KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Psychologia


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000103143756 BU.314375 "Dopalacze" : od teorii do praktyki klinicznej : praca zbiorowa /
2   2000102817610 BU.281761 (Nie)bezpieczny komputer : od euforii do uzależnień / Andrzejewska, Anna
3   2000102724413 BU.272441 ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej : przewodnik dla rodziców i wychowawców / Kołakowski, Artur.
4   2000102438501 BU.243850 Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne : praca zbiorowa /
5   2000103006921 BU.300692 Agresywność młodzieży : problem indywidualny i społeczny / Wolińska, Jolanta Maria.
6   2000103010362 BU.301036 Agresywność młodzieży : źródła, mechanizmy, oblicza : studium empiryczne / Pufal-Struzik, Irena.
7   2000103153984 BU.315398 Akceptacja i adaptacja społeczna dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi : wybrane zagadnienia / Plieth-Kalinowska, Izabela.
8   2000102960811 BU.296081 Aktywność twórcza a pracoholizm : jak utrzymać kapitał kreatywności pracowników ? / Lipka, Anna.
9   2000101996651 BU.199665 Alkoholizm. Małżeństwa w procesie zdrowienia / Cierpiałkowska, Lidia
10   2000103078836 BU.307883 Analiza transakcyjna dzisiaj : nowe wprowadzenie / Stewart, Ian
11   2000102294466 BU.229446 Anoreksja i bulimia psychiczna : rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się /
12   2000102892716 BU.289271 Anoreksja w rodzinie / Szurowska, Beata
13   2000102354351 BU.235435 Anoreksja, bulimia, otyłość : przewodnik dla rodziców / Jablow, Martha M.
14   2000102699865 BU.269986 Argumentacja, perswazja, manipulacja : [wykłady z teorii komunikacji] / Tokarz, Marek.
15   2000102618040 BU.261804 Atlas psychologii. T. 1 / Benesch, Hellmuth
16   2000102664832 BU.266483 Atlas psychologii. T. 2 / Benesch, Hellmuth
17   2000102853939 BU.285393 Autyzm : na granicy zrozumienia /
18   2000102922970 BU.292297 Autyzm : od badań mózgu do praktyki psychologicznej / Pisula, Ewa.
19   2000102782123 BU.278212 Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy / Frith, Uta.
20   2000102381340 BU.238134 Autyzm wyzwaniem naszych czasów /
21   2000102394593 BU.239459 Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice / Brzeziński, Jerzy
22   2000102419920 BU.241992 Badania nad dziećmi alkoholików /
23   2000103022716 BU.302271 Bezpieczeństwo : ogólne problemy badawcze / Hołyst, Brunon
24   2000103125226 BU.312522 Bezpieczeństwo : programy promocji / Hołyst, Brunon
25   2000103055080 BU.305508 Bezpieczeństwo gatunku ludzkiego / Hołyst, Brunon
26   2000103017828 BU.301782 Bezpieczeństwo jednostki / Hołyst, Brunon
27   2000103030834 BU.303083 Bezpieczeństwo społeczeństwa / Hołyst, Brunon
28   2000102733811 BU.273381 Biologiczne podstawy psychologii / Kalat, James W.
29   2000102507993 BU.250799 Być mężczyzną we współczesnym zwariowanym świecie / Fanning, Patrick.
30   2000103122836 BU.312283 Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży : realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa /
31   2000103082765 BU.308276 Cyberchoroby : jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie / Spitzer, Manfred.
32   2000102807635 BU.280763 Człowiek a patologie społeczne / Pierzchała, Kazimierz
33   2000102679751 BU.267975 Człowiek a polityka : zarys psychologii politycznej / Skarżyńska, Krystyna.
34   2000102775378 BU.277537 Człowiek a środowisko życia : podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy / Wysocka, Ewa.
35   2000102620272 BU.262027 Człowiek i psychologia / Bąk, Krzysztof
36   2000102791682 BU.279168 Człowiek i stres : koncepcje - źródła - reakcje - radzenie sobie - modyfikatory / Terelak, Jan Feliks
37   2000102440276 BU.244027 Człowiek istota społeczna : wybór tekstów /
38   2000101717904 BU.171790 Człowiek istota społeczna / Aronson, Elliot
39   2000102471058 BU.247105 Człowiek jako jednostka twórcza / Popek, Stanisław
40   2000103044169 BU.304416 Człowiek niepełnosprawny w otoczeniu społecznym /
41   2000103130312 BU.313031 Człowiek w cyberprzestrzeni : wprowadzenie do psychologii Internetu / Jabłońska, Marta R.
42   2000102838547 BU.283854 Człowiek w pracy : od stresu do sukcesu w organizacji / Bartkowiak, Grażyna.
43   2000102993581 BU.299358 Człowiek wobec uzależnień : wybrane problemy /
44   2000102472710 BU.247271 Człowiek wśród ludzi : zarys psychologii społecznej / Wojciszke, Bogdan
45   2000103039301 BU.303930 Czynniki leczące w psychoterapii / Czabała, Jan Czesław.
46   2000102608041 BU.260804 Depresja : [modele kliniczne i techniki terapeutyczne : dla praktyków i pacjentów] / Hammen, Constance.
47   2000102755141 BU.275514 Depresja nastolatka / Hart, Archibald D.
48   2000103083830 BU.308383 Diagnoza i profilaktyka uzależnień wśród młodzieży wyzwaniem dla społeczności lokalnej /
49   2000103005696 BU.300569 Diagnoza i psychoterapia sprawców przemocy domowej : bezpieczeństwo i zmiana / Dyjakon, Dorota.
50   2000103060442 BU.306044 Diagnoza psychologiczna : diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna / Stemplewska-Żakowicz, Katarzyna.
51   2000102758296 BU.275829 Diagnoza psychologiczna : proces - narzędzia - standardy / Paluchowski, Władysław Jacek
52   2000102700783 BU.270078 Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Jarosz, Ewa.
53   2000103098889 BU.309888 Diagnoza w socjoterapii /
54   2000102459452 BU.245945 Dom który krzywdzi / Jarosz, Ewa.
55   2000102904990 BU.290499 Dorastanie w rodzinach z problemem alkoholowym / Grzegorzewska, Iwona.
56   2000102996223 BU.299622 Doświadczanie choroby i niepełnosprawności /
57   2000103006648 BU.300664 Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych : socjologiczna analiza interakcji grupowych / Chomczyński, Piotr
58   2000102983124 BU.298312 Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju /
59   2000102986880 BU.298688 Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Andrzejewska, Anna
60   2000103107314 BU.310731 Dzieci i młodzież w świecie technologii cyfrowej /
61   2000102827145 BU.282714 Dzieci i telewizja : perspektywa globalna / Lamish, Dafnah.
