KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Nauki o Ziemi i środowisku (obszar woj. śląskiego)


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000102801862 BU.280186 Aleja brzozowa : przewodnik po przyrodniczej ścieżce dydaktycznej dla średniozaawansowanych i zaawansowanych / Adamska, Blanka.
2   2000102917266 BU.291726 Aspekty ochrony środowiska w województwie częstochowskim w świetle osiągnięć i zamierzeń Przemysłowej Spółki Wodnej "Warta" /
3   2000102808373 BU.280837 Atlas ptaków lęgowych Częstochowy 2003 - 2007 / Czyż, Stanisław.
4   2000102855094 BU.285509 Badacze północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej : badania przyrodnicze od połowy XIX do końca XX wieku / Kaczmarzyk, Ewa.
5   2000102525348 BU.252534 Badania jaskiń pasma Krakowsko-Wieluńskiego w roku 1914 / Krukowski, Stefan
6   2000102126354 BU.212635 Badania nad przebiegiem zjawisk fenologicznych w rezerwacie "PARKOWE" w Złotym Potoku na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej / Kowalewski, Leon
7   2000102107742 BU.210774 Badania nad rocznym cyklem płazów na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej / Kowalewski, Leon
8   2000101726074 BU.172607 Bibliografia publikacji z zakresu historii górnictwa i hutnictwa żelaza Częstochowskiego Zagłębia Rudonośnego (XIII - XX wiek) / Zimny, Jerzy Wacław.
9   2003600065859 M.6585 Charakterystyka epigenetycznych zmian węgla w pokładach w strefach uskokowych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego / Ćmiel, Stanisław Roman.
10   2000100587751 BU.58775 Częstochowski obszar rudonośny i jego zasoby / Kontkiewicz, Stanisław.
11   2000101846208 BU.184620 Człowiek i przyroda : przegląd zmian w środowisku geograficznym Śląska w ostatnim tysiącleciu / Janczak, Julian
12   2000102867462 BU.286746 Deglacjacja północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej w okresie zlodowacenia środkowopolskiego / Klimek, Kazimierz
13   2000103161460 BU.316146 Diversity of forest vegetation of the Silesian Foothills = Zróżnicowanie roślinności leśnej Pogórza Śląskiego / Zarzycki, Wojciech.
14   2000101588665 BU.158866 Dzieje górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim / Jaros, Jerzy
15   2000102503490 BU.250349 Elektrownie na Śląsku i ziemiach przyległych : rozwój i współczesne działania proekologiczne / Koziarski, Stanisław M.
16   2000102309580 BU.230958 Flora synantropijna Częstochowy / Piasecki, Wiesław.
17   2000102814299 BU.281429 Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg procesów limnicznych w warunkach zróżnicowanej antropopresji na przykładzie regionu górnośląskiego / Rzętała, Mariusz.
18   2000102883905 BU.288390 Geneza i charakterystyka zagrożenia sejsmicznego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym /
19   2000103160821 BU.316082 Geografia fizyczna Wyżyny Śląskiej / Dulias, Renata.
20   2000103028275 BU.302827 Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego : 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego : Sosnowiec, 23 - 26 września 1998 r. [Cz.] 3, Przewodnik sesji terenowych /
21   2000102896424 BU.289642 Gospodarka leśna na Górnym Śląsku : od poł. XVII do poł. XIX w. / Nyrek, Aleksander.
22   2000102883585 BU.288358 Góra Zborów i okolice : człowiek i przyroda /
23   2000101871194 BU.187119 Górnictwo rud żelaza w regionie częstochowskim / Adamski, Andrzej.
24   2000101606444 BU.160644 Górnictwo węglowe i położenie robotników w Zagłębiu Wałbrzysko-Noworudzkim w pierwszej połowie XIX wieku / Michalkiewicz, Stanisław
25   2000100937358 BU.93735 Górnictwo węglowe na Górnym Śląsku / Kossuth, Stanisław.
