KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Nauki pomocnicze historii


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000102402465 BU.240246 Album armorum nobilium Regni Poloniae XV - XVIII saec. : herby nobilitacji i indygenatów XV - XVIII w. /
2   2000101934899 BU.193489 Alfabet heraldyczny / Dudziński, Paweł.
3   2000102508280 BU.250828 Archeologia : teorie, metody, praktyka / Renfrew, Colin
4   2000103059644 BU.305964 Archiwa bieżące : zagadnienia teoretyczne i praktyczne rozwiązania /
5   2000102490097 BU.249009 Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce : informator /
6   2000102951703 BU.295170 Archiwa państwowe w latach 1918 - 2011 : podstawy prawne działalności / Galuba, Rafał.
7   2000102990801 BU.299080 Archiwa wyodrębnione : wybór przepisów z lat 2000 - 2011 / Galuba, Rafał.
8   2000101430742 BU.143074 Archiwistyka / Robótka, Halina
9   2000103129156 BU.312915 Archiwistyka cyfrowa : długoterminowa ochrona dziedzictwa nauki i kultury / Januszko-Szakiel, Aneta.
10   2000102689941 BU.268994 Armoriał czyli Poczet herbów, zbrojb, klejnotów zacnych polskich rodów rucerskich i szlacheckich oraz możnych familii rycerskich i szlacheckich Wielkiego Księstwa Litewskiego / Zajączkowski, Bogusław Jerzy
11   2000102843176 BU.284317 Arystokracja polska w Galicji : studium heraldyczno-genealogiczne / Górzyński, Sławomir
12   2000102762309 BU.276230 Chronologia polska /
13   2000102830794 BU.283079 Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej / Kuklo, Cezary
14   2000103038243 BU.303824 Dyplomatyka staropolska /
15   2000102999484 BU.299948 Edytorstwo źródeł historycznych / Tandecki, Janusz
16   2000100534748 BU.53474 Genealogia : [podręcznik] /
17   2000100534755 BU.53475 Genealogia : tablice [indeks] /
18   2000102998104 BU.299810 Geografia historyczna : zarys problematyki / Tyszkiewicz, Jan
19   2000101863748 BU.186374 Herbarz : nadania godności szlacheckich i arystokratycznych w Polsce 1992 - 1995 /
20   2000103152703 BU.315270 Herbarz biograficzny średniowiecza i XVI wieku / Grandwilewski de Pociecha, Waldemar Józef
21   2000100980040 BU.98004 Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego : (dopełnienie Niesieckiego) : wydanie Biblioteki XX. Czartoryskich w Sieniawie / Kapica Milewski, Ignacy
22   2000101946885 BU.194688 Herbarz Inflant Polskich z roku 1778 /
23   2000101929444 BU.192944 Herbarz mazowiecki. T. 1, Wprowadzenie. T. 2, Powiat płocki, województwo płockie, ziemia płocka / Łempicki, Jerzy
24   2000102278237 BU.227823 Herbarz mazowiecki. T. 3, Powiat bielski, województwo płockie, ziemia płocka / Łempicki, Jerzy
25   2000102820832 BU.282083 Herbarz mazowiecki. T. 4, Herbarz szlachty powiatu sierpeckiego / Łempicki, Jerzy
26   2000100670750 BU.67075 Herbarz polski : powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopisów, dowodów urzędowych. T. 1 / Niesiecki, Kasper.
27   2000100670767 BU.67076 Herbarz polski : powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopisów, dowodów urzędowych. T. 2 / Niesiecki, Kasper.
28   2000100670774 BU.67077 Herbarz polski : powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopisów, dowodów urzędowych. T. 3 / Niesiecki, Kasper.
29   2000100670781 BU.67078 Herbarz polski : powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopisów, dowodów urzędowych. T. 4 / Niesiecki, Kasper.
30   2000100670798 BU.67079 Herbarz polski : powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopisów, dowodów urzędowych. T. 5 / Niesiecki, Kasper.
31   2000100670804 BU.67080 Herbarz polski : powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopisów, dowodów urzędowych. T. 6 / Niesiecki, Kasper.
32   2000100670811 BU.67081 Herbarz polski : powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopisów, dowodów urzędowych. T. 7 / Niesiecki, Kasper.
33   2000100670828 BU.67082 Herbarz polski : powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopisów, dowodów urzędowych. T. 8 / Niesiecki, Kasper.
34   2000100670835 BU.67083 Herbarz polski : powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopisów, dowodów urzędowych. T. 9 / Niesiecki, Kasper.
