KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Dziennikarstwo


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000102804221 BU.280422 Analiza gatunków prasowych : podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych / Wojtak, Maria
2   2000102665839 BU.266583 Cywilizacja medialna : geneza, ewolucja, eksplozja / Goban-Klas, Tomasz
3   2000102688913 BU.268891 Dziennikarski warsztat językowy / Fras, Janina.
4   2000102947645 BU.294764 Dziennikarstwo - teoria i praktyka / Harcup, Tony.
5   2000102788262 BU.278826 Dziennikarstwo / Chyliński, Marek.
6   2000102335107 BU.233510 Dziennikarstwo i świat mediów /
7   2000102693252 BU.269325 Dziennikarstwo internetowe / Olszański, Leszek.
8   2000102947621 BU.294762 Dziennikarstwo publicystyczne / Hennessy, Brendan.
9   2000102735082 BU.273508 Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne : techniki tworzenia programów informacyjnych / Boyd, Andrew
10   2000102838349 BU.283834 Dziennikarstwo wobec nowych mediów : historia, teoria, praktyka / Bauer, Zbigniew
11   2000103031367 BU.303136 E-gatunki : dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania /
12   2000103039752 BU.303975 Edycja tekstów : praktyczny poradnik : książka, prasa, www / Wolański, Adam Filip.
13   2000102924967 BU.292496 Edytorstwo : jak wydawać współczesne teksty literackie / Garbal, Łukasz
14   2000102932818 BU.293281 Fenomen telewizji : interpretacje socjologiczne i kulturowe / Bogunia-Borowska, Małgorzata.
15   2000102531172 BU.253117 Formy i normy, czyli Poprawna polszczyzna w praktyce : praca zbiorowa /
16   2000102774142 BU.277414 Fotograficzne gatunki dziennikarskie / Wolny-Zmorzyński, Kazimierz
17   2000102699308 BU.269930 Gatunki dziennikarskie : teoria, praktyka, język / Furman, Wojciech
18   2000102605637 BU.260563 Gatunki prasowe / Wojtak, Maria
19   2000102947652 BU.294765 Gry informacyjne : dziennikarstwo epoki cyfrowej / Bogost, Ian.
20   2000102802364 BU.280236 Historia mediów / Bajka, Zbigniew
21   2000102564071 BU.256407 Homo communicans : wprowadzenie do teorii masowego komunikowania / Filipiak, Marian
22   2000102893645 BU.289364 Internet i komunikowanie we wspólnocie lokalnej / Przybylska, Anna
23   2000102937097 BU.293709 Internetowe gatunki dziennikarskie /
24   2000102481262 BU.248126 Jak pisać ? / Kuziak, Michał
25   2000102659357 BU.265935 Język konfliktu : kultura komunikacji społecznej w organizacji / Sikorski, Czesław
26   2000102700813 BU.270081 Język nowych mediów / Manovich, Lev.
27   2000103088675 BU.308867 Komunikacja / Baylon, Christian.
28   2000102954520 BU.295452 Komunikacja wizualna w prasie i w mediach elektronicznych /
29   2000102381500 BU.238150 Komunikatorzy : wpływ, wrażenie, wizerunek / Abramczyk, Gerald Stanisław.
30   2000102827916 BU.282791 Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych : język, edukacja, semiotyka : monografia /
31   2000102908110 BU.290811 Komunikowanie społeczne i media : perspektywa politologiczna / Nieć, Mateusz
32   2000102724901 BU.272490 Kultura konwergencji : zderzenie starych i nowych mediów / Jenkins, Henry
33   2000102628995 BU.262899 Kultura mediów i jej spektakle na tle przemian komunikacji społecznej i literatury popularnej / Pułka, Leszek
34   2000102735181 BU.273518 Kultura newsów / Allan, Stuart
35   2000102330256 BU.233025 Leksykon polskiego dziennikarstwa / Ciborska, Elżbieta.
36   2000102312887 BU.231288 Media /
37   2000102901708 BU.290170 Media 2010 : dwadzieścia lat po PRL-u /
38   2000102947676 BU.294767 Media i dziennikarstwo internetowe / Olszański, Leszek.
39   2000102301805 BU.230180 Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu / Goban-Klas, Tomasz
40   2000102847075 BU.284707 Media i terroryści : czy zastraszą nas na smierć? / Goban-Klas, Tomasz
41   2000102440146 BU.244014 Media masowe : władza, rozrywka i biznes / Mrozowski, Maciej
42   2000102752683 BU.275268 Media masowe na świecie : modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa /
43   2000102827985 BU.282798 Media na rynku : wprowadzenie do ekonomiki mediów / Kowalski, Tadeusz
44   2000102738694 BU.273869 Media publiczne : początek końca czy nowy początek / Jakubowicz, Karol
45   2000102944705 BU.294470 Media w analogowym i cyfrowym świecie : wpływ cyfrowej rewolucji na rekonfigurację komunikacji społecznej / Adamski, Andrzej
46   2000102757893 BU.275789 Media w Polsce : pierwsza władza IV RP ? /
47   2000102390137 BU.239013 Media, komunikacja, biznes elektroniczny /
48   2000102974948 BU.297494 Mediolingwistyka : wprowadzenie / Skowronek, Bogusław.
