KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Logopedia


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000102989362 BU.298936 Biomedyczne podstawy logopedii /
2   2000102486656 BU.248665 Ćwiczenia wyrazistości mowy / Bednarek, Janina Danuta.
3   2000102940752 BU.294075 Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną : teoretyczne determinanty problemu /
4   2000102849703 BU.284970 Diagnoza i terapia w logopedii /
5   2000102546398 BU.254639 Dźwięki mowy : program kształtowania świadomości fonologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych : praca zbiorowa /
6   2000103137335 BU.313733 Gerontologopedia /
7   2000102455423 BU.245542 Jak pokonać seplenienie : uczymy się wymawiać głoski C - CZ : dyslalia - dysleksja / Balejko, Antoni
8   2000102455430 BU.245543 Jak pokonać seplenienie : uczymy się wymawiać głoski S - SZ : dyslalia - dysleksja / Balejko, Antoni
9   2000102486922 BU.248692 Jak pokonać seplenienie : uczymy się wymawiać głoski Z - Ż (RZ) Dz - Dż : dyslalia - dysleksja / Balejko, Antoni
10   2000102755912 BU.275591 Jąkanie : diagnoza - terapia - program / Chęciek, Mieczysław.
11   2000102919239 BU.291923 Jąkanie w wieku przedszkolnym / Tarkowski, Zbigniew
12   2000101920984 BU.192098 Językowy obraz świata dzieci i młodzieży : praca zbiorowa /
13   2000103013455 BU.301345 Komunikacja w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi, jeden cel /
14   2000102372072 BU.237207 Kształcenie logopedyczne : cele i formy /
15   2000103127534 BU.312753 Kwestionariusz Zaburzeń Płynności Mówienia / Tarkowski, Zbigniew
16   2000103151416 BU.315141 Lingwistyczno-logopedyczne podstawy komunikacji alternatywnej i wspomagającej : ujęcie metodologiczne / Michalik, Mirosław
17   2000102663453 BU.266345 Logopeda bliżej dziecka / Kozłowska, Kinga
18   2000102576241 BU.257624 Logopedia - pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 1, Interdyscyplinarne podstawy logopedii /
19   2000102576296 BU.257629 Logopedia - pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 2, Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych /
20   2000103061814 BU.306181 Logopedia : standardy postępowania logopedycznego : podręcznik akademicki /
21   2000102659081 BU.265908 Logopedia : teoria i praktyka /
22   2000102957989 BU.295798 Logopedia : teoria zaburzeń mowy /
23   2000102934782 BU.293478 Logopedia : wybrane aspekty historii, teorii i praktyki /
24   2000103067977 BU.306797 Logopedia artystyczna /
25   2000103127640 BU.312764 Logopedia międzykulturowa /
26   2000101889298 BU.188929 Logopedyczny słownik terminologii diagnostycznej / Surowaniec, Józef
27   2000103109226 BU.310922 Logopedyczny wiersz pajdialny / Ostasz, Maria.
28   2000103031497 BU.303149 Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki /
29   2000103046484 BU.304648 Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii /
30   2000103137502 BU.313750 Metody terapii logopedycznej /
31   2000101791409 BU.179140 Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola / Demel, Genowefa.
32   2000102378258 BU.237825 Mowa - rozwój - zaburzenia - terapia : [logopedia] / Minczakiewicz, Elżbieta Maria.
33   2000102566617 BU.256661 Mówię i śpiewam świadomie : podręcznik do nauki emisji głosu / Tarasiewicz, Bogumiła.
34   2000102901272 BU.290127 Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej : metoda krakowska /
35   2000103061920 BU.306192 Onkologopedia : logopedia wobec chorób nowotworowych / Hamerlińska-Latecka, Agnieszka.
36   2000102957408 BU.295740 Opieka logopedyczna nad mową dziecka / Kitlińska-Król, Małgorzata.
37   2000102985296 BU.298529 Opieka logopedyczna w przedszkolu : profilaktyka, diagnoza, terapia / Węsierska, Katarzyna.