35   2000100670842 BU.67084 Herbarz polski : powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopisów, dowodów urzędowych. T. 10 / Niesiecki, Kasper.
36   2000101317586 BU.131758 Herbarz polski : uzupełnienia i sprostowania do części 1 /
37   2000102766420 BU.276642 Herbarz polski od średniowiecza do XX wieku : ponad 4500 herbów szlacheckich, 37 tysięcy nazwisk, 55 tysięcy rodów / Gajl, Tadeusz
38   2000101183983 BU.118398 Herbarz polski. Cz. 1, Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. T. 1, [Aaron - Boniccy] /
39   2000101183990 BU.118399 Herbarz polski. Cz. 1, Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. T. 2, [Bonieccy - Chmieleńscy] /
40   2000101184003 BU.118400 Herbarz polski. Cz. 1, Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. T. 3, [Chmielewscy - Czetowscy] /
41   2000101202011 BU.120201 Herbarz polski. Cz. 1, Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. T. 4, [Czetwertyńscy - Dowiakowscy] /
42   2000101218784 BU.121878 Herbarz polski. Cz. 1, Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. T. 5, [Dowiattowie - Gąsiorkowicz] /
43   2000101218791 BU.121879 Herbarz polski. Cz. 1, Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. T. 6, [Gąsiorowscy - Grabowniccy] /
44   2000101250173 BU.125017 Herbarz polski. Cz. 1, Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. T. 7, [Grabowscy - Hulkiewiczowie] /
45   2000101229612 BU.122961 Herbarz polski. Cz. 1, Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. T. 8, [Humańscy - Jelonek] /
46   2000101250180 BU.125018 Herbarz polski. Cz. 1, Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. T. 9, [Jelowscy - Kęstowiczowie] /
47   2000101271727 BU.127172 Herbarz polski. Cz. 1, Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. T. 10, [Kęstowscy - Komorowscy] /
48   2000101274896 BU.127489 Herbarz polski. Cz. 1, Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. T. 11, [Komorowscy (c.d.) - Kotowski] /
49   2000101290896 BU.129089 Herbarz polski. Cz. 1, Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. T. 12, [Kotry -Krzemieniewscy] /
50   2000101317548 BU.131754 Herbarz polski. Cz. 1, Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. T. 13, [Krzemieniowscy - Lasoccy] /
51   2000101317555 BU.131755 Herbarz polski. Cz. 1, Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. T. 14, [Lasoccy (c.d.) - Liwiński] /
52   2000101317562 BU.131756 Herbarz polski. Cz. 1, Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. T. 15, [Liwscy - Łopuscy] /
53   2000101317579 BU.131757 Herbarz polski. Cz. 1, Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. T. 16, [Łopuszańscy - Makomascy] /
54   2000102606535 BU.260653 Herbarz rodowy : kompendium / Znamierowski, Alfred
55   2000101218753 BU.121875 Herbarz rodzin tatarskich w Polsce.
56   2000102734283 BU.273428 Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego / Dumin, Stanisław
57   2000102475285 BU.247528 Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku / Szymański, Józef
58   2000102490110 BU.249011 Herbarz rycerstwa W. X. Litewskiego tak zwany Compendium czyli O klejnotach albo herbach których familie stanu rycerskiego w prowincyach Wielkiego Xięstwa Litewskiego zażywają / Wijuk-Kojałowicz, Wojciech.
59   2000101848530 BU.184853 Herbarz szlachty Prus Królewskich z XVII wieku / Dachnowski, Jan Karol
60   2000102484393 BU.248439 Herbarz szlachty śląskiej : informator genealogiczno-heraldyczny. T. 1, A - C / Sękowski, Roman.
61   2000102581368 BU.258136 Herbarz szlachty śląskiej : informator genealogiczno-heraldyczny. T. 2, D - G / Sękowski, Roman.
62   2000102581375 BU.258137 Herbarz szlachty śląskiej : informator genealogiczno-heraldyczny. T. 3, H - K / Sękowski, Roman.
63   2000102710423 BU.271042 Herbarz szlachty śląskiej : informator genealogiczno-heraldyczny. T. 4, K - Ł / Sękowski, Roman.
64   2000102768929 BU.276892 Herbarz szlachty śląskiej : informator genealogiczno-heraldyczny. T. 5, M - N / Sękowski, Roman.
65   2000102817801 BU.281780 Herbarz szlachty śląskiej : informator genealogiczno-heraldyczny. T. 6, O - Po / Sękowski, Roman.
