KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Filozofia


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000102754175 BU.275417 100 największych filozofów / Stokes, Philip.
2   2000102668878 BU.266887 Dialogi. T. 1 / Plato
3   2000102668885 BU.266888 Dialogi. T. 2 / Plato
4   2000102380398 BU.238039 Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego / Russell, Bertrand
5   2000100478691 BU.47869 Dzieje sześciu pojęć : sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycia estetyczne / Tatarkiewicz, Władysław
6   2000101582069 BU.158206 Elementarny słownik logiki formalnej / Pogorzelski, Witold Adam
7   2000102669455 BU.266945 Encyklopedia bioetyki : personalizm chrześcijański, głos Kościoła /
8   2000102254873 BU.225487 Encyklopedia filozofii. T. 1, [A - K] /
9   2000102323456 BU.232345 Encyklopedia filozofii. T. 2, [L - Ż] /
10   2000101894735 BU.189473 Encyklopedyczny przewodnik po świecie idei : od absolutu do żeromszczyzny /
11   2000102823024 BU.282302 Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm / Woleński, Jan
12   2000101534150 BU.153415 Estetyka nowożytna / Tatarkiewicz, Władysław
13   2000101216650 BU.121665 Estetyka starożytna / Tatarkiewicz, Władysław
14   2000101534143 BU.153414 Estetyka średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław
15   2000103079239 BU.307923 Etyka dziennikarska i dziennikarstwa / Pleszczyński, Jan
16   2000102412617 BU.241261 Etyka w działaniu / Hołówka, Jacek.
17   2000102181438 BU.218143 Etyka w Polsce : słownik pisarzy / Jedynak, Stanisław
18   2000101925668 BU.192566 Filozofia : słownik encyklopedyczny / Vesey, Godfrey.
19   2000102353392 BU.235339 Filozofia /
20   2000102694853 BU.269485 Filozofia / Nicola, Ubaldo.
21   2000102751112 BU.275111 Filozofia i życie / Wojtysiak, Jacek
22   2000102828609 BU.282860 Filozofia szczęścia od Platona do Skinnera / White, Nicholas P.
23   2000102828616 BU.282861 Filozofia śmierci : Od Anaksymandra do Adorno / Scherer, Georg
24   2000100217658 BU.21765 Filozofia w Polsce : słownik pisarzy /
25   2000102444496 BU.244449 Filozofia wolności : rys historyczny / Kowalczyk, Stanisław
26   2000102917969 BU.291796 Filozofia. [T.] 8 /
27   2000102970469 BU.297046 Filozofia. [T.] 9 /
28   2000103009793 BU.300979 Filozofia. [T.] 10 /
29   2000103047658 BU.304765 Filozofia. [T.] 11 /
30   2000103069476 BU.306947 Filozofia. [T.] 12 /
31   2000103116583 BU.311658 Filozofia. [T.] 13 /
32   2000101785552 BU.178555 Historia filozofii / Kotarbiński, Tadeusz
33   2000102883448 BU.288344 Historia filozofii politycznej : od Tukidydesa do Locke'a : tradycja klasyczna i jej krytycy / Korab-Karpowicz, Włodzimierz Julian.
34   2000101309543 BU.130954 Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu / Legowicz, Jan
35   2000101689751 BU.168975 Historia filozofii starożytnej. T. 1, Od początków do Sokratesa / Reale, Giovanni
36   2000101876113 BU.187611 Historia filozofii starożytnej. T. 2, Platon i Arystoteles / Reale, Giovanni
37   2000102444502 BU.244450 Historia filozofii starożytnej. T. 3, Systemy epoki hellenistycznej / Reale, Giovanni
38   2000102444519 BU.244451 Historia filozofii starożytnej. T. 4, Szkoły epoki cesarstwa / Reale, Giovanni
39   2000102531189 BU.253118 Historia filozofii starożytnej. [T.] 5, Słownik, indeksy i bibliografia / Reale, Giovanni
40   2000101309567 BU.130956 Historia filozofii średniowiecznej Europy Zachodniej / Legowicz, Jan
41   2000102819836 BU.281983 Historia filozofii XX wieku : nurty. T. 1, Filozofia życia, pragmatyzm, filozofia ducha / Gadacz, Tadeusz
42   2000102841202 BU.284120 Historia filozofii XX wieku : nurty. T. 2, Neokantyzm, filozofia egzystencji, filozofia dialogu / Gadacz, Tadeusz
43   2000102573059 BU.257305 Historia filozofii zachodniej /
44   2000100111611 BU.11161 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Fuller, Benjamin Apthorp Gould.
