości i II wojny światowej : (1918 - 1945) / Brzoza, Czesław
134   2000101714101 BU.171410 Polska w czasach nowożytnych : od środkowoeuropejskiej potęgi do utraty niepodległości (1501 - 1795) / Topolski, Jerzy
135   2000102456154 BU.245615 Polska w czasach przełomu : (1764 - 1815) / Grodziski, Stanisław
136   2000102456161 BU.245616 Polska w czasach walk o niepodległość : (1815 - 1864) / Zgórniak, Marian
137   2000102308675 BU.230867 Polska walcząca. T. 1 / Ślaski, Jerzy
138   2000102308682 BU.230868 Polska walcząca. T. 2 / Ślaski, Jerzy
139   2000102308699 BU.230869 Polska walcząca. T. 3 / Ślaski, Jerzy
140   2000101487234 BU.148723 Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej. T. 1, Kampania wrześniowa 1939. Cz. 1, Polityczne i wojskowe położenie Polski przed wojną /
141   2000101487241 BU.148724 Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej. T. 1, Kampania wrześniowa 1939. Cz. 2, Przebieg działań od 1 do 8 września /
142   2000101487258 BU.148725 Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej. T. 1, Kampania wrześniowa 1939. Cz. 3, Przebieg działań od 9 do 14 września /
143   2000101487265 BU.148726 Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej. T. 1, Kampania wrześniowa 1939. Cz. 4, Przebieg działań od 15 do 18 września /
144   2000101487272 BU.148727 Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej. T. 1, Kampania wrześniowa 1939. Cz. 5, Marynarka wojenna i obrona polskiego wybrzeża /
145   2000101487289 BU.148728 Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej. T. 2, Kampanie na obczyźnie. Cz. 1, Wrzesień 1939 - czerwiec 1941 /
146   2000101487296 BU.148729 Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej. T. 2, Kampanie na obczyźnie. Cz. 2, [Czerwiec 1941 - czerwiec 1944] /
147   2000101487302 BU.148730 Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej. T. 3, Armia Krajowa /
148   2000100043400 BU.4340 Pomniki Dziejowe Polski. T. 1 /
149   2000100061244 BU.6124 Pomniki Dziejowe Polski. T. 2 /
150   2000100063125 BU.6312 Pomniki Dziejowe Polski. T. 3 /
151   2000100063224 BU.6322 Pomniki Dziejowe Polski. T. 4 /
152   2000100068809 BU.6880 Pomniki Dziejowe Polski. T. 5 /
153   2000100073452 BU.7345 Pomniki Dziejowe Polski. T. 6 /
154   2000102293803 BU.229380 Powieść minionych lat /
155   2000101774648 BU.177464 Pół wieku dziejów Polski : 1939 - 1989 / Paczkowski, Andrzej
156   2000102299867 BU.229986 Prawdziwa historia Polaków : ilustrowane wypisy źródłowe 1939 - 1945. [T.] 1, 1939 - 1942 /
157   2000102362097 BU.236209 Prawdziwa historia Polaków : ilustrowane wypisy źródłowe 1939 - 1945. T. 2, 1943 - 1944 /
158   2000102381241 BU.238124 Prawdziwa historia Polaków : ilustrowane wypisy źródłowe 1939 - 1945. T. 3, 1944 - 1945 /
159   2000101892359 BU.189235 Relacja Ibrahima Ibn Ja'kuba z podróży do krajów słowiańskich / Ibrahim, Ibn Jakub.