62   2000103081188 BU.308118 Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy / Tarkowski, Zbigniew
63   2000102836000 BU.283600 Dzieciństwo i dorastanie z ADHD : rozwój dzieci nadpobudliwych psychoruchowo : zagrożenia i możliwości wsparcia / Hanć, Tomasz.
64   2000103044176 BU.304417 Dziecko a rozwód : bajki dla dzieci rozwodzących się rodziców /
65   2000102784172 BU.278417 Dziecko z autyzmem : terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu / Winczura, Barbara
66   2000102856916 BU.285691 Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD i ADD / Konstanty Ignaciuk, Barbara.
67   2000103154783 BU.315478 Efektywność terapii integracji sensorycznej w usprawnianiu rozwoju ruchowego i kształtowaniu gotowości szkolnej dzieci 5-6-letnich / Szmalec, Jacek.
68   2000102411818 BU.241181 Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej / Klimasiński, Krzysztof
69   2000102266159 BU.226615 Empatia : o umiejętności współodczuwania / Davis, Mark H.
70   2000102694822 BU.269482 Empatia i rozwój moralny / Hoffman, Martin L.
71   2000101233008 BU.123300 Encyklopedyczny słownik psychiatrii / Cwynar, Stanisław.
72   2000103048358 BU.304835 Etyka pracy a mobbing w ujęciu filozofii moralnej i psychologii / Najda, Magdalena.
73   2000102800223 BU.280022 Etyka zawodu psychologa / Brzeziński, Jerzy
74   2000103070298 BU.307029 Ewolucja - mózg - zachowania społeczne / Łukasik, Andrzej
75   2000102816385 BU.281638 Galaktyka potrzeb : psychologia dążeń ludzkich / Obuchowski, Kazimierz
76   2000102742547 BU.274254 Gesty zamiast słów : psychologia i trening komunikacji niewerbalnej / Sikorski, Wiesław.
77   2000102589777 BU.258977 Grupy : metody grupowej pomocy psychologicznej /
78   2000102493050 BU.249305 Grupy / Oyster, Carol K.
79   2000102860678 BU.286067 Grupy nieformalne młodzieży funkcjonujące na terenie gimnazjum / Fudali, Maria.
80   2000102819423 BU.281942 Gry i hazard : uzależnienia dzieci w okresie dorastania / Griffiths, Mark
81   2000102667673 BU.266767 Hazard / Niewiadomska, Iwona.
82   2000102394630 BU.239463 Historia współczesnej myśli psychologicznej : od Wundta do czasów najnowszych / Stachowski, Ryszard
83   2000102523689 BU.252368 Inteligencja : geneza, struktura, funkcje / Nęcka, Edward
84   2000102501113 BU.250111 Inteligencja emocjonalna w praktyce / Goleman, Daniel
85   2000102741946 BU.274194 Inteligencja społeczna / Goleman, Daniel
86   2000102917471 BU.291747 Internet w psychologii - psychologia w Internecie /
87   2000103151539 BU.315153 Jak radzi sobie ze stresem słabosłysząca młodzież? / Czyż, Anna
88   2000102752058 BU.275205 Jak uczy się mózg / Spitzer, Manfred.
89   2000103154462 BU.315446 Jak wspomagać dziecko z FASD w edukacji / Jadczak-Szumiło, Teresa.
90   2000102736980 BU.273698 Jedynak w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Jagieła, Jarosław
91   2000102793686 BU.279368 Klasycy psychologii : wprowadzenie do studiów psychologicznych /
92   2000102844029 BU.284402 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10 : badawcze kryteria diagnostyczne /
93   2000102844012 BU.284401 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10 : opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne /
94   2000102561742 BU.256174 Kobiecość i męskość : popularne opinie a badania naukowe / Mandal, Eugenia.
95   2000102496594 BU.249659 Kobiety i mężczyźni : odmienne spojrzenia na różnice /
96   2000102730223 BU.273022 Komunikacja między ludźmi : motywacja, wiedza i umiejętności / Morreale, Sherwyn P.
97   2000102750979 BU.275097 Komunikacja niewerbalna : zasady i zastosowania / Leathers, Dale G.
98   2000102759989 BU.275998 Komunikacja w grupach / Adams, Katherine L.
99   2000103045449 BU.304544 Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej : wybrane kwestie /
100   2000102828869 BU.282886 Kryzys w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Jagieła, Jarosław
101   2000102845484 BU.284548 Kulturowe ramy zachowań społecznych : podręcznik psychologii międzykulturowej / Boski, Paweł.
102   2000102709618 BU.270961 Kwestionariusze osobowości : strategie i procedura konstruowania / Zawadzki, Bogdan
103   2000102607211 BU.260721 Leksykon narkomanii / Jędrzejko, Mariusz.
104   2000102900091 BU.290009 Leksykon psychologii rozwoju człowieka. T. 1, [A - M] / Bakiera, Lucyna.
105   2000102900107 BU.290010 Leksykon psychologii rozwoju człowieka. T. 2, [N - Ż] / Bakiera, Lucyna.
106   2000102321872 BU.232187 Ludzie pomagający ludziom z problemami alkoholowymi : diagnozy i pierwsze próby zmian / Mellibruda, Jerzy
107   2000102686063 BU.268606 Małe dziecko z autyzmem : [diagnoza i terapia] / Pisula, Ewa.
108   2000102989416 BU.298941 Małżeństwo i miłość : kontekst psychologiczny i neuropsychologiczny / Rostowski, Jan.
109   2000102954049 BU.295404 Małżeństwo i rodzicielstwo a zdrowie /
110   2000102607716 BU.260771 Metodologia badań psychologicznych : wybór tekstów /
111   2003400001460 P.146 Metodologia badań psychologicznych / Brzeziński, Jerzy
112   2000102916665 BU.291666 Metodologia badań społecznych : wybór tekstów /
113   2000102496617 BU.249661 Metody badawcze w psychologii / Shaughnessy, John J.
114   2000102474172 BU.247417 Męskość - kobiecość w perspektywie indywidualnej i kulturowej /
115   2000102363759 BU.236375 Męskość, kobiecość : o różnicach wynikających z płci / Bem, Sandra Lipsitz.
116   2000102858927 BU.285892 Młodzież przeciwko sobie : zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia - jak pomóc nastolatkom w szkole / Wycisk, Jowita
117   2000103007331 BU.300733 Mobbing i dyskryminacja w stosunkach pracy : zagadnienia praktyczne / Roguska-Kikoła, Agnieszka.
