KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Pedagogika


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000102833016 BU.283301 "Cudne manowce ?" : kultura czasu wolnego we współczesnym społeczeństwie /
2   2000103053802 BU.305380 (Anty)edukacja wczesnoszkolna /
3   2000103049867 BU.304986 (Nowe) media : implikacje kulturowe, językowe i edukacyjne /
4   2000102372690 BU.237269 ABC wychowania / Łobocki, Mieczysław
5   2000103159351 BU.315935 Adaptacja człowieka do środowiska pracy / Chodkowski, Zbigniew.
6   2000102356713 BU.235671 Adopcja : teoria i praktyka : praca zbiorowa / Milewska, Ewa.
7   2000102916948 BU.291694 Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży / Pyżalski, Jacek Łukasz.
8   2000102309542 BU.230954 Agresja i przemoc we współczesnym świecie. T. 1, Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno-opiekuńczych /
9   2000102309573 BU.230957 Agresja i przemoc we współczesnym świecie. T. 2, Agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych /
10   2000102976621 BU.297662 Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Urban, Bronisław.
11   2000102573646 BU.257364 Agresja u dzieci - szkoła porozumienia / Danilewska, Joanna.
12   2000102768745 BU.276874 Agresja w szkole : diagnoza i profilaktyka /
13   2000102618347 BU.261834 Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe /
14   2000102458998 BU.245899 Aktualne problemy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej /
15   2000102354931 BU.235493 Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej /
16   2000102849062 BU.284906 Aktualne przejawy patologii i dewiacji społecznej : wybrane konteksty /
17   2000102317974 BU.231797 Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej. Cz. 1 / Krzyżewska, Jadwiga.
18   2000102441600 BU.244160 Aktywizujące metody i techniki w edukacji. Cz. 2 / Krzyżewska, Jadwiga.
19   2000102615803 BU.261580 Aktywizujące metody i techniki w edukacji. Cz. 3, [Boże Narodzenie] / Krzyżewska, Jadwiga.
20   2000102615810 BU.261581 Aktywizujące metody i techniki w edukacji. Cz. 4, Wielkanoc / Krzyżewska, Jadwiga.
21   2000102370429 BU.237042 Alternatywy myślenia o / dla edukacji : wybór tekstów /
22   2000102272389 BU.227238 Andragogika ogólna / Turos, Lucjan
23   2000101972792 BU.197279 Andragogika w wymiarze międzynarodowym : (podręcznik dla studentów pedagogiki) / Pachociński, Ryszard
24   2000102985166 BU.298516 Architektura wiedzy w szkole / Dylak, Stanisław.
25   2000102902088 BU.290208 Arteterapia : narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki / Szulc, Wita.
26   2000102978533 BU.297853 Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej / Stańko-Kaczmarek, Maja.
27   2000102807550 BU.280755 Arteterapia w medycynie i edukacji /
28   2000103045920 BU.304592 Arteterapia w nauce i praktyce : teoria, rozwój, możliwości /
29   2000103138547 BU.313854 Arteterapia w pracy pedagoga : teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę / Gładyszewska-Cylulko, Joanna.
30   2000102958726 BU.295872 Arteterapia w sztuce i edukacji : praktyka oddziaływań arteterapeutycznych z zastosowaniem kreacji plastycznej / Józefowski, Eugeniusz
31   2000103031336 BU.303133 Arteterapie dla dzieci i młodzieży : muzykoterapia, choreoterapia, terapia sztuką / Stegemann, Thomas
32   2000103012984 BU.301298 Aspekty edukacji szkolnej / Denek, Kazimierz
33   2000102500536 BU.250053 Autyzm / Zabłocki, Kazimierz Jacek
34   2000102908363 BU.290836 Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice / Guziuk, Marta.
35   2000103045685 BU.304568 Badania historyczne w pedagogice : konteksty źródłowe /
36   2000102395743 BU.239574 Badania pedagogiczne w zarysie : skrypt dla studentów pedagogiki /
37   2000102701650 BU.270165 Badania sondażowe i eksperymentalne : wybrane zagadnienia / Wieczorkowska-Nejtardt, Grażyna
38   2000103164102 BU.316410 Bezpieczeństwo cyfrowe dzieci i młodzieży w perspektywie pedagogiki mediów / Tomczyk, Łukasz.
39   2000102504404 BU.250440 Biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej w szkole podstawowej i gimnazjum : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy / Borecka, Irena
40   2000103007614 BU.300761 Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia / Cyrklaff, Magdalena J.
41   2000102970186 BU.297018 Budowa nowoczesnej platformy e-learningowej / Lenkiewicz, Paweł.
42   2000102607990 BU.260799 Być nauczycielem : [trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno-kulturowych] / Speck, Otto.
43   2000102868704 BU.286870 Ciągłość i zmiana /
44   2000102957187 BU.295718 Cyberbullying : zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie /
45   2000102892747 BU.289274 Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży / Kowalski, Robin M.
46   2000103133634 BU.313363 Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 1, Cyfrowa przestrzeń kształcenia /
47   2000103133641 BU.313364 Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 3, Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni /
48   2000103133146 BU.313314 Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 4, Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej /
49   2000102835768 BU.283576 Cyberświat - możliwości i zagrożenia /
50   2000103116866 BU.311686 Cyfrowe dzieci : zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy /
51   2000103021597 BU.302159 Cyfrowi tubylcy : socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych / Jędrzejko, Mariusz.
52   2000103129170 BU.312917 Cyfrowy tubylec w szkole : diagnozy i otwarcia. T. 1, Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0 /
53   2000103142049 BU.314204 Cyfrowy tubylec w szkole : diagnozy i otwarcia. T. 2, Nauczyciel a nowe technologie w szkole /
54   2000103123703 BU.312370 Czas wolny i niepełnosprawność / Sroczyński, Wojciech
55   2000103060305 BU.306030 Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym /
56   2000102373024 BU.237302 Czas wolny w różnych jego aspektach /
57   2000102976775 BU.297677 Człowiek jako istota opiekująca się : szkice pedagogiczne / Badora, Sylwia.
58   2000102986873 BU.298687 Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego /
59   2000102713288 BU.271328 Człowiek w relacjach socjopedagogicznych : szkice o współczesnym wychowaniu / Kawula, Stanisław
60   2000102934980 BU.293498 Czy moje dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną ? : zawiera praktyczne teksty / Meinders-Lucking, Frauke.
61   2000102411603 BU.241160 Dewiacje wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka /
62   2000102830107 BU.283010 Diagnostyka edukacyjna : podręcznik akademicki / Niemierko, Bolesław
63   2000102895861 BU.289586 Diagnostyka pedagogiczna : wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne / Skałbania, Barbara.
64   2000102902101 BU.290210 Diagnostyka resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia /
65   2000102718986 BU.271898 Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej /
66   2000102840991 BU.284099 Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : wybrane problemy i rozwiązania / Włoch, Stanisława.
67   2000103037406 BU.303740 Diagnoza i metody wspomagania rozwoju /
68   2000103150105 BU.315010 Diagnoza i ochrona dziecka z traumą rozwojową w polskim systemie prawa / Helios, Joanna.
69   2000103104177 BU.310417 Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym : wskazówki dla nauczycieli dotyczące organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Skarbek, Karolina.
70   2000103104184 BU.310418 Diagnoza interdyscyplinarna : wybrane problemy /
71   2000103151522 BU.315152 Diagnoza małego dziecka : konteksty interdyscyplinarne / Cygan, Barbara.
72   2000103061418 BU.306141 Diagnoza pozytywna w resocjalizacji : model teoretyczny i metodologiczny / Wysocka, Ewa.
73   2000103151607 BU.315160 Diagnoza pozytywna w resocjalizacji : warsztat diagnostyczny pedagoga praktyka / Wysocka, Ewa.
74   2000102795116 BU.279511 Diagnoza w resocjalizacji : obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym / Wysocka, Ewa.
75   2000102996216 BU.299621 Diagnozowanie kompetencji dzieci w procesie edukacyjnym /
76   2000103086107 BU.308610 Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym / Deptuła, Maria.
77   2000103091460 BU.309146 Diagnozowanie twórczości uczniów i nauczycieli : praca zbiorowa /
78   2000103133436 BU.313343 Dialog sieci społecznych / Arnkil, Tom Erik
79   2000103045296 BU.304529 Dlaczego analiza transakcyjna ? : rozmowy o zastosowaniu analizy transakcyjnej w pracy nauczyciela i wychowawcy / Jagieła, Jarosław
80   2000102856930 BU.285693 Dobro dziecka w dyskursie państwo - rodzina, inaczej o przemocy domowej / Kamińska, Kamila.
81   2000102742493 BU.274249 Domy na piasku : domy dziecka : od opieki nad dzieckiem do wspierania rodziny / Andrzejewski, Marek
82   2000102829293 BU.282929 Doradztwo zawodowe : wybrane metody badań / Paszkowska-Rogacz, Anna.
83   2000102819348 BU.281934 Doświadczanie życia w młodości - problemy, kryzysy i strategie ich rozwiązywania : próba opisu strukturalno-funkcjonalnego modelu życia preferowanego przez młodzież z perspektywy pedagogiki społecznej / Wysocka, Ewa.
84   2000102970193 BU.297019 Drama na różnych poziomach kształcenia / Witerska, Kamila.
85   2000103161545 BU.316154 Dwujęzyczność migowo-pisana dzieci głuchych : komunikacja i procesy poznawcze / Kotowicz, Justyna.
86   2000102924011 BU.292401 Dydaktyka : podręcznik częsciowo programowany / Kupisiewicz, Czesław
87   2000102500574 BU.250057 Dydaktyka dla nauczycieli / Półturzycki, Józef
88   2000102759804 BU.275980 Dydaktyka kształcenia ogólnego / Bereźnicki, Franciszek
89   2000102570850 BU.257085 Dydaktyka ogólna : repetytorium / Kupisiewicz, Czesław
90   2000102696772 BU.269677 Dydaktyka ogólna : wybrane zagadnienia / Żegnałek, Kazimierz
91   2000102370917 BU.237091 Dydaktyka ogólna / Kupisiewicz, Czesław
92   2000102993789 BU.299378 Dydaktyka specjalna : wybrane zagadnienia / Wyczesany, Janina.
93   2000103040239 BU.304023 Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli / Bereźnicki, Franciszek
94   2000102869596 BU.286959 Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń / Klus-Stańska, Dorota.
95   2000102806973 BU.280697 Dylematy integrowanej edukacji wczesnoszkolnej / Jaroni, Elżbieta.
96   2000102824243 BU.282424 Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w procesie przygotowania i wspierania rodzin zastępczych / Matejek, Józefa.
97   2000102884063 BU.288406 Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych /
98   2000102940578 BU.294057 Dzieci a multimedia / Jędrzejko, Mariusz.
99   2000103095512 BU.309551 Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej /
100   2000102983131 BU.298313 Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza - edukacja - terapia /
101   2000102822690 BU.282269 Dzieci ulicy - profilaktyka zagrożeń / Kurzeja, Anna.
102   2000102382842 BU.238284 Dzieci ulicy : problemy - profilaktyka - resocjalizacja /
103   2000103078690 BU.307869 Dzieci ulicy w Polsce i na świecie : funkcjonowanie w przestrzeni miejskiej i strategie przystosowawcze / Adamczyk, Barbara.
104   2000102778133 BU.277813 Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych / Łuczyński, Andrzej.
105   2000101697954 BU.169795 Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze / Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta
106   2000103034542 BU.303454 Dziecko - dzieciństwo - rodzina - wychowanie rodzinne : kategorie pedagogiki rodziny w perspektywie pedagogiki personalistycznej / Izdebska, Jadwiga.
