KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Językoznawstwo


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000102614981 BU.261498 Akty i gatunki mowy /
2   2000101820314 BU.182031 Chrestomatia staropolska : teksty do roku 1543 / Rzepka, Wojciech Ryszard
3   2000102399093 BU.239909 Czasownik polski : odmiana, słownik / Saloni, Zygmunt
4   2000102680078 BU.268007 Człowiek i świat w języku subkultur / Kołodziejek, Ewa.
5   2000103138769 BU.313876 Ćwiczenia ze stylistyki / Mosiołek-Kłosińska, Katarzyna.
6   2000101700395 BU.170039 Dialekty polskie / Dejna, Karol
7   2000100618936 BU.61893 Dzieje językoznawstwa w zarysie / Heinz, Adam
8   2000102737376 BU.273737 Dzieła, języki, tradycje /
9   2000102959129 BU.295912 Filologia Polska : językoznawstwo. [T.] 8 /
10   2000103023041 BU.302304 Filologia Polska : językoznawstwo. [T.] 9 /
11   2000101783718 BU.178371 Fonetyka i fonologia / Dukiewicz, Leokadia
12   2000102847327 BU.284732 Frazeologia polska : studia i szkice / Bąba, Stanisław
13   2000102735105 BU.273510 Genologia lingwistyczna : zarys problematyki / Witosz, Bożena.
14   2000102697519 BU.269751 Gramatyka historyczna języka polskiego / Długosz-Kurczabowa, Krystyna.
15   2000102108763 BU.210876 Gramatyka historyczna języka polskiego / Rospond, Stanisław
16   2000102123568 BU.212356 Gramatyka historyczna języka polskiego / Klemensiewicz, Zenon
17   2000102399857 BU.239985 Gramatyka języka polskiego / Wróbel, Henryk
18   2000102766406 BU.276640 Gramatyka kognitywna / Taylor, John R.
19   2000101634058 BU.163405 Gramatyka opisowa /
20   2000102263806 BU.226380 Gramatyka polska : wprowadzenie, fonetyka, fonologia, morfologia, składnia / Strutyński, Janusz
21   2000101958758 BU.195875 Gramatyka współczesnego języka polskiego : morfologia. [Cz.] 1 /
22   2000101958789 BU.195878 Gramatyka współczesnego języka polskiego : morfologia. [Cz.] 2 /
23   2000102290314 BU.229031 Historia języka polskiego / Klemensiewicz, Zenon
24   2000103143299 BU.314329 Historia języka, dialektologia i onomastyka w nowych kontekstach interpretacyjnych /
25   2000102990665 BU.299066 Język - historia - kultura : (wykłady, rozprawy, rozważania). [T. 3] / Dubisz, Stanisław
26   2000102514120 BU.251412 Język - historia - kultura : (wykłady, studia, analizy). [T. 1] / Dubisz, Stanisław
27   2000102759569 BU.275956 Język - historia - kultura : (wykłady, studia, szkice). [T. 2] / Stanisław Dubisz. Dubisz, Stanisław
28   2000102932498 BU.293249 Język : wprowadzenie do badań nad mową / Sapir, Edward
29   2000103148614 BU.314861 Język nasz ojczysty w kontaktach międzyludzkich /
30   2000102573066 BU.257306 Język perswazji publicznej /
31   2000102657841 BU.265784 Język polski : kompendium / Sykurska-Derwojedowa, Magdalena.
32   2000102536269 BU.253626 Język polski : poradnik / Markowski, Andrzej
33   2000102544264 BU.254426 Język polski / Chlebda, Wojciech
34   2000102941957 BU.294195 Język polski w europejskiej przestrzeni kulturowo-językowej /
35   2000102531455 BU.253145 Język trzeciego tysiąclecia : zbiór referatów z konferencji Kraków, 2 - 4 marca 2000 /
36   2000102531462 BU.253146 Język trzeciego tysiąclecia II : zbiór referatów z konferencji Kraków, 28 lutego - 2 marca 2002. T. 1, Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie /
37   2000102531479 BU.253147 Język trzeciego tysiąclecia II : zbiór referatów z konferencji Kraków, 28 lutego - 2 marca 2002. T. 2, Polszczyzna a języki obce : przekład i dydaktyka /
38   2000102858866 BU.285886 Język w grupie społecznej : wprowadzenie do analizy socjolektu / Piekot, Tomasz.