118   2000102471102 BU.247110 Molestowanie moralne : perwersyjna przemoc w życiu codziennym / Hirigoyen, Marie-France.
119   2000102576753 BU.257675 Molestowanie w pracy / Hirigoyen, Marie-France.
120   2000102382378 BU.238237 Mosty zamiast murów : o komunikowaniu się między ludźmi : praca zbiorowa /
121   2000102652747 BU.265274 Mowa i myślenie dziecka / Piaget, Jean
122   2000102747870 BU.274787 Narcystyczna szkoła : o psychologicznej rzeczywistości szkoły / Jagieła, Jarosław
123   2000102443956 BU.244395 Narkotyki : zażywanie i nadużywanie / Maisto, Stephen A.
124   2000103046491 BU.304649 Narkotyki i narkomania : zjawiska globalne, problemy lokalne / Jędrzejko, Mariusz.
125   2000103155384 BU.315538 Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne : zjawisko, zagrożenia, profilaktyka / Jędrzejko, Mariusz.
126   2000102889594 BU.288959 Narkotyki i paranarkotyki : (perspektywa polska) / Jabłoński, Piotr.
127   2000102830596 BU.283059 Narkotyki i uzależnienia : wszystko, o czym należy wiedzieć / Kuntz, Helmut.
128   2000102982752 BU.298275 Nauka o uzależnieniach : od neurobiologii do skutecznych metod leczenia / Erickson, Carlton K.
129   2000101977308 BU.197730 Negocjacje / Rządca, Robert A.
130   2000102751983 BU.275198 Neuropsychologia kliniczna dziecka : wybrane zagadnienia /
131   2000103151881 BU.315188 Niepełnosprawność intelektualna - wyuczona bezradność : uwarunkowania / Kirenko, Janusz
132   2000102843701 BU.284370 Nowe idee w psychologii : psychologia XXI wieku /
133   2000102684830 BU.268483 Nowe uzależnienia / Guerreschi, Cesare.
134   2000102791996 BU.279199 Oblicza niepełnosprawności / Kirenko, Janusz
135   2000102901890 BU.290189 Oblicza psychopatii : obraz kliniczny i kategorie diagnostyczne / Groth, Jarosław.
136   2000102773565 BU.277356 Oblicza współczesnych uzależnień /
137   2000102727148 BU.272714 Od poczucia podmiotowości do bycia ofiarą : problemy współczesności - co psychologia może o nich powiedzieć? /
138   2000102496365 BU.249636 Osobowość : teoria i badania / Pervin, Lawrence A.
139   2000102831166 BU.283116 Osobowość antyspołeczna / Radochoński, Mieczysław.
140   2000102738328 BU.273832 Oswoić ADHD : przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo / Chrzanowska, Beata.
141   2000101556503 BU.155650 Pamięć, uczenie się, język / Kurcz, Ida
142   2000102931804 BU.293180 Patologia analfabetyzmu emocjonalnego : przyczyny i skutki braku empatii w rodzinie i w środowisku pracy / Kozak, Stanisław.
143   2000103010232 BU.301023 Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości : przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach / Kozak, Stanisław.
144   2000102969968 BU.296996 Patologia fonoholizmu : przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego / Kozak, Stanisław.
145   2000102902378 BU.290237 Patologiczny hazard : poradnik dla osób grających niebezpiecznie, zagrożonych schorzeniem, ich rodzin oraz terapeutów / Derwich-Nowak, Aleksandra.
146   2000102892990 BU.289299 Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży / Kozak, Stanisław.
147   2000102823192 BU.282319 Patologie w środowisku pracy : zapobieganie i leczenie / Kozak, Stanisław.
148   2000102765829 BU.276582 Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Kozak, Stanisław.
149   2000102914234 BU.291423 Pedofilia : geneza i mechanizm zaburzenia / Beisert, Maria
150   2000103069940 BU.306994 Pedofilia : psychoanaliza i świat pedofila / Schinaia, Cosimo
151   2000102833023 BU.283302 Picie alkoholu przez młodzież w okresie dorastania a wybrane czynniki w środowisku rodzinnym / Jarczyńska, Jolanta.
152   2000102583829 BU.258382 Picie i alkoholizm w świetle teorii psychologicznych / Leonard, Kenneth E.
153   2000102335176 BU.233517 Pionierzy psychologii : 7 historycznych portretów od Francisa Galtona do Jeana Piageta /
154   2000102613670 BU.261367 Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią / Mandal, Eugenia.
155   2000102525829 BU.252582 Podstawy komunikacji społecznej / Griffin, Emory A.
156   2000102635429 BU.263542 Podstawy psychologii : podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich /
157   2000102920624 BU.292062 Podstawy psychologii : podręcznik dla studentów medycyny i kierunków medycznych /
158   2000102212095 BU.221209 Podstawy psychologii ogólnej / Przetacznik-Gierowska, Maria
159   2000102540372 BU.254037 Podstawy psychologii politycznej /
160   2000102805877 BU.280587 Podstawy psychologii sądowej / Ackerman, Marc J.
161   2000102540389 BU.254038 Podstawy psychologii zdrowia /
162   2000103122034 BU.312203 Podstawy psychopatologii dla pedagogów / Pasternak, Jacek.
163   2000102470556 BU.247055 Podstawy psychopatologii dla pedagogów / Radochoński, Mieczysław.
164   2000102567676 BU.256767 Podstawy psychoterapii / Kratochvil, Stanislav
165   2000102332649 BU.233264 Pomaganie męczy : wypalenie w pracy zawodowej / Fengler, Jorg.
166   2000102775156 BU.277515 Praca - skrywana obsesja : wyniki badań nad zjawiskiem pracoholizmu / Hornowska, Elżbieta
167   2000102667871 BU.266787 Praca / Kalinowski, Mirosław
168   2000102924530 BU.292453 Pracoholik a pracoholik entuzjastyczny - dwa światy ? / Golińska, Lucyna.
169   2000102869664 BU.286966 Pracoholizm : perspektywa poznawcza / Wojdyło, Kamila.
170   2000103004583 BU.300458 Pracoholizm inaczej / Golińska, Lucyna.
171   2000103060398 BU.306039 Problemy jednostki i rodziny w obszarze stosowania prawa : aspekty psychologiczne /
172   2000102413744 BU.241374 Problemy psychologii wychowania : teoria i praktyka / Kaja, Barbara
173   2000101589815 BU.158981 Procesy emocjonalne, motywacja, osobowość / Reykowski, Janusz
174   2000101556527 BU.155652 Procesy percepcji / Budohoska, Wanda
175   2000103079376 BU.307937 Profesjologia : nauka o profesjonalnym rozwoju człowieka / Czarnecki, Kazimierz
176   2000103149901 BU.314990 Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli / Kordziński, Jarosław.
