KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Migracje


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000103137151 BU.313715 25 wykładów o migracjach /
2   2000102996971 BU.299697 Blaski i cienie imigracji : problemy cudzoziemców w Polsce /
3   2000102574797 BU.257479 Demografia : podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie / Okólski, Marek.
4   2000102943760 BU.294376 Demografia : wspołczesne zjawiska i teorie / Okólski, Marek.
5   2000103059903 BU.305990 Demografia / Stokowski, Franciszek
6   2000103046743 BU.304674 Demografia i bezpieczeństwo społeczne krajów Unii Europejskiej /
7   2000102602117 BU.260211 Demografia zmiany społecznej / Okólski, Marek.
8   2000103069803 BU.306980 Europejskie polityki imigracyjne : stare dylematy, nowe wyzwania /
9   2000103048754 BU.304875 Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej : humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej / Balicki, Janusz
10   2000103144654 BU.314465 Kryzys uchodźczy - przyczyny, skutki, konflikty / Luft, Stefan
11   2000102860692 BU.286069 Migracje : wybrane zagadnienia / Kawczyńska-Butrym, Zofia
12   2000103082666 BU.308266 Migracje a polityki migracyjne : prawo unii europejskiej na tle wybranych doświadczeń krajowych / Tuora-Schwierskott, Ewa
13   2000102744558 BU.274455 Migracje i społeczeństwa współczesne /
14   2000102947249 BU.294724 Migracje i wielkie metropolie /
15   2000103129460 BU.312946 Migracje jako wyzwanie dla Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich / Fehler, Włodzimierz.
16   2000102968145 BU.296814 Migranci polscy w krajach unijnej piętnastki (1992 - 2011) : wybrane zagadnienia / Czop, Edyta.
17   2000102962082 BU.296208 Polityka imigracyjna Unii Europejskiej oraz swobodny przepływ pracowników : ewolucja i teraźniejszość / Duszczyk, Maciej
18   2000102947119 BU.294711 Polska polityka imigracyjna a rynek pracy / Duszczyk, Maciej
19   2000103031503 BU.303150 Polska polityka migracyjna : w poszukiwaniu nowego modelu / Matyja, Rafał
20   2000103049997 BU.304999 Uchodźcy - nowe wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego na tle standardów praw człowieka /
21   2000103104290 BU.310429 Uchodźcy w Europie : uwarunkowania, istota, następstwa /
22   2000102604203 BU.260420 Upadek imperiów i rozwój migracji /
23   2000103148300 BU.314830 Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń / Stawicki, Roman.