KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Język polski-słowniki


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2003000040999 F.4099 100 tysięcy potrzebnych słów : słownik / Bralczyk, Jerzy
2   2000101734956 BU.173495 Atlas gwar polskich / Sektor 7 (kielecki). Dejna, Karol
3   2000101732440 BU.173244 Dialekty i gwary polskie / Dubisz, Stanisław
4   2000102613243 BU.261324 Dicta : zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów, powiedzeń z indeksem osobowym i tematycznym /
5   2000102608393 BU.260839 Dystynktywny słownik synonimów / Nagórko, Alicja.
6   2000102620371 BU.262037 Encyklopedia języka polskiego /
7   2000102294039 BU.229403 Encyklopedia językoznawstwa ogólnego /
8   2000102353194 BU.235319 Etymologiczny słownik języka polskiego. T. 1, A - K / Bańkowski, Andrzej
9   2000102379729 BU.237972 Etymologiczny słownik języka polskiego. T. 2, L - P / Bańkowski, Andrzej
10   2000102679966 BU.267996 Gdy ci słowa zabraknie : słownik synonimów / Broniarek, Wojciech.
11   2000102842889 BU.284288 Glosariusz staropolski : dydaktyczny słownik etymologiczny / Decyk-Zięba, Wanda.
12   2000102306374 BU.230637 Ilustrowany słownik języka polskiego /
13   2000100262269 BU.26226 Indeks a tergo do "Słownika języka polskiego" pod redakcją Witolda Doroszewskiego /
14   2000101668312 BU.166831 Indeks a tergo do "Słownika staropolskich nazw osobowych" /
15   2000102352302 BU.235230 Inny słownik języka polskiego PWN : A - Ó /
16   2000102352319 BU.235231 Inny słownik języka polskiego PWN : P - Ż /
17   2000102770229 BU.277022 Język polski : współczesny słownik języka polskiego. [T. 1], A - N / Dunaj, Bogusław
18   2000102770236 BU.277023 Język polski : współczesny słownik języka polskiego. [T. 2], O - Ż / Dunaj, Bogusław
19   2000101947769 BU.194776 Koty w worku czyli Z dziejów pojęć i rzeczy / Kopaliński, Władysław
20   2000102565979 BU.256597 Księga aforystyki polskiej XXI wieku : potęga myśli /
21   2000102407194 BU.240719 Księga aforyzmów świata / Masłowska, Danuta.
22   2000102269129 BU.226912 Księga cytatów czyli Skarbczyk mądrości wszelkiej pełen, czytelnikom dla nauki i rozrywki ofiarowany /
23   2000101529941 BU.152994 Księga cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX wieku / Hertz, Paweł
24   2000101925972 BU.192597 Księga imion i świętych. T. 1, A - C /
25   2000102344901 BU.234490 Księga imion i świętych. T. 2, D - G /
26   2000102344918 BU.234491 Księga imion i świętych. T. 3, H - Ł /
27   2000102344925 BU.234492 Księga imion i świętych. T. 4, M - P /
28   2000102613267 BU.261326 Księga imion i świętych. T. 5, R - U /
29   2000102742288 BU.274228 Księga imion i świętych. T. 6, W - Z /
30   2000101692898 BU.169289 Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich /
31   2000100980002 BU.98000 Księga przysłów, sentencji i wyrazów łacińskich, używanych przez pisarzów polskich /
32   2000102938636 BU.293863 Leksykon językoznawstwa kognitywnego / Evans, Vyvyan.
33   2000102398362 BU.239836 Łacińsko-angielsko-polski słownik przysłów, sentencji, zwrotów i wyrażeń / Radziejewski, Dariusz.
34   2000100187999 BU.18799 Mały słownik języka polskiego \1968\.
35   2000102651467 BU.265146 Mały słownik terminów teorii tekstu / Wyrwas, Katarzyna.
36   2000102611300 BU.261130 Mały słownik zaginionej polszczyzny /
37   2000101669562 BU.166956 Mądrej głowie dość dwie słowie : pięć centuryj przysłów polskich i diabelski tuzin z hakiem. T. 1, Od Abrahama do Nieboszczyka / Krzyżanowski, Julian
38   2000101669579 BU.166957 Mądrej głowie dość dwie słowie : pięć centuryj przysłów polskich i diabelski tuzin z hakiem. T. 2, Od Niedźwiedzia do Żywca / Krzyżanowski, Julian
39   2000102283750 BU.228375 Najciekawsze imiona / Kupis, Bogdan.
40   2000102454426 BU.245442 Najstarsza warstwa nazewnicza na ziemiach polskich : w granicach wczesnośredniowiecznej słowiańszczyzny / Babik, Zbigniew
41   2000102926220 BU.292622 Nasze nazwiska / Karlikowski, Andrzej.
42   2000101859390 BU.185939 Nasze nazwiska / Kisała, Tadeusz.