177   2000102583836 BU.258383 Przemoc domowa : perspektywa psychologii społecznej / Herzberger, Sharon D.
178   2000102262915 BU.226291 Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej /
179   2000102567744 BU.256774 Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne /
180   2000102936441 BU.293644 Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy /
181   2000102996858 BU.299685 Przemoc stosowana przez kobiety : studium kryminologiczne / Cabalski, Marian.
182   2000102921423 BU.292142 Przemoc w małżeństwie i w rodzinie /
183   2000102371914 BU.237191 Przemoc w rodzinie : interwencja kryzysowa i psychoterapia / Badura-Madej, Wanda
184   2000102491841 BU.249184 Przemoc w rodzinie : teoria i rzeczywistość / Mazur, Jadwiga.
185   2000103106843 BU.310684 Przemoc w rodzinie : ujęcie interdyscyplinarne /
186   2000102838523 BU.283852 Przemoc w rodzinie : zapobieganie w świetle przepisów prawa / Stożek, Maria.
187   2000101767596 BU.176759 Przemoc w rodzinie / Pospiszyl, Irena.
188   2000102655038 BU.265503 Przemoc wobec dzieci : rozpoznawanie i przeciwdziałanie / Lisowska, Elżbieta.
189   2000102501922 BU.250192 Przemoc wobec dzieci : wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne /
190   2000103033408 BU.303340 Przemoc wobec dziecka w rodzinie : studium empiryczne z zakresu kryminologii i prawa / Kałdon, Barbara Małgorzata.
191   2000103117504 BU.311750 Przesłuchiwanie i wywiad : psychologia kryminalistyczna / Pasko-Porys, Wojciech.
192   2000102835911 BU.283591 Przestępczość nieletnich /
193   2000102656905 BU.265690 Przestępstwa seksualne : geneza, postacie, resocjalizacja oraz zabezpieczenia przed powrotnością / Pospiszyl, Kazimierz
194   2000102662593 BU.266259 Przewodnik po psychologii społecznej / Domachowski, Waldemar
195   2000102577064 BU.257706 Psychiatria : podręcznik dla studentów medycyny / Bilikiewicz, Adam
196   2000102594863 BU.259486 Psychiatria dzieci i młodzieży / Badura-Madej, Wanda
197   2000102374465 BU.237446 Psychiatria wieku rozwojowego / Badura-Madej, Wanda
198   2000102631155 BU.263115 Psycholingwistyka /
199   2000102804047 BU.280404 Psychologia : jak ślimak piął się pod górę / Augustynek, Andrzej.
200   2000102868087 BU.286808 Psychologia : kluczowe koncepcje. [T. 1], Podstawy psychologii / Zimbardo, Philip G.
201   2000102882243 BU.288224 Psychologia : kluczowe koncepcje. [T. 2], Motywacja i uczenie się / Zimbardo, Philip G.
202   2000102925476 BU.292547 Psychologia : kluczowe koncepcje. [T. 3], Struktura i funkcje świadomości / Zimbardo, Philip G.
203   2000102925483 BU.292548 Psychologia : kluczowe koncepcje. [T. 4], Psychologia osobowości / Zimbardo, Philip G.
204   2000102925490 BU.292549 Psychologia : kluczowe koncepcje. [T. 5], Człowiek i środowisko / Zimbardo, Philip G.
205   2000102322978 BU.232297 Psychologia : podejścia oraz koncepcje / Tavris, Carol.
206   2000102296484 BU.229648 Psychologia : podręcznik akademicki. T. 1, Podstawy psychologii /
207   2000102316687 BU.231668 Psychologia : podręcznik akademicki. T. 2, Psychologia ogólna /
208   2000102324408 BU.232440 Psychologia : podręcznik akademicki. T. 3, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej /
209   2000102738809 BU.273880 Psychologia : podręcznik dla studentów kierunków medycznych /
210   2000102553242 BU.255324 Psychologia / Myers, David G.
211   2000102089574 BU.208957 Psychologia /
212   2000103077815 BU.307781 Psychologia / Ciccarelli, Saundra K.
213   2000103031961 BU.303196 Psychologia akademicka : podręcznik. T. 1 /
214   2000103031978 BU.303197 Psychologia akademicka : podręcznik. T. 2 /
215   2000102897360 BU.289736 Psychologia aktywności sportowej / Gracz, Jacek.
216   2000102804054 BU.280405 Psychologia bólu / Suchocka, Lilia.
217   2000102915712 BU.291571 Psychologia czasu wolnego / Migdał, Kazimierz.
218   2000102925452 BU.292545 Psychologia człowieka dorosłego : ciągłość, zmiana, integracja / Oleś, Piotr
219   2000103053963 BU.305396 Psychologia dla fizjoterapeutów i masażystów : wybrane zagadnienia / Kliszcz, Joanna.
220   2000103045470 BU.304547 Psychologia dla służb społecznych /
221   2000103006280 BU.300628 Psychologia dla sportowców / Karageorghis, Costas I.
222   2000103149765 BU.314976 Psychologia dla trenerów / Kossowska, Małgorzata
223   2000101928454 BU.192845 Psychologia domowa : (małżeństwo - dzieci - rodzina) / Braun-Gałkowska, Maria
224   2000102991457 BU.299145 Psychologia dorastania : zmiany rozwojowe w dobie globalizacji / Senejko, Alicja.
225   2000102667451 BU.266745 Psychologia dziecka / Schaffer, H. Rudolph.
226   2000101833079 BU.183307 Psychologia dziecka / Vasta, Ross.
227   2000102650378 BU.265037 Psychologia emocji /
228   2000102752461 BU.275246 Psychologia emocji / Łosiak, Władysław.
229   2000102399239 BU.239923 Psychologia ewolucyjna / Buss, David M.
230   2000102995370 BU.299537 Psychologia i prawo : między teorią a praktyką /
231   2000102942176 BU.294217 Psychologia i życie / Zimbardo, Philip G.
232   2000102807130 BU.280713 Psychologia języka dziecka /
233   2000102394609 BU.239460 Psychologia języka i komunikacji / Kurcz, Ida
234   2000101708742 BU.170874 Psychologia kliniczna / Kondas, Ondrej.
235   2000102170494 BU.217049 Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym / Bogdanowicz, Marta
236   2000102453436 BU.245343 Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia : wybrane zagadnienia /
237   2000102376445 BU.237644 Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej / Pecyna, Maria Bogumiła.