26   2000101946427 BU.194642 Górny Śląsk : prace i materiały geograficzne /
27   2000102796427 BU.279642 Historia badań i stan rozpoznania hydrogeologicznego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i obszarów przyległych / Różkowski, Andrzej
28   2000102917259 BU.291725 Historia rozwoju ogrodnictwa regionu częstochowskiego / Jastrzębski, Bogdan
29   2000102556090 BU.255609 Historja górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku / Piernikarczyk, Józef
30   2000102988150 BU.298815 Hutnictwo żelaza na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XIX wieku / Kwaśny, Zbigniew
31   2000101725947 BU.172594 Informacja o stanie środowiska przyrodniczego województwa częstochowskiego w 1993 roku / Czermińska, Bożena.
32   2000101804796 BU.180479 Informacja o stanie środowiska przyrodniczego województwa częstochowskiego w 1994 roku / Czermińska, Bożena.
33   2000102246588 BU.224658 Informacja o stanie środowiska przyrodniczego województwa częstochowskiego w latach 1991 - 1995 / Antosik, Lidia.
34   2000103098407 BU.309840 Instrukcja dla robót górniczych (szybikowych) prowadzonych przez P. G. R. Ż. w Częstochowie.
35   2000102977840 BU.297784 Jaskinie Wyżyny Częstochowskiej : praca zbiorowa. T. 1, Jaskinie Wzgórz Częstochowskich, Wzgórz Olsztyńskich, Sokolich Gór, Wzgórz Siedleckich i Doliny Wiercicy /
36   2000102977857 BU.297785 Jaskinie Wyżyny Częstochowskiej : praca zbiorowa. T. 2, Jaskinie Wzgórz Choronia, Skał Suliszowickich, Pasma Czatachowej, Wzgórz Trzebniowskich i Wzgórz Ludwinowskich /
37   2000102896677 BU.289667 Jaskinie Wyżyny Częstochowskiej : praca zbiorowa. T. 3, Jaskinie Dolinki Gorzkowskiej, Wzgórz Niegowsko - Mzurowskich, Wzgórz Żarczańskich, Gór Mirowskich, Skał Podlesickich, Skał Kroczyckich oraz okolic Skarżyc i Ogrodzieńca /
38   2000102977864 BU.297786 Jaskinie Wyżyny Częstochowskiej : praca zbiorowa. T. 4, Jaskinie Pasma Smoleńsko-Niegowonickiego /
39   2000101187530 BU.118753 Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej / Górny, Andrzej.
40   2000102896660 BU.289666 Jaskinie Wyżyny Śląskiej / Pawełczyk, Maciej.
41   2000102896653 BU.289665 Jaskinie Wyżyny Wieluńskiej / Górny, Andrzej.
42   2000102920976 BU.292097 Jasnogórski park klasztorny : dzieje - kształt - znaczenie / Furs, Barbara.
43   2000101919544 BU.191954 Jura Krakowsko-Częstochowska : mały przewodnik po znakowanych szlakach województwa katowickiego / Stróżecki, Andrzej
44   2000102810055 BU.281005 Jurajskie okolice Częstochowy : przewodnik turystyczny / Hohensee, Helena.
45   2000102644643 BU.264464 Kartografia górnicza na Śląsku od XVI do pierwszej połowy XIX wieku : zarys historyczny, katalog map, bibliografia / Greiner, Piotr
46   2000101975830 BU.197583 Katalog drzew i krzewów owocowych szkółek Gospodarstwa Ogrodniczego Mieczysława Bolesława Hoffmana w Częstochowie.
47   2000101975823 BU.197582 Katalog drzew i krzewów owocowych szkółek Zakładu Pomologicznego Mieczysława Bolesława Hoffmana w Częstochowie.
48   2000103037666 BU.303766 Kenozoik regionu ślasko-krakowskiego / Lewandowski, Józef Lech.
49   2000102962488 BU.296248 Kopalnia przywrócona naturze : przewodnik po przyrodniczej ścieżce dydaktyczno-edukacyjnej na obszarze nieczynnej kopalni odkrywkowej "Lipówka" w Rudnikach koło Częstochowy /
50   2000102965632 BU.296563 Kopalnia zabytkowa w Tarnowskich Górach / Brzęczek, Stanisław.
51   2000102862566 BU.286256 Krajowy raport mozaikowy o stanie środowiska [2000 - 2007] - województwo śląskie /
52   2000102871650 BU.287165 Las Aniołowski : przewodnik po przyrodniczej ścieżce edukacyjnej / Adamska, Blanka.