43   2000101547396 BU.154739 Nazwiska Polaków / Rymut, Kazimierz
44   2000101795841 BU.179584 Nazwy heraldyczne / Rymut, Kazimierz
45   2000102279692 BU.227969 Nazwy miast Polski / Rymut, Kazimierz
46   2000101837589 BU.183758 Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany. [T.] 1, A - B /
47   2000101965947 BU.196594 Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany. [T.] 2, C - D /
48   2000102340217 BU.234021 Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany. [T.] 3, E - I /
49   2000102474561 BU.247456 Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany. [T.] 4, J - Kn /
50   2000102567102 BU.256710 Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany. [T.] 5, Ko - Ky /
51   2000102676224 BU.267622 Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany. [T.] 6, L - Ma /
52   2000102818891 BU.281889 Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany. [T.] 7, Mą - N /
53   2000102966745 BU.296674 Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany. [T.] 8, O - Pn /
54   2000102991891 BU.299189 Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany. [T.] 9, Po - Q /
55   2000103060190 BU.306019 Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany. [T.] 10, Ra - Re /
56   2000103060206 BU.306020 Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany. [T.] 11, Rę - Rs /
57   2000103060213 BU.306021 Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany. [T.] 12, Ru - Rż /
58   2000103109530 BU.310953 Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany. [T.] 13, Sa - Si /
59   2000103131661 BU.313166 Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany. [T.] 14, Sk - Sn /
60   2000101824664 BU.182466 Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego /
61   2000101962618 BU.196261 Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego /
62   2000100205860 BU.20586 Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. T. 1, A - J /
63   2000100216323 BU.21632 Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. T. 2, K - P /
64   2000100245705 BU.24570 Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. T. 3, R - Ż /
65   2000100698624 BU.69862 Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. T. 4, Wstęp. Bibliografia. Słownik wyrazów staropolskich, gwarowych i obcych. Indeks haseł pomocniczych /
66   2000102288878 BU.228887 Nowe słownictwo polskie : materiały z prasy lat 1985 - 1992. Cz. 1, A - O /
67   2000102559367 BU.255936 Nowe słownictwo polskie : materiały z prasy lat 1985 - 1992. Cz. 2, P - Ż /
68   2000102553297 BU.255329 Nowy słownik etymologiczny języka polskiego / Długosz-Kurczabowa, Krystyna.
69   2000102575770 BU.257577 Nowy słownik gwary uczniowskiej / Kasperczak, Małgorzata.
70   2000102581429 BU.258142 Nowy słownik języka polskiego / Drabik, Lidia.
71   2000102732845 BU.273284 Nowy słownik ortograficzny / Markowski, Andrzej
72   2000102261635 BU.226163 Nowy słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji /
73   2000102283743 BU.228374 Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN /
74   2000102944255 BU.294425 Nowy słownik wyrazów obcych / Caba, Agnieszka.
75   2000102382606 BU.238260 Odapelatywne nazwy osobowe /
76   2000101978541 BU.197854 Odmiejscowe nazwy osobowe /
77   2000101756026 BU.175602 Patron - Atrybut - Symbol / Janicka-Krzywda, Urszula
78   2000101903741 BU.190374 Podręczny słownik dawnej polszczyzny. Cz. 1, Staropolska - nowopolska. Cz. 2, Nowopolska - staropolska / Reczek, Stefan
79   2000101874997 BU.187499 Podręczny słownik języka polskiego /
80   2000100004388 BU.438 Podręczny słownik języka polskiego.
81   2000101873952 BU.187395 Podręczny słownik wyrazów obcych / Kopaliński, Władysław
82   2000102803996 BU.280399 Podstawowy słownik języka polskiego z zarysem gramatyki polskiej / Zgółkowa, Halina
83   2000103122560 BU.312256 Polski słownik etymologiczny / Mańczak, Witold
84   2000102269754 BU.226975 Polskie nazwy własne : encyklopedia /
85   2000102531998 BU.253199 Popularny słownik poprawnej polszczyzny / Markowski, Andrzej
86   2000101791928 BU.179192 Praktyczny słownik poprawnej polszczyzny : nie tylko dla młodzieży / Cegieła, Anna.