238   2000102656912 BU.265691 Psychologia kliniczna. T. 1 /
239   2000102656929 BU.265692 Psychologia kliniczna. T. 2 /
240   2000102570270 BU.257027 Psychologia kryminalistyczna / Hołyst, Brunon
241   2000102829088 BU.282908 Psychologia kultury : doświadczenia graniczne i transkulturowe / Dudek, Zenon Waldemar.
242   2000103131890 BU.313189 Psychologia mediów i komunikowania : wprowadzenie / Ogonowska, Agnieszka.
243   2000102751938 BU.275193 Psychologia międzykulturowa / Matsumoto, David Ricky.
244   2000101759522 BU.175952 Psychologia miłości : intymność, namiętność, zaangażowanie / Wojciszke, Bogdan
245   2000102701841 BU.270184 Psychologia motywacji / Rheinberg, Falko.
246   2000102631148 BU.263114 Psychologia motywacji / Franken, Robert E.
247   2000102893195 BU.289319 Psychologia nauczania : ujęcie poznawcze : | podręcznik akademicki / Ledzińska, Maria.
248   2000102902194 BU.290219 Psychologia odżywiania się : od zdrowych do zaburzonych zachowań żywieniowych / Ogden, Jane
249   2000102765638 BU.276563 Psychologia organizacji : kluczowe zagadnienia / Jachnis, Anna.
250   2000102634842 BU.263484 Psychologia organizacji i zarządzania / Trelak, Jan Feliks
251   2000102715176 BU.271517 Psychologia osobowości : nurty, teorie, koncepcje / Gasiul, Henryk
252   2000102454297 BU.245429 Psychologia osobowości / Pervin, Lawrence A.
253   2000102816811 BU.281681 Psychologia pamięci : badania, teorie, zastosowania / Jagodzińska, Maria.
254   2000102427390 BU.242739 Psychologia perswazji : strategie i techniki wywierania wpływu na ludzi / Hogan, Kevin.
255   2000102314973 BU.231497 Psychologia polityczna /
256   2000102806164 BU.280616 Psychologia polityczna /
257   2000102931767 BU.293176 Psychologia polityki / Pietrzak, Henryk.
258   2000102426461 BU.242646 Psychologia poznania / Maruszewski, Tomasz
259   2000102695355 BU.269535 Psychologia poznawcza / Nęcka, Edward
260   2000102732777 BU.273277 Psychologia poznawcza w trzech ostatnich dekadach XX wieku /
261   2000102768462 BU.276846 Psychologia pozytywna / Trzebińska, Ewa.
262   2000102755981 BU.275598 Psychologia pozytywna w praktyce /
263   2000102773770 BU.277377 Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia : [ćwiczenia] / Lubrańska, Anna.
264   2000102551385 BU.255138 Psychologia pracy i organizacji /
265   2000102754380 BU.275438 Psychologia pracy i organizacji / Ratajczak, Zofia
266   2000103059729 BU.305972 Psychologia przyjaźni : doświadczenia kobiet i mężczyzn / Olejniczak, Anna.
267   2000102806416 BU.280641 Psychologia rehabilitacji / Kowalik, Stanisław
268   2000102457281 BU.245728 Psychologia rodzaju : [kobiety i mężczyźni : podobni czy różni] /\\$\ Linda Brannon ; przekł. [z ang.] Magdalena Kacmajor \2001\. Brannon, Linda
269   2000102825936 BU.282593 Psychologia rodziny : małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań /
270   2000102606917 BU.260691 Psychologia rodziny : teoria i badania / Plopa, Mieczysław
271   2000103016753 BU.301675 Psychologia rodziny /
272   2000102869572 BU.286957 Psychologia rozwojowa : podstawowe pojęcia / Schaffer, H. Rudolph.
273   2000100783610 BU.78361 Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży /
274   2000102173112 BU.217311 Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego / Makiełło-Jarża, Grażyna
275   2000101797005 BU.179700 Psychologia rozwojowa w zarysie : od niemowlęctwa do dorosłości / Birch, Ann.
276   2000103051051 BU.305105 Psychologia rozwoju : od dziecka do dorosłości / Schaffer, David Reed
277   2000102917143 BU.291714 Psychologia rozwoju człowieka : podręcznik akademicki /
278   2000103047122 BU.304712 Psychologia rozwoju człowieka / Brzezińska, Anna
279   2000102603213 BU.260321 Psychologia rozwoju człowieka / Bee, Helen
280   2000101875598 BU.187559 Psychologia rozwoju człowieka. T. 1, Zagadnienia ogólne / Przetacznik-Gierowska, Maria
281   2000102581450 BU.258145 Psychologia rozwoju człowieka. T. 2, Charakterystyka okresów życia człowieka /
282   2000102564736 BU.256473 Psychologia rozwoju człowieka. T. 3, Rozwój funkcji psychicznych /
283   2000102386253 BU.238625 Psychologia sądowa i penitencjarna / Ciosek, Mieczysław
284   2000102411887 BU.241188 Psychologia społeczna : encyklopedia Blackwella /
285   2000101924753 BU.192475 Psychologia społeczna : serce i umysł / Aronson, Elliot
286   2000102655045 BU.265504 Psychologia społeczna : teoria i praktyka / Hamer, Hanna.
287   2000102906758 BU.290675 Psychologia społeczna / Wojciszke, Bogdan
288   2000102601226 BU.260122 Psychologia społeczna / Myers, David G.
289   2000102845811 BU.284581 Psychologia społeczna / Crisp, Richard J.
290   2000102155026 BU.215502 Psychologia społeczna / Mika, Stanisław
291   2000102272341 BU.227234 Psychologia społeczna dla nauczycieli / Mika, Stanisław
292   2000102551392 BU.255139 Psychologia sportu / Jarvis, Matt.
293   2000102895915 BU.289591 Psychologia sportu i aktywności fizycznej : zagadnienia kliniczne / Łuszczyńska, Aleksandra.
294   2000102301874 BU.230187 Psychologia stosunków międzyludzkich / Argyle, Michael.
295   2000102958023 BU.295802 Psychologia stresu : korzystne i niekorzystne skutki stresu życiowego / Heszen-Niejodek, Irena
296   2000102798926 BU.279892 Psychologia stresu / Łosiak, Władysław.
297   2000102629671 BU.262967 Psychologia środowiskowa / Bell, Paul A.
298   2000102652242 BU.265224 Psychologia temperamentu / Strelau, Jan
299   2000102774210 BU.277421 Psychologia terroryzmu / Horgan, John.
300   2000102775392 BU.277539 Psychologia turystyki / Winiarski, Ryszard.