53   2003600037566 M.3756 Lasy województwa śląskiego : wczoraj - dziś - jutro /
54   2000101541776 BU.154177 Maslographia oder Beschreibung des Schlesischen Massel in Oels Bernstaedtischen Furstenthum mit seinen Schauwurdigkeiten theils unterschiedlicher sowohl Heydnischer als Christlicher Antiquitaeten [...] theils in und auch umb Massel in regno animali und minerali befindlicher Naturalien [...]zum Druk gegeben / Hermann, Leonhard David
55   2000102809714 BU.280971 Materiały II Jurajskiego Seminarium Speleologicznego /
56   2000102803392 BU.280339 Materiały z III i IV Sympozjum Speleologicznego /
57   2000102867479 BU.286747 Materiały z Sesji Popularno-Naukowej zorganizowanej 12 grudnia 1998 roku : 90 lat Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Częstochowie, 80 lat Odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą /
58   2000101976554 BU.197655 Materiały z Sesji Popularnonaukowej zorganizowanej 17 października 1997 roku : 65 lat Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego dawniej Towarzystwa Popierania Kultury Regionalnej w Częstochowie /
59   2000102894185 BU.289418 Mchy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w obliczu antropogenicznych przemian szaty roślinnej / Fojcik, Barbara.
60   2000102878376 BU.287837 Memoriał w sprawie kopalnictwa rud ołowiu i srebra na Górnym Śląsku / Abt, Ephraim Ludwig Gottfried
61   2000102766024 BU.276602 Mirowski Przełom Warty : przewodnik przyrodniczy / Cabała, Stanisław
62   2000101975380 BU.197538 Monografia kopalni "Siewierz".
63   2000101709138 BU.170913 Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Częstochowie /
64   2000102691265 BU.269126 Na jurajskim szlaku : ilustrowany przewodnik po Jurze / Kmiotek, Dariusz
65   2000102004850 BU.200485 Oaza pod rudym obłokiem : Śląski Park Kultury i Wypoczynku /
66   2000102764556 BU.276455 Ocena jakości powietrza w województwie śląskim w latach 2002 - 2006 /
67   2000102888313 BU.288831 Ocena jakości środowiska w województwie śląskim w zakresie hałasu : na podstawie badań monitoringowych i inspekcyjnych WIOŚ w Katowicach oraz zarządców dróg i lotnisk, w latach 2000 - 2009 / Danecki, Ryszard.
68   2000102998531 BU.299853 Ocena stanu środowiska w rejonie obiektów objętych monitoringiem lokalnym, na terenie województwa śląskiego / Glubiak-Witwicka, Ewa.
69   2000102916375 BU.291637 Ocena stanu środowiska w zakresie pól elektromagnetycznych w województwie śląskim w latach 2008 - 2010 / Danecki, Ryszard.
70   2003700001306 Mzs.130 Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnowrodność, Województwo Śląskie dla Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego /
71   2000102464968 BU.246496 Ordunek gorny - ustawa górnicza dla Górnego Śląska z 1528 r. /
72   2000102917242 BU.291724 Osiągnięcia częstochowskiej wsi w okresie 10-lecia Polski Ludowej.
73   2000102928903 BU.292890 Paleolit na Górnym Śląsku / Kozłowski, Janusz Krzysztof
74   2000500001086 BUrps.108 Park klasztorny OO. Paulinów na Jasnej Górze : historia - forma - wartości ideowe / Furs, Barbara.
75   2000101208426 BU.120842 Parki krajobrazowe - "Orlich Gniazd" i "Stawki" / Zinkow, Julian
76   2000102202973 BU.220297 Parki, rezerwaty i pomniki przyrody województwa częstochowskiego / Kowalewski, Leon
77   2000101614135 BU.161413 Pierwsza polska ustawa górnicza czyli "Ordunek Gorny" : historyczny dokument Górnego Śląska z roku 1528 / Piernikarczyk, Józef
78   2000101368083 BU.136808 Problemy geograficzne górnośląsko-ostrawskiego regionu przemysłowego : materiały sympozjum polsko-czechosłowackiego /
79   2003600070938 M.7093 Procesy brzegowe i osady denne wybranych zbiorników wodnych w warunkach zróżnicowanej antropopresji (na przykładzie Wyżyny Śląskiej i jej obrzeży) / Rzętała, Martyna A.
