KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Literaturoznawstwo polskie


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000103062156 BU.306215 _Życie literackie w sieci : pisarze, instytucje i odbiorcy wobec przemian technologicznych / Maryl, Maciej.
2   2000102817580 BU.281758 (Nie)ciekawa epoka ? : literatura i PRL /
3   2000102924929 BU.292492 1600 postaci literackich / Makowiecki, Andrzej Zdzisław
4   2000103149116 BU.314911 Antybohater polskiej prozy : (po roku 1989) / Zagórska, Anna
5   2000102527786 BU.252778 Barok / Grzebień, Ludwik
6   2000101987154 BU.198715 Barok / Hernas, Czesław
7   2000101925545 BU.192554 Barokowy świat człowieka : refleksja antropologiczna w twórczości Stanisława Herakliusza Lubomirskiego / Raubo, Grzegorz.
8   2000101664086 BU.166408 Bibliografia piśmiennictwa polskiego na Śląsku XVII i XVIII w. : praca zbiorowa /
9   2000102344741 BU.234474 Bohaterowie naszych książek : przewodnik po literaturze dla dzieci i młodzieży / Tylicka, Barbara
10   2000102121014 BU.212101 Bolesław Prus (Aleksander Głowacki) /
11   2000103119522 BU.311952 Bóg, zło, modlitwa : wokół "Uwag 1940 - 1942" Karola Ludwika Konińskiego / Ludwicki, Konrad
12   2000102408641 BU.240864 Ciało - płeć - literatura : prace ofiarowane Profesorowi Germanowi Ritzowi w pięćdziesiątą rocznicę urodzin /
13   2000102821174 BU.282117 Co dalej literaturo? : jak zmienia się współcześnie pojęcie i sytuacja literatury : praca zbiorowa / Borkowska, Grażyna
14   2000102973033 BU.297303 Czas na obraz : dzieło malarskie jako tekst i kontekst w szkolnym kształceniu humanistycznym (1880 - 1999) / Kołodziej, Piotr.
15   2000102717620 BU.271762 Czytanie Dwudziestolecia [I] /
16   2000102866038 BU.286603 Czytanie Dwudziestolecia II /
17   2000102959525 BU.295952 Czytanie Dwudziestolecia III. [T.] 1 /
18   2000102970865 BU.297086 Czytanie Dwudziestolecia III. [T.] 2 /
19   2000103084813 BU.308481 Czytanie Dwudziestolecia IV. T. 1 /
20   2000103084899 BU.308489 Czytanie Dwudziestolecia IV. T. 2 /
21   2000102374786 BU.237478 Dawni pisarze polscy : od początków piśmiennictwa do Młodej Polski : przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. 1, A - H /
22   2000102459926 BU.245992 Dawni pisarze polscy : od początków piśmiennictwa do Młodej Polski : przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. 2, I - Me /
23   2000102522644 BU.252264 Dawni pisarze polscy : od początków piśmiennictwa do Młodej Polski : przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. 3, Mia - R /
24   2000102573684 BU.257368 Dawni pisarze polscy : od początków piśmiennictwa do Młodej Polski : przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. 4, S - T / Loth, Roman
25   2000102685240 BU.268524 Dawni pisarze polscy : od początków piśmiennictwa do Młodej Polski : przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. 5, U - Ż ; Uzupełnienia, indeksy /
26   2000102453948 BU.245394 Dekonstrukcja i interpretacja / Burzyńska, Anna R.
27   2000102382200 BU.238220 Dekonstrukcja w badaniach literackich /
28   2000101967125 BU.196712 Druga strona : notatki o poezji współczesnej / Stala, Marian
29   2000102904914 BU.290491 Dwudziestolecie 1918 - 1939 : odkrycia, fascynacje, zaprzeczenia /
30   2000102904464 BU.290446 Dwudziestolecie międzywojenne : słownik literatury polskiej / Gazda, Grzegorz
31   2000102531745 BU.253174 Dwudziestolecie międzywojenne / Kwiatkowski, Jerzy
32   2000102625536 BU.262553 Dwudziestolecie międzywojenne. [Cz. 1] / Cieński, Andrzej
33   2000102640171 BU.264017 Dwudziestolecie międzywojenne. Cz. 2 / Bujnicki, Tadeusz
34   2000103159542 BU.315954 Dzieje najnowsze w literaturze polskiej : szkice o współczesnej poezji i prozie /
35   2000102336852 BU.233685 Dzieło wobec odbiorcy : szkice z komunikacji literackiej / Głowiński, Michał
36   2000103098216 BU.309821 E-polonistyka /
37   2000103125578 BU.312557 E-polonistyka. 2 /
38   2000103124878 BU.312487 E-polonistyka. 3 /
39   2000103121648 BU.312164 Edukacja polonistyczna : metamorfozy kontekstów i metod /
40   2000103121655 BU.312165 Edukacja polonistyczna wobec przemian kulturowych /
41   2000103155421 BU.315542 Edytorstwo jako historia literatury i inne studia o poezji XVIII wieku / Chachulski, Tomasz.
42   2000102916757 BU.291675 Elementy zarysu dziejów metodologii badań literackich : skrypt dla studentów IV roku filologii polskiej / Kaczorowski, Jerzy.
43   2000102327546 BU.232754 Eliza Orzeszkowa / Gacowa, Halina.
44   2000102414000 BU.241400 Encyklopedia "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego / Węgrzyniak, Rafał
45   2000102680009 BU.268000 Encyklopedia literatury polskiej / Buszewiczowa, Elwira
46   2000102657704 BU.265770 Encyklopedia szkolna : język polski : gimnazjum / Włodarczyk, Barbara.
47   2000102657711 BU.265771 Encyklopedia szkolna : język polski : liceum / Stopka, Dorota.
48   2000102657698 BU.265769 Encyklopedia szkolna : język polski : szkoła podstawowa / Włodarczyk, Barbara.
49   2000102256501 BU.225650 Encyklopedia Śródziemia / Foster, Robert.
50   2000102656806 BU.265680 Epoki literackie : wielki leksykon literatury polskiej / Bajda, Justyna.
51   2000103011079 BU.301107 Etyka interpretacji tekstu literackiego : posmodernizm, humanizm, dydaktyka / Włodarczyk, Anna
52   2000102624997 BU.262499 Fantasy : ilustrowany przewodnik /
53   2000102717064 BU.271706 Filologia polska : historia i teoria literatury. [T.] 10 /
54   2000102886678 BU.288667 Filologia polska : historia i teoria literatury. [T.] 11 /
55   2000102941308 BU.294130 Filologia polska : historia i teoria literatury. [T.] 12 /
56   2000103016784 BU.301678 Filologia Polska : historia i teoria literatury. [T.] 13 /
57   2000103016883 BU.301688 Filologia Polska : historia i teoria literatury. [T.] 14 /
58   2000102886593 BU.288659 Formy wyobraźni : poeci współcześni przed obrazami wielkich mistrzów / Pilch, Anna
59   2000101900870 BU.190087 Główne problemy wiedzy o literaturze / Markiewicz, Henryk
60   2000102381210 BU.238121 Gorączka romantyczna / Janion, Maria
61   2000102305247 BU.230524 Granice literatury i pogranicza literaturoznawstwa : fenomenologia Romana Ingardena w świetle filozofii lingwistycznej / Ulicka, Danuta
62   2000102364695 BU.236469 Grupy literackie w Polsce : 1945 - 1989 : leksykon / Głębicka, Ewa Jolanta.