38   2000103097950 BU.309795 Patologia mowy /
39   2000103021993 BU.302199 Podręczny leksykon logopedyczny / Franke, Ulrike
40   2000101838883 BU.183888 Podstawy logopedii dla studentów logopedii, pedagogiki, psychologii i filologii / Jastrzębowska, Grażyna.
41   2000102694259 BU.269425 Podstawy neurologopedii : podręcznik akademicki /
42   2000102255498 BU.225549 Podstawy teorii i diagnozy logopedycznej / Jastrzębowska, Grażyna.
43   2000102745210 BU.274521 Pomóż dziecku z... zaburzeniami mowy i komunikacji językowej / McMinn, Jill.
44   2000103048150 BU.304815 Sprawdź jak mówię i wymawiam : kwestionariusz obrazkowy do badania i oceny rozwoju mowy i wymowy : dyslalia, dysleksja / Balejko, Antoni
45   2000103138509 BU.313850 Surdologopedia : teoria i praktyka / Muzyka-Furtak, Ewa.
46   2000102370337 BU.237033 Teoria i praktyka terminologii logopedycznej / Ożdżyński, Jan
47   2000102702145 BU.270214 Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy : wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej / Gunia, Grażyna.
48   2000102640072 BU.264007 Terapia wad wymowy / Lichota, Edyta Joanna.
49   2000102413546 BU.241354 Vademecum logopedyczne dla studentów pedagogiki / Błachnio, Krystyna.
50   2000102942237 BU.294223 W świecie logopedii. T. 1, Materiały dydaktyczne /
51   2000102974610 BU.297461 W świecie logopedii. T. 2, Studia przypadków /
52   2000103082406 BU.308240 Wczesna interwencja logopedyczna /
53   2000103134129 BU.313412 Wieloaspektowość logopedii. Cz. 1, Zaburzenia mowy w cyklu życia /
54   2000103134136 BU.313413 Wieloaspektowość logopedii. Cz. 2, Opcje teoriopoznawcze i metodyczne /
55   2000102908653 BU.290865 Wprowadzenie do logopedii / Gunia, Grażyna.
56   2000102702480 BU.270248 Wspomaganie płynności mowy dziecka : profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego / Kamińska, Dorota.
57   2000102584932 BU.258493 Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym / Emiluta-Rozya, Danuta.
58   2000103103743 BU.310374 Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej /
59   2000101964995 BU.196499 Wybrane problemy logopedyczne / Nowak, Jadwiga
60   2000102370030 BU.237003 Z logopedią na ty : podręczny słownik logopedyczny / Skorek, Ewa Małgorzata.
61   2000102625499 BU.262549 Zabawy i ćwiczenia logopedyczne : (l), (l'), (r) : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców / Chrzanowska, Anna
62   2000102487738 BU.248773 Zabawy i ćwiczenia logopedyczne : (s), (z), (c), (dz) : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców / Chrzanowska, Anna
63   2000102495429 BU.249542 Zabawy i ćwiczenia logopedyczne : (ś), (ź), (ć), (dź) : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców / Chrzanowska, Anna
64   2000102487745 BU.248774 Zabawy i ćwiczenia logopedyczne : (sz), (ż), (cz), (dż) : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców / Szoplik, Katarzyna.
65   2000102982110 BU.298211 Zabawy logopedyczne i łatwe ćwiczenia. Cz. 3 / Kozłowska, Kinga
66   2000103106898 BU.310689 Zaburzenia komunikacji pisemnej /
67   2000102467525 BU.246752 Zaburzenia mowy /
68   2000103162801 BU.316280 Zaburzenia płynności mowy : teoria i praktyka. T. 2 /
69   2000103138523 BU.313852 Zaburzenia płynności mowy /
70   2000103148478 BU.314847 Zrozumieć jąkanie : poradnik dla rodziców, nauczycieli i terapeutów / Kelman, Elaine.