66   2000103139261 BU.313926 Herbarz szlachty wołyńskiej. T. 7 / Chorowiec, Oleg
67   2000101652571 BU.165257 Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego / Szymański, Józef
68   2000102766857 BU.276685 Herby miast województwa śląskiego / Kaganiec, Małgorzata
69   2000101539919 BU.153991 Herby rodów polskich / Leszczyc, Zbigniew.
70   2000100941072 BU.94107 Herby rycerstwa polskiego / Paprocki, Bartosz.
71   2000101533719 BU.153371 Herby rycerstwa polskiego na zamku w Kórniku. [Cz. 1 - 3] /
72   2000101785514 BU.178551 Herby szlachty polskiej / Leszczyc, Zbigniew.
73   2000101707240 BU.170724 Herby.
74   2000102513086 BU.251308 Historia mody : dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku / Boucher, Francois
75   2000101107521 BU.110752 Historyczne pamiątki znamienitych... : T.1 / Święcki, Tomasz.
76   2000101107538 BU.110753 Historyczne pamiątki znamienitych... : T.2 / Święcki, Tomasz.
77   2000102801435 BU.280143 Ilustrowana historia strojów : w co ubierali się ludzie, czyli moda od czasów starożytnych do XIX wieku /
78   2000102745562 BU.274556 Ilustrowany przewodnik heraldyczny / Komorowski, Ryszard Tymoteusz
79   2000102846245 BU.284624 Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej : (stan na dzień 31 grudnia 2008 roku) /
80   2000102999781 BU.299978 Kancelaria i archiwum zakładowe : podręcznik /
81   2000102999798 BU.299979 Kancelaria i archiwum zakładowe : uzupełnienie do podręcznika /
82   2000101692140 BU.169214 Kniaziowie Litewsko-Ruscy od końca czternastego wieku / Wolff, Józef.
83   2000101833970 BU.183397 Kostiumologia / Żygulski, Zdzisław
84   2000102985074 BU.298507 Kostiumologia polska jako nauka pomocnicza historii / Sieradzka, Anna
85   2000101634195 BU.163419 Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy : monografie i wzmianki. T. 1 / Pułaski, Kazimierz
86   2000102640195 BU.264019 Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy : monografie i wzmianki T. 2 / Pułaski, Kazimierz
87   2000101868767 BU.186876 Księga herbowa rodów polskich. [Cz. 1] / Ostrowski, Juliusz
88   2000101868774 BU.186877 Księga herbowa rodów polskich. [Cz. 2] / Ostrowski, Juliusz
89   2000102438983 BU.243898 Metodyka pracy archiwalnej /
90   2000103067984 BU.306798 Narodowy zasób archiwalny i archiwa : komentarz / Konstankiewicz, Marek.
91   2000102430819 BU.243081 Nauki pomocnicze historii / Szymański, Józef
92   2000101485049 BU.148504 Nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku / Ihnatowicz, Ireneusz
93   2000101693383 BU.169338 Nieznana szlachta polska i jej herby /
94   2000102388264 BU.238826 Nobilitacje w Galicji w latach 1772 - 1918 / Górzyński, Sławomir
95   2000102812011 BU.281201 Paleografia łacińska / Semkowicz, Władysław Aleksander
96   2000101926795 BU.192679 Poczet polskich rodów arystokratycznych : tablice genealogiczne / Zielińska, Teresa
97   2000101926788 BU.192678 Poczet polskich rodów arystokratycznych / Zielińska, Teresa
98   2000101382171 BU.138217 Poczet szlachty galicyjskiej i bukowińskiej.
99   2000101695387 BU.169538 Polska encyklopedja szlachecka. T. 1.
100   2000101714910 BU.171491 Polska encyklopedja szlachecka. T. 3, Herby [L - Z]. [Herby uzupełnienia A - Z].
101   2000101668763 BU.166876 Polskie herby ziemskie : geneza, treści, funkcje / Kuczyński, Stefan Krzysztof
102   2000101645344 BU.164534 Polskie rody szlacheckie : kto jest kim dziś /
103   2000102293582 BU.229358 Przyczynki do heraldyki i genealogii szlachty śląskiej /
104   2000102443390 BU.244339 Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego. T. 1, Szlachta jako elita : biologiczne i historyczne źródła stratyfikacji społecznej / Ciechanowicz, Jan
105   2000102443406 BU.244340 Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego. T. 2, (A - D) / Ciechanowicz, Jan
106   2000102443413 BU.244341 Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego. T. 3, E - K / Ciechanowicz, Jan
107   2000102443420 BU.244342 Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego. T. 4, L - R / Ciechanowicz, Jan
108   2000102443437 BU.244343 Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego. T. 5, S - Ż / Ciechanowicz, Jan
109   2000101602736 BU.160273 Rody szlachty polskiej / Roguski, Mirosław.
