KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Praca socjalna


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000103104856 BU.310485 Asystentura rodziny : rekomendacje metodyczne i organizacyjne / Krasiejko, Izabela.
2   2000103094928 BU.309492 Asystentura rodziny : teoria, praktyka, badania /
3   2000103031343 BU.303134 Bezdomność : modele pracy socjalnej : wsparcie psychologiczne / Pawlik, Beata.
4   2000103085643 BU.308564 Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego : niech ktoś nas wysłucha / Dunajska, Anna.
5   2000103141066 BU.314106 Bezrobocie, bezrobotny, praca socjalna / Flaszyńska, Ewa.
6   2000102903528 BU.290352 Czy podejście aktywizujące ma szansę ? : pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej : raport /
7   2000103011055 BU.301105 Domy pomocy społecznej : organizacja i funkcjonowanie / Jacek, Anna.
8   2000102894680 BU.289468 Ekonomia społeczna /
9   2000102307531 BU.230753 Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej /
10   2000102464647 BU.246464 Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej / Kantowicz, Ewa.
11   2000102506149 BU.250614 Europejska przestrzeń socjalna : zarys problematyki / Głąbicka, Katarzyna.
12   2000102934751 BU.293475 Ewaluacja w pracy socjalnej : badania, kształcenie, praktyka /
13   2000102894666 BU.289466 Ewaluacja w służbach społecznych : praca zbiorowa / Szatur-Jaworska, Barbara.
14   2000102957248 BU.295724 Funkcjonowanie pomocy społecznej : wybrane problemy / Jachowicz, Agnieszka.
15   2000103067793 BU.306779 Instrumenty polityki społecznej /
16   2000102807666 BU.280766 Instytucje wsparcia społecznego : skrypt dla studentów / Smykowska, Dorota.
17   2000103036355 BU.303635 Karta Dużej Rodziny : świadczenia rodzinne : wybrane problemy / Januszewska, Magdalena.
18   2000102678853 BU.267885 Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo / Renzetti, Claire M.
19   2000103039974 BU.303997 Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego / Grudziewska, Ewa.
20   2000102440351 BU.244035 Leksykon polityki społecznej /
21   2000103018238 BU.301823 Mediacje w pracy socjalnej / Rynkowska, Dorota.
22   2000102940189 BU.294018 Metodyka działania asystenta rodziny : różne modele pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną / Krasiejko, Izabela.
23   2000103017941 BU.301794 Metodyka pracy socjalno-wychowawczej - wybrane zagadnienia /
24   2000103133269 BU.313326 Między pomocą społeczną, wsparciem a pieczą zastępczą : założenia i rzeczywistość wybranych instytucji / Krajewska, Beata.
25   2000103117931 BU.311793 Nowe kierunki i tendencje w organizacji i zarządzaniu pomocą społeczną /
26   2000103124311 BU.312431 O (wyzwaniach) współczesnej pracy socjalnej : nowe problemy, zmiana, transgresja /
27   2000102939299 BU.293929 Oblicza polityki społecznej : w kierunku autonomizacji polityki socjalnej / Piątek, Krzysztof
28   2000103149475 BU.314947 Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej w pytaniach i odpowiedziach / Bochenek, Michał
29   2000103151577 BU.315157 Od opiekuńczości do pomocniczości : z perspektywy polityki społecznej / Lustig, Joanna.
30   2000102796724 BU.279672 Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności /
31   2000103137397 BU.313739 Organizacja pomocy społecznej w Polsce 1918 - 2018 : podręcznik akademicki / Brenk, Mikołaj.
32   2000103005801 BU.300580 Partycypacja wykluczonych : wyzwanie dla polityki społecznej / Danecka, Marta
33   2000103149611 BU.314961 Patologia społeczna : perspektywa geograficzna / Wites, Tomasz
34   2000102986231 BU.298623 Pedagogika (w) pracy socjalnej / Kantowicz, Ewa.
35   2000102912513 BU.291251 Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej / Beckett, Chris
36   2000102605682 BU.260568 Polityka socjalna Unii Europejskiej / Anioł, Włodzimierz
37   2000102360321 BU.236032 Polityka społeczna : koncepcje - instytucje - koszty / Golinowska, Stanisława.
38   2000102755967 BU.275596 Polityka społeczna : podręcznik akademicki /
39   2000103113063 BU.311306 Polityka społeczna : rozważania o teorii i praktyce / Mitręga, Marian.
40   2000102951864 BU.295186 Polityka społeczna : teorie, pojęcia, problemy /
41   2000102436354 BU.243635 Polityka społeczna / Podoski, Kazimierz
42   2000102630172 BU.263017 Polityka społeczna / Turnowiecki, Witold
43   2000102918942 BU.291894 Polityka społeczna gmin i powiatów : kompendium wiedzy o instytucjach i procedurach /
44   2000102586134 BU.258613 Polityka społeczna państwa polskiego u progu członkostwa w Unii Europejskiej / Głąbicka, Katarzyna.