301   2000102399192 BU.239919 Psychologia twórczości / Nęcka, Edward
302   2000101823506 BU.182350 Psychologia uczenia się : praca zbiorowa. [T.] 2 / Hankała, Andrzej
303   2000102908271 BU.290827 Psychologia ucznia i nauczyciela : podręcznik akademicki /
304   2000102874569 BU.287456 Psychologia uzależnień - alkoholizm / Cierpiałkowska, Lidia
305   2000103076238 BU.307623 Psychologia w pracy terapeuty zajęciowego : wybrane zagadnienia / Janus, Edyta.
306   2000102521098 BU.252109 Psychologia w praktyce społecznej : wybrane elementy psychologii społecznej, pracy i organizacji oraz ekonomicznej / Migdał, Kazimierz.
307   2000103149192 BU.314919 Psychologia w zawodzie i w pracy opiekuna medycznego / Kliszcz, Joanna.
308   2000102586240 BU.258624 Psychologia współczesna / Rathus, Spencer A.
309   2000101722397 BU.172239 Psychologia wychowawcza. [T.] 1 / Przetacznik-Gierowska, Maria
310   2000101722427 BU.172242 Psychologia wychowawcza. [T.] 2 / Przetacznik-Gierowska, Maria
311   2000102610501 BU.261050 Psychologia zaburzeń osobowości : wybrane zagadnienia /
312   2000102731534 BU.273153 Psychologia zaburzeń. Vol. 1 / Carson, Robert C.
313   2000102731541 BU.273154 Psychologia zaburzeń. Vol. 2 / Carson, Robert C.
314   2000102448944 BU.244894 Psychologia zachowań konsumenckich / Falkowski, Andrzej
315   2000102907212 BU.290721 Psychologia zdrowia : konteksty i pogranicza /
316   2000102355938 BU.235593 Psychologia zdrowia : wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia / Sheridan, Charles L.
317   2000102902200 BU.290220 Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży : perspektywa kliniczna /
318   2000103052119 BU.305211 Psychologia zmian rozwojowych człowieka / Czarnecki, Kazimierz
319   2000102813322 BU.281332 Psychologia żywienia : wybrane zagadnienia / Pilska, Magdalena.
320   2000102321889 BU.232188 Psychologiczna analiza funkcjonowania alkoholików i członków ich rodzin : podsumowanie badań realizowanych w latach 1986 - 1990 / Mellibruda, Jerzy
321   2000102761210 BU.276121 Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych / Lipczyński, Andrzej
322   2000102702886 BU.270288 Psychologiczne konteksty komunikacji /
323   2000102551415 BU.255141 Psychologiczne mechanizmy reklamy / Doliński, Dariusz
324   2000102703364 BU.270336 Psychologiczny wymiar zdrowia, kryzysu i choroby /
325   2000102376506 BU.237650 Psychopatia / Pospiszyl, Kazimierz
326   2000102519583 BU.251958 Psychopatologia : [studia przypadków] / Meyer, Robert G.
327   2000102721290 BU.272129 Psychopatologia / Stirling, John D.
328   2000102772155 BU.277215 Psychopatologia / Cierpiałkowska, Lidia
329   2000102576807 BU.257680 Psychopatologia / Seligman, Martin E. P.
330   2000102816224 BU.281622 Psychopatologia /
331   2000102369997 BU.236999 Psychopatologia i psychoprofilaktyka : przejawy narkomanii, alkoholizmu, przemocy, zaburzeń psychicznych w rodzinie i szkole oraz możliwości im przeciwdziałania : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki Społecznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w
332   2000101232735 BU.123273 Psychopatologia nerwic / Kępiński, Antoni
333   2000102723829 BU.272382 Psychopatologia okresu dorastania : wybrane zagadnienia /
334   2000102457069 BU.245706 Psychopatologia zaburzeń nerwicowych i osobowości / Aleksandrowicz, Jerzy W.
335   2000103163815 BU.316381 Psychopedagogiczne uwarunkowania odroczenia decyzji o rozwodzie : porównanie małżonków rozwodzących się i zawieszających postępowanie rozwodowe / Juroszek, Weronika.
336   2000102733736 BU.273373 Psychopedagogika pracy : wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy / Karney, Janina Elżbieta.
337   2000102877072 BU.287707 Psychospołeczne komponenty nieprzystosowania : wybrane zagadnienia / Gindrich, Piotr Alfred.
338   2000102372089 BU.237208 Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce /
339   2000102695775 BU.269577 Psychoterapia : podręcznik akademicki. [T. 1], Teoria /
340   2000102723706 BU.272370 Psychoterapia : podręcznik akademicki. [T. 2], Praktyka /
341   2000102730360 BU.273036 Psychoterapia : podręcznik akademicki. [T. 3], Badania i szkolenie /
342   2000102944279 BU.294427 Psychoterapia : podręcznik akademicki. [T. 4], Integracja /
343   2000102944286 BU.294428 Psychoterapia : podręcznik akademicki. [T. 5], Problemy pacjentów /
344   2000102944293 BU.294429 Psychoterapia : podręcznik akademicki. [T. 6], Szkoły i metody /
345   2000102946402 BU.294640 Psychoterapia : podręcznik akademicki. [T. 7], Pogranicza /
346   2000102695850 BU.269585 Psychoterapia dzieci i młodzieży : metody oparte na dowodach / Kazdin, Alan E.
347   2000102947126 BU.294712 Psychoterapia i poradnictwo : podręcznik akademicki. [T.] 1 /
348   2000102947133 BU.294713 Psychoterapia i poradnictwo : podręcznik akademicki. [T.] 2 / Feltham, Colin
349   2000102715022 BU.271502 Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce /
350   2000103083960 BU.308396 Psychoterapia sprzyjająca mózgowi / Sikorski, Wiesław.
351   2000102976102 BU.297610 Psychoterapia tańcem i ruchem : teoria i praktyka /
352   2000102976096 BU.297609 Psychoterapia tańcem i ruchem : terapia indywidualna i grupowa /
353   2000102307524 BU.230752 Razem przeciw przemocy / Pospiszyl, Irena.
354   2000102902217 BU.290221 Rekreacja i czas wolny : studia humanistyczne /
355   2000102682195 BU.268219 Relacje interpersonalne : proces porozumiewania się / Adler, Ronald Brian
356   2000102736997 BU.273699 Relacje w rodzinie a szkoła : krótki przewodnik psychologiczny / Jagieła, Jarosław
357   2000102925513 BU.292551 Rodzice dzieci z autyzmem / Pisula, Ewa.
358   2000102867516 BU.286751 Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu / Margasiński, Andrzej.
359   2000102907540 BU.290754 Rodzina i praca w warunkach kryzysu /
360   2000101994831 BU.199483 Rodzinne uwarunkowania zachowania dziecka w świetle psychologii klinicznej / Pecyna, Maria Bogumiła.