87   2000101689843 BU.168984 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 1, A - Amyloza /
88   2000101706939 BU.170693 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 2, An - Aszelski /
89   2000101723189 BU.172318 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 3, At - B-durowy /
90   2000101751861 BU.175186 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 4, Be - Bk /
91   2000101765325 BU.176532 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 5, Blacha - Bujny /
92   2000101791614 BU.179161 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 6, Buk - Chlorytyzacja /
93   2000101815013 BU.181501 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 7, Chluba - Część /
94   2000101843900 BU.184390 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 8, Czi - Doduszać /
95   2000101870371 BU.187037 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 9, Dodzierać - Dwużyłowy /
96   2000101898467 BU.189846 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 10, Dy - Enzymowy /
97   2000101919797 BU.191979 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 11, Eo - Framużka /
98   2000101932680 BU.193268 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 12, Franca - Gółka /
99   2000101943730 BU.194373 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 13, Góra - Homotermia /
100   2000101955887 BU.195588 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 14, Homotetia - Japs /
101   2000101969631 BU.196963 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 15, Jar - Kasiarz /
102   2000101981428 BU.198142 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 16, Kasja - Komasowanie /
103   2000101994503 BU.199450 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 17, Komat - Krasula /
104   2000102251315 BU.225131 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 18, Krasy - Lapnąć /
105   2000102261147 BU.226114 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 19, Laponka - łonowy /
106   2000102269723 BU.226972 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 20, Łoński - Meritum /
107   2000102278275 BU.227827 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 21, Merk - Monzonit /
108   2000102289295 BU.228929 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 22, Mop - Narożny /
109   2000102297627 BU.229762 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 23, Naród - Niepłodny /
110   2000102313808 BU.231380 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 24, Niepłonny - Objąć się /
111   2000102326570 BU.232657 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 25, Objechać - Odstawka /
112   2000102349579 BU.234957 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 26, Odstąpić - Osączyć /
113   2000102358564 BU.235856 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 27, Osąd - Paseo /
114   2000102369584 BU.236958 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 28, Paser - Placebo /
115   2000102381890 BU.238189 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 29, Placek - Podwis /
116   2000102388837 BU.238883 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 30, Podwładna - Por /
117   2000102404889 BU.240488 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 31, Pora - Pozaczynać /
118   2000102413928 BU.241392 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 32, Pozadawać - Prosię /
119   2000102424139 BU.242413 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 33, Prosit - Przesadnia /
120   2000102443383 BU.244338 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 34, Przesadnie - Psychotyzm /
121   2000102452651 BU.245265 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 35, Psychoza - Reprobować /
122   2000102469857 BU.246985 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 36, Reproducer - Rozpruwać /
123   2000102484096 BU.248409 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 37, Rozprysk - Samotny /
124   2000102490653 BU.249065 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 38, Samotok - Skłaczyć się /
125   2000102508228 BU.250822 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 39, Skład - Spocony /
126   2000102523481 BU.252348 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 40, Spocząć - Sufeta /
127   2000102533558 BU.253355 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 41, Sufi - Szwalny /
128   2000102544301 BU.254430 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 42, Szwank - Tłukowaty /
129   2000102557127 BU.255712 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 43, Tłum - Uczłowieczyć /
130   2000102567096 BU.256709 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 44, Uczniacki - Wantowy /
131   2000102578306 BU.257830 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 45, Wańczos - Wniknięcie /
132   2000102589449 BU.258944 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 46, Wniosek - Wylanie się /
133   2000102597222 BU.259722 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 47, Wylansować - Zaćwierkać /
134   2000102608812 BU.260881 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 48, Zad - Zatrzeć się / Zgółkowa, Halina
135   2000102620050 BU.262005 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 49, Zatrzepotać - Zmywczy /
136   2000102630509 BU.263050 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 50, Zn - Żyźnie /
137   2000102573905 BU.257390 Przysłowia polskie i obce od A do Z / Masłowska, Danuta.
138   2000102270347 BU.227034 Przysłowia świata /
139   2000102600021 BU.260002 Rozwiązanie licznych zagadek staropolskiej antroponimii : suplement /
140   2000102631056 BU.263105 Skrzydlate słowa : wielki słownik cytatów polskich i obcych / Markiewicz, Henryk
141   2000102670024 BU.267002 Skrzydlate słowa biblijne : słownik zwrotów biblijnych / Krauss, Heinrich
142   2000103124823 BU.312482 Słowa, słowa ... czy je znasz ? /
143   2000102546428 BU.254642 Słowiańska onomastyka : encyklopedia. T. 1 /
144   2000102650019 BU.265001 Słowiańska onomastyka : encyklopedia. T. 2 /
145   2000101782605 BU.178260 Słownik antonimów : 64000 znaczeń przeciwstawnych i uzupełniających języka polskiego / Dąbrówka, Andrzej
146   2000102613946 BU.261394 Słownik antonimów i homonimów / Syjud, Jerzy.
147   2000101756033 BU.175603 Słownik argotyzmów / Kania, Stanisław
148   2000102479610 BU.247961 Słownik cytatów łacińskich : wyrażenia, sentencje, przysłowia / Landowski, Zbigniew
149   2000102695003 BU.269500 Słownik dobrego stylu czyli Wyrazy, które się lubią / Bańko, Mirosław
150   2000101821083 BU.182108 Słownik eponimów czyli Wyrazów odmiennych / Kopaliński, Władysław
151   2000100003336 BU.333 Słownik etymologiczny języka polskiego / Bruckner, Aleksander
152   2000102659012 BU.265901 Słownik etymologiczny języka polskiego / Boryś, Wiesław
153   2000100115480 BU.11548 Słownik etymologiczny języka polskiego. T. 1, A - J / Sławski, Franciszek
154   2000100536780 BU.53678 Słownik etymologiczny języka polskiego. T. 2, K - Kot / Sławski, Franciszek
155   2000100536803 BU.53680 Słownik etymologiczny języka polskiego. T. 3, Kotar - Kysz / Sławski, Franciszek
156   2000100536827 BU.53682 Słownik etymologiczny języka polskiego. T. 4, La - Łapucha / Sławski, Franciszek
157   2000100731482 BU.73148 Słownik etymologiczny języka polskiego. T. 5, [Z. 1(21) - Z. 5(25)], [Łasia - Łżywy] / Sławski, Franciszek
158   2000102153183 BU.215318 Słownik etymologiczny miast i gmin PRL / Rospond, Stanisław
159   2000102525249 BU.252524 Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski / Malec, Maria.
160   2000102254637 BU.225463 Słownik eufemizmów polskich czyli W Rzeczy mocno, w sposobie łagodnie / Dąbrowska, Anna
161   2000102613953 BU.261395 Słownik frazeologiczny / Dobrowolski, Mateusz.
