KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Gerontologia


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000102342402 BU.234240 Aktualne problemy gerontologii społecznej / Orzechowska, Grażyna.
2   2000103148751 BU.314875 Aktywni seniorzy : obszary wdrażania polityki senioralnej w skali lokalnej /
3   2000103152253 BU.315225 Aktywność edukacyjna i zawodowa osób w wieku emerytalnym w perspektywie pomyślnego starzenia się : diagnoza wybranych problemów / Mandrzejewska-Smól, Iwona.
4   2000102944811 BU.294481 Aspekty medyczne starzenia się człowieka /
5   2000103162856 BU.316285 Bezpieczeństwo osób starszych w środowisku lokalnym : wybrane aspekty / Majer, Ryszard.
6   2000102713721 BU.271372 Choroba Alzheimera : poradnik dla lekarzy / Bidzan, Leszek.
7   2000102926992 BU.292699 Cierpienie, starość, śmierć i rola sumienia w pracy pielęgniarki /
8   2000102664030 BU.266403 Człowiek starszy i jego wspomaganie - w stronę pedagogiki starości / Leszczyńska-Rejchert, Anna.
9   2000103136963 BU.313696 Człowiek stary jako ofiara przemocy w rodzinie / Kramkowska, Emilia.
10   2000102881932 BU.288193 Człowiek stary w domu pomocy społecznej : z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej / Mielczarek, Andrzej
11   2000102518197 BU.251819 Demograficzne i indywidualne starzenie się : wyzwania edukacyjne /
12   2000102521920 BU.252192 Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii : szkice i rozprawy / Czerniawska, Olga
13   2000103052065 BU.305206 Edukacja osób starszych : seniorzy w przestrzeni nowych mediów / Tomczyk, Łukasz.
14   2000102884087 BU.288408 Edukacja zdrowotna seniorów i osób przewlekle chorych / Kościńska, Elżbieta.
15   2000102915873 BU.291587 Edukacyjne, kulturowe i społeczne konteksty starości /
16   2000102946921 BU.294692 Ekonomia starzejącego się społeczeństwa / Jurek, Łukasz.
17   2000102293698 BU.229369 Elementy gerontologii dla pedagogów / Małecka, Barbara Zuzanna.
18   2000101209225 BU.120922 Encyklopedia seniora.
19   2000102895946 BU.289594 Etos starości w aspekcie społecznym : gerontologia dla pracowników socjalnych / Pikuła, Norbert
20   2000102932702 BU.293270 Fizjologia starzenia się : profilaktyka, rehabilitacja /
21   2000102974115 BU.297411 Fizjoterapia w geriatrii : atlas ćwiczeń / Borowicz, Adrianna Maria.
22   2000103143664 BU.314366 Fizjoterapia w geriatrii /
23   2000102916832 BU.291683 Fizjoterapia w geriatrii / Borowicz, Adrianna Maria.
24   2000102862214 BU.286221 Fizjoterapia w wybranych schorzeniach geriatrycznych / Bartyzel-Lechforowicz, Helena.
25   2000102737864 BU.273786 Geriatria z elementami gerontologii ogólnej : podręcznik dla lekarzy i studentów /
26   2000100649152 BU.64915 Geriatria.
27   2000102977680 BU.297768 Gerokinezjologia : nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym / Osiński, Wiesław
28   2000102132133 BU.213213 Gerontologia dla pracowników socjalnych /
29   2000102850785 BU.285078 Gerontologia społeczna i oświatowa : zarys problematyki / Szarota, Zofia
30   2000101826736 BU.182673 Historia starości : od antyku do renesansu / Minois, Georges.
31   2000101862321 BU.186232 Historia starości : od Montaigne'a do pierwszych emerytur / Bois, Jean Pierre.
32   2000102836635 BU.283663 Instytucjonalne wsparcie seniorów - rozwiązania polskie i zagraniczne /
33   2000102844401 BU.284440 Jakość życia osób starszych / Zboina, Bożena.
34   2000103078485 BU.307848 Jesień życia : wybrane konteksty postrzegania i doświadczania starości oraz aktywizacji seniorów /
35   2000101179702 BU.117970 Karta praw człowieka starego / Frąckiewicz, Lucyna
36   2000102768523 BU.276852 Leksykon gerontologii / Zych, Adam A.
37   2000102491179 BU.249117 Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych / Błędowski, Piotr.
38   2000102851072 BU.285107 Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie / Kot, Stanisław Maciej.