49   2000102735198 BU.273519 Medioznawstwo : teksty, instytucje i odbiorcy / Taylor, Lisa
50   2000103039394 BU.303939 Modele współczesnego dziennikarstwa /
51   2000102829507 BU.282950 Monopol, pluralizm, koncentracja : środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989 - 2006 / Mielczarek, Tomasz.
52   2000102475773 BU.247577 Nowa retoryka dziennikarska / Pisarek, Walery
53   2000102982318 BU.298231 Nowe media : wyzwania i ograniczenia /
54   2000102688555 BU.268855 Oddziaływanie mass mediów / Kozłowska, Anna
55   2000102749447 BU.274944 Poetyka mediów : polisemiotyczność, digitalizacja, reklama / Szczęsna, Ewa.
56   2000102470648 BU.247064 Poetyka reklamy / Szczęsna, Ewa.
57   2000102837502 BU.283750 Polityczna historia mediów w Polsce w XX wieku / Habielski, Rafał
58   2000103051884 BU.305188 Polityczność mediów / Pietruszewska-Kobiela, Grażyna.
59   2000102319251 BU.231925 Popularna encyklopedia mass mediów /
60   2000102433865 BU.243386 Powstanie i rozwój mediów : od malowideł naskalnych do multimediów / Goban-Klas, Tomasz
61   2000102982325 BU.298232 Profesjonalizacja w dziennikarstwie : między modernizmem a ponowoczesnością / Kononiuk, Tadeusz.
62   2000102952069 BU.295206 Propaganda - współczesne oblicza : technologia zabójstwa medialnego / Znyk, Paweł.
63   2000102735327 BU.273532 Re: internet - społeczne aspekty medium : polskie konteksty i interpretacje /
64   2000102798247 BU.279824 Słownik terminologii medialnej / Bartoszcze, Roman
65   2000102762224 BU.276222 Słownik wiedzy o mediach / Andrusiewicz, Piotr.
66   2000102828807 BU.282880 Społeczeństwo medialne : studia z teorii komunikowania masowego / Michalczyk, Stanisław.
67   2000102892853 BU.289285 Społeczna historia mediów : od Gutenberga do Internetu / Briggs, Asa
68   2000102895779 BU.289577 Społeczne aspekty nowych mediów : analiza społeczeństwa sieci / Dijk, Jan van
69   2000103032487 BU.303248 Społeczne konteksty nowych mediów / Szpunar, Magdalena.
70   2000102749089 BU.274908 Studia nad mediami i komunikowaniem masowym : teoria - rynek - społeczeństwo /
71   2000102754687 BU.275468 Systemy medialne : trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym / Hallin, Daniel C.
72   2000103049898 BU.304989 Systemy medialne państw Unii Europejskiej : nowe kraje członkowskie / Matykiewicz-Włodarska, Aleksandra.
73   2000103162139 BU.316213 Sztuka mediów : o świadomości gatunkowej dziennikarzy prasowych / Ślawska, Magdalena
74   2000102843749 BU.284374 Sztuka pisania : przewodnik po tekstach użytkowych / Zaśko-Zielińska, Monika.
75   2000102736867 BU.273686 Technologiczna codzienność : internet - bank - telewizja / Żabicki, Piotr.
76   2000103160906 BU.316090 Teoria komunikowania masowego : skrypt dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej / Michalczyk, Stanisław.
77   2000102751280 BU.275128 Teoria komunikowania masowego / McQuail, Denis.
78   2000102950508 BU.295050 Webwriting : profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu / Wrycza, Joanna.
79   2000102776450 BU.277645 Wpływ mediów : konteksty społeczno-edukacyjne / Dziadzia, Bogusław.
80   2000102383115 BU.238311 Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu / Kunczik, Michael.
81   2000103116859 BU.311685 Współczesne media : gatunki w mediach. T. 1, Zagadnienia teoretyczne, gatunki w mediach drukowanych /
82   2000103116798 BU.311679 Współczesne media : gatunki w mediach. T. 2, Gatunki w mediach elektronicznych /
83   2000102808175 BU.280817 Wstęp do nauki o komunikowaniu / Pisarek, Walery
84   2000102829644 BU.282964 Wybrane zagraniczne systemy medialne /
85   2000102871841 BU.287184 Wywiad dziennikarski / Adams, Sally
86   2000102836208 BU.283620 Za kulisami spektaklu : medialne wizerunki polityki /
87   2000102587742 BU.258774 Zrozumieć media : przedłużenie człowieka / McLuhan, Marshall