162   2000102697465 BU.269746 Słownik frazeologiczny języka polskiego / Podlawska, Daniela.
163   2000100328194 BU.32819 Słownik frazeologiczny języka polskiego. T. 1, A - P / Skorupka, Stanisław
164   2000100328200 BU.32820 Słownik frazeologiczny języka polskiego. T. 2, R - Ż / Skorupka, Stanisław
165   2000102581542 BU.258154 Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny / Bąba, Stanisław
166   2000102592234 BU.259223 Słownik gramatyki języka polskiego / Gruszczyński, Włodzimierz.
167   2000100336151 BU.33615 Słownik gwar polskich. T. 1, A - E / Karłowicz, Jan
168   2000100336168 BU.33616 Słownik gwar polskich. T. 2, F - K / Karłowicz, Jan
169   2000100336175 BU.33617 Słownik gwar polskich. T. 3, L - O / Karłowicz, Jan
170   2000100336182 BU.33618 Słownik gwar polskich. T. 4, P / Karłowicz, Jan
171   2000101588382 BU.158838 Słownik gwar polskich. T. 4 z. 1 (10), (Choiniak - Chylma) /
172   2000101618416 BU.161841 Słownik gwar polskich. T. 4 z. 2 (11), (Chylnąć (się) - Ciupaga) /
173   2000101686354 BU.168635 Słownik gwar polskich. T. 4 z. 3 (12), (Ciupaga - Czarnutki) /
174   2000100336199 BU.33619 Słownik gwar polskich. T. 5, R - T / Karłowicz, Jan
175   2000101743934 BU.174393 Słownik gwar polskich. T. 5 z. 1 (13), (Czarny - Czupiradło) /
176   2000101962625 BU.196262 Słownik gwar polskich. T. 5 z. 2 (14), (Czupiradło - Dcera) /
177   2000102261222 BU.226122 Słownik gwar polskich. T. 5 z. 3 (15), (De - Dojrzewać (się) /
178   2000100336205 BU.33620 Słownik gwar polskich. T. 6, U - Ż / Karłowicz, Jan
179   2000102474554 BU.247455 Słownik gwar polskich. T. 6 z. 1 (16), (Dojrzewanie - Dom) /
180   2000102559404 BU.255940 Słownik gwar polskich. T. 6 z. 3 (18), (Dożreć (się) - Drużkuś) /
181   2000102615513 BU.261551 Słownik gwar polskich. T. 6 z. 4 (19), (Drużni - Dużny) /
182   2000102676231 BU.267623 Słownik gwar polskich. T. 7 z. 1 (20), (Dużo - Dziama) /
183   2000102724666 BU.272466 Słownik gwar polskich. T. 7 z. 2 (21), (Dziamać - Dźwierzany) /
184   2000102764181 BU.276418 Słownik gwar polskich. T. 7 z. 3 (22), (Dźwierze - Ferszterek /
185   2000102879007 BU.287900 Słownik gwar polskich. T. 7 z. 4 (23), (Ferszterowy - Fukaczka) /
186   2000102909629 BU.290962 Słownik gwar polskich. T. 8 z. 1 (24), (Fukać (się) - Gardziec) /
187   2000102946983 BU.294698 Słownik gwar polskich. T. 8 z. 2 (25), Gardziel - gibliwy /
188   2000102969432 BU.296943 Słownik gwar polskich. T. 8 z. 3 (26), Giblizna - gnacka /
189   2000102991907 BU.299190 Słownik gwar polskich. T. 8 z. 4 (27), Gnać (się) - gościnka /
190   2000103028923 BU.302892 Słownik gwar polskich. T. 9 z. 1 (28), Gościnna - grochowienie /
191   2000103060183 BU.306018 Słownik gwar polskich. T. 9 z. 2 (29), Grochowina - grzebliwy /
192   2000103093716 BU.309371 Słownik gwar polskich. T. 9 z. 3 (30), Grzebło - hadenajstwo /
193   2000103118839 BU.311883 Słownik gwar polskich. T. 9 z. 4 (31), Hadera - hepnąć (się) /
194   2000103137014 BU.313701 Słownik gwar polskich. T. 10 z. 1 (32), Hepsa - hyżki /
195   2000101743187 BU.174318 Słownik gwary studenckiej / Grabias, Stanisław
196   2000102469994 BU.246999 Słownik imion / Grzenia, Jan.
197   2000101525097 BU.152509 Słownik imion /
198   2000101792314 BU.179231 Słownik imion współcześnie w Polsce używanych /
199   2000102641826 BU.264182 Słownik interpunkcyjny / Dzigański, Artur.
200   2000101977636 BU.197763 Słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania / Podracki, Jerzy
201   2000100081983 BU.8198 Słownik języka Adama Mickiewicza. T. 1, A - C.
202   2000100861929 BU.86192 Słownik języka Adama Mickiewicza. T. 2, D - G.
203   2000100861936 BU.86193 Słownik języka Adama Mickiewicza. T. 3, H - K / Bargieł, Maria.
204   2000100861943 BU.86194 Słownik języka Adama Mickiewicza. T. 4, L - M.