45   2000102836567 BU.283656 Polityka społeczna w kryzysie /
46   2000102911059 BU.291105 Polityka społeczna w Polsce i w świecie / Auleytner, Julian
47   2000102416851 BU.241685 Polityka społeczna w Unii Europejskiej : aspekty aksjologiczne i empiryczne / Głąbicka, Katarzyna.
48   2000102873906 BU.287390 Polityka społeczna we współczesnym świecie : analiza porównawcza / Hill, Michael
49   2000103073886 BU.307388 Polityka społeczna wobec wyzwań demograficznych i przemian społecznych /
50   2000103077785 BU.307778 Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności w latach 1971 - 2013 / Szatur-Jaworska, Barbara.
51   2000102464494 BU.246449 Pomoc społeczna - zmiany i warunki skutecznego działania / Golinowska, Stanisława.
52   2000102558476 BU.255847 Pomoc społeczna : od klientyzmu do partycypacji / pod red. Ewy Leś.
53   2000102969166 BU.296916 Pomoc społeczna : prawo do świadczeń, zasady przyznawania świadczeń, pracownicy pomocy społecznej, decyzje w sprawach pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona.
54   2000102848980 BU.284898 Pomoc społeczna : procedury i tryb przyznawania świadczeń / Nitecki, Stanisław.
55   2000102840656 BU.284065 Pomoc społeczna : szkic socjologiczny / Krzyszkowski, Jerzy
56   2000103073572 BU.307357 Pomoc społeczna : wsparcie socjalne / Babińska-Górecka, Renata.
57   2000102983216 BU.298321 Pomoc społeczna : wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku / Kołaczkowski, Bartosz.
58   2000102912520 BU.291252 Pomoc społeczna /
59   2000102849628 BU.284962 Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne : wraz z indeksem rzeczowym /
60   2000103106836 BU.310683 Pomoc społeczna w praktyce : wzory decyzji i pism z komentarzem : stan prawny : kwiecień 2017 r. / Rajski, Grzegorz.
61   2000102537921 BU.253792 Pomoc społeczna, praca socjalna : teoria i praktyka. T. 1 /
62   2000102536795 BU.253679 Pomoc społeczna, praca socjalna : teoria i praktyka. T. 2 /
63   2000102967605 BU.296760 Praca socjalna - analiza instytucjonalna z perspektywy konwersacyjnej / Granosik, Mariusz.
64   2000102990931 BU.299093 Praca socjalna - jej dyskursy, usytuowania i profile /
65   2000102893768 BU.289376 Praca socjalna - podejście skoncentrowane na rozwiązaniach / Szczepkowski, Jacek
66   2000103082680 BU.308268 Praca socjalna : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość /
67   2000102925445 BU.292544 Praca socjalna : teorie i metody : podręcznik akademicki / Gray, Mel.
68   2000102816798 BU.281679 Praca socjalna i polityka społeczna : obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego /
69   2000102923663 BU.292366 Praca socjalna i profesjonalizm pedagogiczny : o zarządzaniu humanistycznym : między filozofią edukacji i pedagogiką społeczną / Witkowski, Lech
70   2000103100551 BU.310055 Praca socjalna jako dyscyplina naukowa ? : współczesne wyzwania wobec kształcenia i profesji /
71   2000102814091 BU.281409 Praca socjalna w Europie : inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia / Kantowicz, Ewa.
72   2000103134341 BU.313434 Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny : przykład podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach / Krasiejko, Izabela.
73   2000103034634 BU.303463 Praca socjalna wobec katastrof i klęsk żywiołowych : teoria, doświadczenie zagraniczne, krajowe ramy organizacyjno-prawne /
74   2000102790166 BU.279016 Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych /
75   2000103061821 BU.306182 Praca socjalna z rodziną problemową : perspektywa metodyczna / Kanios, Anna.
76   2000103140717 BU.314071 Praca socjalna z seniorami w perspektywie geragogiki / Leszczyńska-Rejchert, Anna.
77   2000103034641 BU.303464 Praca socjalna ze starszymi ludźmi / Ray, Mo
78   2000103091477 BU.309147 Praca socjalno-wychowawcza z rodziną w ujęciu wybranych koncepcji : analiza metodycznego działania z osobami potrzebującymi pomocy /
79   2000103037550 BU.303755 Pracownicy socjalni : od służby człowiekowi ku wypaleniu zawodowemu : studium socjologiczne na przykładzie województwa podkarpackiego / Zbyrad, Teresa.