63   2000102456208 BU.245620 Historia literatury : od antyku do współczesności / Hanczakowski, Michał
64   2000102796779 BU.279677 Historia teorii literatury : od Platona do Derridy / Chojnacki, Antoni
65   2000103051006 BU.305100 Historia według poetów : myślenie metahistoryczne w literaturze polskiej (1764 - 1848) / Waśko, Andrzej
66   2000102751709 BU.275170 Humanistyka polska w latach 1945 - 1990 /
67   2000103045692 BU.304569 Ikoniczne i literackie teksty w przestrzeni nowoczesnej dydaktyki /
68   2000102880591 BU.288059 Inna literatura ? : dwudziestolecie 1989 - 2009. T. 1 /
69   2000102880607 BU.288060 Inna literatura ? : dwudziestolecie 1989 - 2009. T. 2 /
70   2000102622726 BU.262272 Intersemiotyczność : literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie) /
71   2000103052621 BU.305262 Irydion : literatura - teatr - kultura. [T.] 1 /
72   2000103084974 BU.308497 Irydion : literatura - teatr - kultura. [T.] 2 /
73   2000103110932 BU.311093 Irydion : literatura - teatr - kultura. T. 3 Nr 1 /
74   2000103128661 BU.312866 Irydion : literatura - teatr - kultura. T. 3 Nr 2 /
75   2000103146191 BU.314619 Irydion : literatura - teatr - kultura. T. 4 Nr 1 /
76   2000103146269 BU.314626 Irydion : literatura - teatr - kultura. T. 4 Nr 2 /
77   2000102804917 BU.280491 Iskier leksykon dramatu / Baltyn, Hanna
78   2000101733133 BU.173313 Jan Kasprowicz / Loth, Roman
79   2000102941919 BU.294191 Język - Teatr - Literatura V : materiały z Międzyuczelnianej Studenckiej Konferencji Naukowej [z 28 maja 2008 r.] /
80   2000101925149 BU.192514 Język modernizmu : prolegomena historycznoliterackie / Nycz, Ryszard
81   2000103020842 BU.302084 Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność) /
82   2000100170410 BU.17041 Józef Ignacy Kraszewski : zarys bibliograficzny /
83   2000102399826 BU.239982 Juliusz Słowacki / Gacowa, Halina.
84   2000102515165 BU.251516 Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego : literaturoznawstwo i dydaktyka / Pilch, Anna
85   2000101051763 BU.105176 Klasycyzm czyli prawdziwy... / Przybylski, Ryszard
86   2000102431113 BU.243111 Kochanowski : szczyt renesansu w literaturze polskiej / Pelc, Janusz
87   2000102972678 BU.297267 Komparatystyka : studia literackie - studia kulturowe / Hejmej, Andrzej
88   2000102734719 BU.273471 Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole /
89   2000102285372 BU.228537 Konteksty polonistycznej edukacji /
90   2000103160982 BU.316098 Kontynenty. T. 1, Studia i szkice o twórczości Andrzeja Buszy /
91   2000102494927 BU.249492 Krytyk jako domokrążca : lekcje literatury z lat 90. / Legeżyńska, Anna
92   2000102650002 BU.265000 Kultura języka polskiego / Frycie, Stanisław
93   2000102714971 BU.271497 Kulturowa teoria literatury. [Cz. 1], Główne pojęcia i problemy /
94   2000102916641 BU.291664 Kulturowa teoria literatury. [Cz.] 2, Poetyki, problematyki, interpretacje /
95   2000103119539 BU.311953 Lakrimma / Ludwicki, Konrad
96   2000102841981 BU.284198 Lekcje empatii : czytanie poezji dwudziestowiecznej w liceum : literatura - psychologia - dydaktyka / Mikoś, Elżbieta.
97   2000101763598 BU.176359 Leksykon bohaterów literackich /
98   2000101867388 BU.186738 Leksykon dzieł literackich / Kamiński, Leszek
99   2000102364220 BU.236422 Leksykon dzieł polskiej literatury współczesnej /
100   2000102347100 BU.234710 Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939. T. 1 /
101   2000102723577 BU.272357 Leksykon lektur i wierszy : gimnazjum /
102   2000102723560 BU.272356 Leksykon lektur i wierszy : liceum /
103   2000102617845 BU.261784 Leksykon lektur szkolnych /
104   2000101702689 BU.170268 Leksykon lektur szkolnych / Miłkowski, Tomasz
105   2000102633555 BU.263355 Leksykon motywów literackich / Nosowska, Dorota.
106   2000102662180 BU.266218 Leksykon motywów literackich /
107   2000101934264 BU.193426 Leksykon poetów dla szkół i miłośników poezji / Termer, Janusz
108   2000101746287 BU.174628 Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 1, A - M / Kuncewicz, Piotr
109   2000101746294 BU.174629 Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 2, N - Ż / Kuncewicz, Piotr
110   2000101503538 BU.150353 Leksykon polskiej literatury emigracyjnej / Zieliński, Jan
111   2000101616054 BU.161605 Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej / Niewiadomski, Andrzej
112   2000101698784 BU.169878 Leksykon postaci literackich : od Antygony do Zagłoby / Kamiński, Leszek
113   2000102512362 BU.251236 Leksykon powieści polskich XX wieku / Bernacki, Marek
114   2000102405299 BU.240529 Leksykon prozaików dla szkół i miłośników literatury / Termer, Janusz
115   2000101683360 BU.168336 Leksykon szkolny : gatunki paraliterackie, publicystyczne i użytkowe /
116   2000101852834 BU.185283 Leksykon terminów literackich / Krassowski, Maciej
117   2000102503711 BU.250371 Leksykon wątków miłosnych / Kopaliński, Władysław
118   2000102426522 BU.242652 Leśmian : encyklopedia / Rymkiewicz, Jarosław Marek
119   2000103045708 BU.304570 Liberackość dzieła literackiego / Przybyszewska, Agnieszka.
120   2000102957309 BU.295730 Liberatura, e-literatura i... : remiksy, remediacje, redefinicje /
121   2000102771950 BU.277195 Literatura : postacie i wątki / Pellegrino, Francesca
122   2000102694846 BU.269484 Literatura : wiedza o kulturze / Appel, Włodzimierz
123   2000103129958 BU.312995 Literatura cyfrowa : w stronę podejścia procesualnego / Pawlicka, Urszula
124   2000102985531 BU.298553 Literatura doby internetu : interaktywność i multimedialność tekstu / Janusiewicz, Małgorzata.