205   2000100861950 BU.86195 Słownik języka Adama Mickiewicza. T. 5, N - Ó.
206   2000100861967 BU.86196 Słownik języka Adama Mickiewicza. T. 6, P - Pre.
207   2000100861974 BU.86197 Słownik języka Adama Mickiewicza. T. 7, Prę - R / Budkowska, Janina.
208   2000100861981 BU.86198 Słownik języka Adama Mickiewicza. T. 8, S - Ś / Budkowska, Janina.
209   2000100861998 BU.86199 Słownik języka Adama Mickiewicza. T. 9, T - Wie / Buśka, Stanisław.
210   2000100862001 BU.86200 Słownik języka Adama Mickiewicza. T. 10, Więc - Zęb / Buśka, Stanisław.
211   2000101036494 BU.103649 Słownik języka Adama Mickiewicza. T. 11, Zgad - Żyż. Suplement.
212   2000100245736 BU.24573 Słownik języka Jana Chryzostoma Paska. T. 1.
213   2000100279014 BU.27901 Słownik języka Jana Chryzostoma Paska. T. 2.
214   2000102599219 BU.259921 Słownik języka polskiego / Polański, Edward
215   2003000014884 F.1488 Słownik języka polskiego PWN. [T.] 1, A-K /
216   2003000014891 F.1489 Słownik języka polskiego PWN. [T.] 2, L-P /
217   2003000014907 F.1490 Słownik języka polskiego PWN. [T.] 3, R-Z /
218   2000102764563 BU.276456 Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku. T. 1 [z. 1 - 5], A - Ażust ; Suplement ; Indeks /
219   2000102785452 BU.278545 Słownik języka polskiego z frazeologizmami i przysłowiami / Dereń, Ewa.
220   2000101224501 BU.122450 Słownik języka polskiego, obejmujący oprócz zbioru właściwie polskich, znaczną liczbę wyrazów z obcych języków polskiemu przyswojonych [...] : do podręcznego użytku. Cz. 1, A - O / Zdanowicz, Aleksander
221   2000101224518 BU.122451 Słownik języka polskiego, obejmujący oprócz zbioru właściwie polskich, znaczną liczbę wyrazów z obcych języków polskiemu przyswojonych [...] : do podręcznego użytku. Cz. 2, P - Ż / Zdanowicz, Aleksander
222   2000100012482 BU.1248 Słownik języka polskiego. T. 1, A - Ć /
223   2000100040799 BU.4079 Słownik języka polskiego. T. 1, A - G /
224   2000100029619 BU.2961 Słownik języka polskiego. T. 1 / Linde, Samuel Bogumił.
225   2000100032855 BU.3285 Słownik języka polskiego. T. 2, D - G /
226   2000100040805 BU.4080 Słownik języka polskiego. T. 2, H - M /
227   2000100029626 BU.2962 Słownik języka polskiego. T. 2 / Linde, Samuel Bogumił.
228   2000100053447 BU.5344 Słownik języka polskiego. T. 3, H - K /
229   2000100040812 BU.4081 Słownik języka polskiego. T. 3, N - Ó /
230   2000100029633 BU.2963 Słownik języka polskiego. T. 3 / Linde, Samuel Bogumił.
231   2000100076996 BU.7699 Słownik języka polskiego. T. 4, L - Nić /
232   2000100040829 BU.4082 Słownik języka polskiego. T. 4, P - Prożyszcze /
233   2000100029640 BU.2964 Słownik języka polskiego. T. 4 / Linde, Samuel Bogumił.
234   2000100112267 BU.11226 Słownik języka polskiego. T. 5, Nie - Ó /
235   2000100040836 BU.4083 Słownik języka polskiego. T. 5, Próba - R /
236   2000100029657 BU.2965 Słownik języka polskiego. T. 5 / Linde, Samuel Bogumił.
237   2000100117385 BU.11738 Słownik języka polskiego. T. 6, P - Prę /
238   2000100040843 BU.4084 Słownik języka polskiego. T. 6, S - Ś /
239   2000100029664 BU.2966 Słownik języka polskiego. T. 6 / Linde, Samuel Bogumił.
240   2000100136928 BU.13692 Słownik języka polskiego. T. 7, Pri - R /
241   2000100040850 BU.4085 Słownik języka polskiego. T. 7, T - Y /
242   2000100160626 BU.16062 Słownik języka polskiego. T. 8, S - Ś /
243   2000100040867 BU.4086 Słownik języka polskiego. T. 8, Z - Ż /
244   2000100180334 BU.18033 Słownik języka polskiego. T. 9, T - Wyf /
245   2000100193532 BU.19353 Słownik języka polskiego. T. 10, Wyg - Ż /
246   2000100206089 BU.20608 Słownik języka polskiego. T. 11, Suplement : A - Ż /
247   2000102744527 BU.274452 Słownik najstarszych nazwisk polskich : pochodzenie językowe nazwisk omówionych w "Historii nazwisk polskich", tom 1 / Kaleta, Zofia.
248   2000102723768 BU.272376 Słownik nazw geograficznych / Masłowski, Włodzimierz.