361   2000102733880 BU.273388 Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej / Suchańska, Anna.
362   2000102856510 BU.285651 Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego /
363   2000102503674 BU.250367 Rozwój człowieka / Turner, Jeffrey S.
364   2000102968695 BU.296869 Rozwój dziecka : od 0 do 3 lat / Brazelton, Thomas B.
365   2000102968701 BU.296870 Rozwój dziecka : od 3 do 6 lat / Brazelton, Thomas B.
366   2000101189961 BU.118996 Rozwój dziecka. [Cz.] 1 / Hurlock, Elizabeth Bergner.
367   2000101189978 BU.118997 Rozwój dziecka. [Cz.] 2 / Hurlock, Elizabeth Bergner.
368   2000102314997 BU.231499 Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna : problemy edukacyjne /
369   2000100134986 BU.13498 Rozwój młodzieży / Hurlock, Elizabeth Bergner.
370   2000101998044 BU.199804 Rozwój psychiczny dziecka : [poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy]. [Cz. 2], Od 10 do 14 lat / Ilg, Frances L.
371   2000101635604 BU.163560 Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat : poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy / Ilg, Frances L.
372   2000102587117 BU.258711 Rozwój społeczny ucznia : rozpoznanie potrzeb i problemów dzieci w okresie dorastania / Herbert, Martin.
373   2000103005955 BU.300595 Różnice indywidualne : historia, determinanty, zastosowania / Strelau, Jan
374   2000103106560 BU.310656 Rysunek projekcyjny / Braun-Gałkowska, Maria
375   2000102727209 BU.272720 Rytualne oblicze lekcji : studium teoretyczno-empiryczne / Dembiński, Mariusz.
376   2000102581535 BU.258153 Samobójstwa : ucieczka przegranych / Jarosz, Maria
377   2000102961900 BU.296190 Samobójstwo jako problem osobisty i publiczny / Zwoliński, Andrzej
378   2000102667925 BU.266792 Seks / Niewiadomska, Iwona.
379   2000102650439 BU.265043 Sekty : manipulacja psychologiczna / Abgrall, Jean-Marie.
380   2000103152628 BU.315262 Skale postaw wobec homoseksualizmu : podręcznik / Margasiński, Andrzej.
381   2000101897521 BU.189752 Słownik psychoanalizy / Laplanche, Jean.
382   2000101834267 BU.183426 Słownik psychoanalizy / Fhaner, Stig.
383   2000101741978 BU.174197 Słownik psychologii / Sillamy, Norbert.
384   2000102666089 BU.266608 Słownik psychologii / Beauvale, Andrzej.
385   2000101684152 BU.168415 Słownik psychologów polskich /
386   2000103070991 BU.307099 Socjoterapia dzieci i młodzieży : diagnoza i metody pracy /
387   2000102969456 BU.296945 Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej : teoria i praktyka /
388   2000102765423 BU.276542 Socjoterapia w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Jagieła, Jarosław
389   2000102834389 BU.283438 Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego /
390   2000101534341 BU.153434 Społeczna psychologia kliniczna / Brzeziński, Jerzy
391   2000102394623 BU.239462 Społeczna psychologia rozwoju / Brzezińska, Anna
392   2000102519118 BU.251911 Społeczna psychologia środowiskowa / Bańka, Augustyn
393   2000103159375 BU.315937 Sprawcy przemocy w rodzinie : uwarunkowania, okoliczności i konsekwencje stosowania przemocy / Witkowska-Paleń, Anna
394   2000102925537 BU.292553 Statystyka dla psychologów i pedagogów / King, Bruce M.
395   2000102261796 BU.226179 Stereotypy i uprzedzenia : [najnowsze ujęcie] / Macrae, C. Neil.
396   2000102646135 BU.264613 Strategie interwencji kryzysowej : pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię / James, Richard K.
397   2000103022693 BU.302269 Stres w pracy zawodowej nauczyciela / Korczyński, Stanisław.
398   2000103034696 BU.303469 Stres w środowisku edukacyjnym młodzieży / Korczyński, Stanisław.
399   2000102808137 BU.280813 Stres w zawodzie nauczyciela : specyfika, uwarunkowania i następstwa / Grzegorzewska, Maria Katarzyna.
400   2000103145019 BU.314501 Stres zawodowy w zawodach usług społecznych : źródła - konsekwencje - zapobieganie / Ogińska-Bulik, Nina.
401   2000102747986 BU.274798 Stres, mobbing i wypalenie zawodowe / Litzcke, Sven
402   2000102976119 BU.297611 Style myślenia przestępczego : podstawy teoretyczne i diagnostyczne / Rode, Magdalena.
403   2000102427406 BU.242740 Sztuka porozumienia : twoja droga na szczyty : jak się dogadać w biznesie i w miłości / Hogan, Kevin.
404   2000103001322 BU.300132 Sztuka relacji międzyludzkich : miłość, małżeństwo, rodzina : praca zbiorowa /
405   2000102444601 BU.244460 Sztuka skutecznego porozumiewania się ; praca, rodzina, zabawa / Davis, Martha
406   2000102959099 BU.295909 Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji : zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne /
407   2000102657353 BU.265735 Techniki wpływu społecznego / Doliński, Dariusz
408   2000101556510 BU.155651 Temperament i inteligencja / Strelau, Jan
409   2000102701025 BU.270102 Temperament jako regulator zachowania : z perspektywy półwiecza badań / Strelau, Jan
410   2000102666096 BU.266609 Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii / Corey, Gerald
411   2000102605163 BU.260516 Teorie osobowości / Hall, Calvin S.
412   2000102919048 BU.291904 Terapia behawioralna dzieci z autyzmem : teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania / Suchowierska, Monika.
413   2000102783977 BU.278397 Terapia rodzin / Goldenberg, Herbert
414   2000102983377 BU.298337 Terapia uzależnień : metody oparte na dowodach naukowych /
415   2000103084370 BU.308437 Terapia zabawą / Landreth, Garry L.
416   2000102723966 BU.272396 Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem /
417   2000102315734 BU.231573 Trening twórczości : podręcznik dla psychologów, pedagogów i nauczycieli / Nęcka, Edward
418   2000102737000 BU.273700 Trudny uczeń w szkole : krótki przewodnik psychologiczny / Jagieła, Jarosław
419   2000102921096 BU.292109 Uwikłani w świat pieniądza i konsumpcji : o socjalizacji ekonomicznej dzieci i młodzieży / Łukasiak-Goszczyńska, Maryla.
420   2000102837212 BU.283721 Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Woronowicz, Bohdan Tadeusz.