110   2000101732730 BU.173273 Rodzina : herbarz szlachty polskiej. T. 1, [Abakanowicz - Broniewicz] /
111   2000101758624 BU.175862 Rodzina : herbarz szlachty polskiej. T. 2, [Broniewski - Czekoński] /
112   2000101774310 BU.177431 Rodzina : herbarz szlachty polskiej. T. 3, [Czel - Eywi] /
113   2000101794196 BU.179419 Rodzina : herbarz szlachty polskiej. T. 4, [Fabecki - Groer] /
114   2000101825364 BU.182536 Rodzina : herbarz szlachty polskiej. T. 5, [Groffe - Jarzyński] /
115   2000101845799 BU.184579 Rodzina : herbarz szlachty polskiej. T. 6, [Jasiecki - Kliński] /
116   2000101869801 BU.186980 Rodzina : herbarz szlachty polskiej. T. 7, [Klisz - Koźmiński] /
117   2000101904960 BU.190496 Rodzina : herbarz szlachty polskiej. T. 8, [Koźniewski - Leutner] /
118   2000101936886 BU.193688 Rodzina : herbarz szlachty polskiej. T. 9, [Lew - Łożyński] /
119   2000101956167 BU.195616 Rodzina : herbarz szlachty polskiej. T. 10, [Łuba - Mieczyski] /
120   2000101981916 BU.198191 Rodzina : herbarz szlachty polskiej. T. 11, [Miedecki - Mzurowski] /
121   2000102260102 BU.226010 Rodzina : herbarz szlachty polskiej. T. 12, [Nabielski - Orliński] /
122   2000102289301 BU.228930 Rodzina : herbarz szlachty polskiej. T. 13, [Orło - Pijan] /
123   2000102330430 BU.233043 Rodzina : herbarz szlachty polskiej. T. 14, [Pika - Pryż] /
124   2000101662105 BU.166210 Rodziny zaszczycone szlachectwem w Królestwie Polskim 1815 - 1836 : z podaniem ich herbów na podstawie dziennika praw / Marcinkowski, Kazimierz.
125   2000102261161 BU.226116 Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca XX wieku / Nawrocki, Stanisław
126   2000100782279 BU.78227 Sfragistyka /
127   2000101950486 BU.195048 Spis nazwisk szlachty polskiej / Borkowski, Jerzy Sewer Dunin.
128   2000102388394 BU.238839 Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836 - 1861 /
129   2000101843153 BU.184315 Tablice odmian herbowych / Chrząński, Stanisław.
130   2000102666959 BU.266695 Wielki herbarz rodów polskich / Kulikowski, Andrzej
131   2000103155544 BU.315554 Wokół metodyki archiwalnej : księga dedykowana prof. Wiesławie Kwiatkowskiej w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin /
132   2000102557035 BU.255703 Wprowadzenie do archiwistyki / Robótka, Halina
133   2000101716945 BU.171694 Wykaz polskich rodzin szlacheckich. T. 6 /
134   2000101716952 BU.171695 Wykaz polskich rodzin szlacheckich. T. 7 /
135   2000101695394 BU.169539 Wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 1 /
136   2000101703938 BU.170393 Wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 2 /
137   2000101703945 BU.170394 Wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 3 /
138   2000101706151 BU.170615 Wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 4 /
139   2000101714927 BU.171492 Wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 5 /
140   2000101719175 BU.171917 Wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 8 /
141   2000101719182 BU.171918 Wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 9 /
142   2000100493663 BU.49366 Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich. Cz. 1 / Maleczyński, Karol
143   2000100270356 BU.27035 Zarys dziejów pisma łacińskiego / Gieysztor, Aleksander
144   2000102812998 BU.281299 Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich / Kętrzyński, Stanisław
145   2000101184119 BU.118411 Zbiór nazwisk szlachty / Małachowski Nałęcz, Piotr.
146   2000101655251 BU.165525 Złota księga szlachty polskiej. R. 1 / Żychliński, Teodor.
147   2000101679943 BU.167994 Złota księga szlachty polskiej. R. 2 / Żychliński, Teodor.
148   2000101702511 BU.170251 Złota księga szlachty polskiej. R. 3 / Żychliński, Teodor.
149   2000101724087 BU.172408 Złota księga szlachty polskiej. R. 4 / Żychliński, Teodor.
150   2000101811053 BU.181105 Złota księga szlachty polskiej. R. 5 / Żychliński, Teodor.
151   2000101883210 BU.188321 Złota księga szlachty polskiej. R. 6 / Żychliński, Teodor.