249   2000102756001 BU.275600 Słownik nazw miejscowości i mieszkańców z odmianą i poradami językowymi /
250   2000101699705 BU.169970 Słownik nazw osobowych i elementów identyfikacyjnych Sądecczyzny XV - XVII w. : imiona, nazwiska, przezwiska. Cz. 1, A - M / Bubak, Józef
251   2000101699712 BU.169971 Słownik nazw osobowych i elementów identyfikacyjnych Sądecczyzny XV - XVII w. : imiona, nazwiska, przezwiska. Cz. 2, N - Ż / Bubak, Józef
252   2000102776719 BU.277671 Słownik nazw osobowych i miejscowych / Podlawska, Daniela.
253   2000101977643 BU.197764 Słownik nazw własnych : ortografia, wymowa, słowotwórstwo i odmiana / Grzenia, Jan.
254   2000101601111 BU.160111 Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. T. 1, A - B /
255   2000101630883 BU.163088 Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. T. 2, C - D /
256   2000101643081 BU.164308 Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. T. 3, E - G /
257   2000101643111 BU.164311 Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. T. 4, H - Kl /
258   2000101668220 BU.166822 Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. T. 5, Kł - L /
259   2000101681748 BU.168174 Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. T. 6, Ł - N /
260   2000101701743 BU.170174 Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. T. 7, O - Q /
261   2000101706434 BU.170643 Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. T. 8, R - Sr /
262   2000101706465 BU.170646 Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. T. 9, St - T /
263   2000101706571 BU.170657 Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. T. 10, U - Ż /
264   2000101841586 BU.184158 Słownik niekonwencjonalnych nazw geograficznych / Kałuski, Stefan
265   2000102580989 BU.258098 Słownik odapelatywnych nazwisk Polaków / Tomczak, Lucyna.
266   2000102467600 BU.246760 Słownik ojczyzny polszczyzny / Miodek, Jan
267   2000102512379 BU.251237 Słownik ortograficzno-gramatyczny języka polskiego : z zasadami ortografii i interpunkcji /
268   2000102481255 BU.248125 Słownik ortograficzny : [z zasadami gramatyki] / Dutka, Wojciech
269   2000102649150 BU.264915 Słownik ortograficzny w wyrażeniach / Polański, Edward
270   2000102570409 BU.257040 Słownik paronimów czyli Wyrazów mylonych / Kita, Małgorzata.
271   2000102494422 BU.249442 Słownik peryfraz czyli Wyrażeń omownych / Bańko, Mirosław
272   2000102328192 BU.232819 Słownik pisowni łącznej i rozdzielnej / Polański, Edward
273   2000102159239 BU.215923 Słownik polskich form homonimicznych /
274   2000101392927 BU.139292 Słownik polskich homonimów całkowitych /
275   2000102513178 BU.251317 Słownik polskich leksemów potocznych. T. 1, A-Ć / Kuryło, Elżbieta.
276   2000103100650 BU.310065 Słownik polskich leksemów potocznych. T. 2, D-F / Kuryło, Elżbieta.
277   2000103100667 BU.310066 Słownik polskich leksemów potocznych. T. 3, G-J / Kuryło, Elżbieta.
278   2000103100674 BU.310067 Słownik polskich leksemów potocznych. T. 4, K-L / Kuryło, Elżbieta.
279   2000103100681 BU.310068 Słownik polskich leksemów potocznych. T. 5, Ł-Na / Kuryło, Elżbieta.
280   2000103100698 BU.310069 Słownik polskich leksemów potocznych. T. 6, Ne-Od / Kuryło, Elżbieta.
281   2000103100704 BU.310070 Słownik polskich leksemów potocznych. T. 7, Oe-Oż / Kuryło, Elżbieta.
282   2000103100711 BU.310071 Słownik polskich leksemów potocznych. T. 8, P-Pa / Urban, Krystyna.
283   2000103100728 BU.310072 Słownik polskich leksemów potocznych. T. 9, Pa-Pi / Urban, Krystyna.
284   2000103100735 BU.310073 Słownik polskich leksemów potocznych. T. 10, Pie-Pir / Urban, Krystyna.
285   2000101791935 BU.179193 Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów / Grochowski, Maciej
286   2000102400508 BU.240050 Słownik polskich wyzwisk, inwektyw i określeń pejoratywnych / Stomma, Ludwik
287   2000101706496 BU.170649 Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego. T. 1, A - H /
288   2000102280667 BU.228066 Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego. T. 2, I - M /
289   2000102551965 BU.255196 Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego. T. 3, N - Pł /
290   2000102830756 BU.283075 Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego. T. 4, Po - Ś /
291   2000102936960 BU.293696 Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego. T. 5, T - Ż /
292   2000102842865 BU.284286 Słownik polszczyzny politycznej po 1989 roku / Zimny, Rafał.
293   2000101817420 BU.181742 Słownik polszczyzny potocznej / Anusiewicz, Janusz
294   2000102695409 BU.269540 Słownik polszczyzny potocznej / Czeszewski, Maciej.