39   2000103087111 BU.308711 Język w internecie : antologia /
40   2000102949472 BU.294947 Język w Komunikacji. Nr 1 /
41   2000102970940 BU.297094 Język w Komunikacji. Nr 2 /
42   2000102931200 BU.293120 Język w mediach : antologia /
43   2000102425471 BU.242547 Język w mediach masowych /
44   2000103151171 BU.315117 Język w radiu : antologia /
45   2000103077396 BU.307739 Język w telewizji : antologia /
46   2000101978855 BU.197885 Język w zachowaniach społecznych / Grabias, Stanisław
47   2000102841905 BU.284190 Język żyje : rzecz o współczesnej polszczyźnie /
48   2000102703289 BU.270328 Językowe podstawy obrazu świata / Bartmiński, Jerzy
49   2000102658107 BU.265810 Językoznawstwo : dla studentów informacji naukowej / Bojar, Bożenna.
50   2000102053612 BU.205361 Językoznawstwo / Milewski, Tadeusz
51   2000102377169 BU.237716 Językoznawstwo otwarte / Furdal, Antoni
52   2000103044336 BU.304433 Językoznawstwo. [T.] 10 /
53   2000103068813 BU.306881 Językoznawstwo. [T.] 11 /
54   2000103110833 BU.311083 Językoznawstwo. [T.] 12 /
55   2000103132071 BU.313207 Językoznawstwo. [T.] 13 /
56   2000102732814 BU.273281 Komunikacja językowa w internecie / Grzenia, Jan.
57   2000102779130 BU.277913 Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych / Zimny, Rafał.
58   2000102812066 BU.281206 Kultura języka polskiego : fleksja, słowotwórstwo, składnia / Jadacka, Hanna.
59   2000102812080 BU.281208 Kultura języka polskiego : teoria, zagadnienia leksykalne / Markowski, Andrzej
60   2000102812097 BU.281209 Kultura języka polskiego : wymowa, ortografia, interpunkcja / Karpowicz, Tomasz.
61   2000103010560 BU.301056 Kultura mówienia dawniej i dziś /
62   2000103002398 BU.300239 Kultura zachowań językowych Polaków : materiały z III Forum Kultury Słowa : Rzeszów, 20 - 22 października 2011 /
63   2000103086855 BU.308685 Między nauką o języku a rozwijaniem języka : koncepcje kształcenia językowego na przełomie XX i XXI wieku / Szymańska, Marta.
64   2000102847198 BU.284719 Mówimy uprzejmie : poradnik językowego savoir-vivre'u / Marcjanik, Małgorzata.
65   2000102334384 BU.233438 Nauka o języku dla polonistów / Bartol-Jarosińska, Danuta
66   2000102974870 BU.297487 Nie święci garnki lepią : obraz rzemiosła utrwalony w polskiej frazeologii / Młynarczyk, Ewa.
67   2000101865346 BU.186534 O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny : Forum Kultury Słowa, Wrocław 1995 /
68   2000102260584 BU.226058 Od struktur wyjściowych do tekstu / Bobrowski, Ireneusz.
69   2000103003913 BU.300391 Odmiany polszczyzny w szkole : teoria i praktyka /
70   2000102937233 BU.293723 Podręczna gramatyka języka polskiego / Nagórko, Alicja.
71   2000102254071 BU.225407 Podstawowe wiadomości z gramatyki staro-cerkiewno-słowiańskiej na tle porównawczym / Bartula, Czesław
72   2000102816255 BU.281625 Polska genologia lingwistyczna /
73   2000102425495 BU.242549 Polszczyzna 2000 : orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci /
74   2000102734955 BU.273495 Polszczyzna na co dzień / Grzenia, Jan.
75   2000101899280 BU.189928 Polszczyzna płata nam figle : poradnik językowy dla każdego / Bereda, Tomasz.
76   2000102827039 BU.282703 Polszczyzna przez wieki / Wiśniewska, Halina
77   2000102442812 BU.244281 Polszczyzna XX wieku : ewolucja i perspektywy rozwoju /
78   2000102573523 BU.257352 Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów / Bańkowska, Edyta.
79   2000102615285 BU.261528 Programy dydaktyczne : bibliografia : etykieta językowa /
80   2000101903499 BU.190349 Przewodnik po stylistyce polskiej /
81   2000103121709 BU.312170 Przyszłość polszczyzny - polszczyzna przyszłości /
82   2000102795024 BU.279502 Retoryka /
83   2000102801701 BU.280170 Retoryka / Barłowska, Maria.