107   2000103005726 BU.300572 Dziecko - rzeczywistość, szanse i wyzwania /
108   2000102812202 BU.281220 Dziecko a zagrożenia współczesnego świata /
109   2000103032616 BU.303261 Dziecko i dorosły w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori : teoria i praktyka : praca zbiorowa /
110   2000102996247 BU.299624 Dziecko i jego socjalizacja w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym : wybrane ujęcia /
111   2000102686919 BU.268691 Dziecko i media elektroniczne - nowy wymiar dzieciństwa. T. 1, Telewizja i inne mass media w życiu dziecka - wyzwaniem dla edukacji medialnej /
112   2000102686926 BU.268692 Dziecko i media elektroniczne - nowy wymiar dzieciństwa. T. 2, Komputer i Internet w życiu dziecka i obraz jego dzieciństwa /
113   2000103000752 BU.300075 Dziecko na progu szkolnym : (próba diagnozy) / Skowrońska, Aleksandra.
114   2000102986569 BU.298656 Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii /
115   2000102973859 BU.297385 Dziecko u progu edukacji przedmiotowej : studium teoretyczno-empiryczne / Michalak, Renata.
116   2000102977758 BU.297775 Dziecko u progu szkoły : dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki / Wiatrowska, Leokadia.
117   2000103157456 BU.315745 Dziecko w przestrzeni edukacyjnej : wsparcie instytucjonalne i społeczne /
118   2000102549320 BU.254932 Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym : wybrane zagadnienia i źródła z pedagogiki społecznej /
119   2000102409044 BU.240904 Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku : niepokoje i nadzieje / Izdebska, Jadwiga.
120   2000102834150 BU.283415 Dziecko w swiecie zabawy : o kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji /
121   2000102934492 BU.293449 Dziecko w szkolnej rzeczywistości : założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej /
122   2000102834129 BU.283412 Dziecko w świecie edukacji : podstawy uczenia się kompleksowego - nowe kształty i wymiary edukacji / Dymara, Bronisława.
123   2000103061425 BU.306142 Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 1 /
124   2000103061432 BU.306143 Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 2 /
125   2000102347438 BU.234743 Dziecko w świecie matematyki / Filip, Jan
126   2000102790531 BU.279053 Dziecko w świecie współczesnym /
127   2000102750764 BU.275076 Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców / Oszwa, Urszula.
128   2000102996261 BU.299626 Dziedziny kształcenia w klasach 1 - 3 /
129   2000102859047 BU.285904 Dziedziny wychowania / Antas-Jaszczuk, Alicja.
130   2000103075590 BU.307559 Dziedziny wychowania w klasach początkowych /
131   2000102575480 BU.257548 Dzieje wychowania i doktryn pedagogicznych : zarys wykładu / Krajewski, Mirosław
132   2000101431633 BU.143163 Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie / Wołoszyn, Stefan
133   2000103133443 BU.313344 Dziennik 1957 - 1958 / Herling-Grudziński, Gustaw
134   2000101993780 BU.199378 Dziesięć szkół alternatywnych / Okoń, Wincenty
135   2000102915613 BU.291561 E-learning : treści, narzędzia, praktyka / Plebańska, Marlena.
136   2000102823017 BU.282301 E-learning dla nauczycieli / Szabłowski, Stanisław.
137   2000102932696 BU.293269 E-learning w edukacji : Zieliński, Zbigniew
138   2000103099527 BU.309952 Edukacja - w stronę kluczowych wartości : materiały Sekcji VII Dziewiątego Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego w Białymstoku 2016 /
139   2000103049799 BU.304979 Edukacja a nowe media /
140   2000102967551 BU.296755 Edukacja czytelnicza dzieci w młodszym wieku szkolnym / Konopnicka, Iwona.
141   2000102611065 BU.261106 Edukacja domowa / Budajczak, Marek.
142   2000102816880 BU.281688 Edukacja dorosłych : podręcznik akademicki / Knowles, Malcolm Shepherd
143   2000102897216 BU.289721 Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego : (materiały I Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego - Kraków, 23 - 24 czerwca 2009) : praca zbiorowa. T. 1 /
144   2000102897209 BU.289720 Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego : (materiały I Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego - Kraków, 23 - 24 czerwca 2009) : praca zbiorowa. T. 2 /
145   2000102884070 BU.288407 Edukacja dorosłych pracowników i bezrobotnych / Suchy, Stanisław.
146   2000102908356 BU.290835 Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy T. 1 /
147   2000102908431 BU.290843 Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy T. 2 /
148   2000102763764 BU.276376 Edukacja i rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym / Kirenko, Janusz
149   2000102477913 BU.247791 Edukacja integralna / Andrukowicz, Wiesław.
150   2000102679843 BU.267984 Edukacja komputerowa : skrypt /
151   2000102657544 BU.265754 Edukacja kreatywna /
152   2000102918874 BU.291887 Edukacja małego dziecka. T. 1, Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy /
153   2000102918881 BU.291888 Edukacja małego dziecka. T. 2, Wychowanie i kształcenie w praktyce /
154   2000102918898 BU.291889 Edukacja małego dziecka. T. 3, Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia /
155   2000102967247 BU.296724 Edukacja małego dziecka. praca zbiorowa / T. 4, Konteksty rozwojowe i wychowawcze :
156   2000102967254 BU.296725 Edukacja małego dziecka. praca zbiorowa / T. 5, Nauczyciel - wychowawca w przedszkolu i szkole :
157   2000102967261 BU.296726 Edukacja małego dziecka. praca zbiorowa / T. 6, Wybrane obszary aktywności :
158   2000103039745 BU.303974 Edukacja małego dziecka. praca zbiorowa / T. 7, Przemiany rodziny i jej funkcji :
159   2000103039905 BU.303990 Edukacja małego dziecka. praca zbiorowa / T. 8, Przedszkole - przemiany instytucji i jej funkcj :
160   2000103114534 BU.311453 Edukacja małego dziecka. praca zbiorowa / T. 9, Szkoła - przemiany instytucji i jej funkcji :
161   2000103114527 BU.311452 Edukacja małego dziecka. praca zbiorowa / T. 10, Wychowanie i kształcenie - kierunki i perspektywy zmian :
162   2000103115302 BU.311530 Edukacja małego dziecka. praca zbiorowa / T. 11, Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji :
163   2000102614264 BU.261426 Edukacja medialna : nowa generacja pytań i obszarów badawczych /
164   2000103145132 BU.314513 Edukacja medialna 3.0 : krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie BIG Data i algorytmizacji / Ptaszek, Grzegorz.
165   2000102986095 BU.298609 Edukacja medialna a reklama : studia teoretyczne i analizy empiryczne w kontekście środowiska szkolnego / Frania, Monika.
166   2000102783731 BU.278373 Edukacja międzykulturowa - przewodnik : pojęcia - literatura - adresy / Grzybowski, Przemysław.
167   2000102976188 BU.297618 Edukacja polska w konstelacji europejskiej /
168   2000102915866 BU.291586 Edukacja przedszkolna : w poszukiwaniu innych rozwiązań / Karwowska-Struczyk, Małgorzata.
169   2000102965878 BU.296587 Edukacja przedszkolna w Polsce i na świecie : wybrane zagadnienia /
170   2000102726448 BU.272644 Edukacja regionalna /
171   2000103099640 BU.309964 Edukacja spersonalizowana w uniwersytecie : ideologia, instytucja, dydaktyka, tutor / Karpińska-Musiał, Beata.
172   2000102840717 BU.284071 Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym : podręcznik dla studentów / Budniak, Alina.
173   2000103129040 BU.312904 Edukacja w cyberprzestrzeni : nowe wyzwania i problemy badawcze /
174   2000103075460 BU.307546 Edukacja w czasach cyfrowej zarazy / Kasprzak, Paweł.
175   2000102937059 BU.293705 Edukacja w przebiegu życia : od dzieciństwa do starości /
176   2000102357024 BU.235702 Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 1 / Guz, Sabina.
177   2000102357031 BU.235703 Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 2 / Guz, Sabina.
178   2000102369980 BU.236998 Edukacja w świecie współczesnym : wybór tekstów z pedagogiki porównawczej wraz z przewodnikiem bibliograficznym i przewodnikiem internetowym /
179   2000102981632 BU.298163 Edukacja wczesnoszkolna : teoria i praktyka /
180   2000103095697 BU.309569 Edukacja wczesnoszkolna w teorii i praktyce : wybrane aspekty / Karbowniczek, Jolanta
181   2000102954872 BU.295487 Edukacja włączająca edukacją dialogu : w poszukiwaniu modelu edukacji dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Al-Khamisy, Danuta.
182   2000102702015 BU.270201 Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości : strategie rozwoju /
183   2000102710430 BU.271043 Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości : teoria i praktyka pedagogiczna /
184   2000102763795 BU.276379 Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki / Morbitzer, Janusz.
185   2000103158583 BU.315858 Edukacja zawodowa w procesach transformacji systemu oświaty w Polsce / Furmanek, Waldemar.
186   2000102727452 BU.272745 Edukacja, socjalizacja, autonomia w życiu osoby niepełnosprawnej /
187   2000102971428 BU.297142 Edukacyjna Analiza Transakcyjna : Pismo Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Nr 1 /
188   2000103009748 BU.300974 Edukacyjna Analiza Transakcyjna : Pismo Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Nr 2 /
189   2000103035594 BU.303559 Edukacyjna Analiza Transakcyjna : Pismo Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Nr 3 /
190   2000103121488 BU.312148 Edukacyjna Analiza Transakcyjna : Pismo Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Nr 4 /
191   2000103121532 BU.312153 Edukacyjna Analiza Transakcyjna : Pismo Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Nr 5 /
192   2000103146696 BU.314669 Edukacyjna Analiza Transakcyjna : Pismo Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Nr 6 /
193   2000103146740 BU.314674 Edukacyjna analiza transakcyjna na tle innych orientacji psychopedagogicznych / Jagieła, Jarosław
194   2000102950034 BU.295003 Edukacyjna Analiza Transakcyjna w kilku odsłonach / Jagieła, Jarosław
195   2000102860241 BU.286024 Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym /
196   2000102976201 BU.297620 Edukacyjne problemy współczesności / Żegnałek, Kazimierz
197   2000102775484 BU.277548 Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych /
198   2000103071066 BU.307106 Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych / Opora, Robert.
199   2000102433742 BU.243374 Elementy metodyki nauczania początkowego dzieci upośledzonych umysłowo / Mikrut, Adam.
200   2000102769391 BU.276939 Elementy pedagogiki specjalnej / Szczepanik, Renata.
201   2000103086435 BU.308643 Encyklopedia aksjologii pedagogicznej /
202   2000102844135 BU.284413 Encyklopedia filozofii wychowania /
203   2000101248057 BU.124805 Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych / Akoliński, Stanisław.
204   2000102307616 BU.230761 Encyklopedia Pedagogiczna /
205   2000102882229 BU.288222 Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : suplement : A - Ż /
206   2000102525331 BU.252533 Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A - F /
207   2000102575107 BU.257510 Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G - Ł /
208   2000102623730 BU.262373 Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M - O /
209   2000102677047 BU.267704 Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 4, P /
210   2000102723324 BU.272332 Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R - St /
211   2000102765768 BU.276576 Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6, Su - U /
212   2000102813919 BU.281391 Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7, V - Ż /
213   2000102852154 BU.285215 Epistemologia a praktyka edukacyjna /
214   2000103144746 BU.314474 Etyczność pracy zawodowej nauczycieli : studium teoretyczne / Zając, Dariusz.
215   2000102400201 BU.240020 Etyka pedagogiczna : podręcznik dla wychowawców / Homplewicz, Janusz
216   2000102757329 BU.275732 Europejskie idee i inspiracje edukacyjne : (wybór dokumentów) /
217   2000102615650 BU.261565 Film, telewizja i komputery w edukacji humanistycznej : o audiowizualnych tekstach kultury / Fiołek-Lubczyńska, Bogumiła
218   2000102570928 BU.257092 Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji / Gutek, Gerald Lee.