295   2000100252918 BU.25291 Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 1, A - Bany /
296   2000100252925 BU.25292 Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 2, Bańczysty - Butynkować się /
297   2000100252932 BU.25293 Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 3, By - Cyzyjojanus /
298   2000100252949 BU.25294 Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 4, Cz - Dężysty /
299   2000101491187 BU.149118 Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 5, Diabelski - Dożywotny /
300   2000101491194 BU.149119 Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 6, Dra - Eżby /
301   2000101491200 BU.149120 Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 7, F - Gończy /
302   2000101491217 BU.149121 Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 8, Gora - Irzyk /
303   2000101491224 BU.149122 Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 9, Iskać - Jużyna /
304   2000101491231 BU.149123 Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 10, K - Korzyść /
305   2000100637715 BU.63771 Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 11, Kos - Kyryje /
306   2000100724262 BU.72426 Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 12, L - Łżywy /
307   2000100883532 BU.88353 Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 13, M - Miegotny /
308   2000100975510 BU.97551 Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 14, [red. tomu Krystyna Wilczewska, Maria Karpluk ; hasła oprac. Joanna Birczyńska et al.].
309   2000101389859 BU.138985 Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 15, Mor - Nałysion /
310   2000101183075 BU.118307 Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 16, Namacać - Nić /
311   2000101330998 BU.133099 Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 17, Nie - Nierosły /
312   2000101590095 BU.159009 Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 18, Nierowina - Ń /
313   2000101528128 BU.152812 Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 19, O - Ochytrzyć /
314   2000101733225 BU.173322 Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 20, Ociaple - Odżywotny /
315   2000101733249 BU.173324 Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 21, Ofarbować - Opoślad /
316   2000101733263 BU.173326 Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 22, Opoważyć się - Ożżony /
317   2000101828518 BU.182851 Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 23, P - Phy /
318   2000101893561 BU.189356 Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 24, Pi - Pniowy /
319   2000101985808 BU.198580 Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 25, Po - Podnożny /
320   2000102285754 BU.228575 Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 26, Podoba - Polżyć /
321   2000102345229 BU.234522 Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 27, Poł - Posiwieć /
322   2000102591077 BU.259107 Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 28, Poskakać - Potykanie /
323   2000102651566 BU.265156 Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 29, Potylica - Pożżon /
324   2000102591084 BU.259108 Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 30, Prababa - Prywowany /
325   2000102591091 BU.259109 Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 31, Prza - Przemieść /
326   2000102641413 BU.264141 Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 32, Przemijać - Przodujący /
327   2000102859962 BU.285996 Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 33, Przy - Przypytywać się /
328   2000102888337 BU.288833 Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 34, Przyrabiać - P / Bugajska-Rutyna, Jadwiga.
329   2000102939411 BU.293941 Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 35, Q - Rowny / Bugajska-Rutyna, Jadwiga.
330   2000102994205 BU.299420 Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 36, Rozat - Roztyrkność / Bugajska-Rutyna, Jadwiga.
331   2000100511350 BU.51135 Słownik poprawnej polszczyzny / Szober, Stanisław
332   2000102622382 BU.262238 Słownik poprawnej polszczyzny PWN /
333   2000100344002 BU.34400 Słownik prasłowiański. T. 1, A - B /
334   2000100449127 BU.44912 Słownik prasłowiański. T. 2, C - Dav'nota /
335   2000100717462 BU.71746 Słownik prasłowiański. T. 3, Dav'n'' - dob'rati /
336   2000100829813 BU.82981 Słownik prasłowiański. T. 4, Dob'est - druz'stwo /
337   2000101045991 BU.104599 Słownik prasłowiański. T. 5, Dr''gati - D'rav'' /
338   2000101815433 BU.181543 Słownik prasłowiański. T. 7, | Ga - Gob'dz' /
339   2000102514274 BU.251427 Słownik prasłowiański. T. 8, Goda - Gyza /
340   2000100213858 BU.21385 Słownik rymów Adama Mickiewicza / Budkowska, Janina.
341   2000102340316 BU.234031 Słownik rymów Cypriana Norwida / Jeżowski, Marian.
342   2000102535842 BU.253584 Słownik rymów Juliusza Słowackiego / Jeżowski, Marian.
343   2000102276141 BU.227614 Słownik seksualizmów polskich / Lewinson, Jacek.
344   2000102412501 BU.241250 Słownik slangu młodzieżowego / Czeszewski, Maciej.
345   2000102846849 BU.284684 Słownik sloganów reklamowych / Spychalska, Marta.
346   2000102737178 BU.273717 Słownik spolszczeń i zapożyczeń / Bańko, Mirosław
347   2000103061777 BU.306177 Słownik staropolski : suplement. Cz. 1, (Verba absentia) /
348   2000100052617 BU.5261 Słownik staropolski. T. 1.
349   2000100114865 BU.11486 Słownik staropolski. T. 2.
350   2000100114872 BU.11487 Słownik staropolski. T. 3.
351   2000100196816 BU.19681 Słownik staropolski. T. 4.
352   2000100196823 BU.19682 Słownik staropolski. T. 5 Z. 1 - 8.
353   2000100223468 BU.22346 Słownik staropolski. T. 6 Z. 1 - 3.
354   2000100634530 BU.63453 Słownik Staropolski. T. 7.
355   2000101169987 BU.116998 Słownik staropolski. T. 8 z. 1 - 7 (48 - 54), Rozpróchnieć - Szyszki /
356   2000101644125 BU.164412 Słownik staropolski. T. 9, Ściadły - Używowanie /
357   2000101724223 BU.172422 Słownik staropolski. T. 10, W - Wżgim /
358   2000102657612 BU.265761 Słownik staropolski. T. 11 z. 1 - 8 (69 - 76), Z - Zżenie /
359   2000100210109 BU.21010 Słownik staropolskich nazw osobowych. T. 1 z. 1 - 3.