160   2000101998600 BU.199860 Rocznik świetokrzyski /
161   2000100081976 BU.8197 Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Ks. 1 i 2 / Długosz, Jan
162   2000100197691 BU.19769 Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Ks. 3 i 4 / Długosz, Jan
163   2000100333907 BU.33390 Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. ks. 7, ks. 8 / Długosz, Jan
164   2000100396186 BU.39618 Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Ks. 9 / Długosz, Jan
165   2000100864036 BU.86403 Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Ks. 10, 1370 - 1405 / Długosz, Jan
166   2000100895559 BU.89555 Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Ks. 10 i 11, 1406 - 1412 / Długosz, Jan
167   2000101125280 BU.112528 Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Ks. 11, 1413 - 1430 / Długosz, Jan
168   2000102585144 BU.258514 Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Ks. 11 i 12, 1431 - 1444 / Długosz, Jan
169   2000102634927 BU.263492 Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Ks. 12, 1445 - 1461 / Długosz, Jan
170   2000102909407 BU.290940 Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Ks. 12, 1462 - 1480 / Długosz, Jan
171   2000101267348 BU.126734 Roczniki Wielkopolskie /
172   2000103048419 BU.304841 Rzeczpospolita Obojga Narodów 1501 - 1795 / Topolski, Jerzy
173   2000102456147 BU.245614 Rzeczpospolita w dobie złotej wolności : (1648 - 1763) / Gierowski, Józef Andrzej
174   2000101698982 BU.169898 Rzeczpospolita Walcząca : Powstanie Warszawskie 1944 : kalendarium / Kunert, Andrzej Krzysztof
175   2000101966364 BU.196636 Rzeczpospolita Walcząca : styczeń - grudzień 1940 : kalendarium / Kunert, Andrzej Krzysztof
176   2000102518685 BU.251868 Rzeczpospolita Walcząca : styczeń - grudzień 1941 : kalendarium / Kunert, Andrzej Krzysztof
177   2000101631255 BU.163125 Rzeczpospolita Walcząca : wrzesień - grudzień 1939 : kalendarium / Kunert, Andrzej Krzysztof
178   2000101814009 BU.181400 Sejm Rzeczypospolitej szlacheckiej (do 1763 roku) : geneza i kryzys władzy ustawodawczej / Kriegseisen, Wojciech
179   2000102283484 BU.228348 Sejmy i sejmiki Pierwszej Rzeczypospolitej : dokumenty w zbiorach Biblioteki Narodowej /
180   2000102947515 BU.294751 Śladami zbrodni : przewodnik po miejscach represji komunistycznych lat 1944 - 1956 /
181   2000101892342 BU.189234 Św. Ottona biskupa bamberskiego żywot z Prufening /
182   2000101660408 BU.166040 Św. Wojciecha biskupa i męczennika żywot pierwszy /
183   2000103096359 BU.309635 Teoretyczne problemy wiedzy historycznej : antologia tekstów / Topolski, Jerzy
184   2000102817054 BU.281705 Trzecia Rzeczpospolita (1989 - 2007) /
185   2000101690023 BU.169002 Trzy powstania narodowe : kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe / Kieniewicz, Stefan
186   2000102578054 BU.257805 Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku / Biernat, Andrzej
187   2000102946969 BU.294696 Vademecum historyka mediewisty / Bogacki, Michał
188   2000101894520 BU.189452 Volumina constitutionum. T. 1, 1483 - 1549. Vol. 1, 1493 - 1526 /
189   2000102697090 BU.269709 Volumina constitutionum. T. 2, 1550 - 1609. Vol. 1, 1550 - 1585 /
190   2000102893850 BU.289385 Volumina constitutionum. T. 2, 1550 - 1609. Vol. 2, 1587 - 1609 /
191   2000102893867 BU.289386 Volumina constitutionum. T. 3, 1611 - 1640. Vol. 1, 1611 - 1626 /
192   2000103105181 BU.310518 Volumina constitutionum. T. 3, 1611 - 1640. Vol. 2, 1627 - 1640 /
193   2000103105198 BU.310519 Volumina constitutionum. T. 4, 1641 - 1668. Vol. 1, 1641 - 1658 /
194   2000100846322 BU.84632 Volumina legum : przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782, wydanego. T. 1, [Ab anno 1347 ad ammum 1547].
195   2000100846339 BU.84633 Volumina legum : przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782, wydanego. T. 2, [Ab anno 1550 ad annum 1609].
196   2000100846346 BU.84634 Volumina legum : przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782, wydanego. T. 3, [Ab anno 1609 ad annum 1640].