219   2000102686957 BU.268695 Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej /
220   2000102978168 BU.297816 Gra edukacyjna oknem do poznawania dziecięcego świata / Podhajecka, Maria.
221   2000103146030 BU.314603 Graniczność, pogranicze, transgresja /
222   2000103110130 BU.311013 Habilitacja : diagnoza, procedury, etyka, postulaty / Śliwerski, Bogusław
223   2000102350506 BU.235050 Historia wychowania : 1795 - 1918 / Możdżeń, Stefan
224   2000102763825 BU.276382 Historia wychowania : skrypt dla studentów pedagogiki /
225   2000101758204 BU.175820 Historia wychowania : słownik biograficzny / Cirut, Henryk.
226   2000102828623 BU.282862 Historia wychowania. T. 1, Do Wielkiej Rewolucji Francuskiej / Litak, Stanisław
227   2000101723912 BU.172391 Historia wychowania. T. 1, Od starożytnej Grecji do połowy wieku XVIII / Kot, Stanisław
228   2000100148013 BU.14801 Historia wychowania. T. 1 /
229   2000102680146 BU.268014 Historia wychowania. T. 2, Wiek XIX i XX / Draus, Jan
230   2000101723929 BU.172392 Historia wychowania. od połowy wieku XVIII do współczesnej doby / T. 2, Wychowanie nowoczesne : Kot, Stanisław
231   2000100181508 BU.18150 Historia wychowania. T. 2 /
232   2000102985821 BU.298582 Humanistyczna pedagogika pracy : charakterystyka dyscypliny naukowej / Furmanek, Waldemar
233   2000103077303 BU.307730 Humanistyczna pedagogika pracy : praca a jakość życia człowieka / Furmanek, Waldemar
234   2000102976515 BU.297651 Humanistyczna pedagogika pracy : praca człowieka : (z aksjologicznego punktu widzenia) / Furmanek, Waldemar
235   2000103025380 BU.302538 Humanistyczna pedagogika pracy : praca człowieka w cywilizacji informacyjnej / Furmanek, Waldemar
236   2000103109202 BU.310920 iEdukacja : synergia nowych mediów i dydakyki : ewolucja, antynomie, konteksty / Potyrała, Katarzyna.
237   2000102836048 BU.283604 Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe / Krajewska, Beata.
238   2000103067946 BU.306794 Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich : wyzwania i perspektywy rozwoju /
239   2000102363919 BU.236391 Instytucjonalne formy pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi / Mudrecka, Irena.
240   2000103139155 BU.313915 Integracja sensoryczna w autyzmie / Odowska-Szlachcic, Bożena.
241   2000102500635 BU.250063 Integracja szansą wychowania nowego pokolenia / Zabłocki, Kazimierz Jacek
242   2000102315420 BU.231542 Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej : modernizacja teorii i praktyki / Duraj-Nowakowa, Krystyna
243   2000103083397 BU.308339 Interakcje uczniów i nauczycieli : kontekst - rodzaje - implikacje praktyczne / Wojtkiewicz, Daria.
244   2000102553013 BU.255301 Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących. [Cz. 1] / Brudnik, Edyta.
245   2000102594290 BU.259429 Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących. [Cz.] 2 / Brudnik, Edyta.
246   2000103055745 BU.305574 Jak budować dobrą szkołę ? : potencjał i bariery ewaluacji w oświacie /
247   2000102721214 BU.272121 Jak oceniać ucznia ? : teoria i praktyka / Walczak, Wojciech
248   2000102822638 BU.282263 Jak opanować przemoc w szkole / O'Moore, Mona.
249   2000102806096 BU.280609 Jak pisać pracę magisterską : poradnik dla studentów / Węglińska, Maria
250   2000102856343 BU.285634 Jak rozwijać zdolności dziecka ? / Czaja-Chudyba, Iwona.
251   2000102822621 BU.282262 Jak uczyć, żeby nauczyć / Bąbel, Przemysław
252   2000102369393 BU.236939 Jak uprawiać badania oświatowe : metodologia praktyczna / Konarzewski, Krzysztof.
253   2000103054519 BU.305451 Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji : poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Cz. 1 / Sawiński, Julian Piotr.
254   2000103066901 BU.306690 Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji : poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Cz. 2 / Sawiński, Julian Piotr.
255   2000102783366 BU.278336 Język migowy w terapii / Koncewicz, Dorota.
256   2000103127718 BU.312771 Kapitał resocjalizacyjny zakładu poprawczego / Frąckowiak, Przemysław.
257   2000102411238 BU.241123 Kategorie pedagogiczne : odpowiedzialność, podmiotowość, samorealizacja, tolerancja, twórczość, wyobraźnia / Górniewicz, Józef Henryk
258   2000102584680 BU.258468 Kierunki reform szkolnictwa wyższego na świecie / Pachociński, Ryszard
259   2000102805464 BU.280546 Kierunki rozwoju resocjalizacji w polskich zakładach dla nieletnich / Frąckowiak, Przemysław.
260   2000102990863 BU.299086 Kobieta w więzieniu i jej resocjalizacja - zamierzenia a rzeczywistość / Chojecka, Jana.
261   2000103078386 BU.307838 Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży : praktyka edukacyjna /
262   2000103078393 BU.307839 Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży : teoria i badania /
263   2000102833092 BU.283309 Kompetencje zawodowe pedagogów w pracy z nieletnimi agresorami / Karłyk-Ćwik, Anna.
264   2000102800506 BU.280050 Komunikacja w doradztwie zawodowym /
265   2000102918164 BU.291816 Konteksty dydaktyczne /
266   2000102489794 BU.248979 Konteksty rozwoju aktywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Filipiak, Ewa.
267   2000102960996 BU.296099 Kontrola społeczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku mediów elektronicznych : studium porównawcze na przykładzie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski / Łuszczek, Krzysztof.
268   2000102307517 BU.230751 Korczakowskie dialogi /
269   2000102996308 BU.299630 Kryzys w resocjalizacji a wybrane aspekty pracy penitencjarnej /
270   2000103062651 BU.306265 Kryzysy życiowe osób dorosłych : refleksje andragogiczne i edukacyjne / Stochmiałek, Jerzy.
271   2000102926787 BU.292678 Krzywdzone dzieci : zagrożenia współczesnego dzieciństwa / Zwoliński, Andrzej
272   2000102377862 BU.237786 Kształcenie literackie w okresie wczesnoszkolnym : poradnik metodyczny dla nauczycieli klas początkowych / Frycie, Stanisław
273   2000102748143 BU.274814 Kształcenie szkolne : podręcznik skutecznej dydaktyki / Niemierko, Bolesław
274   2000102653898 BU.265389 Kształty rodziny współczesnej : szkice familologiczne / Kawula, Stanisław
275   2000103093822 BU.309382 Kultura nauczycieli a kultura uczniów : implikacje wychowawcze / Jówko, Ewa.
276   2000103093983 BU.309398 Leksykon diagnostyki : psychopedagogika, pedagogika transkulturowa / Guziuk-Tkacz, Marta.
277   2000103070946 BU.307094 Leksykon pedagogiki miedzykulturowej i etnopedagogiki / Guziuk, Marta.
278   2000102571024 BU.257102 Leksykon pedagogiki pracy / Nowacki, Tadeusz Wacław
279   2000102936427 BU.293642 Leksykon resocjalizacji / Jaworska, Anetta.
280   2000102973897 BU.297389 Leksykon terminów metodologicznych : nauki pedagogiczne i pokrewne / Guziuk, Marta.
281   2000102639946 BU.263994 Mały leksykon pedagoga specjalnego / Maciarz, Aleksandra
282   2000103022969 BU.302296 Mały leksykon pedagoga wczesnoszkolnego /
283   2000102944873 BU.294487 Manipulacja : pedagogiczno-społeczne aspekty. Cz. 1, Interdyscyplinarne aspekty manipulacji /
284   2000102944880 BU.294488 Manipulacja : pedagogiczno-społeczne aspekty. Cz. 2, Komunikacja, dydaktyka, wychowanie a minipulacja /
285   2000102850327 BU.285032 Materiały metodyczne do podręcznika "Pedagogika" tom 1 - 3 /
286   2000102976218 BU.297621 Media w edukacji : obszary lokalności - różnorodność współczesności /
287   2000102976232 BU.297623 Media w edukacji : wymiar kulturowy i aksjologiczny / Roguska, Agnieszka.
288   2000102741762 BU.274176 Media w procesie wychowania / Musioł, Marcin.
289   2000102911158 BU.291115 Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacją edukacyjną szkoły / Huk, Tomasz.
290   2000102713806 BU.271380 Metoda Montessori w przedszkolu i szkole : kształcenie i osiągnięcia dzieci / Guz, Sabina.
291   2000102668137 BU.266813 Metodologia badania : praktyka pedagogiczna / Palka, Stanisław
292   2000102909735 BU.290973 Metodologia badań dla autorów prac licencjackich i magisterskich z pedagogiki / Żegnałek, Kazimierz
293   2000102782307 BU.278230 Metodologia badań nad edukacją / Rubacha, Krzysztof
294   2000102844425 BU.284442 Metodologiczne podstawy naukowego rozwoju studentów / Czarnecki, Kazimierz
295   2000103155476 BU.315547 Metody aktywizujące w szkolnej i pozaszkolnej edukacji muzycznej : poradnik dla nauczycieli i animatorów / Bissinger-Ćwierz, Urszula.
296   2000102826087 BU.282608 Metody badania pracy / Baraniak, Barbara.
297   2000101766650 BU.176665 Metody badań pedagogicznych w zarysie /
298   2000102792757 BU.279275 Metody i techniki badań pedagogicznych / Maszke, Albert Wojciech.
299   2000102574261 BU.257426 Metody i techniki badań pedagogicznych / Łobocki, Mieczysław
300   2000102757640 BU.275764 Metody i techniki pisania prac dyplomowych : (na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych) : poradnik dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku / Kuc, Bolesław Rafał.
301   2000102836284 BU.283628 Metody i techniki stosowane w badaniach pedagogicznych / Żegnałek, Kazimierz
302   2000102744763 BU.274476 Metody statystyczne w badaniach i diagnostyce pedagogicznej / Zimny, Tomasz M.
303   2000102732708 BU.273270 Metody twórczej resocjalizacji : teoria i praktyka wychowawcza / Konopczyński, Marek.
304   2000102840472 BU.284047 Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Czelakowska, Danuta.
305   2000103108731 BU.310873 Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym : podręcznik dla studentów i początkujących nauczycieli / Dobrowolska, Danuta
306   2000101534457 BU.153445 Metodyka nauczania początkowego / Radwiłowicz, Maria.
307   2000102653348 BU.265334 Metodyka pisania pracy dyplomowej : skrypt dla studentów / Szkutnik, Zdzisław.
308   2000103048051 BU.304805 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej - wybrane zagadnienia : podręcznik akademicki / Górnicka, Beata.
309   2000102027606 BU.202760 Metodyka wychowania w przedszkolu : praca zbiorowa. Cz. 1 / Dudzińska, Irena
310   2000103075095 BU.307509 Między porządkiem a chaosem /
311   2000103005993 BU.300599 Między przedszkolem a szkołą : rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole / Waloszek, Danuta
312   2000102976812 BU.297681 Między szkołą a domem : konteksty socjalizacyjne młodzieży szkół ponadpodstawowych / Zemło, Mariusz.