80   2000102833900 BU.283390 Przemysł na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim w XIX i XX wieku : wybrane zagadnienia /
81   2000100588994 BU.58899 Przeobrażenia środowiska glebowego częstochowskiej konurbacji przemysłowej / Langhamer, Leonard.
82   2000102846726 BU.284672 Przewodnik po parkach miejskich 3 Maja i Staszica w Częstochowie : praca zbiorowa /
83   2000102847440 BU.284744 Przewodnik przyrodniczy po Ziemi Kłobuckiej / Hereźniak, Janusz
84   2000102819263 BU.281926 Przewodnik XXXIII zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Częstochowa 4 - 6 września 1960 : praca zbiorowa /
85   2000101968382 BU.196838 Przyroda / Gradziński, Michał.
86   2000102210558 BU.221055 Przyroda parków pałacowych i dworskich na obszarze województwa częstochowskiego / Kowalewski, Leon
87   2000102723331 BU.272333 Przyroda parków pałacowych, dworskich i miejskich na obszarze województwa częstochowskiego / Kowalewski, Leon
88   2000101398448 BU.139844 Przyroda regionu częstochowskiego : przewodnik po stałej wystawie / Skalski, Andrzej W.
89   2000102719860 BU.271986 Przyroda województwa częstochowskiego / Krysiak, Jan Bogdan.
90   2000102907045 BU.290704 Przyrodnicze skarby Częstochowy / Zygmunt, Jerzy
91   2003600071836 M.7183 Przystropowa strefa gazonośna w utworach karbonu południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego : występowanie, parametry zbiornikowe węgla oraz możliwości pozyskania metanu / Kędzior, Sławomir.
92   2000100417904 BU.41790 Regiony turystyczno - krajoznawcze Śląska / Smyk, Henryk.
93   2000103127312 BU.312731 Rekultywacja i ochrona środowiska w regionach górniczo-przemysłowych. Cz. 1 /
94   2000103049126 BU.304912 Relacje między zespołami szczątków karpologicznych a współczesną roślinnością małych, płytkich zbiorników wodnych : reprezentacja współczesnej roślinności i rozmieszczenie makroszczątków w osadach wybranych zbiorników Wyżyny Śląskiej / Szymczyk, Artur.
95   2000103112417 BU.311241 Rezerwaty przyrody województwa katowickiego /
96   2000102483600 BU.248360 Rezerwaty przyrody ziemi częstochowskiej : studium przyrodniczo-historyczne / Hereźniak, Janusz
97   2000101398424 BU.139842 Rocznik Muzeum Okręgowego w Częstochowie. [T.] 4, Przyroda. Nr 1 /
98   2000101398431 BU.139843 Rocznik Muzeum Okręgowego w Częstochowie. [T.] 5, Przyroda. Nr 2, Materiały z sympozjum "Fauna podziemia Polski", Podlesice 20 X 1979 /
99   2000101398417 BU.139841 Rocznik Muzeum Okręgowego w Częstochowie. Przyroda. Nr 3, Proceedings of the 5th International Colloquium on Gammarus and Niphargus and 3rd International Symposium on Groundwater Ecology. Part 2 /
100   2000102453887 BU.245388 Roślinność łąkowo-bagienna na górniczo zniekształconych obszarach częstochowskiego okręgu rudonośnego / Kołodziejek, Jeremi.
101   2000101726807 BU.172680 Roślinność okolic Częstochowy i Olsztyna. Wóycicki, Zygmunt.
102   2000102814305 BU.281430 Różnorodność i rozmieszczenie roślin naczyniowych jako podstawa regionalizacji geobotanicznej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej / Urbisz, Andrzej
103   2000102946594 BU.294659 Rudziarze : wystawa portretów górników i inżynierów kopalń rud żelaza z Częstochowskiego Okręgu Rudonośnego / Pierzgalski, Krzysztof.
104   2000101542711 BU.154271 Schlesiens Bau und Bild : mit besonderer Berucksichtigung der Geologie, Wirtschaftsgeographie und Volkskunde : ein Landeskunde fur Schule, Haus und Studium / Clemenz, Bruno.
105   2000102845200 BU.284520 Skały użyteczne Dolnego i Górnego Śląska / Kamieński, Marian.
106   2000101647669 BU.164766 Skarboferme : polskie kopalnie skarbowe na Górnym Śląsku.