360   2000100210116 BU.21011 Słownik staropolskich nazw osobowych. T. 2 z. 1 - 3.
361   2000100235201 BU.23520 Słownik staropolskich nazw osobowych. T. 3 z. 1.
362   2000100634523 BU.63452 Słownik staropolskich nazw osobowych. T. 4.
363   2000100985144 BU.98514 Słownik staropolskich nazw osobowych. T. 5 \1977\.
364   2000101169970 BU.116997 Słownik staropolskich nazw osobowych. T. 6 z. 1 - 3, V - Ź /
365   2000101072928 BU.107292 Słownik staropolskich nazw osobowych. T. 7 z. 1.
366   2000100496305 BU.49630 Słownik starożytności słowiańskich : encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych [do schyłku wieku XII]. T. 1, A - E.
367   2000100496312 BU.49631 Słownik starożytności słowiańskich : encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII. T. 2, F - K. Cz. 1, F - H. Cz. 2, I - K.
368   2000100496329 BU.49632 Słownik starożytności słowiańskich : encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII. T. 3, L - O. Cz. 1, L - M. Cz. 2, N - O.
369   2000100496336 BU.49633 Słownik starożytności słowiańskich : encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII. T. 4, P - R. Cz. 1, P.
370   2000101688389 BU.168838 Słownik starożytności słowiańskich : encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII. T. 5, S - Ś /
371   2000100813171 BU.81317 Słownik starożytności słowiańskich : encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII. T. 6, T - W. Cz. 1, T - U. Cz. 2, V - W.
372   2000100222645 BU.22264 Słownik starożytności słowiańskich : encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII. T. 7, Y - Ż i suplementy. Cz. 1, Y - Ż.
373   2000101906568 BU.190656 Słownik starożytności słowiańskich : encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII. T. 8, Suplementy i indeksy /
374   2000101656036 BU.165603 Słownik synonimów / Dąbrówka, Andrzej
375   2000102428267 BU.242826 Słownik synonimów i antonimów / Pawlus, Marta.
376   2000102633326 BU.263332 Słownik synonimów i antonimów / Żmigrodzki, Piotr
377   2000101987161 BU.198716 Słownik synonimów polskich /
378   2000101644163 BU.164416 Słownik tajemnych gwar przestępczych / Podgórzec, Zbigniew
379   2000100185971 BU.18597 Słownik terminologii językoznawczej / Gołąb, Zbigniew
380   2000102405282 BU.240528 Słownik trudności językowych / Lica, Aneta.
381   2000101569701 BU.156970 Słownik wymowy i odmiany nazwisk obcych / Bartmińska, Izabela.
382   2000102066810 BU.206681 Słownik wymowy polskiej PWN /
383   2000102470006 BU.247000 Słownik wyrazów kłopotliwych / Bańko, Mirosław
384   2000102697458 BU.269745 Słownik wyrazów obcych / Tytuła, Magdalena.
385   2000102556830 BU.255683 Słownik wyrazów obcych /
386   2000101723073 BU.172307 Słownik wyrazów obcych /
387   2000102911776 BU.291177 Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych PWN / Bańko, Mirosław
388   2000102399765 BU.239976 Słownik wyrazów zapomnianych czyli Słownictwo naszych lektur / Holly, Krystyna.
389   2000102540631 BU.254063 Słowotwórstwo polskich nazwisk : struktury sufiksalne / Kreja, Bogusław
390   2000101635857 BU.163585 Szkolny słownik nauki o języku / Malczewski, Jan.
391   2000101837770 BU.183777 Szkolny słownik synonimów / Cienkowski, Witold
392   2000102265800 BU.226580 Szkolny słownik trudności języka polskiego /
393   2000102440252 BU.244025 Sztuka argumentacji : słownik terminologiczny / Szymanek, Krzysztof
394   2000102259380 BU.225938 Sztuka retoryki : przewodnik encyklopedyczny / Korolko, Mirosław
395   2000101945901 BU.194590 Thesaurus : skarbiec łacińskich sentencji, przysłów i powiedzeń w literaturze polskiej /
396   2000102551743 BU.255174 Uniwersalny słownik języka polskiego. T. 1, A - J /
397   2000102551750 BU.255175 Uniwersalny słownik języka polskiego. T. 2, K - Ó /
398   2000102551767 BU.255176 Uniwersalny słownik języka polskiego. T. 3, P - Ś /
399   2000102551774 BU.255177 Uniwersalny słownik języka polskiego. T. 4, T - Ż /
400   2000102609055 BU.260905 Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego : wyrażenia, zwroty, frazy / Muldner-Nieckowski, Piotr
401   2000102623839 BU.262383 Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami /
402   2000102422609 BU.242260 Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny / Janik-Płocińska, Barbara.
403   2000103053789 BU.305378 Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji /
404   2000102757930 BU.275793 Wielki słownik skrótów i skrótowców / Muldner-Nieckowski, Piotr
405   2000102631308 BU.263130 Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych PWN /
406   2000102399130 BU.239913 Wyrazy trudne, ważne i ciekawe /