313   2000102836697 BU.283669 Między szkołą a domem : role zawodowe i rodzinne współczesnego nauczyciela / Łukasik, Joanna
314   2000103022440 BU.302244 Międzypokoleniowe uczenie się /
315   2000102944897 BU.294489 Mikrosocjologia edukacji w zarysie / Woźniak, Robert Bolesław
316   2000102350063 BU.235006 Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich : analiza pedagogiczna / Węgliński, Andrzej
317   2000103124366 BU.312436 Młodzież a profilaktyka / Karpuszenko, Elena.
318   2000102918751 BU.291875 Moje dziecko : strateg czy organizator / Krzyżowska, Teresa.
319   2000102919314 BU.291931 Możliwości i strategie zwiększania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży : konteksty edukacyjne i społeczne /
320   2000102654901 BU.265490 Mój uczeń przekracza próg szkolny : profilaktyka niepowodzeń szkolnych sześcio- siedmio- i dziewięciolatków /
321   2000102806126 BU.280612 Multimedia w kształceniu / Bednarek, Józef.
322   2000102914883 BU.291488 Multimedialne kompetencje nauczycieli / Piecuch, Aleksander
323   2000102735211 BU.273521 Muzyka w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej : studium metodyczno-badawcze / Kisiel, Mirosław.
324   2000102883455 BU.288345 Myśl pedagogiczna na przestrzeni wieków : chronologiczny słownik biograficzny / Korzeniowska, Wiesława.
325   2000101970101 BU.197010 Myśl Pedagogiczna w XX stuleciu. Ks. 1 /
326   2000101996378 BU.199637 Myśl Pedagogiczna w XX stuleciu. Ks. 2 /
327   2000102974863 BU.297486 Myślenie krytyczne w kontekstach edukacji wczesnoszkolnej - uwarunkowania nieobecności / Czaja-Chudyba, Iwona.
328   2000102604098 BU.260409 Nadzór pedagogiczny i organizacyjny nad szkołami i placówkami oświatowymi : zadania, przepisy i procedury / Olejniczak, Tomasz.
329   2000103154028 BU.315402 Narracja w pedagogice : teoria, metodologia, praktyka badawcza / Krawczyk-Bocian, Amelia.
330   2000103115180 BU.311518 Nauczanie i uczenie się w sieci : kompetencje nauczyciela w kształceniu internetowym / Barabasz, Grażyna.
331   2000102329465 BU.232946 Nauczanie integralne w klasach I - III z wykorzystaniem technik Freineta / Łuczak, Bogumiła.
332   2000102713417 BU.271341 Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : wybrane problemy teorii i praktyki /
333   2000103133467 BU.313346 Nauczyciel - tutor : prakseologiczna rekonstrukcja tutoringu szkolnego / Krzychała, Sławomir.
334   2000102958900 BU.295890 Nauczyciel : rozwój zawodowy i kompetencje /
335   2000102973934 BU.297393 Nauczyciel i opór (wobec) systemu edukacji / Bilińska-Suchanek, Ewa.
336   2000103070953 BU.307095 Nauczyciel i uczeń w przestrzeni kreatywnych działań /
337   2000102909759 BU.290975 Nauczyciel i uczeń w wybranych systemach penitencjarnych Europy Środkowej / Widelak, Dariusz.
338   2000102790555 BU.279055 Nauczyciel w świecie współczesnym /
339   2000102968466 BU.296846 Nauczyciel wczesnej edukacji - konteksty i wyzwania /
340   2000102933181 BU.293318 Nauczyciel wczesnej edukacji na drodze do profesjonalnego mistrzostwa /
341   2000102933198 BU.293319 Nauczyciel wczesnej edukacji oczekiwania społeczne i praktyka edukacyjna /
342   2000102883684 BU.288368 Nauczyciel wychowawca w szkole waldorfskiej : wprowadzenie w specyfikę pracy / Eller, Helmut
343   2000102981250 BU.298125 Nauczyciele akademiccy i studenci wobec nowych technologii informacyjnych / Nowakowski, Tomasz
344   2000103122645 BU.312264 Nauczyciele wczesnej edukacji wobec problemu diagnozowania specyficznych trudności w uczeniu się / Szkolak-Stępień, Anna.
345   2000103115722 BU.311572 Nauczycielskie praktyki oceniania poza standardami / Szyling, Grażyna.
346   2000102789412 BU.278941 Nauka o szkole : studium monograficzne : zarys koncepcji / Kuźma, Józef
347   2000101996422 BU.199642 Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku : próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym / Wołoszyn, Stefan
348   2000103011116 BU.301111 Neurodydaktyka : nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi / Żylińska, Marzena.
349   2000102882106 BU.288210 Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży : wybrane problemy / Szymański, Andrzej Marcin.
350   2000101718277 BU.171827 Niedostosowanie społeczne młodzieży i jej resocjalizacja / Makowski, Aleksander.
351   2000102892808 BU.289280 Niedostosowanie społeczne nieletnich : działania, zmiana, efektywność / Siemionow, Justyna.
352   2000102824236 BU.282423 Niedostosowanie społeczne uczniów a niepowodzenia szkolne / Domagała-Kręcioch, Agnieszka.
353   2000103096984 BU.309698 Niektóre problemy wczesnej edukacji /
354   2000103007362 BU.300736 Nieletni jako przestępca w XXI wieku : studium uwarunkowań społeczno-prawnych / Szyjko, Cezary Tomasz.
355   2000101944270 BU.194427 Nieletni sprawni inaczej i ich ortopedagogika : diagnoza i socjalizacja reedukacyjna przez ergoterapię / Makowski, Aleksander.
356   2000102869640 BU.286964 Nieletnie : niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne ? / Woźniakowska-Fajst, Dagmara.
357   2000102675791 BU.267579 Niepełnosprawni w społeczeństwie : podstawy ortopedagogiki / Speck, Otto.
358   2000102775323 BU.277532 Niepełnosprawność / Barnes, Colin.
359   2000102940226 BU.294022 Niepełnosprawność intelektualna : etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia /
360   2000102828067 BU.282806 Niepełnosprawność, rodzina, dorastanie / Wojciechowski, Franciszek.
361   2000102366064 BU.236606 Niesłyszący - głusi - głuchoniemi : wyrównywanie szans / Szczepankowski, Bogdan
362   2000102943913 BU.294391 Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej / Surma, Barbara.
363   2000103069599 BU.306959 Nowoczesne technologie w pedagogice specjalnej /
364   2000102976850 BU.297685 Nowoczesny wychowawca - tutor, mentor, coach /
365   2000101883357 BU.188335 Nowy słownik pedagogiczny / Okoń, Wincenty
366   2000102272402 BU.227240 Nowy słownik pedagogiczny / Okoń, Wincenty
367   2000102910953 BU.291095 Nurty pedagogii : naukowe, dyskretne, odlotowe / Jaworska-Witkowska, Monika.
368   2000102958009 BU.295800 O arteterapii, edukacji i sztuce - teksty rozproszone i niepublikowane / Józefowski, Eugeniusz
369   2000102967421 BU.296742 O nauczycielu : podręcznik do pedeutologii / Bednarska, Małgorzata
370   2000102856688 BU.285668 O poznawaniu siebie i świata przez dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi /
371   2000102971770 BU.297177 O rozwoju mimo ograniczeń : procesy wspierania jednostki i rodziny : wychowanie, edukacja, coaching, psychoterapia /
372   2000102601875 BU.260187 O teorii i praktyce poradnictwa : odmiany poradoznawczego dyskursu : podręcznik akademicki / Kargulowa, Alicja
373   2000102398997 BU.239899 O zmianach w edukacji : konteksty, zagrożenia i możliwości / Hejnicka-Bezwińska, Teresa
374   2000103045722 BU.304572 Oblicza gotowości szkolnej /
375   2000102897285 BU.289728 Oblicza patologii społecznych /
376   2000102934966 BU.293496 Ocena dojrzałości szkolnej : arkusz oceny dojrzałosci, metody badań dojrzałości, pomoce do badań / Janiszewska, Bożena.
377   2000102329489 BU.232948 Ocenianie opisowe a rozwój dziecka : [poradnik dla nauczyciela] / Rau, Krystyna.
378   2000102573806 BU.257380 Ocenianie szkolne bez tajemnic / Niemierko, Bolesław
379   2000102814367 BU.281436 Ochrona dzieci przed krzywdzeniem : perspektywa globalna i lokalna / Jarosz, Ewa.
380   2000103109639 BU.310963 Od muzykoterapii do "muzycznego lustra" dziecka / Szymajda, Agnieszka.
381   2000103007386 BU.300738 Od teatru pedagogicznego do teatru terapeutycznego /
382   2000103017774 BU.301777 Od tradycji do nowoczesności : aksjologia w edukacji jutra /
383   2000103014506 BU.301450 Od uniwersytetu do starości : aspekty edukacji osób dorosłych /
384   2000101828358 BU.182835 Od wychowania pierwotnego do końca XVIII stulecia /
385   2000103070977 BU.307097 Odrzucenie rówieśnicze : profilaktyka i terapia / Deptuła, Maria.
386   2000102752065 BU.275206 Ojciec a wychowanie dziecka / Pospiszyl, Kazimierz
387   2000102902361 BU.290236 Ojciec we współczesnej rodzinie : kontekst pedagogiczny / Sosnowski, Tomasz.
388   2000101964490 BU.196449 Oligofrenopedagogika : wybrane zagadnienia pedagogiki upośledzonych umysłowo / Wyczesany, Janina.
389   2000102788729 BU.278872 Op. Cit., czyli Jak budować przypisy bibliograficzne : poradnik metodyczny / Kaczmarek, Bożena.
390   2000103109875 BU.310987 Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe : studia z pedagogiki opiekuńczej /
391   2000102923069 BU.292306 Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego : diagnoza i kierunki rozwoju /
392   2000102713431 BU.271343 Opieka nad dzieckiem osieroconym : teoria i praktyka / Węgierski, Zbigniew
393   2000103006839 BU.300683 Opresja w szkole / Dąbrowska-Bąk, Maria.
394   2003400000685 P.68 Organizacja i planowanie pracy pedagogicznej nauczyciela klas I-III w systemie zintegrowanym. Cz. 1 / Karbowniczek, Jolanta
395   2003400000692 P.69 Organizacja i planowanie pracy pedagogicznej nauczyciela klas I-III w systemie zintegrowanym. Cz. 2 / Karbowniczek, Jolanta
396   2000102764105 BU.276410 Organizacja, kierowanie i nadzór pedagogiczny w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły / Pielachowski, Józef
397   2000102654970 BU.265497 Organizacje międzynarodowe partii politycznych /
398   2000102912506 BU.291250 Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego / Kukla, Daniel.
399   2000102979790 BU.297979 Oświata i praca w erze globalizacji / Pachociński, Ryszard
400   2000102370450 BU.237045 Oświata XXI wieku : kierunki przeobrażeń / Pachociński, Ryszard
401   2000102927166 BU.292716 Patologie : praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych /
402   2000102775224 BU.277522 Patologie społeczne / Pospiszyl, Irena.
403   2000102962983 BU.296298 Patologie społeczne w sieci / Bębas, Sylwester
404   2000102577040 BU.257704 Pedagodzy o sobie i o pedagogice /
405   2000103087869 BU.308786 Pedagog specjalny : dylematy roli /
406   2000103108571 BU.310857 Pedagog społeczny : teoria i praktyka działalności społecznej / Żukiewicz, Arkadiusz.
407   2000102971817 BU.297181 Pedagogia przeżycia estetycznego w wychowaniu człowieka jako osoby / Lach-Rosocha, Jadwiga.
408   2000102703159 BU.270315 Pedagogiczno-społeczne problemy osób niepełnosprawnych / Borowski, Ryszard.
409   2000102946433 BU.294643 Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu : studium z odniesieniami do pedagogiki pielęgniarstwa / Nowak, Marian
410   2000102921355 BU.292135 Pedagogika : kluczowe zagadnienia : podręcznik akademicki / Kron, Friedrich W.