107   2000102890583 BU.289058 Skarby przyrody / Wieczorek, Edward
108   2000102828487 BU.282848 Skład fazowy pyłów atmosferycznych w wybranych miejscowościach Górnośląkiego Okręgu Przemysłowego / Jabłońska, Mariola.
109   2000102958375 BU.295837 Sławne drzewa województwa śląskiego / Żukowski, Aleksander
110   2000102513321 BU.251332 Stan Środowiska w Województwie Śląskim w Latach ... /
111   2000101461098 BU.146109 Straty spowodowane degradacją powierzchni ziemi w województwie katowickim : praca zbiorowa / Barteczek, Andrzej.
112   2000102125517 BU.212551 Surowce mineralne województwa częstochowskiego : praca zbiorowa /
113   2000103112707 BU.311270 Śląsk - integralny element środowiska zlewni Morza Bałtyckiego : suplement /
114   2000101243663 BU.124366 Śląsk : obraz geograficzno-gospodarczy / Bytnar-Suboczowa, Maria.
115   2000102846559 BU.284655 Śląsk jako regjon geograficzny / Nechay, Wiktor Paweł
116   2003600052804 M.5280 Środowisko hydrogeochemiczne karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego / Adamczyk, Sławomir.
117   2000103055646 BU.305564 The upland mixed fir coniferous forest "Abietetum albae" Dziubałtowski 1928 in the central part of the Cracow - Częstochowa Upland : differentiation, regional specificity, structure, dynamics, and maintenance /
118   2000100485194 BU.48519 Turystyczno-krajoznawczy przewodnik po województwie śląskim / Berezowski, Stanisław
119   2000102300655 BU.230065 Uwarunkowania społeczno-gospodarcze ekologizacji elektroenergetyki : na przykładzie województwa katowickiego / Winiarski, Jerzy.
120   2000101726081 BU.172608 V Częstochowskie Forum Ekologiczne na temat : Ochrona powietrza atmosferycznego /
121   2000102837380 BU.283738 Wierzchowinowe formy skalne Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej / Szaflarski, Józef
122   2000102828470 BU.282847 Wody podziemne utworów węglanowych południowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej i problemy ich ochrony / Różkowski, Jacek.
123   2000103020705 BU.302070 Wybrane przemiany geomorfologiczne mis zbiorników wodnych i ocena zanieczyszczeń osadów zbiornikowych w warunkach zróżnicowanej antropopresji (na przykładzie regionu górnośląsko-zagłębiowskiego) / Rzętała, Martyna A.
124   2000102809677 BU.280967 Z badań nad elementami ekologii społecznej miasta Częstochowy /
125   2000102126453 BU.212645 Z badań nad fenologicznymi aspektami rezerwatu "Sokole Góry" w województwie częstochowskim / Kowalewski, Leon
126   2000102809684 BU.280968 Z badań nad wykorzystaniem surowców miejscowych w Częstochowskim Okręgu Przemysłowym : praca zbiorowa /
127   2000102837397 BU.283739 Z Jurajskim Parkiem Narodowym do Unii Europejskiej / Hereźniak, Janusz
128   2000102803422 BU.280342 Z poszukiwań florystycznych w powiecie częstochowskim / Błaszczyk, Henryk.
129   2000900004113 BUt.411 Zabytki techniki województwa śląskiego górnictwo tarnogórskie - "W królestwie gwarków", Królewska Huta Żelaza w Gliwicach (GZUT) /
130   2000102918652 BU.291865 Zanieczyszczenie parków krajobrazowych ziemi częstochowskiej metalami ciężkimi (monografia) / Bąbelewska, Agnieszka.
131   2000102798551 BU.279855 Zaopatrzenie w wodę Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego / Nowakowski, Kazimierz.
132   2000102788804 BU.278880 Zarys geologji Śląska / Książkiewicz, Marian
133   2000102981861 BU.298186 Zarys klimatologji Śląska / Moniak, Jan.
134   2000101899631 BU.189963 Zarys kultury górniczej : Górny Śląsk, Zagłębie Dąbrowskie / Ligenza, Józef.
135   2000102753178 BU.275317 Zintegrowany system gospodarowania i ochrony zasobów wodnych GZWP 326 /
136   2000102668472 BU.266847 Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. T. 1, Przyroda /
137   2000102668489 BU.266848 Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. T. 2, Kultura /