125   2000101616818 BU.161681 Literatura Dwudziestolecia / Kwiatkowski, Jerzy
126   2000101711995 BU.171199 Literatura i kultura popularna. zeszyt próbny / T. 4, Słownik literatury popularnej :
127   2000102332229 BU.233222 Literatura i kultura popularna. T. 8 /
128   2000102825905 BU.282590 Literatura i malarstwo : korespondencja sztuk / Biała, Alina
129   2000102946044 BU.294604 Literatura i media po 1989 roku / Hopfinger, Maryla
130   2000102946051 BU.294605 Literatura i muzyka : korespondencja sztuk / Biała, Alina
131   2000102553327 BU.255332 Literatura i nauka o języku : encyklopedia szkolna PWN /
132   2000101785590 BU.178559 Literatura i nauka o języku / Appel, Włodzimierz
133   2000103022730 BU.302273 Literatura i taniec : korespondencja sztuk / Biała, Alina
134   2000102409211 BU.240921 Literatura i życie : ważniejsze wątki dyskusji literackich 1939 - 1989 / Szaruga, Leszek
135   2000100355718 BU.35571 Literatura krajowa w okresie romantyzmu : 1831 - 1863. T. 1 /
136   2000102199341 BU.219934 Literatura krajowa w okresie romantyzmu : 1831 - 1863. T. 2 /
137   2000101611004 BU.161100 Literatura krajowa w okresie romantyzmu : 1831 - 1863. T. 3 /
138   2000103073688 BU.307368 Literatura kryminalna : na tropie źródeł /
139   2000103073671 BU.307367 Literatura kryminalna : śledztwo w sprawie gatunków /
140   2000102288861 BU.228886 Literatura Młodej Polski : między XIX a XX wiekiem /
141   2000101576167 BU.157616 Literatura Młodej Polski / Podraza-Kwiatkowska, Maria
142   2000100186114 BU.18611 Literatura okresu Młodej Polski. T. 1 /
143   2000100175736 BU.17573 Literatura okresu Młodej Polski. T. 2 /
144   2000101350873 BU.135087 Literatura okresu Młodej Polski. T. 3 /
145   2000102063390 BU.206339 Literatura okresu Młodej Polski. T. 4 /
146   2000102732692 BU.273269 Literatura okresu przejściowego 1975 - 1996 / Nasiłowska, Anna
147   2000102783304 BU.278330 Literatura polska : epoki literackie, prądy i kierunki, dzieła i twórcy /\\$\ [red. Sławomir Żurawski].
148   2000102150694 BU.215069 Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. T. 1, A - M /
149   2000101143857 BU.114385 Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. T. 2, N - Ż /
150   2000102749713 BU.274971 Literatura polska : sztuka, architektura, kino. [T]. 9, Współczesność /
151   2000102745524 BU.274552 Literatura polska : sztuka, muzyka, teatr. [T]. 6, Młoda Polska /
152   2000102735556 BU.273555 Literatura polska : sztuka, muzyka, teatr, edukacja. [T.] 1, Średniowiecze - renesans /
153   2000102736461 BU.273646 Literatura polska : sztuka, muzyka, teatr, edukacja. [T.] 2, Barok /
154   2000102745517 BU.274551 Literatura polska : sztuka, muzyka, teatr, edukacja. [T]. 3, Oświecenie, klasycyzm /
155   2000102743049 BU.274304 Literatura polska : sztuka, muzyka, teatr, nauka. [T. 4], Romantyzm /
156   2000102743056 BU.274305 Literatura polska : sztuka, muzyka, teatr, nauka. [T. 5], Pozytywizm /
157   2000102748099 BU.274809 Literatura polska : sztuka, teatr, kino, nauka. [T]. 7, Międzywojnie /
158   2000102749706 BU.274970 Literatura polska : sztuka, teatr, kino, oświata. [T]. 8, Lata 1939 - 55 /\\ $c\ [red. Marian Szulc].
159   2000102755752 BU.275575 Literatura polska : teatr, czasopisma, oświata [T]. 10, Współczesność /
160   2000102043712 BU.204371 Literatura polska 1918 - 1975. T. 1, 1918 - 1932 / Brodzka, Alina
161   2000102226900 BU.222690 Literatura polska 1918 - 1975. T. 2, 1933 - 1944 /
162   2000101911012 BU.191101 Literatura polska 1918 - 1975. T. 3 Cz. 1, 1945 - 1975 / Czarnik, Oskar Stanisław
163   2000102936212 BU.293621 Literatura polska 1939 - 2009 / Burkot, Stanisław
164   2000102668755 BU.266875 Literatura polska 1944 - 2000 w zarysie / Stabro, Stanisław
165   2000102306879 BU.230687 Literatura polska 1976 - 1998 : przewodnik po prozie i poezji / Czapliński, Przemysław
166   2000102374809 BU.237480 Literatura polska drugiej połowy XIX wieku (1864 - 1914) / Ihnatowicz, Ewa.
167   2000101208235 BU.120823 Literatura polska na obczyźnie : 1940 - 1960 : praca zbiorowa. T. 1 /
168   2000101208242 BU.120824 Literatura polska na obczyźnie : 1940 - 1960 : praca zbiorowa. T. 2 /
169   2000102819461 BU.281946 Literatura polska po przełomie 1989 roku : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński i Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej 18 - 19 maja 2006 roku /
170   2000101889304 BU.188930 Literatura polska w latach 1986 - 1995 / Burkot, Stanisław
171   2000101884224 BU.188422 Literatura polska w latach II wojny światowej / Święch, Jerzy
172   2000100652220 BU.65222 Literatura polska w okresie międzywojennym. T. 1 /
173   2000100652237 BU.65223 Literatura polska w okresie międzywojennym. T. 2 /
174   2000101668961 BU.166896 Literatura polska w okresie międzywojennym. T. 3 /
175   2000101662914 BU.166291 Literatura polska w okresie międzywojennym. T. 4 /
176   2000100132531 BU.13253 Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. T. 1 /
177   2000100155547 BU.15554 Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. T. 2 /
178   2000100198254 BU.19825 Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. T. 3 /
179   2000100217689 BU.21768 Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. T. 4 /
180   2000102783533 BU.278353 Literatura polska XIX wieku / Ratajczak, Wiesław
181   2000102321568 BU.232156 Literatura polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny. T. 1, A - O /
182   2000102531783 BU.253178 Literatura polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny. T. 2, P - Z /
183   2000102660452 BU.266045 Literatura polska XX wieku / Kaniewska, Bogumiła.
184   2000102045600 BU.204560 Literatura polska. [Cz. 1], Od średniowiecza do pozytywizmu /
185   2000102726844 BU.272684 Literatura polskiego Renesansu / Wilczek, Piotr
186   2000102924998 BU.292499 Literatura polskiego średniowiecza : leksykon / Michałowska, Teresa
187   2000102826186 BU.282618 Literatura polskiego średniowiecza wobec poetyki europejskiej ("ornatus difficilis") / Michałowska, Teresa
188   2000103010706 BU.301070 Literatura popularna. T. 1, Dyskursy wielorakie /
189   2000101904816 BU.190481 Literatura pozytywizmu / Markiewicz, Henryk
190   2000100214619 BU.21461 Literatura Pozytywizmu i Młodej Polski : hasła ogólne, hasła osobowe A - F /
191   2000101160885 BU.116088 Literatura Pozytywizmu i Młodej Polski : hasła osobowe G - Ł /
192   2000102082476 BU.208247 Literatura Pozytywizmu i Młodej Polski : hasła osobowe M - Ś /
193   2000101163015 BU.116301 Literatura Pozytywizmu i Młodej Polski : hasła osobowe T - Ż, uzupełnienia haseł osobowych T. 13 - 15 /
194   2000102263585 BU.226358 Literatura renesansu w Polsce / Pelc, Janusz
195   2000102211357 BU.221135 Literatura romantyzmu / Witkowska, Alina
196   2000102830237 BU.283023 Literatura staropolska / Hojdis, Bogdan.