411   2000102564538 BU.256453 Pedagogika : podręcznik akademicki. [T.] 1 /
412   2000102568437 BU.256843 Pedagogika : podręcznik akademicki. [T.] 2 /
413   2000102020584 BU.202058 Pedagogika : podręcznik akademicki /
414   2000102047062 BU.204706 Pedagogika : podręcznik dla kandydatów na nauczycieli /
415   2000103046590 BU.304659 Pedagogika : podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie wyższym / Hejnicka-Bezwińska, Teresa
416   2000102321537 BU.232153 Pedagogika /
417   2000102769056 BU.276905 Pedagogika alternatywna : postulaty, projekty i kontynuacje. T. 1, Teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych /
418   2000102769216 BU.276921 Pedagogika alternatywna : postulaty, projekty i kontynuacje. T. 2, Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne /
419   2000102758647 BU.275864 Pedagogika autorytarna : geneza, modele, przemiany / Kosiorek, Małgorzata.
420   2000102586110 BU.258611 Pedagogika czasu wolnego / Pięta, Jan.
421   2000102735662 BU.273566 Pedagogika dziecka : studium pajdocentryzmu / Śliwerski, Bogusław
422   2000102715114 BU.271511 Pedagogika emancypacyjna : [rozwój swiadomości krytycznej człowieka] / Czerepaniak-Walczak, Maria.
423   2000101920113 BU.192011 Pedagogika i szkolnictwo w XIX stuleciu /
424   2000102952168 BU.295216 Pedagogika innowacyjności : między teorią a praktyką / Przyborowska, Beata
425   2000103001650 BU.300165 Pedagogika kognitywistyczna : studium teoretyczne / Siemieniecki, Bronisław
426   2000102893720 BU.289372 Pedagogika kreatywna wyzwaniem edukacji XXI wieku /
427   2000102697397 BU.269739 Pedagogika kultury : studia i koncepcje / Jankowski, Dzierżymir
428   2000102684380 BU.268438 Pedagogika kultury w zarysie / Gajda, Janusz
429   2000103032708 BU.303270 Pedagogika Marii Montessori w Polsce i na świecie : praca zbiorowa /
430   2000102574308 BU.257430 Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu / Steenberg, Ulrich.
431   2000102363209 BU.236320 Pedagogika mass mediów / Lepa, Adam
432   2000103013387 BU.301338 Pedagogika medialna : aspekty społeczne, kulturowe i edukacyjne / Huk, Tomasz.
433   2000102754366 BU.275436 Pedagogika medialna : podręcznik akademicki. T. 1 /
434   2000102754984 BU.275498 Pedagogika medialna : podręcznik akademicki. T. 2 /
435   2000103032715 BU.303271 Pedagogika Montessori - podstawy teoretyczne i twórcze inspiracje w praktyce : system pedagogiczny Marii Montessori w placówkach wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w Polsce i we Włoszech / Surma, Barbara.
436   2000102727506 BU.272750 Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole / Skjold Wennerstrom, Kristina
437   2000102897292 BU.289729 Pedagogika ogólna : dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym : praca zbiorowa /
438   2000102943685 BU.294368 Pedagogika ogólna : podstawowe prawidłowości / Śliwerski, Bogusław
439   2000103062682 BU.306268 Pedagogika ogólna : wprowadzenie do myślenia i działania pedagogicznego w ujęciu systematycznym i historyczno-problemowym / Benner, Dietrich
440   2000102775583 BU.277558 Pedagogika ogólna / Hejnicka-Bezwińska, Teresa
441   2000102307548 BU.230754 Pedagogika ogólna i subdyscypliny /
442   2000102692460 BU.269246 Pedagogika opiekuńcza : elementy metodyki / Gajewska, Grażyna.
443   2000102371624 BU.237162 Pedagogika opiekuńcza : historia, teoria, terminologia / Dąbrowski, Zdzisław.
444   2000103052096 BU.305209 Pedagogika opiekuńcza : perspektywy myślenia o rodzinie / Badora, Sylwia.
445   2000103029005 BU.302900 Pedagogika opiekuńcza w poszukiwaniu rozwiązań teoretycznych i praktycznych /
446   2000102371693 BU.237169 Pedagogika opiekuńcza w zarysie. [T.] 1 / Dąbrowski, Zdzisław.
447   2000102395620 BU.239562 Pedagogika opiekuńcza w zarysie. [T.] 2 / Dąbrowski, Zdzisław.
448   2000103029012 BU.302901 Pedagogika opiekuńcza wobec problemów rodziny i możliwości jej wspierania /
449   2000102734023 BU.273402 Pedagogika porównawcza : materiały pomocnicze dla studentów / Błażejewski, Wojciech.
450   2000103078669 BU.307866 Pedagogika porównawcza : podręcznik akademicki / Kępski, Czesław
451   2000102738335 BU.273833 Pedagogika porównawcza : podręcznik akademicki / Pachociński, Ryszard
452   2000102620128 BU.262012 Pedagogika porównawcza : podstawy międzynarodowych badań oświatowych : podręcznik akademicki / Prucha, Jan
453   2000102991426 BU.299142 Pedagogika porównawcza : problemy, stan badań i perspektywy rozwoju / Nowakowska-Siuta, Renata.
454   2000101624509 BU.162450 Pedagogika porównawcza : (teksty, opracowania i zdania) / Frątczak, Jan
455   2000102720736 BU.272073 Pedagogika porównawcza : zarys teorii i metodologii badań / Pachociński, Ryszard
456   2000102800759 BU.280075 Pedagogika pracy : doradztwo zawodowe /
457   2000102754717 BU.275471 Pedagogika pracy / Bogaj, Andrzej
458   2000102897308 BU.289730 Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przyszłości /
459   2000102864805 BU.286480 Pedagogika prenatalna : nowy obszar nauk o wychowaniu / Kornas-Biela, Dorota
460   2000102748587 BU.274858 Pedagogika przedszkolna : metamorfoza statusu i przedmiotu badań / Waloszek, Danuta
461   2000103013547 BU.301354 Pedagogika przedszkolna : oblicza i poszukiwania /
462   2000102647156 BU.264715 Pedagogika przedszkolna / Klim-Klimaszewska, Anna.
463   2000100592472 BU.59247 Pedagogika przedszkolna /
464   2000102912032 BU.291203 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna : badania, opinie, inspiracje /
465   2000103083175 BU.308317 Pedagogika przeżyć praktycznie : o innej metodzie pracy grupowej / Ryszka, Rafał.
466   2000103006945 BU.300694 Pedagogika resocjalizacyjna : w stronę działań kreujących / Konopczyński, Marek.
467   2000102400232 BU.240023 Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne / Pytka, Lesław
468   2000100224137 BU.22413 Pedagogika resocjalizacyjna / Czapów, Czesław
469   2000102957903 BU.295790 Pedagogika resocjalizacyjna wobec współczesnych zagrożeń /
470   2000102118977 BU.211897 Pedagogika rewalidacyjna /
471   2000102947553 BU.294755 Pedagogika rodziny - in statu nascendi czy uznana subdyscyplina ? /
472   2000102660582 BU.266058 Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki / Brągiel, Józefa
473   2000103133221 BU.313322 Pedagogika rodziny na początku XXI wieku w świetle pojęć i terminów /
474   2000103074562 BU.307456 Pedagogika serca : wychowanie emocjonalne w XXI wieku /
475   2000103046521 BU.304652 Pedagogika specjalna : od tradycji do współczesności / Chrzanowska, Iwona.
476   2000102808038 BU.280803 Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. [T.] 1 / Smith, Deborah Deutsch
477   2000102812165 BU.281216 Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. [T. 2] / Smith, Deborah Deutsch
478   2000102402793 BU.240279 Pedagogika specjalna : praca zbiorowa /
479   2000101595823 BU.159582 Pedagogika specjalna : psychopedagogiczne i medyczne studium terminologiczne /
480   2000102921263 BU.292126 Pedagogika specjalna : różne poszukiwania - wspólna misja /
481   2000101941606 BU.194160 Pedagogika specjalna w zarysie / Sowa, Józef
482   2000101479444 BU.147944 Pedagogika specjalna. T. 1, Podstawowe problemy teorii i praktyki / Doroszewska, Janina
483   2000101479451 BU.147945 Pedagogika specjalna. T. 2, Podstawowe problemy teorii i praktyki rewalidacji poszczególnych odchyleń od normy / Doroszewska, Janina
484   2000101796541 BU.179654 Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie /
485   2000102461233 BU.246123 Pedagogika społeczna : dokonania - aktualność - perspektywy : podręcznik akademicki dla pedagogów /
486   2000102697663 BU.269766 Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki T. 1 / Marynowicz-Hetka, Ewa
487   2000102733774 BU.273377 Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. [T.] 2, Debata /
488   2000101977360 BU.197736 Pedagogika społeczna / Radlińska, Helena
489   2000102924523 BU.292452 Pedagogika społeczna dzisiaj i jutro / Kawula, Stanisław
490   2000102816767 BU.281676 Pedagogika społeczna i jej współczesne konteksty /
491   2000102897315 BU.289731 Pedagogika społeczna i oblicza wychowania czasu przemian /
492   2000102841929 BU.284192 Pedagogika społeczna między integracją a dezintegracją / Duraj-Nowakowa, Krystyna
493   2000102800551 BU.280055 Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności / Radziewicz-Winnicki, Andrzej
494   2000102893737 BU.289373 Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku /
495   2000102884209 BU.288420 Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku /
496   2000102843978 BU.284397 Pedagogika trudności w uczeniu się / Werning, Rolf.
497   2000102944118 BU.294411 Pedagogika twórczości / Szmidt, Krzysztof J.
498   2000102315659 BU.231565 Pedagogika upośledzonych umysłowo : wybrane zagadnienia / Wyczesany, Janina.
499   2000102791453 BU.279145 Pedagogika waldorfska : wprowadzenie do pedagogiki Rudolfa Steinera / Kiersch, Johannes
500   2000102934812 BU.293481 Pedagogika wczesnej edukacji : dyskursy, problemy, otwarcia /
501   2000102841066 BU.284106 Pedagogika wczesnoszkolna : dyskursy, problemy, rozwiązania /
502   2000103117764 BU.311776 Pedagogika wczesnoszkolna : rekonstrukcja kluczowych problemów /
503   2000101645092 BU.164509 Pedagogika wczesnoszkolna / Więckowski, Ryszard
504   2000103007003 BU.300700 Pedagogika wczesnoszkolna wobec zmieniających się kontekstów społecznych. T. 1 /
505   2000103031282 BU.303128 Pedagogika wczesnoszkolna. T. 2, Uczeń i nauczyciel w zmieniającej się przestrzeni społecznej /
506   2000102954896 BU.295489 Pedagogika wobec wyzwań cywilizacyjnych /
507   2000102721870 BU.272187 Pedagogika. T. 1, Podstawy nauk o wychowaniu /
508   2000102721887 BU.272188 Pedagogika. T. 2, Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych /
509   2000102721894 BU.272189 Pedagogika. T. 3, Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej /
510   2000102772513 BU.277251 Pedagogika. T. 15, Człowiek - edukacja - kultura /
511   2000102785704 BU.278570 Pedagogika. T. 16, Między tradycją a nowoczesnością /
512   2000102837649 BU.283764 Pedagogika. T. 17, Wychowanie do dialogu /
513   2000102885633 BU.288563 Pedagogika. T. 18 /
514   2000102903009 BU.290300 Pedagogika. T. 19, Edukacja wielokulturowa wyzwaniem dla nauk o wychowaniu /
515   2000102927524 BU.292752 Pedagogika. T. 20 /
516   2000102970667 BU.297066 Pedagogika. T. 21 /
517   2000103008673 BU.300867 Pedagogika. T. 22 /
518   2000103035167 BU.303516 Pedagogika. T. 23 /
519   2000103084622 BU.308462 Pedagogika. T. 24 /
520   2000103100988 BU.310098 Pedagogika. T. 25, nr 1 /
521   2000103108007 BU.310800 Pedagogika. T. 25, nr 2 /
522   2000103120405 BU.312040 Pedagogika. T. 26, nr 1 /
523   2000103128579 BU.312857 Pedagogika. T. 26, nr 2 /
524   2000103146795 BU.314679 Pedagogika. T. 27, nr 1 /
525   2000103147266 BU.314726 Pedagogika. T. 27, nr 2 /
526   2000102986040 BU.298604 Pedagogizacja medialna rodziny : zakres, uwarunkowania, dylematy / Musioł, Marcin.