39   2000103049829 BU.304982 Ludzka starość : wybrane zagadnienia gerontologii społecznej / Fabiś, Artur.
40   2000102481996 BU.248199 Mózg a starzenie / Strosznajder, Joanna Benigna
41   2000103140120 BU.314012 Niepełnosprawność w okresie później dorosłości /
42   2000102908486 BU.290848 Nowe drogi w andragogice i gerontologii / Czerniawska, Olga
43   2000100720882 BU.72088 Oblicza starości ; wybrane zagadnienia gerontologii społecznej / Klonowicz, Stefan
44   2000103080754 BU.308075 Oblicza starości w perspektywie lokanej : studium socjopedagogiczne / Krzysztofiak, Danuta.
45   2000103051082 BU.305108 Oblicza starości we współczesnym świecie. T. 1, Perspektywa psychologiczno-medyczna /
46   2000103051099 BU.305109 Oblicza starości we współczesnym świecie. T. 2, Perspektywa społeczno-kulturowa /
47   2000103048495 BU.304849 Osoby starsze w przestrzeni życia społecznego : praca zbiorowa /
48   2000102921348 BU.292134 Osoby starsze w społeczeństwie - społeczeństwo wobec osób starszych /
49   2000100653272 BU.65327 Pielęgniarstwo geriatryczne / Pędich, Wojciech
50   2000103046880 BU.304688 Poczucie sensu życia osób starszych : inspiracje do edukacji w starości / Pikuła, Norbert
51   2000102722532 BU.272253 Podstawy gerontologii społecznej / Szatur-Jaworska, Barbara.
52   2000103058166 BU.305816 Pogoda na starość : podręcznik skutecznego wspierania seniorów /
53   2000103079352 BU.307935 Polityka senioralna w jednostkach samorządu terytorialnego / Podgórska-Rykała, Joanna.
54   2000102500765 BU.250076 Polska starość : praca zbiorowa /
55   2000103131081 BU.313108 Polski senior w obszarze komunikacji społecznej /
56   2000103037345 BU.303734 Porozmawiajmy o starości ... /
57   2000102737260 BU.273726 Postawy osób starszych wobec edukacji : studium teoretyczno-diagnostyczne / Pakuła, Magdalena.
58   2000102849208 BU.284920 Postępowanie usprawniające w geriatrii : podstawy, wskazania, przeciwwskazania / Cytowicz-Karpiłowska, Wirginia.
59   2000102942169 BU.294216 Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość : wybór materiałów konferencyjnych / Białożyt, Katarzyna.
60   2000103095840 BU.309584 Pozytywne aspekty starzenia się /
61   2000102826643 BU.282664 Pozytywne starzenie się : młodzi duchem w jesieni życia / Hill, Robert D.
62   2000103022488 BU.302248 Prawne aspekty starości /
63   2000102902170 BU.290217 Proaktywna starość : strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości / Brzezińska, Małgorzata.
64   2000103051785 BU.305178 Problemy i szanse rozwoju osób starszych w społeczeństwie polskim /
65   2000102526956 BU.252695 Problemy starzenia : czwarte warsztaty antropologiczne /
66   2000103082703 BU.308270 Przemoc wobec ludzi starych : na przykładzie badań środowiskowych w województwie podlaskim /
67   2000102957477 BU.295747 Przestrzenie starości /
68   2000102655359 BU.265535 Psychogeriatria / Krzyżowski, Janusz
69   2000103098124 BU.309812 Psychogeriatria /
70   2000102709502 BU.270950 Psychologia starzenia się : wprowadzenie / Stuart-Hamilton, Ian
71   2000102895977 BU.289597 Psychologia starzenia się i starości / Steuden, Stanisława
72   2000101425588 BU.142558 Psychologia starzenia się i starości / Susułowska, Maria
73   2000102150601 BU.215060 Psychologiczne problemy starzenia się człowieka / Rembowski, Józef
74   2000103054625 BU.305462 Realność złego starzenia się : poza polityczną i społeczną powinnością /
75   2000103021634 BU.302163 Senior w przestrzeni społecznej / Pikuła, Norbert
76   2000103061159 BU.306115 Seniorzy w pryzmacie koncepcji "Społeczeństwo dla wszystkich grup wieku" /
77   2000102958153 BU.295815 Seniorzy w przestrzeni publicznej : kapitał społeczny uczestników wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich / Grotowska, Stella
78   2000103048587 BU.304858 Socjoekonomika starzenia się współczesnych społeczeństw / Urbaniak, Bogusława.