197   2000102271450 BU.227145 Literatura staropolska / Sokolski, Jacek
198   2000102216819 BU.221681 Literatura średniowiecza / Witczak, Tadeusz
199   2000102972692 BU.297269 Literatura w teorii / Culler, Jonathan
200   2000102661732 BU.266173 Literatura współczesna (1939 - 1956) / Bujnicki, Tadeusz
201   2000102681846 BU.268184 Literatura współczesna (1956 - 2005) / Michałowski, Piotr
202   2000102716548 BU.271654 Literatura współczesna (1956 - 2006) : suplement / Kaniewska, Bogumiła.
203   2000103128203 BU.312820 Literatura współczesna w edukacji polonistycznej. T. 1, Analizy i (re)interpretacje /
204   2000103128210 BU.312821 Literatura współczesna w edukacji polonistycznej. T. 2, Interpretacje, wartości, konteksty /
205   2000102271443 BU.227144 Literatura XX wieku / Pyszny, Joanna
206   2000102261208 BU.226120 Literatura. Teoria. Metodologia /
207   2000101570059 BU.157005 Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie 1939 - 1980 : praca zbiorowa /
208   2000103145101 BU.314510 Metody i metodolologia : (metodologia ogólna, nauki humanistyczne, wiedza o literaturze) : podręcznik akademicki / Kasperski, Edward.
209   2000102505586 BU.250558 Metodyka literatury. T. 1 /
210   2000102505593 BU.250559 Metodyka literatury. T. 2 /
211   2000102443734 BU.244373 Mickiewicz : encyklopedia / Rymkiewicz, Jarosław Marek
212   2000101939221 BU.193922 Mickiewicz : opowieść biograficzna / Sudolski, Zbigniew
213   2000101977940 BU.197794 Mickiewicz : słowo i czyn / Witkowska, Alina
214   2000103013042 BU.301304 Miłosz i Miłosz /
215   2000102354030 BU.235403 Mit czy świadectwo ? : szkice literackie / Zawada, Andrzej
216   2000102676613 BU.267661 Mity, mitologie, mityzacje : nie tylko w literaturze /
217   2000102402151 BU.240215 Młoda Polska : podręcznik dla szkół ponadpodstawowych / Paczoska, Ewa
218   2000101718031 BU.171803 Młoda Polska / Hutnikiewicz, Artur
219   2000101532828 BU.153282 Młoda Polska / Kulczycka-Saloni, Janina
220   2000102630660 BU.263066 Młoda Polska / Bajda, Justyna.
221   2000102596836 BU.259683 Młoda Polska. Cz. 1 / Bałus, Wojciech
222   2000102605439 BU.260543 Młoda Polska. Cz. 2 / Bałus, Wojciech
223   2000100535974 BU.53597 Młoda Polska. T. 1 / Wyka, Kazimierz
224   2000100535981 BU.53598 Młoda Polska. T. 2 / Wyka, Kazimierz
225   2000102859658 BU.285965 Młodopolska florystyka poetycka / Sikora, Ireneusz
226   2000101688822 BU.168882 Młodopolskie harmonie i dysonanse / Podraza-Kwiatkowska, Maria
227   2000102856671 BU.285667 Modernizm : zapowiedzi, krystalizacje, kontynuacje /
228   2000100025222 BU.2522 Modernizm polski / Wyka, Kazimierz
229   2000102921157 BU.292115 Mody w kulturze i literaturze popularnej /
230   2000102923571 BU.292357 Multimedia w nauczaniu polonistycznym : opis modelu hybrydowego e-podręcznika języka polskiego do liceum i badanie jego efektywności dydaktycznej w szkole / Wobalis, Mirosław.
231   2000102978427 BU.297842 Muzyczny styl odbioru tekstów literackich : Iwaszkiewicz, Barańczak, Rymkiewicz, Grochowiak / Reimann-Czajkowska, Aleksandra.
232   2000102790838 BU.279083 Muzyka w literaturze : perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej / Hejmej, Andrzej
233   2000102613915 BU.261391 Narratologia /
234   2000102743636 BU.274363 Nauki pomocnicze literaturoznawstwa / Winek, Teresa.
235   2000103122980 BU.312298 Nie tylko Lem : fantastyka współczesna /
236   2000102841448 BU.284144 Nowa poezja polska : twórcy - tematy - motywy /
237   2000103053833 BU.305383 Nowa poezja polska wobec tradycji /
238   2000102878925 BU.287892 Nowe dwudziestolecie (1989 - 2009) : rozpoznania, hierarchie, perspektywy /
239   2000102749409 BU.274940 Nowe formy w literaturze popularnej /
240   2000103131227 BU.313122 Nowe media i technologie cyfrowe w kształceniu polonistów : analiza form i metod stosowania nowych mediów i technologii cyfrowych w akademickim kształceniu polonistów na przykładzie Serwisu Edukacji Interaktywnej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu / Wobalis, Mirosław.
241   2000102529667 BU.252966 Nowe wyzwania dla polonisty : metodyka - pomiar - ewaluacja /
242   2000103107444 BU.310744 O literaturze i kulturze (nie tylko) popularnej /
243   2000100278093 BU.27809 O potrzebie historii literatury / Wyka, Kazimierz
244   2000101836438 BU.183643 O Prusie i Żeromskim / Markiewicz, Henryk
245   2000102986491 BU.298649 Obraz literatury w komunikacji społecznej po roku '89 /
246   2000103018160 BU.301816 Obszary polonistyki. [T. 1], Język - kultura - literatura. /
247   2000103096427 BU.309642 Obszary polonistyki. [T.] 2, Język - kultura - literatura /
248   2000103113278 BU.311327 Obszary polonistyki. [T.] 3, Inny / obcy w literaturze, kulturze i języku /
249   2000103148621 BU.314862 Obszary polonistyki. 4, Obrazy młodości i starości w języku, literaturze i kulturze /
250   2000102982431 BU.298243 Od aforyzmu do zinu : gatunki twórczości słownej /
251   2000103002886 BU.300288 Od Brzozowskiego do Herberta : studia o ideach literatury polskiej XX wieku / Urbanowski, Maciej
252   2000102843862 BU.284386 Od kochanki do psalmistki... : sylwetki, tematy i konwencje liryki kobiecej / Legeżyńska, Anna
253   2000102920617 BU.292061 Od liberatury do e-literatury /
254   2000103013974 BU.301397 Od Mickiewicza do Masłowskiej : adaptacje filmowe literatury polskiej /
255   2000102660568 BU.266056 Od opisu do eseju : pisemne formy wypowiedzi / Przygoda, Janina.