527   2000102771974 BU.277197 Pedeutologia / Kwiatkowska, Henryka.
528   2000102660612 BU.266061 Piszemy prace naukowe : vademecum dla studentów i doktorantów / Krajewski, Mirosław
529   2000102936267 BU.293626 Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską / Wojcik, Krystyna.
530   2000102523061 BU.252306 Placówki opiekuńczo-wychowawcze / Borowski, Ryszard.
531   2000102774197 BU.277419 Platformy edukacyjne : administrowanie i zarządzanie / Gocłowska, Barbara
532   2000102898237 BU.289823 Podmiot w dyskursie pedagogicznym /
533   2000102328260 BU.232826 Podręcznik przedszkolanki : grupa młodsza i średnia / Casanova, A.-M.
534   2000102328277 BU.232827 Podręcznik przedszkolanki : grupa starsza / Champagne, Daniele.
535   2000102536764 BU.253676 Podstawowe pojęcia pedagogiczne. [T. 1], Agresja - interdyscyplinarność /
536   2000102770557 BU.277055 Podstawowe pojęcia zawodoznawstwa / Czarnecki, Kazimierz
537   2000102629046 BU.262904 Podstawy dydaktyki / Kupisiewicz, Czesław
538   2000102612574 BU.261257 Podstawy dydaktyki pracy / Nowacki, Tadeusz Wacław
539   2000101964605 BU.196460 Podstawy edukacji wczesnoszkolnej / Adamek, Irena.
540   2000102657537 BU.265753 Podstawy pedagogiki pracy / Wiatrowski, Zygmunt
541   2000101386759 BU.138675 Podstawy pedagogiki przedszkolnej /
542   2000102914258 BU.291425 Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką / Karbowniczek, Jolanta
543   2000102767373 BU.276737 Polska myśl pedagogiczna po 1918 roku : praca zbiorowa /
544   2000102598250 BU.259825 Pomiar wyników kształcenia / Niemierko, Bolesław
545   2000102747955 BU.274795 Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych /
546   2000103126476 BU.312647 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole i przedszkolu : zasady organizacji, przykłady praktycznych rozwiązań, pytania i odpowiedzi, narzędzia / Czarnocka, Marzenna.
547   2000102700561 BU.270056 Pomoc, opieka, wsparcie dziecka i rodziny /
548   2000102926527 BU.292652 Poradnictwo : kolejne przybliżenia / Bassam, Aouil
549   2000103007393 BU.300739 Poradnictwo całożyciowe jako element wsparcia w edukacji dorosłych / Kławsiuć-Zduńczyk, Anna.
550   2000102843558 BU.284355 Poradnictwo pedagogiczne : przegląd wybranych zagadnień / Skałbania, Barbara.
551   2000103139018 BU.313901 Poradnictwo w oddziaływaniach ortopedagogicznych : wybrane problemy / Wojciechowski, Franciszek.
552   2000103063245 BU.306324 Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym /
553   2000102861200 BU.286120 Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty /
554   2000102842858 BU.284285 Poradoznawstwo - kontynuacja dyskursu : podręcznik akademicki /
555   2000100197202 BU.19720 Postawy rodzicielskie / Ziemska, Maria.
556   2000102608720 BU.260872 Poznawanie uczniów : zdobywanie informacji w pracy wychowawczej / Janowski, Andrzej
557   2000102883509 BU.288350 Poznawcze potrzeby nauczycieli / Gołek, Bartłomiej.
558   2000101840909 BU.184090 Praca badawcza nauczyciela / Zaczyński, Władysław Piotr
559   2000102849222 BU.284922 Praca magisterska w pedagogice / Kubielski, Wiesław.
560   2000101514992 BU.151499 Praca nauczyciela i ucznia w klasach 1 - 3 : praca zbiorowa /
561   2000102663002 BU.266300 Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole i innych instytucjach oświatowych /
562   2000103055288 BU.305528 Praca opiekuńczo-wychowawcza. T. 1, Kontekst teoretyczny /
563   2000103100841 BU.310084 Praca opiekuńczo-wychowawcza. T. 2, Kontekst metodyczny /
564   2000103100858 BU.310085 Praca opiekuńczo-wychowawcza. T. 3, Kontekst autorski /
565   2000103032791 BU.303279 Praca z dzieckiem ryzyka dysleksji i dysgrafii na zajęciach terapeutycznych w przedszkolu / Klim-Klimaszewska, Anna.
566   2000103006457 BU.300645 Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 /
567   2000102893775 BU.289377 Prakseologiczny wymiar pedagogiki twórczości w pracy nauczyciela / Skorecka, Lucyna.
568   2000102858965 BU.285896 Prawa człowieka - prawa dziecka : podstawy filozoficzno-aksjologiczne i pedagogiczne / Matysiuk, Renata.
569   2000102719051 BU.271905 Prawa dziecka : wybrane aspekty /
570   2000102883721 BU.288372 Prawo dziecka do zdrowia /
571   2000100076934 BU.7693 Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku / Chmaj, Ludwik
572   2000103123321 BU.312332 Prezentacje naukowe : praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko / Wasylczyk, Piotr
573   2000100276778 BU.27677 Problemy dobrej diagnozy / Ziemski, Stefan.
574   2000102655021 BU.265502 Problemy teorii i praktyki opiekuńczej /
575   2000102951888 BU.295188 Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym /
576   2000102826209 BU.282620 Profilaktyka i readaptacja społeczna : od teorii do doświadczeń praktyków /
577   2000102968329 BU.296832 Profilaktyka społeczna : aspekty teoretyczno-metodyczne / Borzucka-Sitkiewicz, Katarzyna.
578   2000102983018 BU.298301 Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w środowisku otwartym : stare i nowe wyzwania dla społeczności lokalnych /
579   2000102586868 BU.258686 Program szkolny : założenia, zasady, problematyka / Ornstein, Allan C.
580   2000102636242 BU.263624 Programy nauczania w kształceniu ogólnym i kształceniu językowym / Komorowska, Hanna
581   2000102685073 BU.268507 Projekty reform edukacyjnych w Polsce : główne tezy i wpływ na funkcjonowanie szkolnictwa / Kupisiewicz, Czesław
582   2000102949151 BU.294915 Propozycje metodologiczne /
583   2000102957460 BU.295746 Przedszkole - przestrzeń rozwoju dziecka / Watoła, Anna.
584   2000102558292 BU.255829 Przedszkole przyjazne dzieciom : (scenariusze zajęć przedszkolnych) /
585   2000103153953 BU.315395 Przedszkole w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą /
586   2000102766758 BU.276675 Przemoc - konteksty społeczno-kulturowe. T. 1, Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska /
587   2000102766765 BU.276676 Przemoc - konteksty społeczno-kulturowe. T. 2, Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska /
588   2000102800605 BU.280060 Przemoc i agresja w szkole - próby rozwiązania problemu /
589   2000102836833 BU.283683 Przemoc i agresja w szkole : od rozpoznania przyczyn do sposobów przeciwdziałania /
590   2000102906741 BU.290674 Przemoc seksualna wobec dziecka : studium pedagogiczno-kryminologiczne / Marzec-Holka, Krystyna.
591   2000102817924 BU.281792 Przestępczość dziewcząt : rodzaje i uwarunkowania / Biel, Krzysztof.
592   2000102901289 BU.290128 Przestępczość młodocianych : interpretacja zjawiska w świetle ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew / Czerwińska-Jakimiuk Ewa
593   2000102653478 BU.265347 Przestępczość nieletnich : aspekty psychospołeczne i prawne /
594   2000102969043 BU.296904 Przestępczość skazanych kobiet i mężczyzn w perspektywie biograficznej / Toroń, Barbara.
595   2000102587094 BU.258709 Przestępczość wśród młodzieży : rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka / Hollin, Clive R.
596   2000103002930 BU.300293 Przewodnik po e-learningu / Hyla, Marek.
597   2000102976072 BU.297607 Przygotowanie pracy dyplomowej z pedagogiki : jak napisać dobrą pracę ? : rozwiązania praktyczne, narzędzia badawcze / Korczyński, Stanisław.
598   2000102976881 BU.297688 Przystosowanie szkolne dzieci sześcioletnich ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Buchnat, Marzena.
599   2000102841509 BU.284150 Psychospołeczne uwarunkowania przestępczości nieletnich dziewcząt / Nowak, Joanna Stanisława.
600   2000102983223 BU.298322 Racjonalność oraz uwarunkowania procesów terapeutycznych osób niepełnosprawnych /
601   2000102594436 BU.259443 Rehabilitacja edukacyjna w zarysie : ujęcie systemowe / Sowa, Józef
602   2000102926541 BU.292654 Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością wielozakresową /
603   2000102813841 BU.281384 Reklamy telewizyjne i ich oddziaływanie na emocje dzieci w wieku przedszkolnym / Litwińska, Beata.
604   2000102889860 BU.288986 Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej /
605   2000102824779 BU.282477 Resocjalizacja - w stronę środowiska otwartego /
606   2000102307562 BU.230756 Resocjalizacja : teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań / Pospiszyl, Kazimierz
607   2000102751310 BU.275131 Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1 /
608   2000102751327 BU.275132 Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 /
609   2000102869671 BU.286967 Resocjalizacja : wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie / Opora, Robert.
610   2000102843190 BU.284319 Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne /
611   2000103095604 BU.309560 Resocjalizacja (nie)urojona : o zawłaszczaniu przestrzeni penitencjarnej / Stępniak, Piotr
612   2000101456117 BU.145611 Resocjalizacja / Lipkowski, Otton
613   2000102968688 BU.296868 Resocjalizacja instytucjonalna - bariery i możliwości /
614   2000102600922 BU.260092 Resocjalizacja instytucjonalna : perspektywy i zagrożenia /
615   2000103083755 BU.308375 Resocjalizacja młodzieży uzależnionej oparta na potencjałach : w poszukiwaniu rozwiązań instytucjonalnych / Szczepkowski, Jacek
616   2000103032814 BU.303281 Resocjalizacja penitencjarna : zarys problematyki / Ornowska, Alicja.
617   2000102484706 BU.248470 Rodzice i dzieci : encyklopedia / Daraszkiewicz, Erna.
618   2000102869688 BU.286968 Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych /
619   2000103010348 BU.301034 Rodzicielstwo w sytuacji dezorganizacji rodziny i możliwości wspomagania rodziców /
620   2000102828791 BU.282879 Rodzicielstwo zastępcze : idea - problemy - analizy - kompetencje / Joachimowska, Magdalena.
621   2000102752768 BU.275276 Rodzina - bezcenny dar i zadanie : praca zbiorowa /
622   2000102978281 BU.297828 Rodzina - młodzież - dziecko : szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej /
623   2000102742486 BU.274248 Rodzina : historia i współczesność : studium monograficzne : praca zbiorowa /
624   2000102433698 BU.243369 Rodzina i formy jej wspomagania / Badora, Sylwia.