421   2000101727019 BU.172701 Uzależnienia : skuteczność programów profilaktyki / Gaś, Zbigniew Bronisław
422   2000102652891 BU.265289 Uzależnienia / Teesson, Maree.
423   2000103140533 BU.314053 Uzależnienia 2.0 : dlaczego tak trudno oprzeć się nowym technologiom / Alter, Adam.
424   2000103048181 BU.304818 Uzależnienia behawioralne : wybrane aspekty /
425   2000103028466 BU.302846 Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży : teoria, diagnoza, profilatyka, terapia /
426   2000102869589 BU.286958 Uzależnienia komputerowe : diagnoza, rozpowszechnienie, terapia / Augustynek, Andrzej.
427   2000103110000 BU.311000 Uzależnienia medialne czyli O patologicznym wykorzystaniu mediów i ich wpływie na nasze zdrowie oraz życie naszych dzieci / Ogonowska, Agnieszka.
428   2000102585915 BU.258591 Uzależnienia od substancji psychoaktywnych / Zajączkowski, Krzysztof.
429   2000103131791 BU.313179 Uzależnienia technologiczne wśród dzieci i młodzieży : teoria, profilaktyka, terapia - wybrane zagadnienia / Krzyżak-Szymańska, Ewa
430   2000102874576 BU.287457 Uzależnienie od czynności : mit czy rzeczywistość ? / Ogińska-Bulik, Nina.
431   2000102883530 BU.288353 Uzależnienie od internetu / Majchrzak, Paweł.
432   2000101867326 BU.186732 W poszukiwaniu zdrowia psychicznego / Dąbrowski, Kazimierz
433   2000102967223 BU.296722 W pułapce zaburzeń odżywiania (...dla rodziców, pedagogów i nauczycieli) / Izydorczyk, Bernadetta.
434   2000102849307 BU.284930 Werbalne i niewerbalne oddziaływania w psychoterapii / Sikorski, Wiesław.
435   2000102849321 BU.284932 Wizerunek ciała w anoreksji i bulimii psychicznej / Brytek-Matera, Anna.
436   2000101901693 BU.190169 Wprowadzenie do psychologii : podręcznik dla nauczycieli / Matczak, Anna.
437   2000101977490 BU.197749 Wprowadzenie do psychologii : podstawowe zagadnienia / Mietzel, Gerd.
438   2000102709793 BU.270979 Wprowadzenie do psychologii / Matusewicz, Czesław
439   2000102897513 BU.289751 Wprowadzenie do psychologii / Terelak, Jan Feliks
440   2000101796923 BU.179692 Wprowadzenie do psychologii / Malim, Tony.
441   2000102444045 BU.244404 Wprowadzenie do psychologii klinicznej / Sęk, Helena
442   2000102570430 BU.257043 Wprowadzenie do psychologii osobowości / Oleś, Piotr
443   2000102302833 BU.230283 Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny /
444   2000102883776 BU.288377 Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa : teoria i praktyka /
445   2000102744978 BU.274497 Współczesna psychologia pracy i organizacji : wybrane zagadnienia / Ratajczak, Zofia
446   2000103031145 BU.303114 Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości : wielość szans i dylematów /
447   2000102816279 BU.281627 Wstęp do psychologii / Augustynek, Andrzej.
448   2000100244814 BU.24481 Wstęp do psychologii społecznej / Mika, Stanisław
449   2000102856824 BU.285682 Wybrane aspekty przemocy : diagnoza i profilaktyka /
450   2000102669523 BU.266952 Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem /
451   2000102973507 BU.297350 Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu / Chodkiewicz, Jan.
452   2000102396139 BU.239613 Wypalenie zawodowe : przyczyny, mechanizmy, zapobieganie / Sęk, Helena
453   2000103083212 BU.308321 Wypalenie zawodowe nauczycieli / Hreciński, Piotr.
454   2000103073954 BU.307395 Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata / Stawiarska, Patrycja.
455   2000102828234 BU.282823 Wywiad psychologiczny. [T.] 1, Wywiad jako postępowanie badawcze /
456   2000102828241 BU.282824 Wywiad psychologiczny. [T.] 2, Wywiad jako spotkanie z człowiekiem /
457   2000102828258 BU.282825 Wywiad psychologiczny. [T.] 3, Wywiad w różnych kontekstach praktycznych /
458   2000103105006 BU.310500 Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka / Cialdini, Robert B.
459   2000102331369 BU.233136 Wywieranie wpływu przez grupy : psychologia relacji / Stephan, Walter G.
460   2000102271931 BU.227193 Wywieranie wrażenia na innych : o sztuce autoprezentacji / Leary, Mark Richard
461   2000102343539 BU.234353 Zabawa w zabijanie : oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci / Braun-Gałkowska, Maria
462   2000103000738 BU.300073 Zaburzenia osobowości : problemy diagnozy klinicznej /
463   2000102661046 BU.266104 Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie / Millon, Theodore
464   2000103155810 BU.315581 Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży /
465   2000103078973 BU.307897 Zaburzenia psychiczne i rozwojowe dzieci a szkolna rzeczywistość /
466   2000102947706 BU.294770 Zaburzenia zachowania u dzieci : teoria i praktyka /
467   2000102844005 BU.284400 Zachowania organizacyjne : podręcznik akademicki / Kuc, Bolesław Rafał.
468   2000102964963 BU.296496 Zachowania ryzykowne i uzależnienia : zjawisko i uwarunkowania / Jędrzejko, Mariusz.
469   2000102986538 BU.298653 Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego /
470   2000102967483 BU.296748 Zagrożenia ładu społecznego. [T. 1] / Hołyst, Brunon
471   2000103003302 BU.300330 Zagrożenia ładu społecznego. [T. 2] / Hołyst, Brunon
472   2000102860845 BU.286084 Zagrożenia okresu dorastania /
473   2000103152505 BU.315250 Zagrożone dorastanie : wyzwania dla wychowania rodzinnego i profilaktyki społecznej. T. 1
474   2000103152512 BU.315251 Zagrożone dorastanie : od rozwoju zaburzonego do zrównoważonego. T. 2 /
475   2000102516964 BU.251696 Zarys psychologii rozwoju : podręcznik dla nauczycieli / Matczak, Anna.
476   2000102398942 BU.239894 Zarys terapii dziecka : metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka / Kaja, Barbara
477   2000102889754 BU.288975 Zastosowania psychologii w zarządzaniu /
478   2000102597956 BU.259795 Zrozumieć psychologię / Feldman, Robert Stephen
479   2000102848560 BU.284856 Zrozumieć siebie i innych : psychologia poznania społecznego / Moskowitz, Gordon B.