84   2000102377206 BU.237720 Retoryka opisowa / Ziomek, Jerzy
85   2000102700134 BU.270013 Semantyka : jednostki elementarne i uniwersalne / Wierzbicka, Anna
86   2000102143634 BU.214363 Składnia / Grochowski, Maciej
87   2000102255832 BU.225583 Składnia współczesnego języka polskiego / Saloni, Zygmunt
88   2000103143589 BU.314358 Słowa i ludzie : wprowadzenie do etyki słowa / Cegieła, Anna.
89   2000102372799 BU.237279 Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian /
90   2000102776153 BU.277615 Socjologia języka / Handke, Kwiryna
91   2000102583119 BU.258311 Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze : praca zbiorowa / | pod red. Włodzimierza Boleckiego i Ryszarda Nycza.
92   2000103051907 BU.305190 Strukturalna budowa utworu : dzieło literackie w filozofii, naukach humanistycznych, literaturoznawstwie i prawie autorskim / Stępień, Małgorzata.
93   2000102814152 BU.281415 Styl a semantyka /
94   2000102427413 BU.242741 Stylistyka polska : zarys / Kurkowska, Halina
95   2000102521319 BU.252131 Sztuka pisania / Wiszniewski, Andrzej
96   2000102839599 BU.283959 Tekst (w) sieci. [T.] 1, Tekst, język, gatunki /
97   2000102839605 BU.283960 Tekst (w) sieci. [T.] 2, Literatura, społeczeństwo, komunikacja /
98   2000102889556 BU.288955 Tekstologia / Bartmiński, Jerzy
99   2000102628827 BU.262882 Tekstologia. Cz. 1 /
100   2000102628834 BU.262883 Tekstologia. Cz. 2 /
101   2000102843046 BU.284304 Teoria semiotyki / Eco, Umberto
102   2000101802181 BU.180218 Teoria, typologia i historia języka / Milewski, Tadeusz
103   2000102558629 BU.255862 Ustawa o języku polskim : komentarz / Mostowik, Piotr.
104   2000102830831 BU.283083 Wielkie teorie językoznawcze : od językoznawstwa historyczno - porównawczego do pragmatyki / Paveau, Marie-Anne.
105   2000102494385 BU.249438 Wprowadzenie do historii języka polskiego : zagadnienia historiozoficzne / Borawski, Stanisław
106   2000102672295 BU.267229 Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu / Żydek-Bednarczuk, Urszula
107   2000102750481 BU.275048 Wprowadzenie do semantyki językoznawczej / Grzegorczykowa, Renata
108   2000101743330 BU.174333 Współczesna polszczyzna mówiona : w odmianie opracowanej (oficjalnej) /
109   2000102479214 BU.247921 Współczesne nazwisko polskie : studium statystyczno-kognitywne / Skowronek, Katarzyna.
110   2000102631612 BU.263161 Współczesne odmiany języka narodowego /
111   2000102492039 BU.249203 Współczesny język polski /
112   2000102751952 BU.275195 Wstęp do językoznawstwa / Grzegorczykowa, Renata
113   2000102583331 BU.258333 Wstęp do nauki o języku polskim : podręcznik dla szkół wyższych / Przybylska, Renata
114   2000102920600 BU.292060 Wykłady z leksykologii / Markowski, Andrzej
115   2000101875758 BU.187575 Wykłady z polskiej składni / Grzegorczykowa, Renata
116   2000102822737 BU.282273 Wykłady ze stylistyki / Zdunkiewicz-Jedynak, Dorota
117   2000101671015 BU.167101 Z zagadnień leksykografii / Piotrowski, Tadeusz
118   2000102515882 BU.251588 Zaproszenie do językoznawstwa / Bobrowski, Ireneusz.
119   2000102281664 BU.228166 Zarys dziejów języka polskiego / Walczak, Bogdan
120   2000102564866 BU.256486 Zarys historii języka polskiego : 1939 - 2000 / Bajerowa, Irena
121   2000102106301 BU.210630 Zarys słowotwórstwa polskiego : słowotwórstwo opisowe / Grzegorczykowa, Renata
122   2000102515899 BU.251589 Zasady interpunkcji : podręcznik / Jodłowski, Stanisław
123   2000102949397 BU.294939 Zjawisko nobilitacji i deprecjacji w języku : komunikacja /
124   2000102949311 BU.294931 Zjawisko nobilitacji i deprecjacji w języku : słowa i teksty /