80   2000102903504 BU.290350 Pracownicy socjalni : pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym : raport /
81   2000102919628 BU.291962 Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce : między służbą społeczną a urzędem /
82   2000102990146 BU.299014 Pracownicy socjalni w procesie profesjonalizacji / Łuczyńska, Marta.
83   2000103131517 BU.313151 Praktyka pracy socjalnej /
84   2000102813025 BU.281302 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona.
85   2000102571161 BU.257116 Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 1 / Ratyński, Władysław.
86   2000102571178 BU.257117 Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 2 / Ratyński, Władysław.
87   2000102909773 BU.290977 Profesjonalna praca socjalna : nowy paradygmat czy niedokończone zadanie ? /
88   2000102893782 BU.289378 Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym / Wolska-Prylińska, Dorota.
89   2000103018191 BU.301819 Rodzina - centrum świata /
90   2000102477395 BU.247739 Rodzina : wymiar społeczno-kulturowy / Adamski, Franciszek
91   2000102859092 BU.285909 Rodzina na początku III tysiąclecia : obraz przeszłości i teraźniejszości. T. 1 /
92   2000102859108 BU.285910 Rodzina na początku III tysiąclecia : obraz przeszłości i teraźniejszości. T. 2 /
93   2000103061968 BU.306196 Rodzina w obliczu współczesnych zagrożeń i przemian społeczno-kulturowych /
94   2000103073916 BU.307391 Rodzina w pracy socjalnej : aktualne wyzwania i rozwiązania /
95   2000103109905 BU.310990 Rodzina w pracy socjalnej : pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych /
96   2000103150037 BU.315003 Rodzina z dziećmi, rodzina dysfunkcyjna : pedagogika, praca socjalna, terapia / Krasiejko, Izabela.
97   2000103117917 BU.311791 Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze / Ruszkowska, Marzena.
98   2000103072971 BU.307297 Rodziny zastępcze w lokalnym systemie pomocy społecznej / Badora, Sylwia.
99   2000101642053 BU.164205 Słownik teorii feminizmu / Humm, Maggie.
100   2000103039226 BU.303922 Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych / Szmagalski, Jerzy.
101   2000102840670 BU.284067 Superwizja pracy socjalnej : zastosowania i dylematy /
102   2000103068011 BU.306801 Superwizja pracy socjalnej dla praktyków / Domaradzki, Piotr.
103   2000103113292 BU.311329 system penitencjarny w kontekście społecznych zagrożeń i szans /
104   2000103045609 BU.304560 Teoria nieracjonalnego działania : socjologiczne studium na temat wolontariatu i społecznego aktywizmu / Nowak, Marek
105   2000102990443 BU.299044 Trzeci sektor : fasady i realia / Poławski, Paweł.
106   2000102893843 BU.289384 Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych / Ziębińska, Beata.
107   2000102827268 BU.282726 Ustawa o pomocy społecznej : komentarz ; stan prawny na 17 marca 2008 roku / Maciejko, Wojciech.
108   2000103098827 BU.309882 W kręgu pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej /
109   2000102926152 BU.292615 W kręgu zagadnień pracy socjalnej /
110   2000102924622 BU.292462 Wolontariat szansą rozwoju społecznego : rekomendacje dla pracy socjalnej /
111   2000102713547 BU.271354 Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych /
112   2000102957941 BU.295794 Wolontariat w opiece u kresu życia : geneza, rozwój, funkcjonowanie, możliwości optymalizacji i integracji / Krakowiak, Piotr.
113   2000102896196 BU.289619 Wolontariat w teorii i praktyce /
114   2000102853472 BU.285347 Wolontariat w trzecim sektorze : prawo i praktyka / Moroń, Dorota.
115   2000103117900 BU.311790 Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej / Łuczyńska, Marta.
116   2000103029067 BU.302906 Współczesne związki heteroseksualne : małżeństwa (dobrowolnie bezdzietne), kohabitacje, LAT / Kwak, Anna
117   2000102847051 BU.284705 Wybrane patologie społeczne : uwarunkowania, przejawy, profilaktyka / Baranowska, Magdalena.
118   2000102990450 BU.299045 Wykluczenie i inkluzja społeczna : paradygmaty i próby definicji / Broda-Wysocki, Piotr.
119   2000102882731 BU.288273 Z zagadnień historii pracy socjalnej w Polsce i w świecie /
120   2000103101664 BU.310166 Zasoby podmiotowe pracowników socjalnych i osób bezrobotnych objętych pomocą społeczną / Chodkowska, Maria.
121   2000103004262 BU.300426 Zatrudnianie osób niepełnosprawnych : regulacje prawne / Giedrewicz-Niewińska, Aneta.
122   2000102966721 BU.296672 Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji : wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej / Krasiejko, Izabela.
123   2000103054151 BU.305415 Zintegrowane wsparcie rodziny w środowisku lokalnym : centrum dla rodzin / Biernat, Tomasz