45   2000102513123 BU.251312 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław
46   2000102261536 BU.226153 Historia filozofii. T. 1, Grecja i Rzym / Copleston, Frederick
47   2000100169698 BU.16969 Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna / Fuller, Benjamin Apthorp Gould.
48   2000102513130 BU.251313 Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Tatarkiewicz, Władysław
49   2000102353866 BU.235386 Historia filozofii. T. 2, Od Augustyna do Szkota / Copleston, Frederick
50   2000102513147 BU.251314 Historia filozofii. T. 3, Filozofia XIX wieku i współczesna / Tatarkiewicz, Władysław
51   2000102406975 BU.240697 Historia filozofii. T. 3, Od Ockhama do Suareza / Copleston, Frederick
52   2000101814726 BU.181472 Historia filozofii. T. 4, Od Kartezjusza do Leibniza / Copleston, Frederick
53   2000101949565 BU.194956 Historia filozofii. T. 5, Od Hobbesa do Humae'a / Copleston, Frederick
54   2000101874096 BU.187409 Historia filozofii. T. 6, Od Wolffa do Kanta / Copleston, Frederick
55   2000101757917 BU.175791 Historia filozofii. T. 7, Od Fichtego do Nitzschego / Copleston, Frederick
56   2000101448204 BU.144820 Historia filozofii. T. 8, Od Benthama do Russela / Copleston, Frederick
57   2000101819295 BU.181929 Historia filozofii. T. 9, Od Maine de Birana do Sartre'a / Copleston, Frederick
58   2000102820870 BU.282087 Historia filozofii. T. 10, Filozofia rosyjska / Copleston, Frederick
59   2000102822911 BU.282291 Historia filozofii. T. 11, Pozytywizm logiczny i egzystencjalizm / Copleston, Frederick
60   2000101105602 BU.110560 Homo viator : wstęp do metafizyki nadziei / Marcel, Gabriel
61   2000102320769 BU.232076 Klasycy filozofii polskiej / Palacz, Ryszard
62   2000101946274 BU.194627 Krótka historia filozofii / Solomon, Robert C.
63   2000102394517 BU.239451 Leksykon dzieł filozoficznych / Huisman, Denis.
64   2000102334391 BU.233439 Leksykon filozofii : postaci i pojęcia /
65   2000101945796 BU.194579 Leksykon filozofii klasycznej /
66   2000102305193 BU.230519 Leksykon filozofów współczesnych / Jasiński, Bogusław
67   2000102832934 BU.283293 Leksykon pojęć filozofii analitycznej / Prechtl, Peter.
68   2000103114312 BU.311431 Logika dla prawników / Lewandowski, Sławomir.
69   2000102146321 BU.214632 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt
70   2000101393184 BU.139318 Mała encyklopedia logiki / Czarnota, Kazimierz.
71   2000101711605 BU.171160 Mały słownik etyczny / Dębowski, Józef
72   2000101062325 BU.106232 Metafizyka / Aristoteles
73   2000102656165 BU.265616 Metafizyka od Platona do Hegla / Disse, Jorg
74   2000102656202 BU.265620 Myśl starożytna / Reale, Giovanni
75   2000102433179 BU.243317 Oksfordzka ilustrowana historia filozofii /
76   2000101985402 BU.198540 Oksfordzki słownik filozoficzny / Blackburn, Simon
77   2000101981343 BU.198134 Orientacje i doktryny filozoficzne : z dziejów myśli polskiej / Jadacki, Jacek Juliusz
78   2000103123468 BU.312346 Panorama współczesnej filozofii /
79   2000102280841 BU.228084 Panorama współczesnej myśli humanistycznej : od strukturalizmu do postmodernizmu / Lechte, John.
80   2000100011362 BU.1136 Państwo z dodaniem siedmiu ksiąg "Praw" / T. 1 / Plato
81   2000102344505 BU.234450 Państwo z dodaniem siedmiu ksiąg "Praw" / T. 2 / Plato
82   2000102771721 BU.277172 Podstawowe pojęcia filozoficzne. [T.] 1, Filozofia, język, poznanie, prawda, byt, dobro / Ferber, Rafael.
83   2000102771738 BU.277173 Podstawowe pojęcia filozoficzne. [T.] 2, Człowiek, świadomość, ciało i dusza, wolność woli, śmierć / Ferber, Rafael.