256   2000103002213 BU.300221 Od poetyki przestrzeni do geopoetyki /
257   2000102201280 BU.220128 Od średniowiecza do oświecenia / Libera, Zdzisław
258   2000101956921 BU.195692 Od teorii do literatury : słownik literacki : terminy, przykłady, interpretacje / Biała, Alina
259   2000102578467 BU.257846 Od teorii literatury do ontologii świata : materiały konferencji z okazji rocznicy powstania Das Literarische Kunstwerk "Znaczenie - Modalność - Wartość" zorganizowanej w Toruniu w dn. 17 - 18 kwietnia 1999 r. przez Romana Stanisława Ingardena, Jerzego Perzanowskiego, Andrzeja Stoffa /
260   2000101394136 BU.139413 Odczytywanie dramatu / Sławińska, Irena
261   2000103070670 BU.307067 Odkrywanie słowa : historia i współczesność /
262   2000101801382 BU.180138 Okresy literackie : praca zbiorowa /
263   2000102608409 BU.260840 Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych /
264   2000100169148 BU.16914 Oświecenie : hasła ogólne, rzeczowe i osobowe A - H /
265   2000100177792 BU.17779 Oświecenie : hasła osobowe I - O /
266   2000100242933 BU.24293 Oświecenie : hasła osobowe P - Ż, addenda A - O /
267   2000102760077 BU.276007 Oświecenie : słownik literatury polskiej / Kostkiewiczowa, Teresa
268   2000100242940 BU.24294 Oświecenie : uzupełnienia, indeksy /
269   2000102304943 BU.230494 Oświecenie / Cieński, Marcin
270   2000101956907 BU.195690 Oświecenie / Klimowicz, Mieczysław
271   2000102536245 BU.253624 Oświecenie. Cz. 1 / Bałus, Wojciech
272   2000102553556 BU.255355 Oświecenie. Cz. 2 / Bałus, Wojciech
273   2000101789260 BU.178926 Parnas bis : [słownik literatury polskiej urodzonej po 1960 roku] /
274   2000101844662 BU.184466 Pięćdziesiąt lat literatury polskiej (1939 - 1989) : wprowadzenie / Stępień, Marian
275   2000102390304 BU.239030 Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności : przewodnik / Borkowska, Grażyna
276   2000101815785 BU.181578 Pisarze polscy XX wieku : sylwetki / Wójcik, Tomasz
277   2000101576099 BU.157609 Pisarze polskiego oświecenia. T. 1 /
278   2000101718420 BU.171842 Pisarze polskiego oświecenia. T. 2 /
279   2000101912897 BU.191289 Pisarze polskiego oświecenia. T. 3 /
280   2000101529033 BU.152903 Pisarze staropolscy : sylwetki. T. 1 /
281   2000101925958 BU.192595 Pisarze staropolscy : sylwetki. T. 2 /
282   2000100119693 BU.11969 Piśmiennictwo staropolskie : hasła ogólne i anonimowe /
283   2000100129234 BU.12923 Piśmiennictwo staropolskie : hasła osobowe A - M /
284   2000100150306 BU.15030 Piśmiennictwo staropolskie : hasła osobowe N - Ż /
285   2000103152925 BU.315292 Poczucie tożsamości : lektury na marginesach twórczości Zbigniewa Herberta / Tomasik, Tomasz
286   2000102726905 BU.272690 Podmiot i tekst w literaturze XX wieku : warsztaty interpretacyjne /
287   2000102940646 BU.294064 Podręczny słownik literatury polskiej. od średniowiecza do Młodej Polski / T. 1, X - XIX wiek : Dybek, Dariusz.
288   2000102709472 BU.270947 Podręczny słownik pisarzy polskich / Jakowska, Krystyna
289   2000102765843 BU.276584 Podręczny słownik terminów literackich / Jaworski, Stanisław
290   2000100964378 BU.96437 Poeci dwudziestolecia międzywojennego. [T. 1] /
291   2000100964385 BU.96438 Poeci dwudziestolecia międzywojennego. [T. 2] /
292   2000101860679 BU.186067 Poeta barokowy wobec przemijania i śmierci : Hieronim Morsztyn, Szymon Zimorowic, Jan Andrzej Morsztyn / Stępień, Paweł
293   2000102612284 BU.261228 Poeta, czyli Człowiek zwielokrotniony : szkice o Zbigniewie Herbercie / Urbankowski, Bohdan
294   2000102911110 BU.291111 Poetyka : przewodnik po świecie tekstów / Korwin-Piotrowska, Dorota.
295   2000102969852 BU.296985 Poetyka doświadczenia : teoria - nowoczesność - literatura / Nycz, Ryszard
296   2000102776160 BU.277616 Poetyka dzieła literackiego : instrumenty lektury / Handke, Ryszard
297   2000102292516 BU.229251 Poetyka manifestu literackiego : 1918 - 1939 / Czapliński, Przemysław
298   2000100538487 BU.53848 Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu : (1876 - 1895) / Martuszewska, Anna
299   2000101822424 BU.182242 Poezja polska w latach 1918 - 1939 : [książka dla nauczycieli, studentów i uczniów] / Balcerzan, Edward
300   2000100521618 BU.52161 Pokolenia literackie / Wyka, Kazimierz
301   2000102902392 BU.290239 Polonistyka bez granic : IV Kongres Polonistyki Zagranicznej, 9 - 11 października 2008 r. T. 1, Wiedza o literaturze i kulturze /
302   2000102902408 BU.290240 Polonistyka bez granic : IV Kongres Polonistyki Zagranicznej, 9 - 11 października 2008 r. T. 2, Glottodydaktyka polonistyczna, współczesny język polski, językowy obraz świata /
303   2000102688074 BU.268807 Polonistyka w przebudowie : literaturoznawstwo - wiedza o języku - wiedza o kulturze - edukacja : Zjazd Polonistów Kraków, 22 - 25 września 2004 . T. 1 /
304   2000102688081 BU.268808 Polonistyka w przebudowie : literaturoznawstwo - wiedza o języku - wiedza o kulturze - edukacja : Zjazd Polonistów Kraków, 22 - 25 września 2004 . T. 2 /
305   2000102914463 BU.291446 Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku : słownik biobibliograficzny. T. 1 /
306   2000103054953 BU.305495 Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku : słownik biobibliograficzny. T. 2 /
307   2000103103590 BU.310359 Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku : słownik biobibliograficzny. T. 3 /
308   2000101760948 BU.176094 Polscy pisarze współcześni 1939 - 1991 : leksykon / Bartelski, Lesław Marian
309   2000102827817 BU.282781 Polska do wymiany : późna nowoczesność i nasze wielkie narracje / Czapliński, Przemysław
310   2000102852925 BU.285292 Polska genologia : gatunek w literaturze współczesnej /
311   2000102758784 BU.275878 Polska genologia literacka /
312   2000101505488 BU.150548 Polska krytyka literacka : (1800 - 1918) : materiały. T. 1 /
313   2000101505495 BU.150549 Polska krytyka literacka : (1800 - 1918) : materiały. T. 2 /
314   2000101505501 BU.150550 Polska krytyka literacka : (1800 - 1918) : materiały. T. 3 /
315   2000101505518 BU.150551 Polska krytyka literacka : (1800 - 1918) : materiały. T. 4 /
316   2000100155530 BU.15553 Polska krytyka literacka : (1919 - 1939) : materiały / [red. tomu Jan Zygmunt Jakubowski ; tom przygot. Andrzej Biernacki et al.].
317   2000102956784 BU.295678 Polska literatura najnowsza (1989 - 2009) w szkole / Adamczuk-Stęplewska, Anna.