625   2000103011529 BU.301152 Rodzina i szkoła w zmieniającej się przestrzeni edukacyjnej : dylematy czasu przemian / Lulek, Barbara.
626   2000103039479 BU.303947 Rodzina jako wartość : wzory - modele - redefinicje /
627   2000102967612 BU.296761 Rodzina przestrzenią rozwoju osoby : perspektywa pedagogiczna /
628   2000102921362 BU.292136 Rodzina w kryzysie : studium resocjalizacyjne / Nowak, Beata Maria.
629   2000102957057 BU.295705 Rodzina w mediach, media w rodzinie /
630   2000102914043 BU.291404 Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym : możliwości i ograniczenia rozwoju /
631   2000102826230 BU.282623 Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym : pomoc i wsparcie społeczne : Szymanowska, Joanna
632   2000102702671 BU.270267 Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze : (analiza longitudinalna) / Jamrożek, Mirosław.
633   2000102937790 BU.293779 Rodzinne domy dziecka : opieka, wychowanie, terapia /
634   2000102930012 BU.293001 Rodzinne formy opieki zastępczej : teoria i praktyka /
635   2000102893409 BU.289340 Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze /
636   2000103097561 BU.309756 Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedagogicznej / Kulesza, Marta
637   2000102741793 BU.274179 Rodziny zastępcze : problematyka prawna / Andrzejewski, Marek
638   2000102737734 BU.273773 Rodziny zastępcze i ich dzieci / Winogradzka, Lidia Anna.
639   2000103086879 BU.308687 Rozumieć chaos : rzecz o terminach i znaczeniach im nadawanych w pedagogice specjalnej / Olszewski, Sławomir.
640   2000102983247 BU.298324 Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej /
641   2000102789351 BU.278935 Rozwój i odpowiedzialność : antropologiczne podstawy koncepcji wychowania moralnego / Gałkowski, Stanisław.
642   2000102856770 BU.285677 Rozwój polskiej pedagogiki specjalnej w świetle dokonań jej twórców : szkic do portretu historycznego pedagogiki rewalidacyjnej i resocjalizacyjnej / Dycht, Marzena
643   2000102741663 BU.274166 Rozwój teorii i metod polskiej pedagogiki opiekuńczej / Pyrzyk, Ireneusz
644   2000102650415 BU.265041 Rozwój zawodowy nauczyciela / Day, Christopher
645   2000102986286 BU.298628 Rysunek projekcyjny w badaniach nad rodziną i wychowaniem : aspekty badań empirycznych i klinicznych /
646   2000102742554 BU.274255 Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej - casus polski : (studium penitencjarno-pedagogiczne) / Machel, Henryk
647   2000102989560 BU.298956 Sfera wartości i zasad - konstruowanie podmiotu /
648   2000102936311 BU.293631 Sieroctwo i osamotnienie : pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny / Olearczyk, Teresa Ewa.
649   2000102389964 BU.238996 Sieroctwo społeczne : przyczyny, objawy, skutki i sposoby jego zapobiegania w aktualnej rzeczywistości kraju : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Pedagogiki i Pracy Socjalnej WSHE we Włocławku, 6 kwietnia 1998 roku /
650   2000102337491 BU.233749 Sieroctwo społeczne i jego kompensacja /
651   2000102985340 BU.298534 Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem / Paszkiewicz, Aneta.
652   2000102822881 BU.282288 Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje /
653   2000103006877 BU.300687 Słownik : kompendium wiedzy nauczyciela i rodzica /
654   2000102790234 BU.279023 Słownik biograficzny historii myśli pedagogicznej / Korzeniowska, Wiesława.
655   2000102807833 BU.280783 Słownik biograficzny polskiej historii wychowania : praca zbiorowa /
656   2000102514854 BU.251485 Słownik małżeństwa i rodziny /
657   2000102944224 BU.294422 Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 1 /
658   2000102968725 BU.296872 Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 2 /
659   2000103000660 BU.300066 Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 3 /
660   2000103074845 BU.307484 Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 4 /
661   2000102827800 BU.282780 Słownik pedagogiczny / Kupisiewicz, Czesław
662   2000103010171 BU.301017 Słownik pedagogiki pracy i organizacji / Balasiewicz, Andrzej.
663   2000102959075 BU.295907 Słownik pedagogiki specjalnej / Kupisiewicz, Małgorzata.
664   2000101987475 BU.198747 Słownik pedagogów polskich / Adamczykowa, Zofia
665   2000101987857 BU.198785 Słownik terapii rodzin / Simon, Fritz B.
666   2000103045364 BU.304536 Słownik terminów i pojęć badań jakościowych nad edukacją / Jagieła, Jarosław
667   2000102782161 BU.278216 Socjologia wychowania : wybrane elementy : mechanizmy socjalizacji i edukacja szkolna / Karkowska, Magda.
668   2000102937783 BU.293778 Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży : prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki / Jas, Małgorzata.
669   2000103157449 BU.315744 Społeczna przestrzeń szkoły i wielokulturowość w dziecięcym obrazie świata : studium socjopedagogiczne / Dobrowolska, Barbara
670   2000102828975 BU.282897 Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce / Ładyżyński, Andrzej
671   2000102934645 BU.293464 Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce /
672   2000103034672 BU.303467 Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku : pytania, refleksje, dobre rady : poradnik dla nauczycieli / Sawiński, Julian Piotr.
673   2000103162016 BU.316201 Spotkanie z art brut / Lubińska-Kościółek, Elżbieta.
674   2000101929253 BU.192925 Statystyka dla pedagogów : wybrane zagadnienia / Krajewska, Anna
675   2000102954810 BU.295481 Stereotypy w pedagogice, pracy socjalnej i resocjalizacji /
676   2000102651603 BU.265160 Strategie aktywnego nauczania czyli Jak efektywnie nauczać i skutecznie uczyć się / Doug Buehl ; tł. [z ang.] Beata Piątek ; [wstęp i oprac. merytoryczne Wiga Bednarkowa]. Buehl, Doug.
677   2000102577095 BU.257709 Strategie reform oświatowych na świecie : szkolnictwo podstawowe i średnie / Pachociński, Ryszard
678   2000102371747 BU.237174 Studia z pedagogiki społecznej / Kawula, Stanisław
679   2000102366088 BU.236608 Style nauczania / Soltis, Jonas F.
680   2000102506118 BU.250611 Surdopedagogika w teorii i praktyce / Hoffmann, Bogdan
681   2000102477241 BU.247724 System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie /
682   2000103012991 BU.301299 Systemowe aspekty organizacji szkolnictwa w Polsce / Denek, Kazimierz
683   2000102920198 BU.292019 Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole : praca zbiorowa /
684   2000102954865 BU.295486 Systemy edukacji w krajach europejskich /
685   2000102974313 BU.297431 Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych / Gajdzica, Zenon.
686   2000102871940 BU.287194 Szkice z dziejów dydaktyki : od starożytności po czasy dzisiejsze / Kupisiewicz, Czesław
687   2000103148935 BU.314893 Szkice z metodologii jakościowych badań edukacyjnych / Kawecki, Ireneusz.
688   2000103054557 BU.305455 Szkice z pedagogiki, opieki międzyludzkiej, pracy resocjalizacyjnej i pedagogiki chrześcijańskiej / Jusiak, Oktawian Roman
689   2000102742479 BU.274247 Szkoła a rynek pracy : podręcznik akademicki /
690   2000102986293 BU.298629 Szkoła w integralnym rozwoju ucznia i nauczyciela : stan faktyczny i postulowany /
691   2000102717798 BU.271779 Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 1 /
692   2000102717804 BU.271780 Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 2 /
693   2000102790548 BU.279054 Szkoła w świecie współczesnym /
694   2000102919284 BU.291928 Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. T. 1, W poszukiwaniu humanistycznego (antropologicznego) wymiaru myśli pedagogicznej /
695   2000102919291 BU.291929 Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. T. 2, Aplikacje edukacyjne, tradycje i kontynuacje wartości /
696   2000103158620 BU.315862 Szkoła XXI wieku : problemy i wyzwania / Piecuch, Aleksander Antoni
697   2000102981380 BU.298138 Szkoła, kultura, tożsamość : pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego /
698   2000102884322 BU.288432 Szkoły polskiej pedagogiki społecznej wobec nowych wyzwań : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku /
699   2000103151584 BU.315158 Ściąganie w szkole jako przejaw nieuczciwości szkolnej / Góźdź, Joanna.
700   2000102945696 BU.294569 Środowisko rodzinne i szkolne wobec zespołu ADHD u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Herda-Płonka, Katarzyna.
701   2000103006044 BU.300604 Świadomość wychowawcza we współczesnej rodzinie / Świdrak, Ewelina.
702   2000102727582 BU.272758 Świat pełen znaczeń - kultura i niepełnosprawność /
703   2000102659258 BU.265925 Świat wartości młodzieży z symptomami niedostosowania społecznego : analiza porównawcza postaw wobec norm i wartości nieletnich oraz młodzieży szkolnej i skazanych / Kozaczuk, Franciszek.
704   2000102727599 BU.272759 Świat wychowania przez sztuki piękne w polskiej szkole : edukacyjne aspekty wychowania przez sztukę w kształceniu nauczycieli plastyki / Stojak, Grażyna.
705   2000102869350 BU.286935 Światowa myśl pedagogiczna XX wieku : wybrani przedstawiciele : praca zbiorowa /
706   2000103086619 BU.308661 Taniec jako terapia / Wiszniewski, Mateusz.
707   2000103021511 BU.302151 Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji /
708   2000102901234 BU.290123 Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela : nowe wyzwania edukacyjne /
709   2000103150945 BU.315094 Technologie informacyjno-komunikacyjne i e-learning we współczesnej edukacji / Smyrnova-Trybulska, Eugenia.
710   2000102900428 BU.290042 Teoretyczny model wychowania resocjalizującego w środowisku otwartym / Paszkiewicz, Angelika.
711   2000102612871 BU.261287 Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych /
712   2000102901210 BU.290121 Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością /
713   2000102845781 BU.284578 Teoria wychowania : (wybrane problemy) / Górniewicz, Józef Henryk
714   2000102553662 BU.255366 Teoria wychowania w zarysie / Łobocki, Mieczysław
715   2000102789184 BU.278918 Teorie i koncepcje wychowania / Nowak, Marian
716   2000103137571 BU.313757 Terapeuci zajęciowi w Polsce : role zawodowe, kształcenie i perspektywy rozwoju zawodu / Janus, Edyta.
717   2000102699766 BU.269976 Terapia dzieci i młodzieży : metody i techniki pomocy psychopedagogicznej /
718   2000102271627 BU.227162 Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową / Stadnicka, Janina.
719   2000102926909 BU.292690 Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną : programy i metody / Olechnowicz, Hanna.
720   2000103156381 BU.315638 Terapia grupowa w resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie / Opora, Robert.
721   2000102574025 BU.257402 Terapia i edukacja osób z autyzmem : wybrane zagadnienia /
722   2000103141011 BU.314101 Terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną /
723   2000102924615 BU.292461 Terapia pedagogiczna : wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne / Dąbrowska-Jabłońska, Iwona.
724   2000103093860 BU.309386 Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi : nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej /
725   2000102836727 BU.283672 Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa /
726   2000102608508 BU.260850 Terapia pedagogiczna. T. 1, Wybrane zagadnienia /
727   2000102608515 BU.260851 Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć /
728   2000102709724 BU.270972 Terapia sztuką : praktyczny poradnik / Buchalter, Susan I.
729   2000102846863 BU.284686 Terapia w resocjalizacji. Cz. 1, Ujęcie teoretyczne /
730   2000102846870 BU.284687 Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne /
731   2000102846887 BU.284688 Terapia w resocjalizacji. Cz. 3, Środowisko społeczne a problem przestępczości nieletnich : dane statystyczne z lat 1994 - 2006 / Rejzner, Andrzej.