197   2000100846353 BU.84635 Volumina legum : przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782, wydanego. T. 4, [Ab anno 1641 ad annum 1668].
198   2000100846360 BU.84636 Volumina legum : przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782, wydanego. T. 5, [Ab anno 1669 ad annum 1697].
199   2000100846377 BU.84637 Volumina legum : przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782, wydanego. T. 6, [Ab anno 1697 ad annum 1736].
200   2000100846384 BU.84638 Volumina legum : przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782, wydanego. T. 7, [Ab anno 1764 ad annum 1768].
201   2000100846391 BU.84639 Volumina legum : przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782, wydanego. T. 8, [Ab anno 1775 ad annum 1780].
202   2000100846407 BU.84640 Volumina legum : przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782, wydanego. T. 9, [Ab anno 1782 ad annum 1792].
203   2000101520177 BU.152017 Volumina legum. T. 10, Konstytucje Sejmu Grodzieńskiego z 1793 roku /
204   2000102385652 BU.238565 Warsztat naukowy historyka : wstęp do badań historycznych / Swieżawski, Aleksander
205   2000101940005 BU.194000 Wiek V - XV w źródłach : wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów /
206   2000101987130 BU.198713 Wiek XIX w źródłach : wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów /
207   2000101947943 BU.194794 Wiek XVI - XVIII w źródłach : wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów /
208   2000101999621 BU.199962 Wiek XX w źródłach : wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów /
209   2000103051068 BU.305106 Wielka księga Armii Krajowej /
210   2000102469499 BU.246949 Wprowadzenie do badań historycznowojskowych / Miśkiewicz, Benon
211   2000102265817 BU.226581 Wprowadzenie do historii / Topolski, Jerzy
212   2000101138549 BU.113854 Wstęp do badań historycznych / Miśkiewicz, Benon
213   2000102646180 BU.264618 Wybór tekstów źródłowych z historii Polski i powszechnej : 1918 - 1945 /
214   2000100910474 BU.91047 Wybór tekstów źródłowych z historii Polski okresu przedrozbiorowego /
215   2000102356348 BU.235634 Zarys historii historiografii polskiej / Grabski, Andrzej Feliks
216   2000102920969 BU.292096 Zarys historii Polski w liczbach : społeczeństwo, gospodarka /
217   2000102885732 BU.288573 Zeszyty historyczne. T. 10 /
218   2000102902545 BU.290254 Zeszyty Historyczne. [T.] 11, Z dziejów emigracji polskiej XVIII - XX w. /
219   2000103008970 BU.300897 Zeszyty Historyczne. [T.] 13 /
220   2000103044633 BU.304463 Zeszyty Historyczne. T. 14 /
221   2000103087968 BU.308796 Zeszyty Historyczne. T. 15 /
222   2000103120603 BU.312060 Zeszyty Historyczne. T. 16 /
223   2000103145842 BU.314584 Zeszyty Historyczne. T. 17 /
224   2000103037529 BU.303752 Źródła do dziejów II Rzeczypospolitej. T. 2, Ustrój II Rzeczypospolitej / Piłatowicz, Józef
225   2000101882473 BU.188247 Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. T. 1, Lata 1795 - 1864 /
226   2000101940401 BU.194040 Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. T. 2, Lata 1864 - 1918 /
227   2000102357512 BU.235751 Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. T. 3, Lata 1918 - 1939 : Polska niepodległa /
228   2000102357529 BU.235752 Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. T. 4, Lata 1939 - 1945. Cz. 1 /
229   2000102357536 BU.235753 Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. T. 4, Lata 1939 - 1945. Cz. 2 /
230   2000102595044 BU.259504 Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. T. 5, Lata 1945 - 1956 /
231   2000102635900 BU.263590 Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. T. 6, Lata 1956 - 1989. Cz. 1 /
232   2000102635917 BU.263591 Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. T. 6, Lata 1956 - 1989. Cz. 2 /
233   2000102518753 BU.251875 Żołnierze wyklęci : antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku / Krajewski, Kazimierz