318   2000102769636 BU.276963 Polska literatura nowoczesna : Leśmian, Schulz, Witkacy / Markowski, Michał Paweł
319   2000103004811 BU.300481 Polska romantyczna powieść poetycka : wyznaczniki i konteksty gatunkowe / Wnuk, Agnieszka
320   2000101725251 BU.172525 Polski esej : studia /
321   2000102254613 BU.225461 Polskie teorie powieści : od początków do schyłku XX wieku / Markiewicz, Henryk
322   2000101926894 BU.192689 Postmodernizm : antologia przekładów /
323   2000102956531 BU.295653 Potrzeba sacrum : literatura polska okresu PRL-u /
324   2000102812820 BU.281282 Powinności literatury i inne szkice krytyczne / Szaruga, Leszek
325   2000102744282 BU.274428 Powrót centrali : literatura w nowej rzeczywistości / Czapliński, Przemysław
326   2000102392452 BU.239245 Poznawanie Herberta 2 /
327   2000101161578 BU.116157 Poznawanie Miłosza : studia i szkice o twórczości poety /
328   2000102392438 BU.239243 Poznawanie Miłosza. [T.] 2 Cz. 1, 1980 - 1998 /
329   2000102915002 BU.291500 Poznawanie Miłosza. [T.] 3, 1999 - 2010 /
330   2000101972921 BU.197292 Pozytywistyczne parabole / Martuszewska, Anna
331   2000101867135 BU.186713 Pozytywiści i inni / Borkowska, Grażyna
332   2000102582594 BU.258259 Pozytywizm / Bachórz, Józef
333   2000102268023 BU.226802 Pozytywizm / Markiewicz, Henryk
334   2000102304950 BU.230495 Pozytywizm / Łoboz, Małgorzata.
335   2000103012090 BU.301209 Prawo krytyki : o nowoczesnym i ponowoczesnym pojmowaniu literatury / Uniłowski, Krzysztof
336   2000103094027 BU.309402 Projekt na daleką metę /
337   2000102658381 BU.265838 Proza dwudziestolecia / Jarzębski, Jerzy
338   2000102766802 BU.276680 Proza polska na obczyźnie : problemy - dyskursy - uzupełnienia. T. 1 /
339   2000102766819 BU.276681 Proza polska na obczyźnie : problemy - dyskursy - uzupełnienia. T. 2 /
340   2000102653461 BU.265346 Proza polska XX wieku : przeglądy i interpretacje. T. 1 /
341   2000102931163 BU.293116 Proza polska XX wieku : przeglądy i interpretacje. T. 2, Z perspektywy nowego stulecia /
342   2000103010676 BU.301067 Proza polska XX wieku : przeglądy i interpretacje. T. 3, Centrum i pogranicza literatury /
343   2000100244517 BU.24451 Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego /
344   2000102368662 BU.236866 Próby teoretycznoliterackie / Sławiński, Janusz
345   2000103155780 BU.315578 Pryncypia i marginesy Schulza : eseje / Olejniczak, Józef
346   2000103148270 BU.314827 Przechadzki po polskiej literaturze najnowszej /
347   2000101878872 BU.187887 Radość czytania Szymborskiej : wybór tekstów krytycznych /
348   2000103088682 BU.308868 Regionalizm literacki w Polsce : zarys historyczny i wybór źródeł /
349   2000102486328 BU.248632 Renesans / Bafia, Stanisław
350   2000101803638 BU.180363 Renesans / Ziomek, Jerzy
351   2000102961801 BU.296180 Reportaż bez granic ? : teksty, warsztat reportera, zjawiska medialne /
352   2000102566075 BU.256607 Reportaż po polsku / Siembieda, Maciej
353   2000102763702 BU.276370 Retoryka : historia - teoria - praktyka. T. 1, Historia i teoria retoryki / Lichański, Jakub Zdzisław
354   2000102763719 BU.276371 Retoryka : historia - teoria - praktyka. T. 2, Retoryka praktyczna - ćwiczenia / Lichański, Jakub Zdzisław
355   2000102505203 BU.250520 Retoryka literacka : podstawy wiedzy o literaturze / Lausberg, Heinrich
356   2000102744077 BU.274407 Retoryka na co dzień : słownik zwrotów popularnych i często używanych / Pietrzak, Małgorzata.
357   2000102427031 BU.242703 Rękopis znaleziony w smoczej jaskini : kompendium wiedzy o literaturze fantasy : [historia gatunku, fantasty - czym jest ? a czym nie jest ? , terminy i pojęcia, materia magica, bestiariusz, stwory światła, mroku, półmroku i ciemności] / Sapkowski, Andrzej
358   2000102999149 BU.299914 Romans z Polską : o literaturze współczesnej / Urbanowski, Maciej
359   2000102922079 BU.292207 Romantyczne sfery muzykalne : literackie konteksty idei "musica instrumentalis" / Strzyżewski, Mirosław
360   2000101798231 BU.179823 Romantyzm : 1822 - 1863 / Siwicka, Dorota
361   2000100187593 BU.18759 Romantyzm : hasła ogólne i rzeczowe, hasła osobowe A - J /
362   2000100203330 BU.20333 Romantyzm : hasła osobowe K - O /
363   2000100238141 BU.23814 Romantyzm : hasła osobowe P - Ż, uzupełnienia /
364   2000102760084 BU.276008 Romantyzm : słownik literatury polskiej / Inglot, Mieczysław
365   2000101884330 BU.188433 Romantyzm / Przybylski, Ryszard
366   2000102590438 BU.259043 Romantyzm / Ursel, Marian
367   2000102832972 BU.283297 Romantyzm i nowoczesność / Bąk, Magdalena.
368   2000102214259 BU.221425 Romantyzm, pozytywizm / Kulczycka-Saloni, Janina
369   2000102582570 BU.258257 Romantyzm. Cz. 1 / Bachórz, Józef
370   2000102582587 BU.258258 Romantyzm. Cz. 2 / Bachórz, Józef
371   2000103020644 BU.302064 Rozmaitości interpretacyjne : trzydzieści szkiców / Głowiński, Michał
372   2000102987634 BU.298763 Rozwijanie podstawowych form wypowiedzi ustnych i pisemnych ucznia szkoły podstawowej / Kołodziejska, Dorota.
373   2000102845507 BU.284550 Ruchome granice literatury : w kręgu teorii kulturowej / Bednarek, Magdalena.