732   2000102829446 BU.282944 Terapia zajęciowa / Baum, Ewa.
733   2000102996445 BU.299644 Tradycja i współczesne nurty w opiece, wychowaniu i resocjalizacji w Europie /
734   2000102956937 BU.295693 Tradycyjne oraz współczesne zabawy i gry dziecięce / Kaczmarczyk, Bożena.
735   2000103075019 BU.307501 Trendy cywilizacyjne /
736   2000102818624 BU.281862 Trening twórczości : współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę / Olczak, Małgorzata.
737   2000102611355 BU.261135 Trudna sztuka pisania i czytania / Marzano, Robert J.
738   2000103153274 BU.315327 Trudne sytuacje w klasie szkolnej : identyfikacja, propozycje rozwiązań / Paszkiewicz, Aneta.
739   2000102997886 BU.299788 Trudności w czytaniu i pisaniu : rozważania teoretyczne i praktyczne /
740   2000102371662 BU.237166 Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci / Górniewicz, Ewa
741   2000102961085 BU.296108 Trudności wychowawcze we współczesnej szkole / Gawrych, Roman.
742   2000103048433 BU.304843 Tutoring w polskiej szkole / Sarnat-Ciastko, Adrianna.
743   2000101836209 BU.183620 Twórcza resocjalizacja : wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży / Konopczyński, Marek.
744   2000102961092 BU.296109 Twórczość i sztuka w resocjalizacji : wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne / Florczykiewicz, Janina.
745   2000103078614 BU.307861 U podstaw pedagogiki personalistycznej : filozoficzny kontekst sporu o wychowanie / Kiereś, Barbara.
746   2000103040956 BU.304095 Ucząca się szkoła : od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty / Mazurkiewicz, Grzegorz.
747   2000102549900 BU.254990 Uczenie metodą projektów /
748   2000102576067 BU.257606 Upośledzenie umysłowe - wybrane zagadnienia edukacji i terapii / Zabłocki, Kazimierz Jacek
749   2000103104306 BU.310430 Uwarunkowania i wielopłaszczyznowość badań nad resocjalizacją : podstawy teoretyczne i metodologiczne / Kowalczyk-Jamnicka, Małgorzata.
750   2000102956944 BU.295694 Uzależnienie młodzieży od internetu jako problem wychowczy i moralny / Klimczak, Marta Kazimiera.
751   2000103084295 BU.308429 W trosce o rozwój i wczesną edukację dziecka /
752   2000102739141 BU.273914 W trosce o wychowanie w szkole / Łobocki, Mieczysław
753   2000102976362 BU.297636 Wczesna edukacja dziecka : implikacje do praktyki pedagogicznej /
754   2000102713523 BU.271352 Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej / Kosakowski, Czesław
755   2000102921232 BU.292123 Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej /
756   2000102823482 BU.282348 Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka : wybrane obszary /
757   2000102910014 BU.291001 Wioski dziecięce SOS w systemie opieki zastępczej w Polsce / Kowalski, Wiesław
758   2000103005894 BU.300589 Witamy w przedszkolu : wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego / Klim-Klimaszewska, Anna.
759   2000102232543 BU.223254 Wizerunki sławnych pedagogów polskich / Okoń, Wincenty
760   2000102893348 BU.289334 Wokół czytania : proces czytania i jego zaburzenia oraz drogi do efektywnego czytania / Pomirska, Zofia.
761   2000102540693 BU.254069 Wokół podstawowych zagadnień teorii wychowania / Kubiak-Szymborska, Ewa.
762   2000101911838 BU.191183 Wprowadzenie do andragogiki : praca zbiorowa /
763   2000102234547 BU.223454 Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej / Okoń, Wincenty
764   2000102314836 BU.231483 Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych / Łobocki, Mieczysław
765   2000103022709 BU.302270 Wprowadzenie do muzykoterapii / Konieczna-Nowak, Ludwika.
766   2000102346868 BU.234686 Wprowadzenie do nauczania / Cohen, Louis.
767   2000101980681 BU.198068 Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej / Sękowska, Zofia
768   2000103040475 BU.304047 Wprowadzenie do studiowania pedagogiki / Tyluś, Urszula.
769   2000103071974 BU.307197 wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej : ujęcie praktyczne / Domaradzki, Piotr.
770   2000102792689 BU.279268 Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych formach edukacji wczesnoszkolnej / Barłóg, Krystyna.
771   2000103100193 BU.310019 Współczesna edukacja : wielopłaszczyznowość zadań /
772   2000102963089 BU.296308 Współczesna edukacja medialna : teoria i rzeczywistość / Ogonowska, Agnieszka.
773   2000102851560 BU.285156 Współczesna myśl pedagogiczna : znaczenia, klasyfikacje, badania / Śliwerski, Bogusław
774   2000102990559 BU.299055 Współczesna przestrzeń edukacyjna : geneza, przemiany, nowe znaczenia. T. 1 /
775   2000103101633 BU.310163 Współczesne modele i strategie resocjalizacji /
776   2000103050450 BU.305045 Współczesne problemy resocjalizacji : w poszukiwaniu nowych rozwiązań /
777   2000102363308 BU.236330 Współczesne systemy edukacyjne / Pachociński, Ryszard
778   2000102520237 BU.252023 Współczesne teorie i nurty wychowania / Śliwerski, Bogusław
779   2000102963096 BU.296309 Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej /
780   2000100215081 BU.21508 Wstęp do metodologii pedagogiki / Muszyński, Heliodor
781   2000102749164 BU.274916 Wstęp do ogólnej metodologii badań w naukach pedagogicznych. T. 1, Status metodologiczny nauk pedagogicznych / Gnitecki, Janusz.
782   2000102749171 BU.274917 Wstęp do ogólnej metodologii badań w naukach pedagogicznych. T. 2, Tworzenie wiedzy o edukacji w naukach pedagogicznych / Gnitecki, Janusz.
783   2000102340620 BU.234062 Wszystko o wychowaniu / Okoń, Wincenty
784   2000102904976 BU.290497 Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej / Bębas, Sylwester
785   2000103151850 BU.315185 Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej /
786   2000102497102 BU.249710 Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego / Jarosz, Ewa.
787   2000102894277 BU.289427 Wybrane problemy pedagogiki rodziny / Frączek, Zofia.
788   2000102901999 BU.290199 Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji /
789   2000102964536 BU.296453 Wybrane problemy resocjalizacji nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych / Śliwa, Sławomir.
790   2000102615452 BU.261545 Wybrane problemy wychowania : nadal aktualne / Łobocki, Mieczysław
791   2000102347636 BU.234763 Wybrane zagadnienia historii resocjalizacji / Barczyk, Angelika.
792   2000102976195 BU.297619 Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej / Natora, Halina.
793   2000102724390 BU.272439 Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie T. 1, [Istota i sens wychowania - wokół kontekstów i znaczeń] /
794   2000102752027 BU.275202 Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : [interdyscyplinarne ujęcie] T. 2 /
795   2000102752034 BU.275203 Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : [interdyscyplinarne ujęcie] T. 3 /
796   2000102794447 BU.279444 Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : [interdyscyplinarne ujęcie] T. 4 /
797   2000102785438 BU.278543 Wychowanie chrześcijańskie : między tradycją a współczesnością /
798   2000103049560 BU.304956 Wychowanie dziecka we współczesnej rodzinie / Bereźnicka, Małgorzata.
799   2000102629169 BU.262916 Wychowanie i pedagogika : w dobie przemian kulturowych : podręcznik akademicki / Brezinka, Wolfgang
800   2000102465149 BU.246514 Wychowanie moralne w zarysie / Łobocki, Mieczysław
801   2000100750766 BU.75076 Wychowanie resocjalizujące : elementy metodyki i diagnostyki / Czapów, Czesław
802   2000103065393 BU.306539 Wychowanie w praktyce szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla klas IV - VI szkoły podstawowej /
803   2000102882212 BU.288221 Wychowawcza i edukacyjna rola domu dziecka w Polsce / Kamińska, Urszula.
804   2000103054472 BU.305447 Wyzwania współczesnej pedagogiki /
805   2000102917433 BU.291743 Z dziejów teorii i praktyki wychowania : podręcznik akademicki / Kupisiewicz, Czesław
806   2000102616015 BU.261601 Z zagadnień pedagogiki resocjalizacyjnej / Mudrecka, Irena.
807   2000102974030 BU.297403 Zabawy i zajęcia gimnastyczne w przedszkolu : podstawy teoretyczne - badania - praktyka / Jacewicz, Agata.
808   2000103010980 BU.301098 Zaburzenia przystosowania społecznego : elementy pedagogiki reintegracyjnej i edukacji inkluzyjnej / Pytka, Lesław
809   2000102956272 BU.295627 Zachowania agresywne dzieci i młodzieży : uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania /
810   2000102889631 BU.288963 Zachowania przestępcze : przyczyny i zapobieganie /
811   2000102952748 BU.295274 Zachowania społecznie destruktywne : profilaktyka i resocjalizacja. T. 1 /
812   2000102952755 BU.295275 Zachowania społecznie destruktywne : profilaktyka i resocjalizacja. T. 2 /
813   2000102862450 BU.286245 Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych /
814   2000102981519 BU.298151 Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej : V Zjazd Pedagogów Społecznych. T. 1 /
815   2000102650606 BU.265060 Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania /
816   2000103001957 BU.300195 Zagubione człowieczeństwo : wybrane patologie społeczne XXI wieku /
817   2000102828845 BU.282884 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole : podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności / Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta
818   2000102328284 BU.232828 Zajęcia twórcze w przedszkolu : przedmioty i obrazy / Dorance, Sylvia.
819   2000102856923 BU.285692 Zaniedbane obszary edukacji - pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną : wybrane zagadnienia / Chrzanowska, Iwona.
820   2000103161538 BU.316153 Zarys audiofonologii edukacyjnej / Czyż, Anna
821   2000102574162 BU.257416 Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich / Kalinowski, Marian
822   2000102780587 BU.278058 Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej / Orczyk, Adam
823   2000102432370 BU.243237 Zarys historii wychowania / Bartnicka, Kalina.
824   2000102606269 BU.260626 Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania / Kamińska, Urszula.
825   2000102664313 BU.266431 Zarys pedagogiki porównawczej : zagadnienia dotyczące systemów wychowania i oświaty w wybranych krajach / Seredyńska, Anna.
826   2000102580217 BU.258021 Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki / Szczęsny, Wiesław Wojciech.
827   2000102087914 BU.208791 Zarys teorii wychowania / Muszyński, Heliodor
828   2000102800353 BU.280035 Zarys zawodoznawstwa, orientacji i poradnictwa zawodowego / Podoska-Filipowicz, Elżbieta.
829   2000103077723 BU.307772 Zarządzanie placówką oświatową / Lorens, Roman.
830   2000103150372 BU.315037 Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi oraz niepublicznymi w świetle reformy systemu edukacji / Lorens, Roman.
831   2003400002603 P.260 Zasady badań pedagogicznych : strategie ilościowe i jakościowe / Pilch, Tadeusz
832   2000103069995 BU.306999 Zasady pisania tekstów naukowych : prace doktorskie i artykuły / Stępień, Beata.
833   2000101608899 BU.160889 Zasady projektowania dydaktycznego / Gagne, Robert.
834   2000102828852 BU.282885 Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałań /
835   2000102995295 BU.299529 Zjawiska patologii społecznej i przeciwdziałanie im w mieście średniej wielkości : kryminologiczna monografia terenu / Wieczorek, Leszek
836   2000103116422 BU.311642 Zrównoważony rozwój /