84   2000102552993 BU.255299 Polska filozofia powojenna. [T.] 1 /
85   2000102553006 BU.255300 Polska filozofia powojenna. [T.] 2 /
86   2000102693924 BU.269392 Polska filozofia powojenna. [T.] 3 /
87   2000102403158 BU.240315 Powszechna Encyklopedia Filozofii. [T.] 1, A - B / Bafia, Stanisław
88   2000102504176 BU.250417 Powszechna Encyklopedia Filozofii. [T.] 2, C - D / Balcerowicz, Piotr
89   2000102504183 BU.250418 Powszechna Encyklopedia Filozofii. [T.] 3, E - Gn / Bafia, Stanisław
90   2000102646487 BU.264648 Powszechna Encyklopedia Filozofii. [T.] 4, Go - Iq / Anzulewicz, Henryk.
91   2000102646494 BU.264649 Powszechna Encyklopedia Filozofii. [T.] 5, Ir - Ko / Aleksandrowicz, Marian.
92   2000102692507 BU.269250 Powszechna Encyklopedia Filozofii. [T.] 6, Kr - Mc / Aleksandrowicz, Marian.
93   2000102722419 BU.272241 Powszechna Encyklopedia Filozofii. [T.] 7, Me - Pań / Aleksandrowicz, Marian.
94   2000102839766 BU.283976 Powszechna Encyklopedia Filozofii. [T.] 8, Pap - Sc / Aleksandrowicz, Marian.
95   2000102839773 BU.283977 Powszechna Encyklopedia Filozofii. [T.] 9, Se - Ż / Aleksandrowicz, Marian.
96   2000102846221 BU.284622 Powszechna Encyklopedia Filozofii. [T.] 10, Suplement / Aleksandrowicz, Marian.
97   2000102261963 BU.226196 Przewodnik po etyce /
98   2000101669814 BU.166981 Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 1 /
99   2000101722274 BU.172227 Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 2 /
100   2000101814269 BU.181426 Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 3 /
101   2000101884163 BU.188416 Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 4 /
102   2000101944287 BU.194428 Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 5 /
103   2000101554189 BU.155418 Słownik etyczny /
104   2000101587927 BU.158792 Słownik filozofii / Didier, Julia.
105   2000102629480 BU.262948 Słownik filozofii / Aduszkiewicz, Adam.
106   2000102635849 BU.263584 Słownik filozofii /
107   2000102757763 BU.275776 Słownik filozofów polskich / Andrzejewski, Bolesław
108   2000102608263 BU.260826 Słownik myśli filozoficznej : [filozofia] / Kuziak, Michał
109   2000101839880 BU.183988 Słownik pojęć filozoficznych /
110   2000102669202 BU.266920 Słownik pojęć i tekstów filozoficznych : przewodnik encyklopedyczny po recentywizmie, eutyfronice i etyce prostomyślności. T. 1, A - N / Bańka, Józef
111   2000102650064 BU.265006 Słownik pojęć i tekstów filozoficznych : przewodnik encyklopedyczny po recentywizmie, eutyfronice i etyce prostomyślności. T. 2, O - Ź / Bańka, Józef
112   2000103078607 BU.307860 Słownik przewodnik filozoficzny : osoby - problemy - terminy /
113   2000102320653 BU.232065 Słownik terminów i pojęć filozoficznych / Podsiad, Antoni
114   2000102385768 BU.238576 Wizerunki filozofów i humanistów polskich : wiek XX /
115   2000102804146 BU.280414 Wprowadzenie do etyki / Anzenbacher, Arno
116   2000102766505 BU.276650 Wprowadzenie do filozofii języka / Prechtl, Peter.
117   2000102621569 BU.262156 Wprowadzenie do filozofii religii / Wszołek, Stanisław
118   2000102771509 BU.277150 Wprowadzenie do hermeneutyki filozoficznej / Grondin, Jean
119   2000102613281 BU.261328 Wprowadzenie do logiki / Bremer, Józef
120   2000102667482 BU.266748 Wprowadzenie do logiki / Wieczorek, Krzysztof A.
121   2000102497515 BU.249751 Wstęp do filozofii / Stępień, Antoni Bazyli
122   2000102622429 BU.262242 Zarys etyki ogólnej / Ślipko, Tadeusz
123   2000103048785 BU.304878 Zarys historii filozofii polskiej / Bochenek, Krzysztof