374   2000102454860 BU.245486 Ruchome marginesy : szkice o literaturze lat 90 / Czapliński, Przemysław
375   2000102448180 BU.244818 Semantyka wypowiedzi poetyckiej : (preliminaria) / Okopień-Sławińska, Aleksandra
376   2000102612086 BU.261208 Słowacki : encyklopedia / Rymkiewicz, Jarosław Marek
377   2000102282388 BU.228238 Słowacki / Kowalczykowa, Alina
378   2000101609261 BU.160926 Słownik : kierunki - szkoły - terminy literackie / Żak, Stanisław
379   2000102478989 BU.247898 Słownik badaczy literatury polskiej : indeks do T. 1 - 5 /
380   2000102932580 BU.293258 Słownik badaczy literatury polskiej : indeks do T. 6 - 10 /
381   2000101702559 BU.170255 Słownik badaczy literatury polskiej. T. 1 /
382   2000102265220 BU.226522 Słownik badaczy literatury polskiej. T. 2 /
383   2000102351138 BU.235113 Słownik badaczy literatury polskiej. T. 3 /
384   2000102402908 BU.240290 Słownik badaczy literatury polskiej. T. 4 /
385   2000102478958 BU.247895 Słownik badaczy literatury polskiej. T. 5 /
386   2000102561520 BU.256152 Słownik badaczy literatury polskiej. T. 6 /
387   2000102651030 BU.265103 Słownik badaczy literatury polskiej. T. 7 /
388   2000102729395 BU.272939 Słownik badaczy literatury polskiej. T. 8 /
389   2000102781799 BU.278179 Słownik badaczy literatury polskiej. T. 9 /
390   2000102932573 BU.293257 Słownik badaczy literatury polskiej. T. 10 /
391   2000102728800 BU.272880 Słownik biobibliograficzny twórców literatury związanych z Ziemią Częstochowską : (wraz z okolicą) / Piekarski, Władysław Edward
392   2000102577811 BU.257781 Słownik bohaterów literackich : rola postaci w utworze, największy wybór postaci, charakterystyka bohatera : liceum /
393   2000102736133 BU.273613 Słownik dramatu nowoczesnego i najnowszego / Sarrazac, Jean-Pierre
394   2000102399796 BU.239979 Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku / Gazda, Grzegorz
395   2000102285099 BU.228509 Słownik gatunków literackich / Bernacki, Marek
396   2000102574872 BU.257487 Słownik lektur : przyjazne omówienia, zrozumiałe streszczenia, charakterystyki bohaterów : szkoła podstawowa /
397   2000101850045 BU.185004 Słownik literatury polskiego oświecenia /
398   2000102491339 BU.249133 Słownik literatury polskiej XIX wieku /
399   2000101600510 BU.160051 Słownik literatury polskiej XX wieku /
400   2000101925569 BU.192556 Słownik literatury popularnej /
401   2000102265176 BU.226517 Słownik literatury staropolskiej : średniowiecze, renesans, barok /
402   2000102345571 BU.234557 Słownik Mickiewiczowski / Lyszczyna, Jacek
403   2000102608218 BU.260821 Słownik motywów literackich : pełny zestaw lektur, przyjazne omówienia, największy wybór motywów : gimnazjum /
404   2000102577804 BU.257780 Słownik motywów literackich : pełny zestaw lektur, przyjazne omówienia, największy wybór motywów : liceum /
405   2000101956914 BU.195691 Słownik motywów literackich / Drabarek, Barbara.
406   2000102725335 BU.272533 Słownik motywów literackich / Ratajczak, Wiesław
407   2000101808367 BU.180836 Słownik pisarzy i lektur : dla szkół średnich / Januszewski, Tomasz.
408   2000102607938 BU.260793 Słownik pisarzy polskich / Buszewiczowa, Elwira
409   2000102653416 BU.265341 Słownik pisarzy śląskich. T. 1 /
410   2000102752133 BU.275213 Słownik pisarzy śląskich. T. 2 /
411   2000102870523 BU.287052 Słownik pisarzy śląskich. T. 3 /
412   2000102974481 BU.297448 Słownik pisarzy śląskich. T. 4 /
413   2000103108809 BU.310880 Słownik pisarzy śląskich. T. 5 /
414   2000101923800 BU.192380 Słownik poetów polskich / Kulesza, Dariusz
415   2000102598168 BU.259816 Słownik poezji : podmiot liryczny, temat i treść wiersza, budowa i środki stylistyczne : gimnazjum /
416   2000102598151 BU.259815 Słownik poezji : podmiot liryczny, temat i treść wiersza, budowa i środki stylistyczne : liceum /
417   2000102588251 BU.258825 Słownik poezji : podmiot liryczny, temat i treść wiersza, budowa i środki stylistyczne : szkoła podstawowa /
418   2000101834946 BU.183494 Słownik polskich pisarzy współczesnych wileńszczyzny / Kurzawa, Eugeniusz
419   2000103149208 BU.314920 Słownik polskiej bajki ludowej. T. 1, a - e /
420   2000103107703 BU.310770 Słownik polskiej krytyki literackiej 1764 - 1918 : pojęcia, terminy, zjawiska, przekroje : indeksy /
421   2000103107680 BU.310768 Słownik polskiej krytyki literackiej 1764 - 1918 : pojęcia, terminy, zjawiska, przekroje. T. 1, A - M /
422   2000103107697 BU.310769 Słownik polskiej krytyki literackiej 1764 - 1918 : pojęcia, terminy, zjawiska, przekroje. T. 2, N - Z /
423   2000102602162 BU.260216 Słownik porównań / Bańko, Mirosław
424   2000102302703 BU.230270 Słownik postaci dramatycznych / Kosiński, Dariusz
425   2000102602797 BU.260279 Słownik realizmu socjalistycznego /
426   2000102939879 BU.293987 Słownik rodzajów i gatunków literackich / Abbas, Adnan
427   2000102672127 BU.267212 Słownik scen literackich / Nosowska, Dorota.
428   2000102567171 BU.256717 Słownik schulzowski /
429   2000102635955 BU.263595 Słownik symboli : symbole ze wszystkich lektur, przyjazne i przystępne omówienia punktowane na maturze /
430   2000102702428 BU.270242 Słownik symboli literackich /
431   2000102201914 BU.220191 Słownik terminów literackich / Głowiński, Michał
432   2000102253661 BU.225366 Słownik terminów literackich / Głowiński, Michał
433   2000101870142 BU.187014 Sporne postaci polskiej literatury współczesnej : kontynuacje /
434   2000102613854 BU.261385 Sporne postaci polskiej literatury współczesnej : krytycy /
435   2000101870135 BU.187013 Sporne postaci polskiej literatury współczesnej : następne pokolenie /
436   2000101712473 BU.171247 Sporne postaci polskiej literatury współczesnej /
437   2000102448203 BU.244820 Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski / Podraza-Kwiatkowska, Maria
438   2000102270446 BU.227044 Szkolny słownik literatury polskiej XX wieku /
439   2000102273140 BU.227314 Ślady przełomu : o prozie polskiej 1976 - 1996 / Czapliński, Przemysław
440   2000102658664 BU.265866 Średniowiecze : korzenie / Dąbrówka, Andrzej
441   2000102462339 BU.246233 Średniowiecze / Ulewicz, Tadeusz
442   2000101763383 BU.176338 Średniowiecze / Michałowska, Teresa
443   2000102633050 BU.263305 Teatr wymowy : formy i przemiany retoryki użytkowej /
444   2000101623335 BU.162333 Tekstowy świat : poststrukturalizm a wiedza o literaturze / Nycz, Ryszard
445   2000102341337 BU.234133 Teksty i teksty / Sławiński, Janusz
446   2000102784752 BU.278475 Teksty kultury w szkole /
447   2000102967827 BU.296782 Telewizja w edukacji polonistycznej : obszary integracji, kształtowane kompetencje / Rajewicz, Danuta.
448   2000100394335 BU.39433 Teoria badań literackich za granicą : antologia. T. 1, Romantyzm i pozytywizm. Cz. 1, Kierunki romantyczne i przedmarksowska rosyjska szkoła realizmu /
449   2000100394342 BU.39434 Teoria badań literackich za granicą : antologia. T. 1, Romantyzm i pozytywizm. Cz. 2, Kierunki pozytywistyczne, krytyka subiektywna i kierunki postpozytywistyczne /
450   2000100308783 BU.30878 Teoria badań literackich za granicą : antologia. T. 2, Od przełomu antypozytywistycznego do roku 1945. Cz. 1, Orientacje poetocentryczne i kulturocentryczne /
451   2000100855867 BU.85586 Teoria badań literackich za granicą : antologia. T. 2, Od przełomu antypozytywistycznego do roku 1945. Cz. 2, Od fenomenologii do egzystencjalizmu, estetyzm i new criticism /
452   2000102182008 BU.218200 Teoria badań literackich za granicą : antologia. T. 2, Od przełomu antypozytywistycznego do roku 1945. Cz. 3, Od formalizmu do strukturalizmu /
453   2000101246428 BU.124642 Teoria badań literackich za granicą : antologia. T. 2, Od przełomu antypozytywistycznego do roku 1945. Cz. 4, Marksizm w badaniach literackich /
454   2000102666614 BU.266661 Teoria literatury : skrypt dla studentów filologii polskiej (studium zaoczne) / Kaniewska, Bogumiła.