79   2000102920174 BU.292017 Społeczne aspekty starzenia się ludności w Polsce : perspektywa socjologii starości / Czekanowski, Piotr
80   2000102909896 BU.290989 Społeczne wymiary starzenia się /
81   2000102972456 BU.297245 Społeczny wymiar życia i aktywności osób starszych /
82   2000103130916 BU.313091 Starość : bilans - zadanie - wyzwanie / Woźniak, Zbigniew
83   2000103097981 BU.309798 Starość : jak ją widzi psychologia /
84   2000103106324 BU.310632 Starość : poznać, przeżyć, zrozumieć /
85   2000102885619 BU.288561 Starość i jej konsekwencje społeczno-rodzinne : materiały z Konferencji naukowej "Starość, zależność, samotność - konsekwencje społeczno-rodzinne" /
86   2000102540747 BU.254074 Starość i osobowość : praca zbiorowa /
87   2000101435167 BU.143516 Starość jako zadanie / Wiśniewska-Roszkowska, Kinga.
88   2000102927227 BU.292722 Starość non profit : wolontariat na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce i na świecie / Błachnio, Aleksandra
89   2000102477302 BU.247730 Starość pod ochroną : opiekunowie rodzinni niepełnosprawnych osób starych w Polsce : porównawcze studium środowiska miejskiego i wiejskiego / Bień, Barbara.
90   2000101973140 BU.197314 Starość pod opieką / Fusgen, Ingo.
91   2000103048501 BU.304850 Starość w podczęstochowskiej wsi : uwarunkowania - jakość życia - sieć wsparcia / Majer, Ryszard
92   2000101979715 BU.197971 Starzenie się / Coni, Nicholas.
93   2000103114664 BU.311466 Starzenie się a może długowieczność : praca zbiorowa /
94   2000102872145 BU.287214 Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia na przykładzie Krakowa / Szarota, Zofia
95   2000102917464 BU.291746 Starzenie się z godnością /
96   2000102520619 BU.252061 Starzy ludzie w Polsce : społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa /
97   2000102964468 BU.296446 Stereotypy a starość i niepełnosprawność - perspektywa społeczno-pedagogiczna /
98   2000102768394 BU.276839 Szanse rozwoju w okresie późnej dorosłości /
99   2000102827732 BU.282773 Szczęśliwi po pięćdziesiątce / Steuden, Stanisława
100   2000103107826 BU.310782 Terapia zajęciowa w geriatrii / Bac, Aneta.
101   2000102940271 BU.294027 Tożsamość człowieka w starości : studium socjopedagogiczne / Bugajska, Beata.
102   2000102927241 BU.292724 Troska o siebie osób w starszym wieku / Szmaus-Jackowska, Alicja.
103   2000103161606 BU.316160 Troski egzystencjalne w starości : ujęcie geragogiczne / Fabiś, Artur.
104   2000102970391 BU.297039 Usprawnianie ruchowe seniorów : wybrane zagadnienia profilaktyki gerontologii / Makuła, Waldemar.
105   2000102288922 BU.228892 Wielofunkcyjna działalność domów pomocy społecznej dla osób starszych / Szarota, Zofia
106   2000103115258 BU.311525 Wspierający i wspierani : opieka nad osobami starszymi / Szweda-Lewandowska, Zofia.
107   2000102966677 BU.296667 Wybrane formy opieki i pomocy dla seniorów /
108   2000102773787 BU.277378 Wybrane problemy osób starszych /
109   2000102500369 BU.250036 Wybrane zagadnienia z geriatrii / Rosławski, Adam
110   2000102927296 BU.292729 Wychowanie w perspektywie starości : personalistyczne podstawy geragogiki / Uzar, Katarzyna.
111   2000102768448 BU.276844 Zagrożenia rozwoju w okresie późnej dorosłości /
112   2000103149970 BU.314997 Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszych : medyczne i społeczne uwarunkowania /
113   2000102932061 BU.293206 Zaradnik terapeutyczny : jak pracować z seniorami w domu pomocy społecznej / Brzezińska, Małgorzata.
114   2000102470563 BU.247056 Zarys medycyny geriatrycznej / Żakowska-Wachelko, Bogna.
115   2000102477326 BU.247732 Zrozumieć starość : praca zbiorowa /
116   2000103157197 BU.315719 Żywienie w opiece nad osobami w starszym wieku /