455   2000103029708 BU.302970 Teoria literatury : wprowadzenie / Eagleton, Terry
456   2000101827672 BU.182767 Teoria wiersza / Kulawik, Adam
457   2000102717736 BU.271773 Teorie literatury XX wieku : antologia /
458   2000102717729 BU.271772 Teorie literatury XX wieku : podręcznik / Burzyńska, Anna R.
459   2000101798262 BU.179826 Teorie powieści za granicą : od początków do schyłku XX wieku / Markiewicz, Henryk
460   2000101603962 BU.160396 Tolkien : przewodnik encyklopedyczny / Tyler, J.E.A.
461   2000102381593 BU.238159 Tragizm, historia, prywatność / Janion, Maria
462   2000103020637 BU.302063 Tropy literatury i kultury popularnej. [Cz. 1] /
463   2000103082208 BU.308220 Tropy literatury i kultury popularnej. [Cz.] (II) /
464   2000101790235 BU.179023 Trzydziestolecie 1914-1944 / Nasiłowska, Anna
465   2000102956609 BU.295660 Uczeń jako aktor kulturowy : polonistyka szkolna w warunkach płynnej nowoczesnoąci / Pieniążek, Marek
466   2000103119546 BU.311954 W kręgu kultury i literatury wieku XX : (szkice pokonferencyjne) / Ludwicki, Konrad
467   2000102663996 BU.266399 Wielki leksykon pisarzy polskich. T. 1, A - Bro /
468   2000102677085 BU.267708 Wielki leksykon pisarzy polskich. T. 2, Bru - Dąb /
469   2000102718139 BU.271813 Wielki leksykon pisarzy polskich. T. 3, Dec - Ger / Adamski, Wojciech.
470   2000102748105 BU.274810 Wielki leksykon pisarzy polskich. T. 4, Ger - Hof / Adamski, Wojciech.
471   2000102289219 BU.228921 Wiersz polski : zarys historyczny / Pszczołowska, Lucylla
472   2000103150044 BU.315004 Więcej niż słowa : literatura jako forma istnienia / Kunz, Tomasz
473   2000102903481 BU.290348 Wizje człowieka w poezji : analiza antropologiczna twórczości Adama Mickiewicza, Cypriana Norwida i Bolesława Leśmiana / Świegocki, Kazimierz
474   2000103151713 BU.315171 Wspólnota i literatura : studia o prozie Gustawa Morcinka / Mikołajec, Marek
475   2000102427475 BU.242747 Współczesna powieść polityczna : sens literatury, sens historii / Szaruga, Leszek
476   2000100505397 BU.50539 Współczesna teoria badań literackich za granicą : antologia. T. 1, Metody stylistyki literackiej, kierunki ergocentryczne /
477   2000100505403 BU.50540 Współczesna teoria badań literackich za granicą : antologia. T. 2, Strukturalno-semiotyczne badania literackie. Literaturoznawstwo porównawcze. W kręgu psychologii głębi i mitologii /
478   2000100505410 BU.50541 Współczesna teoria badań literackich za granicą : antologia. T. 3, Perspektywy socjologiczne. Marksizm w badaniach literackich i jego promnieniowanie /
479   2000101911258 BU.191125 Współczesna teoria badań literackich za granicą : antologia. T. 4, Cz. 1, Badania strukturalno-semiotyczne (uzupełnienie). Problemy recepcji i interpretacji /
480   2000101911265 BU.191126 Współczesna teoria badań literackich za granicą : antologia. T. 4, Cz. 2, Literatura jako produkcja i ideologia. Poststrukturalizm. Badania intertekstualne. Problemy syntezy historycznoliterackiej /
481   2000101785477 BU.178547 Współczesny dramat w teorii i scenicznej praktyce / Styan, J.L.
482   2000101671329 BU.167132 Współcześni polscy pisarze i badacze literatury : słownik biobibliograficzny. T. 1, A - B /
483   2000101693208 BU.169320 Współcześni polscy pisarze i badacze literatury : słownik biobibliograficzny. T. 2, C - F /
484   2000101728412 BU.172841 Współcześni polscy pisarze i badacze literatury : słownik biobibliograficzny. T. 3, G - J /
485   2000101842194 BU.184219 Współcześni polscy pisarze i badacze literatury : słownik biobibliograficzny. T. 4, K /
486   2000101970545 BU.197054 Współcześni polscy pisarze i badacze literatury : słownik biobibliograficzny. T. 5, L - M /
487   2000102336142 BU.233614 Współcześni polscy pisarze i badacze literatury : słownik biobibliograficzny. T. 6, N - P /
488   2000102493180 BU.249318 Współcześni polscy pisarze i badacze literatury : słownik biobibliograficzny. T. 7, R - Sta /
489   2000102542512 BU.254251 Współcześni polscy pisarze i badacze literatury : słownik biobibliograficzny. T. 8, Ste - V /
490   2000102633241 BU.263324 Współcześni polscy pisarze i badacze literatury : słownik biobibliograficzny. T. 9, W - Z /
491   2000102776092 BU.277609 Współcześni polscy pisarze i badacze literatury : słownik biobibliograficzny. T. 10, Ż i uzupełnienia do tomów 1 - 9 /
492   2000100014240 BU.1424 Wstęp do nauki o literaturze. T. 1 / Skwarczyńska, Stefania
493   2000100151013 BU.15101 Wstęp do nauki o literaturze. T. 3 / Skwarczyńska, Stefania
494   2000101900917 BU.190091 Wymiary dzieła literackiego / Markiewicz, Henryk
495   2000101920311 BU.192031 Wyobraźnia średniowieczna : praca zbiorowa /
496   2000102627509 BU.262750 Z dydaktyką literatury na co dzień / Łojek, Mieczysław
497   2000102336906 BU.233690 Z dziejów polskiej wiedzy o literaturze / Markiewicz, Henryk
498   2000101836445 BU.183644 Z historii literatury polskiej / Markiewicz, Henryk
499   2000102336890 BU.233689 Z teorii literatury i badań literackich / Markiewicz, Henryk
500   2000102900473 BU.290047 Zapisywanie historii : literaturoznawstwo i histografia /
501   2000100581803 BU.58180 Zarys poetyki / Miodońska-Brookes, Ewa.
502   2000101646563 BU.164656 Zarys teorii literatury / Głowiński, Michał
503   2000102336876 BU.233687 Zaświat przedstawiony : szkice o poezji Bolesława Leśmiana / Głowiński, Michał
504   2000102463558 BU.246355 Zygmunt Krasiński : oblicza poety / Waśko, Andrzej
505   2000103154417 BU.315441 Żywe ryby na piasku : poeci londyńskich "Kontynentów" / Sikora, Jerzy